​​

Nybyggerier - uddannelsespakke

​I forbindelse med nye hospitalsbyggerier er der i samarbejde med Nyt Hospital Herlev udviklet en række forskellige digitale læringselementer.

​Uddannelsespakken indeholder forskellige digitale elementer, som tilgodeser både forskellige læringsstile, men også forskellige metoder.

Vision og mission

Denne præsentation har til hensigt at informere både patienter, pårørende, medarbejdere, ledelser og politikere.

Præsentation af Nyt Hospital Herlev - animationsfilm

Varighed: 4:22 min.


Se det nye byggeri indefra i "street view"

Disse 360-graders film kan være tilgængelige for medarbejderne inden de har adgang til de nye lokationer.Audioguidet rundtur med både billede og lyd

Disse produktioner har sigte på at ramme den taktile læringsstil. Mens medarbejderen går rundt i det nye byggeri med en fortælling i ørerne, guides de til at afprøve forskellige funktioner, de møder på deres vej. 

Fortællingerne aktiveres ved hjælp af QR-koder, som hænger rundt omkring og kan skannes med en mobiltelefon. Der er også QR-koder som viser video.


I forbindelse med rundturen deltager medarbejderne i en voksdugstræning, hvor de nye arbejdsgange gennemgås af en underviser. Læs mere her 


Få hjælp til arbejdsgang eller apparatur

Disse instruktionsvideoer viser specifikke arbejdsgange eller håndtering af apparatur.  Instruktionsvideoerne vil kunne tilgås både før, under og efter indflytning.Se eksempler på instruktionsvideoer

Adgangsforhold Nyt Hospital Herlev

OP-søjler

Hjertelungeredning 

Redaktør