​​​

Karina Aga Sachse

Chefkonsulent​ <br>​​​​​
Cand.scient.anth.


Karina Aga Sachse 

Telefon: 2036 9406
LinkedIn:   


Arbejds- og interesseo
mråde
Karina er en erfaren antropolog med særligt fokus på kvalitative evalueringer og processer, som skaber øget indsigt hos både sundhedsprofessionelle og patienter, og derved gør en forskel for patienter, pårørende og professionelle.

Karina står primært for projektledelse af kvalitative undersøgelser samt facilitering af bl.a. feedbackmøder, netværksmøder og temamøder på hospitalsniveau og tværsektorielt.

Brugerinddragelse på organisatorisk niveau har Karinas særlige interesse. Hun er involveret i flere projekter med fokus på brugerrepræsentation og har et solidt netværk her. Hun er bl.a. optaget af, hvordan vi organisatorisk sikrer dialog mellem professionelle og brugere på tværs af sektorer for derigennem at skabe et bedre sundhedsvæsen til gavn for den enkelte. 

Baggrund

Karina er uddannet antropolog (cand.scient.anth.) fra Københavns Universitet og har desuden en projektleder- og en faciliteringsuddannelse med i rygsækken. 

Karina er chefkonsulent og har været i CPI siden 2016. Hun har tidligere arbejdet som projektleder i Psykiatrien i Region Sjælland og før det som projektleder inden for udsatteområdet i kommunalt regi og i Dansk Flygtningehjælp. 


 Udgivelser

Redaktør