Region Hovedstaden følger antibiotikaforbruget

​​​Regionsrådet i Region Hovedstaden vedtog den 2. februar 2016, at hospitalernes forbrug af antibiotika skal følges som et af regionens særlige driftsmål. Indsatsen skal bl.a. begrænse forekomsten af hospitalsinfektioner og resistente bakterier.

​En af Region Hovedstadens politiske målsætninger er høj faglig​ kvalitet herunder, at behandlingen skal være sikker, og der arbejdes systematisk med at reducere risici for skader og utilsigtede hændelser. ​

Når patienter behandles med antibiotika påvirkes den normale bakterieflora. Det giver risiko for at patienten får nye infektioner. Der er også risiko for, at resistente mikroorganismer selekteres hos den enkelte patient under behandlingen. Disse bivirkninger ved antibiotikabehandling kan have alvorlige konsekvenser – ikke kun for den enkelte behandlede patient, men for hele sundhedsvæsenet, og det er hovedårsagen til, at man bør være rationel og restriktiv i anvendelsen af antibiotika.

Mål for antibiotikaforbrug​​​et

I Region Hovedstaden følger man særligt hvor meget og hvilke typer antibiotika, der bliver brugt på hospitalerne. Region Hovedstadens Task Force Forebyggelse af hospitalsinfektioner leverer data for de to regionale driftsmålsindikatorer for antibiotika:

1. Samlet forbrug af antibakterielle midler til systemisk brug pr. 100 sengedage

2. Andelen af penicilliner ift. samlet forbrug i %

Indikatorerne beregnes på baggrund af data stillet til rådighed af Region Hovedstadens Apotek (Apoteksdatabasen) og Landspatientregisteret (LPR). Indikatorerne opgøres månedligt per hospital.

Antibiotikadata for hospitalerne kan hentes i flere formater

På ​hjemmesiden: https://www.regionh.dk/hospitalsinfektioner/data/Sider/antibiotikaindkoeb/ vises data for de sidste 24 måneder som seriediagrammer. Diagrammerne opdateres hver måned.

På den interaktive side https://hospinf.shinyapps.io/hospinf/ vises indikatorerne i serie- og kontroldiagrammer for en valgfri periode fra januar 2010 til nu. Det er desuden muligt at hente data i en kommasepareret fil (der kan indlæses i databehandlingsprogrammer) til egen bearbejdning.

Ved behov for yderligere oplysninger

Særligt for pressen.

Om antibiotika som indsatsområde i Region Hovedstaden:
Centerdirektør Bettina Lundgren, Diagnostisk Center, Rigshospitalet og formand for Task Force Forebyggelse af hospitalsinfektioner og formand for den regionale komité for infektionshygiejne

Bettina.lundgren@regionh.dk

Om data og dataleverancer:
Overlæge Jacob Anhøj, Diagnostisk Center, Rigshospitalet
Jacob.anhoej@regionh.dk

Læs mere om Region Hovedstadens mision, vision og målsætninger​​​​​​​

Redaktør