Dekorativt

Rationelt antibiotikaforbrug og regionale indsatser

Antibiotika er et vigtigt lægemiddel til at reducere sygeligheden og dødeligheden blandt mennesker. En række undersøgelser viser, at en stor del af den antibiotika, der ordineres, er unødvendig eller ineffektiv. Brug af antibiotika øger endvidere risikoen for, at der udvikles resistente bakterier hos patienten. Derfor er arbejdet med at sikre fremtiden med et rationelt antibiotikaforbrug i Region Hovedstaden i fuld gang.