Nordsjællands Hospital blandt Europas bedste til håndhygiejne

​Flere års systematisk arbejde med håndhygiejne blandt patienter og medarbejdere på Nordsjællands Hospital er indtil videre kulmineret i en finaleplads til den prestigefyldte europæiske håndhygiejnepris "European Hand Hygiene Excellence Award 2017".

​Fra venstre: Hygiejnesygeplejerske Helene Bjergegaard Gyrup , overlæge Bente Olesen, hygiejnesygeplejerske Anne-Marie Thye, Anne Simon, Didier Pittet og Hospitalsdirektør Bemte Ourø Rørth.

​Det er første gang nogensinde, at et dansk hospital er med i opløbet om at vinde den europæiske håndhygiejnepris. Nomineringen bunder i et årelangt arbejde med datadrevet monitorering på håndhygiejneområdet.

Sætter målene højt

Siden 2012 har Nordsjællands Hospital (NOH) blandt andet monitoreret korrekt udført håndhygiejne:

- Vi observerer ikke bare på udført håndhygiejne, men på korrekt udført håndhygiejne og vi sætter målene højt. Ni ud af ti skal udføre korrekt håndhygiejne i de situationer, hvor håndhygiejne er påkrævet, for at resultatet er tilfredsstillende, fortæller formand for hygiejnekomiteen overlæge Bente Olesen.

På NOH har man valgt en anderledes organisering i forhold til hygiejne. Det er afdelingssygeplejerskerne, der er hygiejnekoordinatorer i de enkelte afsnit og dermed ansvarlige for, at observationerne udføres.  Og der observeres ikke kun læger og sygeplejersker:

- Alle personale grupper deltager!  Også personalet i Facility management, bioanalytikere og terapeuter. De går ligesom lægerne på tværs af hospitalets afdelinger og er derfor meget vigtige at inkludere forklarer Bente Olesen.

På NOH har de også valgt at involvere patienterne. Patienter med jævnlig gang på hospitalet for eksempel dialysepatienter modtager undervisning i håndhygiejne.

Lidt konkurrence motiverer

Selvom god håndhygiejne er livsvigtig og helt nødvendigt for patientsikkerheden på et hospital, kræver det en stor indsats at holde motivationen oppe. På NOH rapporteres der derfor månedligt til alle ledere ved hjælp af en farvekodet tabel, der viser, hvordan det går med håndhygiejne i den enkelte afdeling. 

- Afdelingerne kan se hinandens resultater, hvilket skaber motivation og lidt god konkurrence, fortæller Bente Olesen.

I den mere hyggelige ende uddeles Håndhygiejnekagen fire gange om året til den afdeling, der har gjort det bedst.

- Der er virkelig nogle ildsjæle rundt omkring i afdelingerne, som har ydet en stor indsats for at fastholde fokus på håndhygiejne over tid. En medarbejder i Facility Management har for eksempel udviklet en app til at registrere observationerne på en smart phone, fortæller Bente Olesen.

Vi har fået taget i folk

Resultaterne af Nordsjællands Hospitals hygiejneindsats er ikke til at tage fejl af; mange afsnit er allerede nået op på målet med 90 procent korrekt udført håndhygiejne, NOH har et lavt niveau af hospitalserhvervede infektioner med Clostridium difficile, urinvejsinfektioner og bakteriæmier. Den aktuelle forekomst af alle tre infektionstyper på NOH ligger et stykke under landsgennemsnittet:

- Vi gør det ikke perfekt, men vi er godt på vej, og vi har fået taget i folk. Er håndhygiejnen korrekt udført 9 ud af ti gange, så gør vi det ok, siger Bente Olesen og fortsætter.

- De gode resultater er ikke udelukkende et resultatet af forbedret håndhygiejne, men også af et fokus på isolation og bedre rengøring.

Spændingen udløses til januar

Tirsdag den 4. oktober var to internationale eksperter, professorerne Didier Pittet og Anne Simon, på besøg for at vurdere hospitalets indsats med korrekt håndhygiejne.

- Det er en stor ære, hvis vi vinder prisen, da den aldrig tidligere er givet til et dansk hospital. Uanset udfaldet kan vi være glade og stolte over, at vores indsats på håndhygiejneområdet nu skaber international opmærksomhed, udtaler hospitalsdirektør Bente Ourø Rørth.

Men de må holde vejret i spænding lidt endnu. Først til januar afgøres det, hvem af de fire nominerede, der modtager prisen.

FAKTA

Redaktør