Tandlægekoordinationsudvalget

​Udvalgets medlemmer, opgaver og mødedatoer

Udvalget er bestående af:

Rigshospitalet – Tand-, mund og kæbekirurgi
overtandlæge og klinikchef Thomas Kofod

Kommunale medlemmer
Overtandlæge Kitte Nottelmann – Brøndby Kommune
Trine Krøll Albert Pedersen – Egedal Kommune

Privat praktiserende tandlæger
Tandlæge Peter Østergaard
Tandlæge Nina Kümmel

Tandlægekoordinationsudvalgets opgaver er:

  1. At sikre en hensigtsmæssig sammenhæng og koordinering mellem den kommunale tandpleje, praksistandplejen og den regionale tandpleje.

  2. At sikre, at der etableres effektive overførselsprocedure mellem børne- og ungdomstandplejen, omsorgstandplejen og praksistandplejen samt medvirke til at fastholde de unge og ældre med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne i en regelmæssig tandplejeadfærd

  3. At sikre, at der er udarbejdet aftaler mellem kommunerne i regionen og regionen om behandling af patienter, der tilhører den kommunale tandpleje, men som får behov for at få udført behandling i generel anæstesi i sygehus regi.

  4. At sikre, at der etableres vagtordninger i det geografiske område, regionen dækker, til ydelse af fornøden tandlægehjælp uden for sædvanlig behandlingstid

Mødedatoer i 2019

19. marts 2019
25. juni 2019
24. september 2019
19. november 2019

Mødedato i 2018
30. november 2018 (Pdf, åbnes i nyt vindue )

Redaktør