Antibiotikaseminar 2017- De nationale antibiotikamål, viden og indsatser

​Uge 46 var europæisk antibiotikauge og fredag den 17. november var 150 deltagere til seminar om de nationale mål for antibiotikaområdet.


​Seminaret blev afholdt i Auditorium 1 på Rigshospitalet og dagen blev indledt af centerdirektør Bettina Lundgren, der er formand for Task Force Forebyggelse af Hospitalsinfektioner i Region Hovedstaden. 
I Region Hovedstaden har man i flere år haft fokus på fornuftigt brug af antibiotika. Oplægsholderne på seminaret præsenterede en række spændende oplæg, som både gav ny viden indenfor forskningen og om igangværende projekter.

Se slides fra dagens oplæg nedenfor.   
9.00 – 9.05

Velkomst. Bettina Lundgren, centerdirektør, dr.med., Formand for Task Force forebyggelse af Hospitalsinfektioner

9.05 – 9.35

Bakterier – vores trofaste tjener og farligste fjende. Peder Worning, bioinformatiker, ph.d., Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Hvidovre Hospital

9.35 – 9.50

De nye antibiotikamål. Niels Frimodt-Møller, klinikchef, professor, dr.med., Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Rigshospitalet, medlem af Det Nationale Antibiotikaråd

9.50 – 10.05

Nationalt lærings- og kvalitetsteam vedrørende antibiotika. Ann Lyngberg, overlæge, Center for Sundhed, Region Hovedstaden

10.05 – 10.20

Bedre antibiotikabehandling af patienter med samfundserhvervet lungebetændelse – fra pilotstudie til multicenterstudie. Pernille Ravn, overlæge, Medicinsk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital

10.45 – 11.20Benspænd for implementering af den regionale antibiotikapolitik. Introduktion v/ Magnus Arpi, overlæge, Klinisk Mikrobiologisk afdeling, Herlev og Gentofte Hospital
 

Penicillinallergi. Lene Heise Garvey, overlæge, ph.d., Hud- og allergi Afdelingen, Herlev og Gentofte Hospital

 

Gentamicinforskrækkelsen. Jonas Boel, farmaceut, ph.d., Region Hovedstadens Apotek, Herlev og Gentofte Hospital & Sarah Carlsen, reservelæge, Hæmatologisk Klinik, Rigshospitalet

11.20 – 11.35

Ny renæssance for ældre antibiotika. Niels Frimodt-Møller, klinikchef, professor, dr.med., Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Rigshospitalet

11.35 – 11.50

Antibiotic Stewardship koblet med infektionshygiejne. Lisbeth Kyndi Bergen, hygiejnesygeplejerske; MPH, Infektionshygiejnisk Enhed, Rigshospitalet

11.50 – 12.05

Kan hurtig indsats trylle resistensen væk? Jenny Dahl Knudsen, overlæge, dr. med., Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Hvidovre Hospital

12.35 – 12.50

Kort er godt? Nye anbefalinger af behandlingslængder. Thomas Benfield, professor, overlæge, dr.med., Infektionsmedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital

12.50 – 13.05

Resistensovervågning i Region Hovedstaden. Jacob Anhøj, overlæge, Diagnostisk Center, Rigshospitalet

13.05 – 13.15

"Next step". Bettina Lundgren, centerdirektør, dr.med, Formand for Task Force forebyggelse af Hospitalsinfektioner


Redaktør