​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

137.000 patienter målretter forbedringsarbejdet

Dette års Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) er netop offentliggjort. Det betyder, at regioner, hospitaler og afdelinger nu kan dykke ned i tallene og styrke forbedringsarbejdet med udgangspunkt i 137.000 patienters feedback.

​17. marts 2021

LUP måler patienters oplevelser af mødet med det danske sundhedsvæsen på tværs af regioner og hospitaler.

86% af patienterne er samlet set meget tilfredse

LUP-resultaterne for 2021 viser overordnet, at patienter med fysiske sygdomme samlet set ’i høj grad eller meget høj grad’ er tilfredse efter deres besøg/indlæggelse på hospitalet.

​På tværs af de tre patienttyper i LUP Somatik er patienternes oplevelser dog kun forbedret der, hvor de i forvejen er mest tilfredse, nemlig i mødet med personalet. Patienternes oplevelse af personalet som 'venligt og imødekommende' scorer 4,52 på en skala fra 1-5 (hvor 5=størst tilfredshed).​


LUP Fødende 2021: Fødende kvinder føler sig bedre forberedt

​I 2021 er 51% af kvinderne i 'høj grad eller meget høj grad' forberedt på håndteringen af fødselsforløbet. I 2020 var tallet 47%.  Trods fremgangen er der bestemt plads til yderligere forbedringer, da området har den laveste tilfredshed i 2021 blandt fødende.

​På fødeområdet er der blandt de fødende kvinder størst tilfredshed med oplevelsen af at 'jordemoderen er til stede på fødestuen i passende omfang'.​LUP Akutmodtagelse 2021: Markant flere akutte patienter finder ventetiden for lang

Et af de resultater, der på landsplan springer i øjnene, er ventetiden i landets akutmodtagelser og -klinikker. Patienternes oplevelse af ventetiden har på blot et år ændret sig markant i negativ retning. 

Blandt akut ambulante patienter svarer hver tredje, at de i ringe grad – eller slet ikke – finder ventetiden acceptabel. I 2020 var det tilfældet for hver fjerde patient. LUP Psykiatri 2021: 8 ud af 10 psykiatriske patienter er i høj grad tilfredse

DEFACTUM står for den del af LUP, der omhandler det psykiatriske område. Baseret på undersøgelsens 8.329 svar fra psykiatrien, er 81% af patienterne i 'høj eller meget høj grad' er tilfredse i forhold til deres besøg/indlæggelse i den regionale psykiatri. 
Patientinddragelsen er samlet set udfordret

Resultaterne af LUP 2021 viser, at patientens oplevelser af at være med til at træffe beslutninger om behandling og undersøgelse ikke har ændret sig signifikant siden sidste års LUP-resultater.

Med tanke på COVID-19’s massive pres på sundhedsvæsenet og sygeplejerskernes strejke er status quo i sig selv et flot resultat. Men selvom tallene ikke rykker i negativ retning, så viser undersøgelsens resultater stadig, at patientinddragelse er et af de områder, der samlet set er allermest udfordret.​​

Øget patientinddragelse er et af de nationale mål for sundhedsvæsenet

Spørgsmålet om, hvorvidt patienterne oplever, at de er med til at træffe beslutninger om undersøgelse og behandling er sammen med samlet tilfredshed indikator for det nationale mål for sundhedsvæsenet om øget patientinddragelse.

Få inspiration til forbedringsarbejdet i patientinddragelsesguiden​

Få inspiration til forbedringsarbejdet gennem fællesbeslutningstagning​

​Bedre vilkår for det løbende forbedringsarbejde

Fremover får afdelingerne patienternes feedback hver måned. Det giver endnu bedre vilkår for at arbejde datadrevet med forbedringsarbejdet for at øge patienttilfredsheden.

​Hvad siger regionerne selv om LUP 2021?

​Der er regionale forskelle på patienternes oplevelser i mødet med danske sundhedsvæsen. Se hvad Danske Regioner og de nekelte regioner selv skriver om LUP 2021:

Kontakt os hvis du vil vide mere​

Vil du vide mere om LUP eller CPIs øvrige arbejde, er du velkommen til at kontakte os.

Center for Patientinddragelse
Mail: cpi@regionh.dk
Telefon: 38 64 99 66 (telefontid: 9.00-12.00)

Redaktør