Klynge 2: Kultur, kreativitet og inkluderende samfund

​Det overordnede fokus for klynge 2 er at forstå og svare på vor tids fundamentale forandringer af samfund, økonomi, politik og kultur. 

Vent...

Klynge 2 sigter mod at indfri EU's mål og prioriteter for styrkelse af demokratisk forvaltning og borgerdeltagelse, sikre og fremme kulturarv og svare på de komplekse sociale, økonomiske, teknologiske og kulturelle forandringer i de europæiske samfund. For at indfri disse ambitioner vil Klynge 2 mobilisere multidisciplinær ekspertise fra social- og samfundsvidenskaberne og humaniora. Klyngen har desuden som mål at give politiske muligheder for en inkluderende og socialt retfærdig europæisk grøn og digital omstilling – baseret på evidens.

Klynge 2 indeholder knap 50 ansøgningsopslag, som er fordelt på syv indkaldelser inden for tre destinationer:

Demokrati og forvaltning

Demokratier er mere skrøbeligere end tidligere, og undersøgelser viser en faldende tillid til demokratiske institutioner. Der er en risiko for, at de europæiske demokratier kan udvikle sig i mere nationalistiske, populistiske og polariserede retninger. Under denne destination skal aktiviteter skaffe viden, data og forskningsbaserede anbefalinger, som kan genoplive den demokratiske forvaltning og øge tilliden til demokratiske institutioner. Målet med aktiviteterne er at øge politisk deltagelse, social dialog og inklusion, borgerengagement og ligestilling.

Europæisk kulturarv og de kunstneriske og kreative industrier

Den europæiske kulturarv er under pres fra mange forskellige sider. I denne destination skal aktiviteter være med til at fremme bedre adgang til og engagement i kulturarv, samtidigt med at kulturarven beskyttes og styrkes for herigennem at fremme de grundlæggende europæiske værdier. Et led i dette er også at styrke de kunstneriske og kreative industrier. Forskning og innovation skal også styrke bæredygtig vækst gennem disse industrier og bidrage til at integrere disse erhverv, som drivende for innovation og konkurrencedygtighed, i den europæiske industripolitik. 

Social og økonomisk transformation

De europæiske samfund undergår store forandringer, som påvirker befolkningernes levevilkår og velbefindende. Forandringerne skyldes alt fra demografisk udvikling, digitalisering og miljømæssige udfordringer. Forskning og innovation under denne destination skal vende udfordringer til fordele og bidrage til at håndtere sociale, økonomiske og politiske uligheder i Europa og støtte udviklingen af menneskelig kapital. Dette indebærer også støtte til aktiviteter som svarer på betydningen af den teknologiske udvikling og økonomiernes sammenkobling.


Alle tre destinationer har som mål at skabe bedre forståelse og svar på den nuværende pandemi og dens indflydelse på de europæiske samfund.

Det samlede budget til klynge 2-arbejdsprogrammet 2021-22 er 424 mio. euro. Budgettet er nogenlunde lige fordelt mellem de tre destinationer.

Ansøgningsfristen for 2021-indkaldelserne er 7. oktober 2021, og for 2022 indkaldelserne er fristen 20. april 2022.

Opdateret 28.06.2021 
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor