​​​​​

Cathrine Ørskov Kølbæk

Specialkonsulent<br>​​
Cand.scient.soc.​​​​
(Barselsorlov)


Cathrine Ørskov Kølbæk 

Mail: cathrine.oerskov.koelbaek@regionh.dk
Telefon: 9116 6633
LinkedIn: Cathrines profilArbejds- og interesseområder

Cathrine designer, gennemfører og formidler undersøgelser om patienter, pårørende og personales oplevelser i sundhedsvæsenet ved brug af både kvalitative og kvantitative metoder. 

Hun hjælper hospitalsafdelinger med at implementere brugerinddragende metoder, så de løbende kan få feedback på patienters oplevelser og forbedre den patientoplevede kvalitet.

Cathrine interesserer sig særligt for, hvordan viden fra CPI's undersøgelser kommer ud over rampen. Derfor er hun optaget af at formidle resultaterne - både mundtligt, skriftligt og visuelt - så de skaber værdi i praksis. Det kan fx være gennem rapporter, workshops, brugerinddragende metoder, som fx feedbackmøder, eller på sociale medier.

Baggrund

Cathrine er sociolog (cand.scient.soc.) fra Københavns Universitet og har en projektlederuddannelse fra Promentum.

Hun har været ansat i CPI siden 2014. Udgivelser

Redaktør