Smitteveje

Forebyggelse af hospitalserhvervede infektioner retter sig bl.a. mod spredning af smitte gennem afbrydelse af smitteveje.

De væsentligste smitteveje  i sundhedssektoren er

  • kontaktsmitte
  • luftbåren smitte
  • smitte via stik- og skæreuheld
  • vehikel-båren (via fødevarer, vand, medicin o.lign.)


Læs mere

At forebygge spredning af infektioner er en opgave, der varetages af myndigheder, rådgivende institutioner og ledelsen af den enkelte institution. 

Målet er, at patienter, personale og pårørende i videst muligt omfang er beskyttet mod smitte under deres ophold og arbejde i sundhedssektoren og dens institutioner.

Central Enhed for Infektionshygiejne (CEI) ved Statens Serum Institut er rådgivende for myndigheder og institutioner. CEI har eneansvaret for at udvikle, udarbejde og vedligeholde Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer med et evidensbaseret fagligt indhold. 

Du kan læse meget mere om infektionshygiejne på Statens Serum Instituts Centrale Enhed for Infektionshygiejnes (CEI) hjemmeside


Redaktør