Antibiotikasymposium 2019

​Under overskriften ”Rationelt forbrug af antibiotika på hospitaler – hvad virker og hvordan får vi mere af det?" holdt Region Hovedstadens Udvalg for Forebyggelse af Hospitalsinfektioner den 8. november antibiotikaseminar på Rigshospitalet.

Vent...

Årets tema var hospitalernes indsatser, erfaringer og læring i det nationale lærings- og kvalitetsteam (LKT) for rationelt antibiotikaforbrug.

Ca. 140 deltagere med forskellig faglig baggrund og fra forskellige dele af landet, deltog i seminaret, som blev afholdt på Rigshospitalet.

National tovholder for LKT rationelt antibiotikaforbrug og chefkonsulent i Region Hovedstaden, Helle Bak var moderator for dagen og sørgede for at lede deltagerne igennem et tætpakket program med hele 13 oplæg. Oplægsholderne præsenterede indsatser, design, data og egne erfaringer om, hvad der skal til for at komme i mål med en indsats, der reducerer det unødvendige antibiotikaforbrug.

Et af budskaberne var, at selvom resultaterne endnu ikke kan aflæses i det regionale og nationale antibiotikaforbrug, er der gode resultater af de forskellige indsatser lokalt, der med fordel kan fastholdes og spredes til en mere påvirkning af antibiotikaforbruget i den ønskede retning. 

Find oplæggene fra dagen nedenfor.

Fra national antibiotikastrategi til klinisk virkelighed. Lars Juhl Petersen, vicedirektør, Sundhedsstyrelsen

LKT antibiotika – en formand beretter.  Christian Backer Mogensen, professor, specialeansvarlig overlæge, Fælles Akut Modtagelse, Sygehus Sønderjylland 

Fra Skotland til Sydvestjysk Sygehus – 10 års erfaring med Antibiotic Stewardship og implementering. Camilla Wiuff, ph.d., strategisk hygiejnekoordinator, Sydvestjysk Sygehus

Når plejepersonalet kører med klatten – en 3-trins-raket til rettidigt ekspektorat. Anne Dalgaard, kvalitetskoordinator, MHM, Akutmodtagelsen og Akutklinikken, Herlev og Gentofte HospitalAnne Dalgaard, kvalitetskoordinator, MHM, Akutmodtagelsen og Akutklinikken, Herlev og Gentofte Hospital

Rød, gul, grøn – risikostratificering af penicillinallergi. Sara Fransson, reservelæge, ph.d. stud., Hud- og allergiafdelingen, Herlev og Gentofte Hospital

Ændring af medicinpraksis for kirurger.  Allan Evald Nielsen, afdelingslæge, Ortopædkirurgisk Klinik – Bækken- og Traumesektionen, Rigshospitalet

Hvad lærte Bispebjerg Hospital af LKT Antibiotika? Bjørn Hesselbo, seniorkonsulent, Kvalitet og Uddannelse, Bispebjerg & Frederiksberg Hospital

To oplæg om OptiCAP; Bedre behandling af patienter med samfundserhvervet pneumoni – et multicenterstudie:

OptiCAP Herlev og Gentofte. Markus Fally, reservelæge, ph.d. stud., Medicinsk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital

OptiCAP Regionshospitalet Silkeborg. OptiCAP Silkeborg. Britta Tarp, overlæge, ph.d., Universitetsklinik for Innovative Patientforløb, Regionshospitalet Silkeborg

Selvbygget er velbygget: Korrekt diagnostik og behandling af pneumoni med Sundhedsplatformen. Jens-Ulrik Stæhr Jensen, overlæge, forskningslektor, ph.d., Lungemedicinsk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital  

Rationelt antibiotikaforbrug – kan Sundhedsplatformen være til nogen hjælp? Jonas Boel, farmaceut, ph.d., Afdeling for Klinisk Mikrobiologisk, Herlev og Gentofte Hospital

Afrunding - hvordan sikrer vi betingelserne til optimale antibiotikaforbrug fremover? Jens Otto Jarløv, ledende overlæge, dr.med., Herlev og Gentofte Hospital, formand for Region Hovedstadens Udvalg for Forebyggelse af Hospitalsinfektioner (Task Force)

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor