Halvering af tid til påbegyndt antibiotisk behandling af patienter med lungebetændelse på Nordsjællands Hospital

​Lunge- og infektionsmedicinsk afdeling på Nordsjællands Hospital, har gennem 2 år haft særligt fokus på behandling af lungebetændelse (pneumoni). Et af indsatsområderne har været bedre og hurtigere ordination og administration af antibiotika til patienter med lungebetændelse. Den tværfaglige indsats har bl.a. medført bedre kommunikation mellem faggrupperne og synlige resultater for patienterne og samtidig er tiden fra ordination af antibiotika til påbegyndelse af behandling mere end halveret siden 2014.

"Der gik for lang tid fra antibiotika blev ordineret til patienten fik den første dosis" – det måtte personalet på Lunge- og infektionsmedicinsk afdeling sande, da de i 2014 gennemgik data på antibiotikaordinationer. Data viste, at der i gennemsnit gik næsten to timer fra lægen ordinerede antibiotika i den elektroniske patientjournals medicineringsmodul (EPM) til patienten rent faktisk fik medicinen. Derfor satte personalet fokus på, hvordan de kunne forkorte tiden mellem ordination og administration af antibiotika. I dag går der i gennemsnit kun 48 minutter fra ordinationen til patienten får antibiotika. Ventetiden er blevet halveret i forhold til i 2014.

Tværfaglig indsats

Pernille Ravn, overlæge på Lunge- og Infektionsmedicinsk afdeling, Nordsjællands Hospital, har været med til at designe og udføre indsatsen. Hun fortæller, at indsatsen har været mangfoldig og tværfaglig, idet flere ting og faggrupper har haft betydning for, at ventetiden er blevet nedbragt

"Alle har bidraget positivt til en holdningsændring, og kommunikationen mellem læger og sygeplejersker omkring planerne for patienterne er blevet meget bedre. Vi er begyndt at tale sammen igen", fortæller Pernille Ravn.

 

Formidling og kommunikation

Lunge- og infektionsmedicinsk afdeling har brugt meget tid på at formidle viden om hvor alvorlig lungebetændelse kan være og vigtigheden af hurtig og optimal antibiotikabehandling. Personalet har holdt oplæg til forskellige morgenmøder internt i afdelingen, i akut- modtageafdeling og på andre afdelinger på Hillerød- og Frederikssundmatriklerne. Pernille Ravn oplever, at personalet har fået skærpet opmærksomheden på lungebetændelse, som akut behandlingskrævende sygdom.
Den interne kommunikation har også været en del af indsatsen. Her er læger og sygeplejersker blevet gode til at tale sammen om, hvornår patienten skal sættes i antibiotisk behandling. Desuden er personalet også blevet gode til at vurdere, om patienten kan skifte fra intravenøs behandling til peroral behandling efter de første tre dages behandling.

Plejeplaner

En anden indsats har været implementering af standardplaner for behandling i EPM. Hvis man fx vælger intravenøs penicillin, så tager standardplanerne højde for, at den første dosis penicillinen kan gives med det samme og ikke på et fast tidspunkt senere på dagen.

Data skaber fokus for indsatsen

Data fra en særligt designet kvalitetsaudit viste Lunge- og infektionsmedicinsk afdeling, hvor de var gode, og hvor de kunne gøre det bedre. Det medførte en fokuseret indsats på ventetiden, mellem ordinationen og administrationen, som nu gennemsnitligt er halveret. (se billede 2)

 

 Billede 2: Måling af tid fra ordination til første administration på Fælles Akutmodtageafdeling (FAM) på Nordsjællands Hospital


Afdelingen arbejder videre med at forbedre arbejdsgangen for behandling af lungebetændelse på Nordsjællands Hospital. Datagennemgangen og procesoptimeringen fokuserer lige nu på to faser; det 1. indlæggelsesdøgn i akutafdelingen, hvor tiden til antibiotika-administration nu er halveret og det 3. indlæggelsesdøgn i sengeafsnittet, hvor patienten skal overgå til oral og gerne mere smalspektret antibiotisk behandling baseret på diagnostiske prøver. Afdelingen har også planer om at fokusere på nedbringelse af det totale antal antibiotikadage herunder at undersøge årsagerne til de meget lange antibiotikakure, som gives til nogle patienter. Endvidere er der planer om at afprøve om biomarkørændringer kan anvendes som redskab til at afkorte varigheden af den antibiotiske behandling. 

FAKTA
- Pneumoni er en akut infektionssygdom som i lighed med sepsis og meningitis kræver hurtig diagnostik og antibiotisk behandling.
- Patienter med pneumoni har ofte en anden sygdom i forvejen.
- De seneste 15 år er det samlede antal af indlæggelser med lungebetændelse stedet med 63 %.
- Stigningen ses især blandt ældre mennesker.
- Pneumoni er årsag til ca. 15.000 indlæggelser om året.
- 8 – 10 % af de indlagte patienter dør af deres pneumoni.

Kilder:

1.Pernille Ravn, overlæge, Nordsjællands Hospital
2. Sundhedsstyrelsen: Map of Medicine
3. AUDEO (Aarhus University Hospital program for Disease Epidemiology and Outcomes)​​​​​
Redaktør