​​

Daisy Kyed

​Sektionschef ​<br>​​​​​
Cand.oecon.


Daisy Kyed

E-mail: daisy.kyed@regionh.dk 
Telefon: 9116 6627
LinkedIn: Daisys profilArbejds- og interesseområde

Et mere menneskeligt sundhedsvæsen kræver inddragelse af patienter og pårørende i både undersøgelse og behandling såvel som i udviklingen af sundhedsvæsenet. Center for Patientinddragelse (CPI) bidrager til dette ved at levere viden om patienters oplevelser samt støtte og rådgivning om patientinddragelse til klinikere og beslutningstagere. 

Som en del af ledergruppen i CPI har Daisy et særligt fokus på, hvordan CPI får formidlet viden til klinikere og beslutningstagere på en måde, så det er let at handle på. Eksempelvis er Daisy optaget af at få data fra de løbende LUP- målinger integreret i regionernes egne ledelsessystemer, så data om patientoplevet kvalitet kan trækkes sammen med øvrige kvalitetsdata. 

Daisy er sektionschef for CPI Analyse, som er en sektion i CPI. CPI Analyse varetager brugerundersøgelser og evalueringer med organisatorisk patientinddragelse som primært fokus – herunder den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP).

Læs mere om ledelsen af CPI og CPIs organisering.


Baggrund

Daisy har en kandidatgrad i samfundsøkonomi (cand.oecon) fra Syddansk Universitet og er SAS® Certified Advanced Programmer for SAS®9. I øjeblikket er hun i gang med Diplomuddannelsen i ledelse.

Daisy er sektionschef for CPI Analyse. Hun har været ansat i CPI siden 2006. Tidligere har hun arbejdet hos Danmarks Statistik.


 Udgivelser

Redaktør