Gamification og spilbaseret læring

​Gamification er, når man tilsætter spilmekanikker til ting og aktiviteter, som ikke i sig selv er spil. Spilbaseret læring handler om spil brugt til læring. 

Hvad er Gamification?

Gamification er, når man tilsætter spilmekanikker til ting og aktiviteter, som ikke i sig selv er spil - fx websites, læremidler eller arbejdsformer - ved fx at belønne ønsket brugeradfærd. 
Der findes forskellige teknikker til belønning eksempelvis point, "præstationer", highscorelister og virtuelle penge. Wikipedia

Spilbaseret læring

Spilbaseret læring handler om spil brugt til læring. Der anvendes ikke spilelementer til at øge motivation og læringsudbytte, men her er der tydeligt tale om spil med indbygget læringsindhold.

En regional gamificationplatform

RegionH E-læring arbejder lige nu på at gøre Quizplatformen - et gamingværktøj - klar til brug. Alle medarbejdere i Region Hovedstaden vil kunne udarbejde egne quizzer, som kan målrettes enten en faggruppe, en afdeling, et hospital eller hele regionen. 

Når man har gennemført en quiz kan man straks se, hvor højt man har scoret og man kan sammenligne sit resultat med kollegaer, afdelinger eller hospitaler, som har deltaget i samme quiz.


Quizplatformen kan benyttes til 

  • at sprede viden
  • at optimere læring, support og informationsstyring i undervisningssammenhænge
  • at rette brugernes fokus i en bestemt retning fx vedr. brug af it-systemer eller ift. ændring af adfærd (en quiz med fokus på tastaturgenveje eller GDPR)
  • følge op på læring og erfaringer fra forskellige undervisningssammenhænge

Quizplatformen afvikles på mobil eller pc.

Hvis du vil læse lidt mere:

Gabe Zichermann's bog "The Gamification Revolution" fra 2013

De tre dimensioner af game literacy
Spil kan udvikle mange forskellige typer kompetencer, som både handler om at mestre spilmekanikker (operationel dimension), indgå i sociale sammenhænge (kulturel dimension) og kunne reflektere over sin egen position som spiller (kritisk dimension). 
De tre dimensioner af game literacy (fra Hanghøj & Møller, 2017)


Redaktør