Medarbejdere og opgaver

Michaela Schiøtz, sektionschef

Ph.d. og cand.scient.san.publ.
E-mail: Michaela.louise.schioetz@regionh.dk  
Tlf. 27 33 30 83
Profil


Julie Grew

Seniorforsker, ph.d.,cand.scient. san.publ.

E-mail: Julie.Grew@regionh.dk 
Tlf. 20 46 79 82

Profil

Profil

Hospital, kommune, almen praksis, tværsektorielt samarbejde, interventionsforskning, evaluering, social ulighed i sundhed, mental trivsel, tidlige indsatser, børn og unge


Ida Foxvig, videnskabelig assistent

E-mail: ida.foxvig@regionh.dk
Tlf. 38 16 30 23


Hanne Birke

Projektleder, postdoc, ph.d.

E-mail: Hanne.birke.01@regionh.dk
Tlf. 23 34 16 86

Profil

Hjerterehabilitering, tværsektorielt samarbejde, partnerskab, samskabelse, brobygning, fysisk aktivitet


Karin Burns, klinisk koordinator

E-mail: Karin.burns@regionh.dk
Tlf. 38 16 30 67


Sanne Bjørg Alkærsig

Forskningsassistent

E-mail: Sanne.bjoerg.alkaersig@regionh.dk
Tlf. 38 16 31 07

Profil

Profil

Speciallæge, kronisk sygdom, multisygdom, rehabiltering, tværsektorielt samarbejde


Sanne Lykke Lundstrøm

Projektleder, ph.d.

E-mail: Sanne.lykke.lundstroem@regionh.dk
Tlf. 38 16 31 22
Profil

Kronisk sygdom, multisygdom, hospital, kommune, almen praksis, tværsektorielt samarbejde, rehabilitering, social ulighed i sundhed, interventionsforskning, registerforskning


Louise Meinertz Jakobsen

Forsker, ph.d. og cand.scient.soc

E-mail: Louise.meinertz.jakobsen@regionh.dk
Tlf. 38 16 31 13
Profil

Tværsektorielt samarbejde, kronisk sygdom, rehabilitering, samskabelse, interventioner, evaluering


Lotte Broberg

Projektleder, ph.d., jordemoder

E-mail: Lotte.broberg.01@regionh.dk


T
hea Kronborg 


Forskningssekretær, cand.scient.san.publ.

E-mail: Thea.Harring.Kronborg@regionh.dk 
Tlf. 38 63 59 17

Anna Fowler Lund, studentermedhjælper

E-mail: Anna.fowler.lund@regionh.dk


Rebecca Qwist Bilbo, studentermedhjælper


E-mail: Rebecca.elisabeth.qwist.bilbo@regionh.dkRedaktør