Temadagen "Fra data til handling" tiltrak eksperter fra hele Region Hovedstaden

​Omkring 110 deltagere med arbejde indenfor og interesse i at forebygge hospitalsinfektioner mødtes 7. ​​​maj til temagen ”Fra data til handling – del viden om de gode initiativer”.

​​Antibiotic Stewardship var et af de centrale emner på dagen.​

​Region Hovedstadens Task Force Forebyggelse af Hospitalsinfektioners temadag startede med et kig i krystalkuglen.

Formand for Task Force centerdirektør Bettina Lundgren fra Rigshospitalet fortalte, hvordan der fremover bliver mere fokus på at forebygge hospitalsinfektioner i regionen: Vi har data på en række områder, så vi kan følge infektionerne. Nu er implementeringen vigtig, for vi ved ofte, hvad der skal til for at forebygge, sagde hun bl.a. i sit oplæg, der åbnede temadagen på Vildvorde Kursuscenter.

Erfaringer fra mange års arbej​​​de med håndhygiejne

"Fra viden til handling" var titlen på næste oplæg, hvor vicedirektør på Hvidovre Hospital Torben Mogensen holdt et oplæg med gode råd til det kommende arbejde i Task Force. Torben Mogensen er formand for Region Hovedstadens Hygiejne Komité og går på pension til september.

Oplægget var hans afskedssalut. Det var krydret med skarp humor og pointer om, hvorfor det er svært i praksis at implementere evidensbaseret forskning og data, der klart viser, hvad man burde gøre. I hverdagen er det ofte det irrationelle, der afgør, hvilke emner der får mest opmærksomhed, lød budskabet: Det er f.eks. mere populært at arbejde med robotkirurgi end at arbejde med kampagner for, at vi skal blive bedre til at vaske hænder. Derfor er der mere fokus på robotter end på håndhygiejnekampagnerne, sagde Torben Mogensen bl.a..

Sådan arbejder Region Hovedstaden med Antibiotic Stewardship

Antibiotika redder mennesker fra alvorlige infektioner og er medvirkende til at gøre kemoterapi og organtransplantation mulig. Men i en række tilfælde får patienter overflødig eller forkert antibiotika. Overforbrug øger resistensen, og det giver mulighed for alvorlige infektioner med bl.a. tarmbakterien Clostridium difficile, der være dødelig svage og kritisk syge patienter. Rationelt antibiotikaforbrug er vigtigt og fire oplægsholdere fortalte om, hvordan man implementerer "Anitbiotic Stewardship". 

Områdechef Farmaceut Dorthe V​ilstrup Tomsen fra Region Hovedstadens Apotek fortalte om, hvordan antibiotic stewardship i praksis er blevet realiseret på Nordsjællands Hospital. Overlæge Magnus Arpi og farmaceut Jonas Boel fortalte om implementeringen på Herlev Hospital og antibiotikaforbrugets konsekvenser for resistensen. Til sidst var det Jenny Dahl Knudsen, der berettede om arbejdet for at inddæmme brugen af antibiotika på Bispebjerg Hospital.

Antibiotic Stewardship kræver ledelsesfokus, dataindsamling, uddannelse, information, forskning og kontinuerlig opfølgning og fokus. Det var hovedbudskaberne kort fortalt.

Tre projekter støttet af Det Nationale Antibiotikaråd

​Tre projekter, der udgår fra Region Hovedstaden bliver støttet af en pulje under Det Nationale Antibiotikaråd, blev præsenteret.

Forskningsleder, overlæge Christian von Plessen fra Region Syddanmark fortalte om et forbedringsprojekt med fokus på implementering af kendt viden til forebyggelse af hospitalsinfektioner

Ledende overlæge Christian Østergaard Andersen fra Hvidovre Hospital holdt oplæg om bekæmpelsen af hospitalserhvervet Enterococcus faecium bakteriæmi og spredningen af VRE i Region Hovedstaden.

Overlæge Andreas Munk Petersen, der også er fra Hvidovre Hospital, fortalte om hvordan man kan forebygge Clostidium Difficile bl.a. ved såkaldte fæces-transplantationer, hvor man bl.a. bruger små mængder sund afføring fra en anden patient i behandlingen. (Se interview her på hjemmesiden​)

Fokus på særlige udfordringer bl.a. Clostridium difficile, VRE og MRSA

Overlæge Mette Bartels, MRSA VidenCenter på Hvidovre Hospital, fortalte om et projekt med screening af gravide for de multiresistente bakterier MRSA. Projektet gennemføres i foråret/sommeren 2015.

Ledende overlæge Jens Otto Jarløv, Herlev Hospital holdt oplæg om håndtering af patienter med vancomycinresisten enterokokker (VRE), der siden begyndelsen af 2013 er steget voldsomt på hospitalerne i Region Hovedstaden. (se artikel om VRE her på hjemmesiden​)

Overlæge Bente Olsen, Herlev Hospital fortalte om de mange tiltag, der har været for at nedbringe forekomsten af diarrebakterien Clostridium difficile, der har været en særlig udfordring de seneste år.

Overlæge Mette Østergaard, Nordsjællands Hospital​ fortalte om implementeringen af CVK-pakken, der bl.a. har til formål at forebygge at patienter får infektioner, når de får medicin gennem et centralt venekateter.

Temadagen blev afsluttet ved et oplæg af overlæge J​acob Anh​​øj, Rigshospitalet, der formidlede brugen af statistik og data i forbedringsarbejdet.​

Redaktør