​​

Dialog om alkohol - rådgivnings- og implementeringsmateriale

​Forebyggelseslaboratoriet har lavet et rådgivnings- og implementeringsmateriale for Sundhedsstyrelsen. Materialet omhandler tidlig opsporing af borgere med alkoholproblemer og er målrettet kommunerne. Materialet blev pilottestet i et par kommunale sundhedscentre i efteråret 2020 og version 1 blev udgivet af Sundhedsstyrelsen i februar 2021.

Formålet med materialet er, at flere voksne borgere med et skadeligt alkoholforbrug kommer i alkoholbehandling, at flere opstarter tidligere end tilfældet er i dag, og at flere får hjælp til at reducere deres forbrug.

Materialet er todelt og består af:

  • Fagligt opkvalificeringsmateriale til kommunalt sundhedspersonale
  • Materiale til kort opsporende samtale

Materialet skal medvirke til at klæde kommunalt sundhedspersonale bedre på, så de er bekendte med hvorfor og hvordan, de udfører tidlig opsporing af borgere med alkoholproblemer. De kort- og langsigtede konsekvenser af alkoholindtag over Sundhedsstyrelsens højrisikogrænse, og fordelene ved at reducere alkoholforbruget - både på kort og på lang sigt - beskrives i materialet.

Rådgivnings- og implementeringsmaterialet er blevet revideret og version 2 er udgivet 24. oktober 2022. 

Materialet kan læses på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Revideringen er sket på baggrund af en række temada​ge​ arrangeret af KLs Center For Forebyggelse i Praksis, hvor relevante aktører kom med input til materialet. Revideringen er gennemført i et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen, KLs Center For Forebyggelse i Praksis og Det Sektorfri Forebyggelseslaboratorium.

Redaktør