Bakteriæmi

​Bakteriæmi er en tilstand, hvor der findes levende bakterier i blodet. ​​​Bakteriæmi kan give blodforgiftning, som kan være en livstruende tilstand. 

Om bakteriæmi

Bakteriæmi er en tilstand, hvor der findes levende bakterier i blodet. Bakteriæmi regnes for hospitalserhvervet, når bakterien påvises tidligst to dage efter begyndelsen af en indlæggelse, og derfor sandsynligvis ikke har været til stede, da patienten blev indlagt. ​

Forekomsten af bakteriæmi

​Forekomsten af hospitalserhvervet bakteriæmi i Region Hovedstaden er ca. 9  tilfælde per 10.000 sengedage. Det svarer til ca. 90 tilfælde om måneden. På hospitalerne er der i gennemsnit mellem 2 og 30 tilfælde pr. måned. Det svarer til mellem 6 og 12 pr. 10.000 sengedage.

Graf over månedlige antal bakteriæmier på Region Hovedstadens hospitaler 


Se også...

Find siden med alle overvågningsdata for infektioner og antibiotikaforbrug her
Redaktør