Ny beregningsmodel for Region Hs antibiotikaforbrug

​Region Hovedstaden ændrer beregningsmodellen for antibiotikaforbruget på regionens hospitaler. Det sker for at få et mere korrekt billede af forbruget i regionen. 

Fra marts 2017 opgøres regionens antibiotikaforbrug i estimerede døgnbehandlinger (aDDD).  aDDD er tilpasset de danske og regionale forhold og svarer til de doseringsanbefalingerne, der er i den gældende regionale antibiotikavejledning.

- Hidtil har vi anvendt WHO's definerede døgndoser (DDD) til beregning af antibiotikaforbruget. Ved at skifte beregningsmodel til aDDD får vi en opgørelse, der i højere grad afspejler det reelle forbrug på regionens hospitaler, fortæller overlæge Jacob Anhøj.

For de fleste typer antibiotika er aDDD-dosis højere end DDD-dosis (se tabel). Det betyder, at den indkøbte mængde svarer til færre døgndoser ved aDDD end ved DDD.

Datagrundlaget er genberegnet tilbage i tid, hvilket medfører et mindre fald for alle værdier i forhold til tidligere, mens den relative udvikling over tid er uændret.

Ændringen sker på opfordring fra Task Force Forebyggelse af Hospitalsinfektioner og en række faglige eksperter.

FAKTA

Den definerede døgndosis (DDD) er en enhedsbetegnelse, der benyttes ved sammenlignende opgørelser af forbruget af forskellige lægemidler. DDD for et lægemiddel fastsættes af WHO ud fra en gennemsnitsdosis pr. døgn for en voksen person.

aDDD er DDD, som er tilpasset dosisanbefalingerne i Region Hovedstadens antibiotikavejledning.

Redaktør