Klynge 4: Det digitale område, industri og rummet

​Den overordnede vision bag aktiviteterne i Klynge 4 er, at Europa skal tage den globale førertrøje på en række udvalgte teknologi- og produktionsområder - både ift. udvikling og anvendelse af teknologierne. Anvendelsesområdet er især inden for det "grønne", og der er fokus på at muliggøre produktion og forbrug, der respekterer planetens ressourcebegrænsninger.  

Vent...

Man forventer, at én effekt af de projekter, som finansieres gennem klyngen, vil være et betydeligt bidrag til skabelsen af en sikker og dynamisk "dataøkonomi" på tværs af Europa - således at data i endnu højere grad kan bidrage til at løse af samfundsmæssige udfordringer.

Aktiviteterne i klyngen skal bl.a. bidrage til at løfte europæiske prioriteter under Green Deal og den nye strategi for europæisk industri samt målsætninger i diverse europæiske digitaliserings- og rumstrategier.

De seks destinationer, som klynge 4's aktiviteter organiseres under, er:

Klimaneutral, cirkulær og digitaliseret produktion: Innovative produktions- og fremstillingsprocesser og digitalisering heraf, nye forretningsmodeller, avanceret bæredygtigt design, materialer og teknologier skal gøre det muligt at skifte til dekarbonisering i alle større industrisektorer - herunder grønne, digitale teknologier. Med andre ord: en "twinning" af den grønne- og den digitale omstilling inden for fremstillings-, bygge- og procesindustrien.

I destinationen Øget autonomi i centrale strategiske værdikæder for en modstandsdygtig industri er fokus bl.a. på forsyningssikkerhed af råmaterialer, dynamiske industrielle innovationsøkosystemer, effektiv genbrug og genanvendelse af råmaterialer og lederskab i cirkulær økonomi samt digitalisering.

I verdensledende data og computerteknologier er målet at maksimere den økonomiske og sociale nytte ved bredere og mere effektiv udnyttelse af data samt at styrke Europas evne til at håndtere akutte samfundsmæssige kriser (fx databaseret krisestyring). Projekter under klyngen skal bidrage til at skabe en dynamisk og globalt attraktiv dataøkonomi, et europæisk indre marked for data og "dataspaces" inden for forskellige sektorer.   

Digitale og spirende teknologier for konkurrencedygtighed og egnet til Green Deal-destinationen handler om europæisk suverænitet på digitaliseringsområdet og inden for udvalgte teknologiområder og om industriens optag af nye teknologier. 

Under destinationen Åben strategisk autonomi i udformning og implementering af verdensomspændende rumbaserede infrastrukturer, tjenester, applikationer og data sigtes der efter at styrke EU's uafhængige kapacitet til at få adgang til rummet, sikre forsyningen af kritiske teknologier og udstyr samt at fremme EU-rumsektorens konkurrenceevne.

En menneskecentreret og etisk udvikling af digitale og industrielle teknologier-destinationen vil gennem nye former for engagement i udviklingen af teknologier styrke slutbrugere og arbejdstagere samt understøtte social innovation.

Budgettet for klynge 4 for 2021-2027 er 15,5 mia. EUR, mens budgettet for 2021-2022 er 3,5 millarder euro.

De første projektindkaldelser under klynge 4 åbner d. 22. juni. Nogle af de første indkaldelser har deadline d. 23. september og andre d. 21. oktober.

Opdateret 29.6.2021

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor