​​

Brætspil som læringsværktøj

​I RegionH E-læring er vi altid på udkig efter metoder, der kan styrke læring og refleksion og samtidig kan udvide vores pallette af værktøjer og tilbud. 

Brætspil til at gøre det diffuse konkret

Vi samarbejder med forskellige spiludviklere for at afprøve brætspil som metode og for at blive inspireret til udvikling af vores egne løsninger indenfor spil såvel som e-læring. 

RegionH E-læring råder over nogle forskellige brætspil, som du kan læse om nedenfor. Hvis du ønsker at låne spillene kan du kontakte 

Mail: chr-e-learning@regionh.dk


Region Hjerte

Kort om spillet: Er en miniudgave af originalen, der hedder Core. Det er et refleksionsspil. Ud fra små dilemmakort og handlingskort lægger spillet op til en engagerende, sjov og medrivende dialog om Region Hovedstadens og egne værdier.

Spillet kan fx bruges som oplæg til debat på et personalemøde eller som onboarding til nye medarbejdere.

Varighed: 5-30 minutter.

Målgruppe: Alle ansatte i Region Hovedstaden


Teamleader

Kort om spillet: Teamleader er et simulationsspil om situationsbestemt ledelse. Spillerne har i fællesskab rollen som ny afdelingschef og skal i den forbindelse tage stilling til forskellige udfordringer, såsom afskedigelser, personalesager og andre hverdagsdilemmaer.

Der kan deltage 4-6 spillere pr. spil. 

Varighed: ca. 2 timer

Målgruppe: nye og erfarne ledere samt ledere i sprint


Change Navigator

 

Kort om spillet: Et spil om forandringsledelse, som kan bruges som procesværktøj i konkrete forandringsprojekter. 

Spillet giver et helikopterperspektiv ift. hvordan forandringer påvirker både egen og andre faggrupper.

Spillet er bygget op om en hospitals-case med fokus på forandringer på et hospital. Spillerne sættes i spidsen for et simuleret forandringsprojekt og giver dem dermed et samlet overblik over processen og giver bud på ledernes handlerum. Spillernes egne erfaringer kobles mhp. at udfordre vanetænkning og give nye erkendelser.

Der kan deltage 4-5 spillere pr. spil.

Varighed: 3-4 timer - (i tilpasset faciliteret form 1-2 timer)

Målgruppe: projektledere og ledere, men kan også benyttes i tilpasset form til personale, som gennemgår eller har gennemgået en forandringsproces. 


Redaktør