Baggrund: Antibiotic stewardship

​Antibiotic stewardship er et implementeringsredskab til at sikre bedre patientbehandling, mindre sygelighed og mindre resistens. Flere hospitaler i Region Hovedstaden har haft stor succes med antibiotic stewardship.

​Der findes en effektiv metode til at opnå den mest hensigtsmæssige brug af antibiotika til patienterne (1). Flere hospitaler i Region Hovedstaden har de seneste år arbejdet succesfuldt med såkaldte antibiotic stewardship-programmer (2,3). Men hvad er antibiotic stewardship og hvordan kan man bruge det?

Hvad er antibioti​​c stewa​rdship?

Begrebet antibiotic stewardship er et program, som har til formål at fremme den mest hensigtsmæssige brug af antibiotika. Derigennem kan man undgå unødvendige bivirkninger som følge af behandlingen med antibiotika.

​Der findes ingen fast skabelon for hvordan et hospital skal arbejde med antibiotic stewardship, men programmet kan bestå af flere elementer og indsatser på forskellige områder:

 • Forpligtigelse på ledelsesniveau
 • Udpegelse af programansvarlig medarbejder
 • Farmaceutisk ekspertise
 • Handlinger – som følges tæt
 • Monitorering – overvågning af forbrug- og resistensmønstre
 • Afrapportering om forbrug og resistens til relevante medarbejdere
 • Uddannelse af læger i optimal antibiotikaordinering

Antibiotic stewardship på Region Hovedstadens hospitaler

Magnus Arpi, overlæge på Herlev Hospital, har arbejdet med implementering af antibiotic stewardship på flere af regionens hospitaler, og han kan se positive effekter af arbejdet, blandt andet et klart faldende forbrug af de antibiotikagrupper, som er med til at øge risikoen for at patienterne rammes af Clostridium difficile og resistente bakterier. Magnus Arpi fortæller, at regionens hospitaler arbejder på forskellig måde med antibiotic stewardship, som for eksempel:

 • Implementering af en lettilgængelig, restriktiv antibiotikavejledning, som både fås som pocketudgave og online
 • Etablering af antibiotikagruppe gennem den lokale lægemiddelkomité. Antibiotikagruppen står for antibiotikaundervisning og implementering i tæt samarbejde med apoteket.
 • Udpegelse af antibiotikakontaktpersoner i alle afdelinger på hospitalet
 • Levering af tidstro data til afdelingerne

​​For at få den bedste effekt af implementeringen af antibiotic stewardship, er det Magnus Arpis erfaring, at det vigtigste er ledelsesmæssig opbakning og at m​edarbejderne selv er motiverede for at arbejde med antibiotikaforbruget.

Region Hovedstadens Task Force Forebyggelse af hospitalsinfektioner overvåger og leverer data for det samlede antibiotikaforbrug og i udvalgte undergrupper. Data opgøres for regionen samlet og de enkelte hospitaler hver for sig. Task Force Forebyggelse af hospitalsinfektioner er samtidig involveret i flere projekter, der omhandler antibiotic stewardship.

​Hvorfor arbejde med ​​antibiotic stewardshi​p?

Antibiotika er et vigtigt lægemiddel, som er i stand til at reducere sygeligheden og dødeligheden blandt patienter. Dog viser udenlandske undersøgelser, at en stor del af den antibiotika, der ordineres, er unødvendig eller ineffektiv (1). Der findes inge​n danske undersøgelser om det danske antibiotikaforbrug også er for højt, men sammenlignet med Sverige, har Danmark et markant højere forbrug (5,6). Antibiotika kan have nogle alvorlige bivirkninger, fordi patientens normale tarmflora bliver påvirket. Dermed kan patienten blive disponeret for nye infektioner under samme indlæggelse. F.eks. er risikoen for en infektion med tarmbakterien Clostridium difficile højere blandt patienter, som har fået antibiotika fordi antibiotika slår nogle bakterier ned og dermed giver bedre vækstbetingelser for andre (7). Ligeledes øger antibiotika risikoen for, at der udvikles resistente bakterier hos patienten.

Referencer:

1. US Department of Health and Human Services, CDC; 2014. CDC. Core Elements of Hospital Antibiotic Stewardship Programs [Internet]. 

2. Knudsen JD, Andersen SE, Bispebjerg Intervention Group. A multidisciplinary intervention to reduce infections of ESBL- and AmpC-producing, gram-negative bacteria at a University Hospital. PloS One. 2014;9(1):e86457.​ 

3. Arpi M, Gjørup I, Boel J, Bøggild N, Hansen S, Jarløv J. Antibiotic Stewardship er etableret på Herlev Hospital. Ugeskr Læger 2014;176:V11120660, 4/​2014, s 327-330 (kræver adgang til Ugeskriftet)  ​

4.  Ohl CA, Dodds Ashley ES. Antimicrobial stewardship programs in community hospitals: the evidence base and case studies. Clin Infect Dis Off Publ Infect Dis Soc Am. 2011 Aug;53 Suppl 1:S23–8; quiz S29–30. 

5. Statens Serum Institut, National Veterinary Institute, Technical University of Denmark, National Food Institute, Technical University of Denmark. DANMAP 2013 - Use of antimicrobial agents and occurren​ce of antimicrobial resistance in bacteria from food animals, food and humans in Denmark [Internet]. 

6. Folkhelsomyndigheten. Antibiotikastatistik-kvartalsrapport 4 2013 [Internet]. Sverige: Folkhelsomyndigheten; 2014. ​

7. Hensgens MPM, Goorhuis A, Dekkers OM, Kuijper EJ. Time interval of increased risk for Clostridium difficile infection after exposure to antibiotics. J Antimicrob Chemother. 2012 Mar;67(3):742–8. ​​ ​

Redaktør