230 deltagere på Antibiotikasymposium på Herlev Hospital

Fredag den 18. november afholdt Region Hovedstaden antibiotikasymposium med 230 deltagere fra hele landet og repræsentanter fra praktiserende læger, kommuner, hospitalerne, præhospitale virksomhed samt forskningsområdet.

​230 deltagere var samlet til antibiotikasymposium i Store Auditorium på Herlev Hospital

 Formået med symposiet var at kaste lys over flere aspekter af antibiotikaforbrug og resistens og give bud på hvordan kurven i fremtiden kan knækkes.

Medlem af Regionsrådet og formand for Sundhedsudvalget i Region Hovedstaden, Karin Friis Bach indledte symposiet og herefter rammede 14 oplægsholdere antibiotikaområdet ind fra de aktuelle globale resistenstrusler, kommende udfordringer og fremtidens behandlingstrategier til den enkelte praktiserende læges adfærd, daglige etiske dilemmaer og kommunikationen mellem læge og patient.
En række af dagens præsentationer er tilgængelige via links i programmet nedenfor.

​ ANTIBIOTIKA, RESISTENS OG FORBRUG

​Velkommen

Karin Friis Bach, medlem af Regionsrådet, formand for Sundhedsudvalget, Region Hovedstaden

Nye behandlingsstrategier der begrænser antibiotikaresistens
Morten Sommer, Professor, NNF Center for Biosustainability, Danmarks Tekniske Universitet

Præsentation

Resistens – hvad er de kliniske konsekvenser?
Niels Frimodt-Møller, Professor, Klinisk Mikrobiologisk afdeling, Rigshospitalet


Præsentation

Præsentation

​Antibiotikaforbrug på hospitalerne – antibiotic stewardship som strategi til reduktion af antibiotika.
Jonas Boel,cand.pharm, ph.d. stud, Klinisk Mikrobiologisk afdeling, Herlev og Gentofte  Hospital
Jenny Dahl Knudsen, overlæge, dr.med, Klinisk Mikrobiologisk afdeling, Rigshospitalet


Præsentation

Antibiotikaforbrug i primærsektoren – strategier til reduktion af forbruget.
Lars Bjerrum, Professor, praktiserende læge, Center for forskning og uddannelse, Almen medicin, Københavns Universitet

OVERFORBRUG, ETIK OG KVALITET​ ​


Præsentation
Det høje forbrug blandt børn og ældre – en tværsektoriel udfordring
Magnus Arpi, overlæge, Klinisk Mikrobiologisk afdeling, Herlev og Gentofte Hospital
Præsentation​Sammenhæng mellem etik og kvalitet
Gorm Greisen, formand for Etisk Råd & professor, Neonatalklinikken, Rigshospitalet
​Sammenhæng mellem etik og kvalitet i den virkelige verden

Michael Dupont, Formand for Lægeforeningens Antibiotikanetværk & praktiserende læge

Antibiotikaforbruget i Danmark og Sverige – før og nu

Jette Nygaard Jensen, cand.scient., ph.d., Klinisk Mikrobiologisk afdeling, Herlev og Gentofte HospitalPræsentation


​Antimicrobial stewardship in primary health care. Experiences from Sweden
Tinna Åhren, Regionsläkere, Docent, Regionala Strama, Koncernstab hälso- og sjukvård, Västra Götalandsregionen og Sahlgrenska Akademien, Göteborgs Universitet.

​ANTIBIOTIKAADFÆRD - NYE PERSPEKTIVER FOR FREMTIDEN

High prescribers blandt praktiserende læger
Rune Munck Aabenhus, læge og ph.d-studerende, Center for forskning og uddannelse, Almen medicin, Københavns Universitet
PræsentationKommunikativt pres for antibiotika – studier af forhandlingen mellem læge og patient
Johanna Lindell, cand.mag. i sprogpsykologi og ph.d-studerende, INSS og Research Centre for Control of antibiotic Resistance, Københavns Universitet
Præsentation​Fæcestransplantation og anden probiotika til bekæmpelse af Clostridium difficile

Andreas Munk Petersen, overlæge, klinisk lektor, ph.d., Gastroenheden, medicinsk sektion, Hvidovre HospitalPræsentation

​Antibiotika: hvordan sikrer vi vejen frem i en tid med stigende resistens?
Hans Jørn Kolmos, Professor, overlæge, dr. med. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Odense UniversitetshospitalRedaktør