Mini-brugerundersøgelse tager temperaturen på Sundhedsplatformen

​I november-december gennemfører Region Hovedstaden en såkaldt spotmåling for at tage temperaturen på medarbejdernes tilfredshed med Sundhedsplatformen. Målingen med fem spørgsmål er et supplement til den årlige SP-brugerundersøgelse.

Vent...

Sundhedsplatformen er forbedret på flere punkter det seneste år, og arbejdet med at lave tekniske forbedringer og anvende systemet bedst muligt fortsætter. Der er nemlig stadig væsentlige udfordringer, og regionsrådet har derfor besluttet, at medarbejdernes tilfredshed skal følges tæt.

”Det skal være lettere for medarbejderne at bruge Sundhedsplatformen, og vi skal have bedre udnyttelse af systemet. Vores it-organisation og hospitaler knokler for at forbedre systemet, og vi foretager flere brugerundersøgelser, så vi løbende får input til forbedringsarbejdet”, siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).

Medarbejderudvalg står bag spotmålingen

Spotmålingen indeholder fem spørgsmål. Medarbejderne spørges til deres oplevelse af brugerfladen (skærmbilledet), medicinmodulet, supporten, arbejdsgange på tværs og overordnet tilfredshed. 

Region Hovedstadens Regionale Medarbejderudvalg (RMU) står bag spørgsmålene, der er testet på klinikere. Der har været overvejelser om at lade spørgsmålene indgå i trivselsmålingerne, men efter ønske fra medarbejderudvalget foretages mini-brugerundersøgelsen som en separat måling.

Spotmålingen gennemføres fra slutningen af november til midten af december, fortæller Pia Kopke, der er vicedirektør i Center for It, Medico og Telefoni (CIMT).

”Vi får et øjebliksbillede af brugernes oplevelse og dermed en pejling på, om vi er på rette vej. Det er med til at give os værdifuld viden om klinikernes oplevelse af systemets styrker og svagheder”, siger Pia Kopke.

Flere målinger og øget dialog

I 2019 foretages yderligere to spotmålinger som et supplement til den årlige, store brugerundersøgelse, der næste år ligger i juni. Brugerundersøgelsen fra marts 2018 viste, at medarbejderne oplever, at SP er hurtig og stabil, mens der bl.a. er problemer med brugervenlighed, uddannelse og medicinmodulet.

”Forårets brugerundersøgelse satte fingeren på de ømme punkter, og den viden er blandt andet brugt i hospitalernes prioritering af de iværksatte udviklingsaktiviteter”, understreger CIMT’s vicedirektør.

Spotmålingerne er et af flere initiativer, der skal styrke dialog med medarbejderne, siger regionsrådsformanden.

”Da vi indførte Sundhedsplatformen, var vi ikke gode nok til at lytte til medarbejdernes frustration og forbedringsforslag. Siden har vi oprettet et dialogforum med politikere og klinikere. Vi tager rundt på hospitalerne til dialogmøder. Vi nedsætter et råd med eksterne it-eksperter. Og vi laver flere brugerundersøgelser, så vi får et nuanceret blik på, hvordan vi forbedrer Sundhedsplatformen”, siger Sophie Hæstorp Andersen.

Udførte forbedringer – og flere på vej

I august vedtog regionsrådet en handlingsplan med en række initiativer, der skal forbedre systemet. Bl.a. er medicinmodulet forbedret på flere punkter. Alle læger tilbydes hjælp til at tilpasse Sundhedsplatformen, så de knapper og funktioner, de benytter mest er lige ved hånden. Uddannelsen er også ændret, så den især foregår som sidemandsoplæring i klinikken ud fra de lokale behov. Desuden opgraderes systemet i februar 2019.

”Diskussionen går ikke længere på, om vi skal skrotte systemet, men om, hvordan vi forbedrer det. Medarbejdere er flere steder begyndt at opleve fordele, og hospitalernes aktivitet er nu større end før Sundhedsplatformen. Så det går i den rigtige retning. Men vi er langt fra tilfredse. Derfor styrker vi dialogen; bl.a. med brugermålinger,” siger Sophie Hæstorp Andersen.

FAKTA: SP-brugerundersøgelser

  • I 2018 foretages en spotmåling i november-december. Resultaterne ventes publiceret til januar. 
  • I 2019 foretages to spotmålinger i hhv. september og november. 
  • I juni 2019 foretages den årlige brugerundersøgelse med en lang række spørgsmål om SP. 
  • I marts 2018 deltog 10.700 medarbejdere i en stor brugerundersøgelse. 27 % var tilfredse/meget tilfredse med SP, 40 % var utilfredse/meget utilfredse, mens 32 % hverken var tilfredse/meget utilfredse.

LÆS MERE


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor