Klynge 6: Fødevarer, bioøkonomi, naturressourcer, landbrug og miljø

​Det centrale spørgsmål i klynge 6 er, hvordan forvalter vi vores naturressourcer på en måde, så vi kan opnå EU’s klimamålsætninger og samtidig sikre bl.a. biodiversiteten og sund mad til alle? 

Vent...

Gennem grundlæggende forandringer af vores økonomi og samfund i både land og by skal klynge 6 være med til at begrænse skadevirkninger på miljøet, stoppe og vende nedgangen i biodiversitet og sikre bedre forvaltning af vores naturressourcer, mens der tages højde for udviklingen i både land og by og sikres sund mad til alle. Gennem cirkulær økonomi og bæredygtig bioøkonomi skal CO2-udledningen nedbringes, samtidig med, at der sikres modstandsdygtige, inklusive og demokratiske samfund, som giver alle borgere handlekraft til grønne og digitale forandringer. Klyngen har fokus på lokale og regionale løsninger og skal bl.a. understøtte de mål de er udstukket i EU's biodiversitetsstrategi for 2030 og Jord til Bord-strategien.

Klynge 6 indeholder over 200 ansøgningsopslag, som er fordelt på 19 indkaldelser inden for syv destinationer:

Destinationen Biodiversitet og økosystem-tjenester skal sætte biodiversiteten på rette kurs mod genopretning inden 2030. Dette skal bl.a. understøttes gennem bedre indsigt i årsagerne til nedgangen i biodiversiteten og ved at støtte innovative tilgange til økosystemers genopretning.

Fair, sunde og miljøvenlige fødevaresystemer fra primær produktion til konsum handler om at sikre bæredygtige, sunde og inklusive fødevaresystemer. Alle aktører fra jord (eller vand) til bord skal indtænkes, så der sikres mere bæredygtighed hele vejen fra landmanden over i fx forarbejdning, emballering, brugen af restprodukter over til at sikre sund kost for borgerne og undgå madspild.

I Sektorer for cirkulær økonomi og bioøkonomi handler det om at sikre mindre affald og mere værdi ved at forlænge levetiden og bevare værdien af produkter og materialer. Destinationen skal bl.a. fremme bæredygtige biobaserede systemer, hvor biomasse fra land og hav bruges til cirkulære biobaserede materialer og produkter med lavt CO2-aftryk.

Destinationen Rent miljø og ingen forurening skal være med til at forebygge, stoppe og fjerne forurening af jord og vand, da dette er en forudsætning for at tackle både klimakrisen og genoprette biodiversiteten.

I Klimaindsatser inden for jordbrug, hav og vand er der fokus på behovet for tværfaglig forskning for at belyse klimaforandringernes indvirkning på land- og havmiljø, naturressourcer mv., og de afvejninger og synergier der er mellem fx sundhed, fødevaresikkerhed, økosystemer og biodiversitet.

Modstandsdygtige, inkluderende, sunde og grønne landdistrikter, kyst- og bysamfund skal sikre Kommissionens mål om "En økonomi, der tjener alle". Der er fokus på inklusiv udvikling i land-, kyst- og byområder, så det sikres, at ingen bliver efterladt på perronen, når der implementeres Green Deal-initiativer. Bottom-up samfundsstyret innovation er i fokus og digitalisering spiller en central rolle i destinationen.

De transformationer, som er en forudsætning for Den Grønne Pagts målsætninger, kræver, at der stilles information og viden til rådighed. Destinationen Innovativ styring og administration, miljøobservationer og digitale løsninger for at støtte den Grønne Pagt skal derfor være med til at sikre, at den administrative og politiske forvaltning får adgang til de nødvendige informationer og løsninger. 

Der er samlet afsat 1,87 millarder euro., eller 13,8 millarder kroner, til projekter i klynge 6 i perioden 2021-2022, og de første indkaldelser har allerede frist 6. oktober 2021, mens 2022-indkaldelserne har frist 15. februar. Klynge seks' samlede budget for hele perioden 2021-2027 er på 9 milliarder euro.

Opdateret 29.06.2021


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor