Line Holm Jensen

​Specialkonsulent
Cand.scient.soc.


Line Holm Jensen

E-mailline.holm.jensen@regionh.dk
Telefon: 9116 6616
LinkedIn:


Arbejds- og interesseområde

Line er en erfaren projektleder ud i både kvantitative og kvalitative brugerundersøgelser og evalueringer. Hun beskæftiger sig bl.a. med den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP). Her varetager hun projektledelse, udvikler design og koncept, konstruerer og validerer spørgeskemaer, afrapporterer resultaterne osv.

Kvinders oplevelser af graviditet og fødsel, organisatorisk og individuel patientinddragelse samt tværsektorielle patientforløb har Lines særlige interesse.

Baggrund

Line er kandidat i sociologi (cand.scient.soc.) fra Aalborg Universitet og er desuden projektlederuddannet fra Implement. 

Hun er specialkonsulent og har været ansat i CPI  siden 2009. Udgivelser

Redaktør