Regionale indsatser

​​I Region Hovedstaden understøtter antibiotikanetværket hospitalernes arbejde med rationelt antibiotikaforbrug og udveksling af viden, resultater og erfaringer.

Læs om overvågning, videndeling, redskaber og projekter til mere rationelt forbrug af antibiotika i Region Hovedstaden.

Netværk til videndeling

https://www.regionh.dk/hospitalsinfektioner/antibiotikaforbrug/netvaerk/Sider/laeringsnetvaerk.aspx

Region Hovedstadens antibiotikanetværk, skal understøtte hospitalernes arbejde med forbedringer i forhold rationelt antibiotikaforbrug og sikre sparring samt videndeling om forbedringer, resultater og erfaringer på tværs af hospitalerne.

Læringsnetværket mødes til tema-workshop minimum en gang om året. Temaerne har blandt andet været: 

Se nyheder og præsentationer fra de tidligere workshops:
Læs også nyheder med præsentationer af afholdte symposier og seminarer:
Udvalg for Forebyggelse af Hospitalsinfektioner på Twitter

Følg os på Twitter

Regions Hovedstaden indgår samtidig i det nationale lærings- og kvalitetsteam for rationel antibiotika (LKT antibiotika), der løber i perioden september 2017 til juli 2019 og er et af initiativerne under det nationale kvalitetsprogram.

Læs mere om LKT antibiotika på siden om nationale indsatser

Lommekort guider personalet

I foråret 2018 er der kommet et nyt fælles lommekort "Antibiotisk behandling" for hele regionen. Lommekortet vejleder om behandling efter de nyeste nationale og regionale guidelines. Det nye lommekort er distribueret til alle regionens læger.

Antibiotikapakken

Region Hovedstadens Task Force Forebyggelse af Hospitalsinfektioner udgav i oktober 2016 en regional antibiotikapakke, som tager udgangspunkt i regionale og internationale erfaringer for reduktion af antibiotikaforbruget. 
Læs mere om antibiotikapakken

Antibiotikaforbrug som driftsmål

https://www.regionh.dk/hospitalsinfektioner/antibiotikaforbrug/rationelt-forbrug/Sider/driftsmål.aspx

Forbruget af antibiotika som driftsmål betyder, at data for antibiotikaforbruget følges regelmæssigt af den politiske og administrative ledelse. 

Der fokuseres overordnet på to indikatorer: 

  • Indikator 1: Andelen (%) af penicilliner i det samlede forbrug af antibiotika
  • Indikator 2: Det samlede forbrug af antibiotika til systemisk brug pr. 100 sengedage på Region Hovedstadens hospitaler.

Læs nyhed om, da antibiotikaforbruget blev en del af regionens driftsmål.

Pjece til borgere: Mange infektioner går over af sig selv…

Region Hovedstaden har udgivet en pjece på en række sprog til patienter og borgere, der informerer om fordele og ulemper ved antibiotika.

Hent pjecen

Projekter

På hospitalerne afprøves forskellige andre projekter for et mere styret antibiotikaforbrug. 

Læs om de forskellige projekter:Redaktør