Det er i dine hænder …

​Rene hænder redder liv. Det er det væsentligste budskab fra de 120 top-engagerede fagpersoner fra regionens hospitaler, der mødtes for at dele viden om infektionsforebyggelse.

Rene hænder redder liv. Så enkelt er det. Derfor handler det om, at beskytte sig selv og hinanden, hvad enten man er patient eller pårørende – eller læge, sygeplejerske, serviceassistent, elektriker, terapeut, bioanalytiker eller sekretær på hospitalet. Det er det væsentligste budskab, fra 120 de top-engagerede fagpersoner fra regionens hospitaler, der mødtes for at dele viden om infektionsforebyggelse.
 
Behovet for, at hospitalerne fokuserer på infektionsforebyggelse er større end nogensinde, i dag hvor resistens over for antibiotika er et stigende problem, der truer menneskers sundhed globalt. Hvad gør vi - og hvilke indsatser virker?

Ledelsesopbakning og lagkage virker

Et af de hospitaler, som har knækket koden, er Nordsjællands Hospital. I 2017 fik hospitalet den prestigefyldte håndhygiejnepris European Hand Hygiene Excellence Award 2017 for den store indsats med at fastholde fokus på korrekt håndhygiejne over tid, bl.a. ved systematisk og kontinuerlig monitorering blandt alle hospitalets faggrupper og på et vedvarende højt niveau.

- I ledelsen har vi haft lige så meget fokus på overholdelse af korrekt håndhygiejne som på økonomien. Og så motiverer det at blive anerkendt. Derfor forsætter vi med at monitorere, sende data ud til afdelingerne og give lagkage til den afdeling, der udmærker sig særligt i forhold til at få afbrudt smittevejene, fortalte hospitalsdirektør Bente Ourø Rørth. 

Rene hænder redder liv - fokus på patienters og pårørendes håndhygiejne 

Omkring 7-10 % af patienterne får en infektion under hospitalsopholdet. Alt kan ikke forebygges – men der er plads til forbedringer. 

En undersøgelse fra Amager og Hvidovre Hospital viser, at der er behov for et styrket fokus på patienters og pårørendes egen håndhygiejne, så de lærer at beskytte sig mod de mikroorganismer, de har på hænderne.  Behovet for god håndhygiejne blandt patienter stiger tillige i takt med, at der indføres mere self-care og hjemmebehandling. 

Erfaringer fra flere af regionens hospitaler peger på, at undervisning af kolleger og patienter og dialog i øjenhøjde har en positiv effekt, samt at det er ildsjæle på forskellige niveauer på hospitalerne, der skaber forbedringer.

- Komiteen for Infektionshygiejne vil tage ideen med en patientrettet indsats og hospitalernes gode erfaringer med i tilrettelæggelsen af den kommende håndhygiejne-indsats i 2019, siger formand for Komiteen for Infektionshygiejne i Region Hovedstaden, dr. med. Bettina Lundgren.

Vi forebygger infektioner med håndhygiejne og fuld uniform

Hospitalspersonalets uniformering var også til behandling på seminaret. Uniformen er væsentlig i forhold til at signalere, hvem vi er – og at vi er professionelle. Reglen er enkel: alle med patientkontakt skal i fuld uniform, længere hår skal sættes op, og der må ikke bæres smykker på fx hænder og underarme. Når der udføres særlige procedurer skal man beskytte sig med fx forklæde og visir.

Men Rigsrevisionen har påtalt, at hospitalernes personale ikke i tilstrækkelig grad lever op til reglerne. På Rigshospitalet gennemfører HovedOrtoCentret hvert år en audit på personalets overholdelse af uniforms- og smykkereglementet. Og det kan faktisk bidrage til at personalet ændrer praksis.

En af udfordringerne for personalet er dog, at man for ofte oplever, at der ikke et tilgang til uniformsdele i rette størrelse, at det er slidt og ikke udskiftes ofte nok og at det er for besværligt at få afleveret efter dagens dont. Problemet er kendt på alle hospitaler og vækker ofte til debat. Det skortede da heller ikke med løsningsforslag på den efterfølgende workshop.

Hvor der er vilje, er der en vej

- Vi har hørt og set, at der er indsatser, der virker. Anerkendelse, ildsjæle og konstant tværfagligt fokus for eksempel. Det har været en rigtig god dag med masser af energi, engagement og ideer, sagde Bettina Lundgren. - Komiteen vil samle op på næstkommende møde og rette henvendelse på rette sted i forhold til de initiativer, der ligger udenfor vores ansvarsområde. De mange ideer, som er kommet frem i løbet af dagen, samler vi til et inspirationskatalog, som formidles til deltagerne og hospitalernes ledelser og hygiejnekomiteer så man lokalt kan lade sig inspirere og fortsætte videre ad de gode veje, vi nu har fundet.

Præsentationer fra seminar om infektionsforebyggelse 2018
Redaktør