Hospitalerne samlet om rationelt brug af antibiotika

Videndeling, erfaringer, mål, initiativer, udfordringer og resultater på antibiotikaområdet blev drøftet på workshop om rationelt antibiotikaforbrug i Region Hovedstaden.  

Den 20. januar 2017 mødtes Region Hovedstadens læringsnetværk om antibiotika. Videndeling, erfaringer, mål, initiativer, udfordringer og resultater var på programmet. 

Formålet med workshoppen er at sikre videndeling om hospitalernes lokale mål,  aktiviteter, udfordringer og delresultater indenfor arbejdet med antibiotikadriftsmålet.

Workshoppen var delt op i tre faser: 

  • Videndeling
  • Sparring 
  • Næste skridt

Program og præsentationer

Program fra antibiotikaworkshop januar 2017

Velkommen v/Bettina Lundgren og Hanne Rolighed Christensen (formænd for hhv. Task force for Hospitalsinfektioner og Antibiotikaanvendelse)

Velkomstpræsentation

Videndeling

Hvert hospital gav en kort status på deres mål, initiativer, erfaringer, udfordringer og resultater i arbejdet med antibiotika:  

> Herlev og Gentofte

> Rigshospitalet

Bispebjerg og Frederiksberg 

Nordsjællands Hospital

Amager og Hvidovre Hospital

Bornholms Hospital

Sparring

Workshop del 1: Hospitalerne sættes sammen to og to og giver feedback til hinanden og drøfter udfordringer/problemstillinger. Opsamling i plenum. 

Herlev-Gentofte Hospital delte ud af erfaringer med Sundhedsplatformen til optimering af antibiotikaforbruget:

Sundhedsplatformen v/Farmaceut Jonas Boel og overlæge Magnus Arpi, Herlev Hospital

Næste skridt

Workshop del 2: Hospitalerne drøftede næste skridt samt evt. behov for justering af mål og indsats eller nye initiativer i egen gruppe. Opsamling i plenum. 

Afrunding og opsamling. 


Redaktør