Workshop om antibiotika som driftsmål den 20. maj 2016

Fredag d. 20. maj 2016 afholdt Task Force for Forebyggelse af Hospitalsinfektioner og Task Force for Rationel Medicinanvendelse på Hospitalerne en workshop om det regionale antibiotikadriftsmål.

​​​På denne side kan du finde materiale fra workshoppen.

Formålet med workshoppen var at understøtte og kvalificere hospitalernes lokale arbejde med antibiotikadriftsmålet og at sikre, at regional viden og erfaring om påvirkning af antibiotikaforbruget deles mellem hospitalerne. På workshoppen var hospitalerne repræsenteret ved relevante personer indenfor ledelse, kvalitetsorganisationen, den lokale lægemiddelkomité, repræsentanter fra infektionsmedicin og mikrobiologi.​

Udgangspunktet for workshoppens gruppedrøftelse var hospitalernes antibiotikaprofiler, der viser forbruget af antibiotika fordelt på forskellige stofgrupper samt "Antibiotikapakken", der er en samling af erfaringer med at påvirke antibiotikaforbruget fra hospitaler i Region Hovedstaden.

Deltagerliste (pdf, 0,1 MB)

Program for workshoppen

Velkommen v/ Bettina Lundgren, formand for Region Hovedstadens Task Force Forebyggelse af Hospitalsinfektioner og Hanne Rolighed Christensen, formand for Region Hovedstadens Task Force for Rationel Medicinanvendelse.
> Præsentation (pdf, 0,2 MB)​

Introduktion af "Antibiotikapakken" v/ Dorthe Tomsen, Kvalitetschef Nordsjællands Hospital.
> Præsentation (pdf, 0,7 MB)
> Antibiotikapakken (pdf, 1,5 MB)

Introduktion af antibiotikaprofiler v/ Jacob Anhøj, Overlæge Diagnostisk Center Rigshospitalet.
> Antibiotikaprofilerne for hospitaler og afdelinger (pdf, 8 MB)

Gruppedrøftelser af eget hospitals antibiotikaprofil og mulige arbejde med driftsmålet
Herunder de underliggende to indikatorer:
Indikator 1: Forbrug af penicilliner (ATC-kode J01C) i definerede døgndoser (DDD) i forhold til det samlede forbrug af antibakterielle midler til systemisk brug (ATC-kode J01) i DDD på Region Hovedstadens hospitaler.
Indikator 2: Det samlede forbrug af antibakterielle midler til systemisk brug (ATC-kode J01) i DDD pr. 100 sengedage på Regionen Hovedstadens hospitaler.

  • Hvor er vi? Hvilke særlige problemstillinger identificeres med baggrund i antibiotikaprofilen?
  • Hvor skal vi hen? Hvilke konkrete problemstillinger ønskes det at udvikle/påvirke med inspiration fra antibiotikapakken og hvad er realistisk?
  • Hvordan kommer vi derhen? Hvilke initiativer skal sættes i gang lokalt og formulering af lokale driftsmål i forhold til konkrete problemstillinger?

Opsamling og afrunding v. Bettina Lundgren og Hanne Rolighed​ Christensen 

Redaktør