Videnskabelig artikel: Evaluering af ny behandling blandt patienter med bakteriæmi – brug af administrative data

​Det er vigtigt at kunne måle effekten af nye former for behandling og sikre sig, at der ikke opstår bivirkninger. En af metoderne hertil kan være at gøre brug af de administrative data.

Da Herlev Hospital i 2011 introducerede et antibiotic steward program, blev anbefalingerne til behandling af patienter med mistanke om bakteriæmi (bakterier i blodet) ændret fra antibiotikapræparaterne cefuroxim og ciprofloxacin til en kombination af præparaterne ampicillin og gentamicin.

​Den nye behandling blev indført, fordi den var dækkende over for langt de fleste af de bakterier, der almindeligvis findes hos patienter med bakteriæmi, men samtidig havde færre bivirkninger (fx resistensudvikling) end de tidligere anvendte præparater.

En hurtigere og mere sikker evalueringsmetode

I forbindelse med introduktionen af det nye behandlingsregime var det vigtigt at sikre sig at den ændrede antibiotikabehandling ikke udgjorde en risiko for patienterne. Derfor undersøgte farmaceut og ph.d. studerende Jonas Boel om den nye vejledning havde en effekt på behandlingen af patienter med bakteriæmi.

​I forhold til patienter med bakteriæmi, er det mest anvendte effektmål mortalitet (dødelighed). For at se på om mortaliteten ændrede sig ved den nye behandling, ville det normalt være nødvendigt at gennemgå den enkelte patients journal. Dette er særdeles tidskrævende og ikke en optimal løsning i forhold til at skulle følge effektmålet løbende – f.eks. fra måned til måned.

Studiet anvendte derfor administrative data fra Landspatientregistret i kombination med data fra EPM (Elektronisk Patient Medicinering) og CPR-registret som et alternativ til at gennemgå patientjournaler. Studiet så på patienter med bakteriæmi i perioden 2010-2012, i alt 2008 patienter. 

Lavere dødelighed blandt patienter med bakteriæmi

Resultaterne fra studiet viste, at det var muligt at anvende administrative data til at evaluere effekten og kvaliteten af den ny behandlingsvejledning for patienter med bakteriæmi.

​En dækkende empirisk behandling reducerede 30-dages mortaliteten (om patienten dør inden for de første 30 dage efter der er konstateret bakterier i blodet) med 21 % (Hazard ratio 0,79; 95 % CI 0,62-1.01). Tilsvarende blev mortaliteten reduceret med 17 % (Hazard ratio 0,83; 95 % CI 0,66-1.05) ved brug af at det nye behandlingsregime versus det gamle.

Den nye behandling er siden blevet indført som førstevalg i Region Hovedstadens nye fælles antibiotikavejledning, der blev indført pr. 1. august 2015.


​Resultaterne fra ovenstående artikel blev publiceret af Jonas Boel m.fl. i European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases i juli 2015: Boel J, Søgaard M, Andreasen V, Jarløv JO, Arpi M. Evaluating antibiotic stewardship programs in patients with bacteremia using administrative data: a cohort study. European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Disease, 2015, July; 34(7), 1475-84. ​​

Redaktør