Minisymposium 2022

​Vi holder Minisymposium fredag d. 28. januar 2022 i DGI Byen. Programmet er under udarbejdelse, og alle informationer vil blive meldt ud her på siden.

​Program 2022

Download programmet for Minisymposium 2022

​Rheumatologiske markører
v. Jens Jørgen Lykkegaard, Specialeansvarlig overlæge, Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme, Rigshospitalet

​Cøliaki-udredning
v. Line Lund Kårhus, sektionschef, Sektion for Epidemiologi på Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Kronisk nyreinsufficiens
v. Rikke Borg, overlæge, PhD, Medicinsk Afd., Sjællands Universitetshospital Roskilde

Nyt fra CEK og laboratorierne

​Hepatitis serologi
v. Nina Weis, overlæge på Infektionsmedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital, og professor ved Institut for Klinisk Medicin, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. Hun har i mange år arbejdet med viral hepatitis og står bl.a. for Den Danske Database for Hepatitis B og C (DANHEP), som er en klinisk database over patienter, > end 15 år, henvist med kronisk viral hepatitis B og C til hospital i Danmark.

Foredraget omhandler:
Markører for både akut og kronisk viral hepatitis A, B og C vil blive gennemgået, belyst ved kliniske cases.

​Diarré-udredning
v. Anne Line Engsbro, afdelingslæge, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Amager og Hvidovre Hospital

Tilmelding

Minisymposiet er efteruddannelse primært rettet mod praksislæger. 
Øvrigt praksispersonale er velkommen i det omfang, der er plads.

Bemærk, at der er et begrænset antal pladser på minisymposiet.

Tilmeld dig/jer ved at sende en mail til 
labkonsulent.nordsjaellands-hospital@regionh.dk
Oplys i mailen:
• Navn + titel
• Praksisadresse + ydernr.

Tilmeldingsfrist: 15. december 2021
Bemærk, at der er no-show-gebyr.

Kursusrefusion

Minisymposiet er godkendt som efteruddannelse hos PLO, som det har været tidligere år. Minisymposiet er godkendt til 1 dags tabt arbejdsfortjeneste a 4000 kr., 1 dags kursusafgift a 2400 kr. og transportudgift max 1500 kr. Da kurset er gratis, kan man kun bruge kursusafgiften til forplejning og evt. overnatning.

Der kan søges om refusion efter at Minisymposiet er afholdt - aktivitetsnummer og yderligere information, bliver udleveret på Minisymposiet.Redaktør