Resistensen er faldet på Herlev Hospital

Resistensen mod antibiotika er faldet siden 2012 på Herlev Hospital, som er centrum for Region Hovedstadens udvikling af øget kvalitet i patientbehandlingen med antibiotika. 

​Resistensen mod antibiotika er faldet hos en gruppe patienter behandlet efter Region Hovedstadens restriktive antibiotikavejledning fra 2015. Det viser en artikel, som er publiceret i Journal of Antimicrobial Chemotherapy  i foråret 2016.

Førsteforfatter er farmaceut Jonas Boel er fra Herlev Hospitals Forskningsenheden for Antibiotic Stewardship og Implementering. Han har netop afleveret sin ph.d.-afhandling om emnet.

Enheden, der er ledet af overlæge Magnus Arpi, hører til i Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Herlev Hospital og arbejder med og forsker i Antibiotic Stewardship. Det er et program, der får resistensen mod antibiotika til at falde ved styret brug af antibiotika.

"I det her studie kiggede vi på resistens og målte det. Det er en tidsserieanalyse af antibiotikaforbug af resistensudvikling fra 2008 til 2014, hvor effekten af den ændrede antibiotikapolitik undersøges, " fortæller han.

"Fra vi indførte Antibiotic Stewardship i 2011 på Herlev Hospital, kunne vi se et fald i resistens efter 2012, hvor det for alvor var blevet taget i brug på hele hospitalet," siger Jonas Boel.

Han har indtryk af, at der er opbakning fra lægerne på hospitalet til den nye måde at ordinere antibiotika på.

"Vi kan se, at der er interesse for det her. Vi måler det ikke direkte. Men vi har fået fremstillet nogle små plastbelagte og lommevenlige udgaver af antibiotika-vejledningen til lægerne. Dem er der stor efterspørgsel efter. Det ser vi som et godt tegn," siger han.

Læs også: Dødeligheden falder når patienter bliver behandlet efter ny restriktiv antibiotikavejledning​

​Artikel: Journal of Antimicrobial Chemotherapy  pub. 7. April 2016: Impact of antibiotic restriction on resistance levels of Escherichia coli: a controlled interrupted time series study of a hospital-wide antibiotic stewardship programme.​


Interview af journalist Hanne Stetting ​Duvå ​

Redaktør