Åben telefon til sygehusledelsen

​Når I på sygehuset holder åben telefon til sygehusledelsen, kan patienter og pårørende ringe til sygehusets øverste ledelse i et udvalgt tidsrum og dele ris, ros og gode idéer.

​Hvad er åben telefon til sygehusledelsen?

Når telefonen er "åben" til sygehusledelsen, kan patienter og pårørende ringe til sygehusets øverste ledelse i et udvalgt tidsrum og dele ris, ros og forslag til forbedringer. Der kan også afholdes "åben telefon" til fx center- eller afdelingsledelsen.

Hvad kan åben telefon bidrage med?

Åben telefon giver den øverste ledelse på sygehuset mulighed for at komme i direkte dialog med patienter og pårørende og få indblik i brugernes oplevelser af sygehuset. Samtidig får patienter og pårørende en mulighed for at give deres mening til kende, stille spørgsmål, komme med idéer og lufte eventuelle frustrationer over deres kontakt med sygehuset. Åben telefon kan være med til at brande sygehuset og signalere åbenhed i forhold til de borgere, der er tilknyttet sygehuset. 


Målgruppe

I princippet kan alle patienter og pårørende benytte sig af åben telefon, men erfaringerne viser, at fx ikke-dansktalende og meget syge patienter kun i ringe grad benytter sig af muligheden. Åben telefon kan til gengæld være en mulighed for de patienter og pårørende, der har vanskeligt ved at formulere sig på skrift – de skal ikke først formulere en klage og finde ud af, hvor de kan henvende sig, men kan ”bare ringe til direktøren”.

Ressourcer

Hvor mange ressourcer, I skal anvende på metoden, afhænger især af, hvor ofte og hvor længe telefonen er åben. Derudover skal I afsætte tid til at følge op på telefonopkaldene, hvis antallet af opkald er så stort, at det ikke kan klares undervejs. Dertil skal I afsætte tid og økonomi til annoncering af åben telefon, som afhænger af hvordan og hvor mange steder, I vil annoncere. Erfaringer viser, at det samlede estimerede tidsforbruget er ca. 3-7 timer om måneden.


Yderligere informationBeskrivelserne af metoderne i Patientinddragelsesguiden bygger på individuelle interview med personale fra de 5 regioner i Danmark, der har erfaringer med at anvende metoden i praksis.

Hvis du vil vide mere om Patientinddragelsesguiden eller har spørgsmål til metoderne, kan du kontakte Kompetencecenter for PatientoplevelserAndre søgeord: ring til sygehusledelsen | ring til hospitalsledelsen | ring til direktøren | patientinddragelse | brugerinddragelse


Redaktør