Værktøjer til organisatorisk inddragelse

I CPI bruger vi forskellige metoder til at inddrage patienter og pårørendes perspektiv i udviklingen af sundhedsvæsenets ydelser. Få inspiration til hvilke værktøjer, I kan bruge i arbejdet med at forbedre den patientoplevede kvalitet i jeres organisation.

Metoder til organisatorisk inddragelse

Gennem konkrete værktøjer og metoder kan I inddrage patienter og pårørende i udvikling og evaluering af jeres ydelser, og øge den patientoplevede kvalitet for både nuværende og kommende patienter. For eksempel kan I:

  • Afholde et feedbackmøde, hvor patienter og evt. pårørende har mulighed for at fortælle om deres oplevelser i forhold til specifikke temaer.

  • lederrunder, hvor fx en afdelingsleder gennemfører mini-interviews med patienter, der er indlagte eller i ambulant behandling.

  • Afholde individuelle interview eller gruppeinterview med patienter og evt. pårørende, hvor I kan få yderligere og mere dybdegående information om udvalgte temaer.

  • Gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse, der kan give jer en overordnet temperaturmåling på områder, I ønsker belyst.

  • Gennemføre observation/skygning af patienter, hvor I får mulighed for at følge forskellige dele af forløbet og bl.a. observere vedkommendes kontakter, ventetid mv. 

  • Drøfte resultaterne i et brugerråd på afdelingen eller hospitalet.

Få mere inspiration i Patientinddragelsesguiden

Få mere inspiration til, hvilke metoder I kan bruge, og hvordan på Patientinddragelsesguiden eller i metodebogen "Spørg Brugerne" (Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse, 2015).

Redaktør