Baggrundsinterveiw: Sårinfektioner efter ortopædkirurgi

Overvågningen af postoperative sårinfektioner efter indsættelse af kunstigt knæ eller kunstig hofte omfatter nu 6 af regionens ortopædkirurgiske afdelinger og mere en 4500 patienter årligt.​
Overvågningen af postoperative sårinfektioner hos ortopædkirurgiske patienter i Region Hovedstaden omfatter nu 6 afdeling og årligt ca. 4500 patienter, der får indsat en alloplastik (kunstigt led) i knæ eller hofte.

Bispebjerg, Frederiksberg og Hvidovre Hospitaler har i ca. 10 år overvåget infektioner hos ortopædkirurgiske patienter i infektionsregistrerings-programmet Domus, hvor koder for bl.a. infektion og kontaminering af operationssåret kobles sammen med data fra Sundhedsbanken. Baggrunden for dataregistreringen på operationsafdelingerne er de tilfælde hvor patienten reopereres pga. en infektion i det nye led. I hvert enkelt tilfælde er det kirurgen, der finder og koder infektionen.

Siden oprettelsen af Task Force for Halvering af Hospitalserhvervede Infektioner i 2012, er det lykkedes at etablere samme overvågning på yderligere 3 af regionens ortopædkirurgiske afdelinger (Herlev, Gentofte og Nordsjællands Hospitaler)

På nuværende tidspunkt er der således på regionalt plan årligt ca. 2300 primære knæalloplastikker og 2400 primære hoftealloplastikker, der følges i op til et år og de patienter, der får komplikationer i form af infektion, der kræver reoperation registreres.

Overlæge Annabel Lee Krarup, der er formand for Task Force arbejdsgruppen for ortopædkirurgi fortæller, at ideen til Domus blev skabt af ortopædkirurgerne på Bispebjerg Hospital og anvendes i hele ortopædkirurgien. Siden har Domus bredt sig, først i kraft af Hovedstadens Sygehusfællesskab og siden fulgt op af Sundhedsfagligt Råd. Driften af Domus forestås af CIMT. Det er dog først med Task Force som drivkraft på området, at data regelmæssigt præsenteres på en standardiseret måde.

Hidtil har afdelingerne fået infektionsrater, dvs. andelen af primære operationer, der efterfølges af en reoperation pga. infektion inden for et år. Fremadrettet vil der også blive arbejdet med andre indikatorer, som eksempelvis antallet af primære operationer uden infektion mellem primære operationer der kompliceres af en postoperativ sårinfektion. Dette vil give afdelingerne mulighed for at identificere mønstre eller ophobning af infektioner samt give et bedre billede af hyppigheden af infektioner på den lokale ortopædkirurgiske afdelinger over tid.

Find data for overvågningen af ortopædkirurgiske infektioner på de 6 afdelinger på Task Force-siden for postoperative sårinfektioner eller på hospitalssiderne.

Redaktør