18. november 2016: Fagligt symposium om antibiotikaforbrug og udfordringerne for hospitalerne, almen praksis og borgerne?

​I anledningen af den Europæiske antibiotikadag d. 18. november afholder antibiotikaindsatsgruppen under Task Force Forebyggelse af Hospitalsinfektioner i Region Hovedstaden et antibiotikasymposium Fredag d. 18. november kl. 9.00 til 14.30 i Store Auditorium, Herlev Hospital.​

​​Resistens er blevet et globalt sundhedsproblem, og det er samtidig blevet sværere at udvikle nye antibiotika. I Danmark er antibiotikaforbruget steget markant de seneste 15 år. ​

Undersøgelser viser, at en anselig del af den antibiotika, der udskrives, gives som forebyggende medicin eller til infektioner med virus, hvor antibiotika ikke har nogen effekt. Et stort forbrug af antibiotika fører til et øget antal infektioner forårsaget af resistente bakterier, hvilket igen fører til øget dødelighed, forlænget hospitalsophold og øgede omkostninger for sundhedsvæsenet. Endvidere er der kommet større fokus på, at antibiotika kan være forbundet med både mindre og større bivirkninger for borgerne.

Symposiet vil give indsigt i den nyeste viden om antibiotika og resistens – viden, som vil give inspiration og faglig ballast i bestræbelserne på at fremme et fornuftigt antibiotikaforbrug.

Symposiet henvender sig til sundhedsfaglige ansatte med interesse i sundhed, kvalitet og patientsikkerhed i forhold til antibiotika, som f.eks. sygeplejersker, læger, ledere og administrativt personale ansat i hospitals- og primærsektoren, samt personer, der forsker eller på anden måde arbejder med at reducere antibiotikaforbruget.

 
​​​​Programmet byder på inspiration til antibiotika- og resistensproblematikkeninden for tre overordned temaer:

- Antibiotika, resistens og forbrug
- Unødvendig forbrug, etik og kvalitet
- Antibiotikaadfærd - nye perspektiver for fremtiden


 
​Deltagelse er gratis. Pladser tildeles efter ’først til mølle’-princippet.

 
Tilmelding til symposiet skal ske senest d. 9 november 2016 på mail mærket ”Tilmelding antibiotikasymposium” til ​jette.nygaard.jensen.01@regionh.dk, hvor også yderligere oplysninger om dagen kan fås på telefon: 38 68 37 98.

 
Programmet er foreløbigt og ændringer kan forekomme.

 
Redaktør