​​​​​

Charlotte Støy Poulsen

​Specialkonsulent<br>​​​​​​
​Cand.scient.san.publ.


Charlotte Støy Poulsen

E-mail: charlotte.stoey.poulsen@regionh.dk
Telefon: 9116 6569
LinkedIn: Charlottes profilArbejds- og interesseområde

Charlotte har stor erfaring med både kvantitative og kvalitative undersøgelser. Hun er særligt optaget af at skabe anvendelsesorienterede leverancer, som kan skabe værdi og gøre en forskel for patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle.

Charlotte står for projektledelse, design, gennemførelse og afrapportering af undersøgelser og evalueringer af patienter, pårørende og andre brugeres oplevelser af sundhedsvæsenet.

Hendes arbejdsområder strækker sig blandt andet over projekter inden for psykiatrien, PRO (Patient Reported Outcome) og Sundhedsplatformen (SP) samt brugerinddragelse bl.a. gennem afholdelse af feedbackmøder.


Baggrund

Charlotte har en kandidatgrad i Folkesundhedsvidenskab (cand.scient.san.publ.) fra Københavns Universitet og har en projektlederuddannelse fra Promentum. 

Charlotte er specialkonsulent og har været ansat i CPI siden 2012. Udgivelser

Redaktør