Baggrundsinterview: Overvågning af bakteriæmi på Bispebjerg Hospital

Hvorfor er det vigtigt at overvåge hospitalserhvervede bakteriæmier (infektioner med bakterier i blodbanen)?​

​Jenny Dahl Knudsen, overlæge, dr.med., Hygiejneorganisationen Bispebjerg Hospital & Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Hvidovre Hospital

Hvorfor er det vigtigt at overvåge hospitalserhvervede bakteriæmier?

Det er det vigtigt at forstå, at netop bakteriæmi, som er betydende fund af sygdomsfremkaldende bakterier eller svampe i blodet fra patienter, er en særdeles alvorlig tilstand. Når denne tilstand opstår som følge af hændelser på hospitalet (hospitalserhvervet), følges den af en ekstra høj dødelighed. ​

Hvordan arbejder I med bakteriæmidata på Bispebjerg Hospital?

På Bispebjerg-Frederiksberg Hospitaler (BBH-FRH), har man valgt at se på bakteriæmi data på to måder, som er lidt forskellige, selv om det er de samme data man anvender.

På baggrund af Task Force data får ledelserne på de enkelte afdelinger på BBH-FRH, tilsendt en mail hver måned med data for bakteriæmier på deres afdeling efterfulgt af en liste, med dato, navn og cpr.nr på de patienter, der havde en hospitalserhvervet bakteriæmi.

Fra BBH-FRH´s Udviklingsafdeling får afdelingsledelserne hvert kvartal en grafisk fremstilling af hvor mange dage mellem episoder af hospitalserhvervet bakteriæmi, - og en analyse af, om der er stabile forhold, eller der sker en ophobning eller fald i forekomsten.

Min opfattelse er, at disse to udsendelser fint kan understøtte hinanden. Jeg tror det er godt, at personalet ser kvalitetsdata på en ensartet, og derfor velkendt måde, som antal dage imellem og siden sidste episode, - så det er let at se, hvis noget går i en forkert retning.​

Har I særlige problemområder?

Jeg tror ikke vi tør sige at, vi ikke har problemområder - men vi kender ikke til noget der kræver akut intervention. Jeg tror vi skal arbejde noget mere med vores data, for at finde områder, hvor vi kan gøre det bedre.​

Har antibiotikapolitikken haft nogen betydning?

Ja, stor betydning. Vi har tidligere haft problemer med resistente bakterier, både ESBL producerende Gram negative bakterier og VRE ( vancomycinresistente enterokokker) - lige for tiden ser det pænt ud, men det følges nøje. ​

Hvordan ser du fremtiden på Bispebjerg Hospital i forhold til hospitalserhvervede infektioner?

Når man bliver vant til at se og anvende disse data, ved man lidt mere om sit eget niveau, og kan evt. sammenligne sig med andre lignede afdelinger. Det kan måske også medføre, at man vælger at prøve på at flytte overlæggeren, f. eks. om man kan forsøge med interventioner, gøre noget anderledes og derved opnå en lavere forekomst.

Alt i alt, så tror jeg, at det for alle medarbejdere er tilfredsstillende at se, hvordan man klarer det på målelige parametre, og som sagt, der er store muligheder for at anvende disse data til at forbedre behandlingen af patienterne.

Redaktør