Vil du se data i et nyt lys?

​​På hjemmesiden hospinf.shinyapps.io/hospinf​ kan man finde interaktiv visning af data for infektioner og antibiotikaforbrug i Region Hovedstaden.​

​På datasiderne på denne hjemmeside viser diagrammerne data for infektioner og antibiotika pr. måned to år tilbage.

Hvis man gerne vil se data i en anden form, kan man klikke ind på den interaktive hjemmeside hospinf.shinyapps.io/hospinf, hvor man selv kan bestemme visning eller hente data. 

Klik ind på app'en og skræddersy visning af data eller hent datasæt til egen databehandling:

  • Som antal eller antal i forhold til sengedage eller udskrivelser,
  • Som serie- eller kontroldiagrammer,
  • Valgfri periode fra 2010 til nu.


Har du spørgsmål til data eller app'en, kan du kontakte overlæge Jacob Anhøj, Rigshospitalet: jacob.anhoej@regionh.dk i stabsfunktionen for Task Force Forebyggelse af hospitalsinfektioner.
Redaktør