Kommune og frivillige foreninger gav input til brobygning i projekt ”Aktive Fællesskaber”

Hvilke udfordringer er der i forbindelse med brobygning mellem kommunale forebyggelsestilbud og motionstilbud i civilsamfundet i Odsherred Kommune? Det var emnet på en workshop mandag den 14. juni, hvor omkring 40 repræsentanter fra lokale patient- og motionsforeninger og kommunen var samlet. Derudover deltog også fire borgerrepræsentanter, som har afsluttet et kommunalt forebyggelsestilbud.  

Vent...

I dag bliver mange borgere sluppet efter endt kommunalt forebyggelsestilbud, og mange har svært ved efterfølgende at fastholde motivationen for at træne på egen hånd. Det bekræftede en workshop den 7. juni, som samlede borgere fra Odsherred Kommune for at kortlægge deres udfordringer i forbindelse med at fastholde en fysisk aktiv livsstil. Derfor er det oplagt at styrke brobygningen mellem kommunens forebyggelsestilbud og civilsamfundet motionstilbud for at fastholde flere borgere i at være fysisk aktive.

Men hvad er udfordringerne i dag i forbindelse med denne brobygning? Det var emnet på en workshop den 14. juni, som var arrangeret af Forebyggelseslaboratoriet i samarbejde med Odsherred Kommune og Trygfondens Center for Aktiv Sundhed, som led i projektet Aktive Fællesskaber. Et projekt som netop har til formål at undersøge, hvordan der kan bygges bro mellem kommunale forebyggelsestilbud og motionstilbud i civilsamfundet med det mål, at borgere med type 2-diabetes, hjertekarsygdomme og/eller svær overvægt fortsætter med at være fysisk aktive efter endt kommunalt forløb. Læs mere om Aktive Fællesskaber her.

På workshoppen deltog repræsentanter fra forskellige kommunale forvaltninger, samt forskellige lokale patient- og motionsforeninger. Workshoppen, som tog udgangspunkt i 'Fremtidsværkstedet' som metode, havde til formål at kortlægge udfordringerne med brobygning i dag. De forskellige aktører var samlet i to separate grupper, fra hhv. kommunen og foreningerne. I begge grupper indgik ligeledes to borgerrepræsentanter, som kvalificerede resten af gruppens input. Alle input blev noteret og rangeret efter, hvilke udfordringer, aktørerne oplevede, var de vigtigste. Derefter blev disse præsenteret i plenum, og der blev identificeret flere områder, som kommunen og foreningerne var enige om, var væsentlige barrierer for at bygge bro.

Der var et stort engagement fra deltagernes side under workshoppen. Der var enighed om, at de udfordringer, som var størst lige nu – set fra både kommunens og foreningers side – bl.a. var manglende viden om og overblik over de eksisterende tilbud og aktiviteter i kommunen, både de offentlige og private, samt udfordringer i forhold til adgang til faciliteter. Der var også stor enighed om, at der mangler gensidig forventningsafstemning mellem kommunen, foreninger og borgere omkring de muligheder og det ansvar, de enkelte aktører har.

Efter sommerferien vil borgere, kommunale aktører og civilsamfundsaktører igen samles for at komme med input til løsninger med udgangspunkt i de identificerede udfordringer, som derefter skal munde ud i konkrete indsatser, der vil blive afprøvet og evalueret. 

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor