Overgangen til voksenregi skal være meget mere end et brev i e-Boks

​Der var fuld sal, da Ungepanelerne i Danmark holdt konference i Fællessalen på Christiansborg den 3. maj 2022. Omdrejningspunktet for debatten var unge patienters overgang fra børne- til voksenregi. Denne overgang får ikke den nødvendige opmærksomhed, som unge har brug for. Der var bred opbakning i salen til, at det er et område, der skal ses nærmere på.

 Billeder fra dagen

​​​​Fotos: Liv M. Kastrup. 

Budskabet fra Ungepanelerne i Danmark var klart og tydeligt, da vi samlede politiske beslutningstagere, sundhedsprofessionelle, forskere, interesse- og civilsamfundsorganisationer til konference om overgangen fra børne- til voksenregi.

- Da jeg gik på børneafdelingen, blev min sidste konsultation afsluttet med “Næste gang skal du møde op på voksenafdelingen. Du får et brev i din e-Boks”. Dette kan og skal gøres bedre. Og det er derfor, at vi er her i dag. 

Med disse ord skød repræsentanter fra Ungepanelerne i Danmark konferencen i gang. Øverst på dagsordenen var spørgsmålet om, hvordan vi sikrer, at alle unge patienter tilbydes en overgang til voksenregi, som er glidende, tryg og velforberedt. Det der i sundhedsvæsenet refereres til som transitionsforløb. 

Selvom planlægning og gennemførelse af systematiske transitionsforløb for unge med kroniske sygdomme er en kerneopgave i pædiatrien, oplever unge alt for sjældent, at det er en opgave, der løftes på tilfredsstillende vis. En dårlig planlagt overgang er blandt andet associeret med øget risiko for lav behandlingsadhærens, udeblivelser og alvorlige komplikationer, så der er brug for handling. Derfor tog Ungepanelerne i Danmark teten og gjorde med konferencen politiske beslutningstagere og konferencedeltagere opmærksomme på, at der her er et problem, som skal løses. 

Blandt konferencens talere og debattører var repræsentanter fra Ungepanelerne i Danmark, sundhedsprofessionelle, ledelsesrepræsentanter fra hospitalsvæsenet og folketings- og regionspolitikere. Der var stor opbakning til arrangementet, hvor 120 havde tilmeldt sig. De deltagende politikere kom med positive tilkendegivelser i forhold til at se nærmere på transitionsområdet i deres videre politiske arbejde. Det holder Ungepanelerne i Danmark dem selvfølgelig op på. Det fulde program for konferencen kan læses her.

Transition er blot ét ud af en lang række ungetilpassede initiativer, som Ungepanelerne i Danmark arbejder på at udbrede i sundhedsvæsenet. Hvis du er interesseret i at få mere viden og inspiration, kan du besøge vores kampagnesite Vejen til et ungevenligt sundhedsvæsen.​

Redaktør