2015 - spørgsmål fra regionsrådets medlemmer til administrationen

Her finder du de spørgsmål, som regionsrådets politikere har stillet administrationen i 2015 samt administrationens svar.

​​

​​


Spørgsmål fra regionsrådet og svar fra administartionen
​​​Nr.​
​Spørger​Dato​Spørgsmål​
​232​Susanne Due Kristensen (A)​29/10-15​1) Hvor mange specialer henviser ”rutinemæssigt” til udredning i privathospitalregi? - ialt 7 spørgsmål.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
​231​Anne Ehrenreich (V)​19/12-15​Faldt over denne historie fra Region Sjælland på facebook om, hvordan de har forbedret gennemførelsen af akutte kejsersnit. Vil høre, om vi kan bruge disse erfaringer i RegionH?​
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​230​Leila Lindén (A)​Jeg er blevet oplyst om, at de eneste praktiserende læger på Bornholm, som kan tage nye patienter, er lægerne i Allinge. Alle andre lægers praksis er efter mine oplysninger lukket for tilgang.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​229​Martin Geertsen (V)​17/12-15​1) Administrationen bedes fremsende en organisationsplan for Regionslageret?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​22​8​Martin Geertsen (V)​17/12-15​Administrationen bedes oplyse de årlige omkostninger til at fragte intern fysisk post mellem sygehusene i regionen, ...
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)​

​227​Henrik Thorup (O)​17/12-15Jeg skal bede om at få oplyst:
Hvilken form for uddannelse sker på adressen, Niels Andersens vej 75 i Gentofte (HR & Uddannelse)
​Hvor ofte foregår der undervisning?
 
​226​Randi Mondorf (V)​16/12-15​I løbet af det sene efterår har der været en del presse om pressede jordmødre. I et svar til Anne Ehrenreich, er der redegjort for udviklingen i antal jordmødre. Heraf fremgår det, at antallet af jordmødre er steget fra ca. 409 i 2010 til ca. 458 i 2015..
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​225​Randi Mondorf (V)​16/12-15Den nat græd jeg som sjældent før"
Var den meget kedelige overskrift på en artikel i Børsen forleden....
 
​224​Anne Ehrenreich (V)​14/12-15​Jeg vil gerne have oplyst på, hvilken måde, at PKU-foreningen - vil blive hørt/inddraget i forbindelse med en planlagt flytning af Kennedycentret til Rigshospitalet, og hvordan man fremover vil sikre/bevare kvaliteten i behandlingen.​
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​223​Anne Ehrenreich (V)​14/12-15https://www.tryg.dk/media/fakta-om-tryg-sundhed-fak20211_75-37662.pdf​
I lyset af Trygs gode initiativ med at indføre videokonsultation vil jeg høre, om Region Hovedstaden overvejer at tage denne mulighed i brug bl.a. i 1813 og på andre områder, hvor det kan gavne borgerne?
​222​Anne Ehrenreich (V)​14/12-15​Jeg har erfaret, at hospitalerne (konkret -Hvidovre Hospital)ikke sender digitalpost vedr. behandling af børn. Men i stedet benytter b-post, ...
Læs svar fra admonistrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​221​Lise Müller (F)​11/12-15For nogle måneder siden spurgte jeg om der var planer om at lukke Frederiksund for indtag af medicinske patienter mellem 20-08. Jeg forstod svaret sådan at det var der ikke planer om. (se venligst spørgsmål 174).
D. 27/11 var der en artikel i FAA om at man laver om på akutklinikken, der kan få de følger at nogle borgere, der ville være blevet indlagt i Fr.sund nu bliver det i Hillerød. Forslaget har angiveligt været i høring
 
​220​Annie Hagel (Ø)​8/12-15​Af en artikel i Altinget 4.12.15. fremgår det, at brugen af privathospitaler er steget mest i Region Hovedstaden i de senere år, ...
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​219​Finn Rudaizky (O)​25/11-15En borger har i går været på Gentofte hospital. Man var i gang med julepyntningen. Borgeren blev oplyst om, at personalet af ledelsen var blevet pålagt ikke at hænge noget udsmykning med rødt op, af religiøse årsager. 
Det ønskes uddybet hvorfor der ikke længere hænges rødt op til julepynt på Gentofte Hospital?
Og af hensyn til hvem?
På hvilke andre af Region Hovedstadens hospitaler tages der i relation til julen, sådanne religiøse hensyn?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​218​Susanne Due Kristensen (A)​23/11-15Foranlediget af en del henvendelser og forespørgsler fra ansatte ved Nordsjællands Hospitals vil jeg gerne stille følgende politikerspørgsmål:
1. Kan det bekræftes, at hospitalsdirektionen på Nordsjællands Hospital i nærmeste fremtid har til hensigt, at afkorte morgenkonferencerne​...
 
​217​Finn Rudaizky (O)​23/11-15​Det ønskes oplyst, hvem der konkret har taget beslutningen om midlertidig ophør af hjemmebesøg hos ambulante og hjemmefødende samt fødselsforberedelse i relation til Amager og Hvidovre Hospital?​
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​216​Marianne Frederik (Ø)​18/11-15I budgetaftalen for 2015 står der:
”Der afsættes 0,5 mio. kr. til en ekstern analyse af forskningsområdet. Analysen har til formål at undersøge, hvilke typer af forskning, der foregår på regionens hospitaler.
 
​215​Per Seerup Knudsen (A)​17/11-15​Det fremgår af Regionernes plan for kommende fællesudbud af varer og tjenesteydelser, at Region Hovedstaden sammen med de fire øvrige regioner er deltager i et fælles udbud i Aftalekategorien ”Tolkning - video, fremmøde og måske døve” og med en forventet kontraktstart 1. oktober 2016.​
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​214​Henrik Thorup (O)​17/11-15​Fra en patient har jeg modtaget et spørgsmål/kommentar til et skema fra Hillerød Hospital som vedkommende har modtaget efter en undersøgelse.​
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​213​Niels Høiby (I)​11/11-15​Jeg er glad for, at akutberedskabet er blevet akkrediteret og jeg har læst de 2 rapporter ”akuttelefonen 1813” og ”den præhospitale virksomhed” Begge er imidlertid uigennemskuelige,..
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs bilag 1 til svaret (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs bilag 2 til svaret (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​212​Leila Lindén (A)​10/11-15På baggrund af spørgsmål fra en kvinde, der har været igennem behandling for brystkræft, har jeg følgende spørgsmål:
​Er det korrekt, at kvinder behandlet for brystkræft kontrolleres og scannes til de er 69 år på Bornholm og i Hillerød, men at kvinder behandlet for brystkræft i resten af RegionH kontrolleres og scannes til de er 79 år
 
​211​Niels Høiby (I)​9/11-15Supplerende spørgsmål vedr. 1813 og EVA.
Regionens administration har d. 20/10-2015 besvaret mine spørgsmål af 31/8-2015.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
​​210​Anne Ehrenreich (V)​9/11-15​Politiken bringer i dag den 9. november 2015 en artikel under overskriften: Sygehusets brister ses også på Riget.​
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​209​​​​Charlotte Fischer (B)​9/11-15​Jeg vil gerne bede om oversigt over planlagte/besluttede bygge-/anlægs-/renoveringsprojekter i regionen de næste år ud over kvalitetsfondsbyggerierne​
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​208​Lise Müller (F)​4/11-15​Ekstra-Bladet har idag bragt en historie om en 94-årig der angiveligt udskrives midt om natten i strømpefødder. Familien klager men hospitalet i Aalborg siger at reglerne er fulgt. Jeg vil gerne vide hvad vores regler siger om den slags.
http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/94-aarig-blev-udskrevet-i-stroempefoedder/5810222
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​207​Charlotte Fischer (B)​3/11-15​Spørgsmål om patientinformation på video
Hundredetusinder af voksne danskere kan dårligt læse en avisoverskrift. De er såkaldte funktionelle analfabeter. Det er derfor ud fra et lighedsperspektiv vigtigt, at vores sundhedsvæsen  kommunikerer til patienterne på andet end skrift.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​206​​Anne Ehrenreich (V)​2/11-15​Jeg har modtaget billeder fra røntgenafdelingen på Hvidovre, som pt. er under ombygning. Selvom afdelingen måske er under ombygning, ligner dette ikke noget vi kan være bekendt. Også under ombygninger skal borgerne kunne føle sig velkomne og trygge, og der må helt bestemt ikke være tvivl om en ordentlig hygiejne. Jeg ser frem til at høre, hvordan I vurderer situationen, og hvad der gøres for at sikre hygiejnen under ombygninger.​
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​205​​Anne Ehrenreich (V)​2/11-15​I forlængelse af svar på regionsspørgsmål 191 vil jeg høre, hvilke forhindringer der eksisterer rent overenskomstmæssigt og organisatorisk for at vi udnytter vores bygningsmasse og operationslejer bedre?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​204​Anne Ehrenreich (V)​​2/11-15​Jeg har hørt, at der skulle gælde en regel om, at en privat praktiserende psykiater 20 gange maksimalt må behandle den samme patient 20 gange. Kan det bekræftes? Og hvad er årsagen til det? Jeg vil jo mene, at det giver et bedre patientforløb at blive hos den samme læge.​
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​203​Charlotte Fischer (B)​28/10-15​Jeg har læst omtale af den nye rapport fra Tranlatørforeningen http://www.dr.dk/nyheder/indland/daarlige-tolke-skaber-store-problemer-se-laeger-og-advokaters-eksempler.
Jeg vil på den baggrund gerne vide, hvad regionen kan gøre her og nu for at kvalitetssikre sin tolkebistand.​
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​202​​Anne Ehrenreich (V)​22/10-15​Da jeg har modtaget en Youtube fra bekymrede jordemødre i Region H, vil jeg bede om en redegørelse for udviklingen i jordemoderbemandingen i RegionH fra 2010 til 2015.​
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs bilag til svaret (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​201​​Anne Ehrenreich (V​)​20/10-15​Jeg har lagt mærke til offentliggørelsen af en afgørelse fra Statsforvaltningen om behandlingen af aktindsigtssag i Region Hovedstaden om WOCO-sagen og vil høre, hvilke skridt Region Hovedstaden vil tage i opfølgning af afgørelsen for at sikre en hurtigere sagsbehandling med de nødvendige begrundelser. http://www.statsforvaltningen.dk/site.aspx?p=5730&TilsynafID=1203​
Læs svar fra administratioen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​200​Thomas Bak(V)​19/10-15Er du muligt at få oplyst prisen på en behandling med de dyreste 10 præparater som Region H indkøber, samt hvor stor en andel af de samlede medicinforbrug disse ti præparater udgør af det samlede medicinforbrug i regionen. Kan det endvidere oplyses hvad sundhedsmyndighederne i Norge betaler for hver af disse 10 præparater?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​​199​​Henrik Thorup (O)​19/10-15​Jeg har fået en henvendelse fra en borger som har et barn med en muskelsygdom. Borgeren ønsker selv at passe sit barn, men har fået afslag fra Regionen på dette, med henvisning til ”Rammeaftalen”.​
Læs svar fra administrationen (pdf.fil, åbner i nyt vindue)

​198​Anne Ehrenreich og Erik Sejersten (V)​9/10-15​Vi skal bede om en redegørelse for sagen fra psykiatrien nævnt i Dagens Medicin den 9. Oktober 2015 samt oplysning om retningslinjerne for indberetning af læger i psykiatrien til embedslægen og andre instanser, herunder forudgående information og involvering af den berørte læge.​
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs bilag til svaret (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​197​Erik R. Gregersen (A)​9/10-15I forbindelse med anden mødeaktivitet er jeg blevet gjort opmærksom på  at enkelte hospices ikke har lægevagt/tilkald i weekender.
Henvendelsen kom fra en hjemmesygeplejerske, der udtaler, at der ikke kan udskrives smertedæmpende medicin i weekender. Og at personalet, bliver afvist af 1813 læger, hvilket sikkert er rigtigt i forhold til indgåede aftaler.
Har administrationen nogen kommentarer til dette.​
 
​196​Charlotte Fischer (B)​9/10-15​Jeg vil gerne høre - med afsæt i Dagens Medicins artikel om "Uskyldig læge kom to år i gabestok" 9.10, om Region Hovedstaden har en fast praksis - nedskreven eller ej - for, hvordan medarbejdere høres/inddrages, hvis ledelsen påtænker at indberette dem til embedslægen/Sundhedsstyrelsen. Hvis ja, ønsker jeg den beskrevet. Hvis nej, ønsker jeg at vide, om administrationen ikke ser er behov for en fast og gerne nedskreven praksis, og hvad denne i givet fald bør gå ud på.​
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​195​Lise Müller (F)​8/10-15​Regionen har igennem flere år indgået aftaler med flere privathospitaler/klinikker for at sikre patienter opfyldelse af udrednings- og behandlingsret.​
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​194​Lise Müller(F)​8/10-15I Region Syddanmark, vil der fra næste år være et udgående palliativt team til børn og unge. Baggrunden til dette er sidste års finanslov, hvor udspillet "jo før - jo bedre| tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår til alle" afsatte 60 mio. kr. over 4 år til udgående palliative teams til børn og unge.
Hvordan ser det arbejde ud i vores region?
 
​193​Charlotte Fischer (B)​7/10-15​Jeg ønsker status for udrulning og resultater af "Ventet og velkommen" - samt i den forbindelse information om hvordan administrationen sikrer sig, at medarbejderne har et medejerskab til/involveres i projektet. Mit spørgsmål skal ses på baggrund af kronikken i dagens JP "Danmarks dyreste marionetteater": http://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE8087139/Danmarks-dyreste-marionetteater/​
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs bilag til svaret (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​192​Karin Friis Bach (B)​6/10-15​Spørgsmålet er trukket tilbage af Karin Friis Bach.
191​Anne Ehrenreich (V)​5/10-15​I forlængelse af budgetspørgsmål 66 vil jeg høre, om man har overvejet at udnytte operationslejerne på Gentofte Hospital bedre og mere, f.eks. ved at operere frem til kl. 18 (i stedet for som i dag til kl. 15)?..
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

190​Per Seerup Knudsen (A)​27/9-15 ​Jeg er bekendt med, at administrationen har givet en ny tilladelse til Gammelvang Grusgrav ved Kyndby i Hornsherred til fortsat indvinding af materialer fra undergrunden. Tilladelsen findes på nettet.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue​)

​​

​189​Torben Kjær (Ø)​24/9-15Politikerspørgsmål om påvirkning fra medicinalvirksomhed
På baggrund af nedenstående artikel fra Politiken den 24. september 2015 side 9 om regionsmøde...

​188​Lene Kaspersen (C)​23/9-15Apotekerne køber 25% parallelimport af medicin (originalpræparater) købt billigere i andre EU-lande.
Amgros importerer køber 8%.
​Hvor meget kan vi sparer, hvis Amgros købte 25% - i lighed med apotekerne?
 
​187​Pia Illum (A)​22/9-15​Foranlediget en henvendelse til Regionsrådet, sendt til mig, som omhandler en ældre dame, der d. 1.9.2015 ca. kl. 18, falder om på gaden i Helsingør og slår hovedet temmelig voldsomt...
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​186​Hanne Andersen (A)​21/9-15Jeg er blevet gjort opmærksom på en opdatering på facebook vedr. psykiatrisk patient.
Er det muligt at få opklaret dette forløb?
Hvad der er sket? 
Hvordan det resultat der i givet fald er kommet ud af behandlingen af denne unge mand, er forløbet?
 

 
​185​Marianne Frederik (Ø)​​21/9-15​​I en række artikler på Ingeniøren http://ing.dk/ bliver en analyse af et sammenhængende letbane/BRT-net i Storkøbenhavn diskuteret..
Læs svar fra admini​strationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
​184​Karsten Skawbo-Jensen (C)​21/9-15Vil Region Hovedstaden ændre praksis ved ønske om hjemmefødsel med privat jordemoder som følge af afgørelse fra Patientombuddet..
Læs svar fra​ administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​183​Lise Müller(F)​21/9-15​Patientombuddet har angiveligt tilsyneladende afgjort at der ikke er hjemmel i lovgivningen til at man kan afvise kvinders ønsker om at benytte sig af Region Sjællands hjemmefødselsordning.
Læs svar fra ad​ministrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​182​Jens Mandrup (F)​18/9-15Jeg kan forstå at Region Hovedstaden ikke har tilsluttet sig Partnerskab for offentlige grønne indkøb
Hvad er grunden til dette? Og på hvilken måde adskiller Region Hovedstaden sig fra Region Midtjylland og Region Syddanmark, der begge har tilsluttet sig ordningen ifølge mine oplys
ninger?
​18​1​Karsten Skawbo-Jensen (C)​16/9-15Status over brug af Region Hovedstadens diagnostiske centre 
Det er en udfordring for også Region Hovedstaden at få udredt borgere/patienter hurtigt/rettidigt..
 
180​​Lise Müller (F)​16/9-15​Jeg ønsker at få oplyst hvordan mulighederne for ridefysioterapi er her i regionen samt hvordan kapacitet og ventetider er?​
Læs svar fra ​administratioen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
​179​Henrik Thorup (O)​15/9-15​Jeg skal i forlængelse af spr. 153 fra Lars Gaardhøj, samt svaret på spørgsmålet, bede oplyst, om indkøb/brug af Halal-slagtet kød indgår i økologi-vurderingen til Bronzemærket?​
Læs svar fra administrationen​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)​​178​Karin Friis Bach (B)​15/9-15​Til svaret på spørgsmål 147 er vedlagt Regionens vejledning vedr brug af tolke. Her er anført, at vejledningen omfatter Regionens hospitaler, psykiatrien og den sociale virksomhed...
Læs svar fra administra​tionen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​177​Karin Friis Bach (B)14/9-15Spørgsmål vedr kommunal medfinansiering
Jeg vil hermed gerne bede om en opgørelse over, hvor meget de enkelte kommuner....

 
​176​Karsten Skawbo-Jensen (C)​14/9-15​​Læs svar fra administ​rationen (pdf-fil, åbner i
nyt vindue)


​175​Leila Lindén (A)​11/9-15​Hvorfor er det ikke muligt for bornholmske patienter med uønsket hårvækst i ansigtsområdet at få behandling (epilering) for dette hos den bornholmske hudlæge Matthias Gerber i Rønne? ......
Læs svar fra ad​ministrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
​174​Lise Müller (F)​10/9-15Er der planer om at lukke Frederikssund Hospital for indtag af medicinske patienter mellem kl 20-08?
Hvis det er tilfældet, hvornår træder det i kraft? Hvad er begrundelsen? Og hvad betyder det for Hillerød Hospital og overbelægning?

173​Erik Sejersten (V)​10/9-15På bagrund af følgende orientering fra en borger vil jeg gerne stille følgende spørgsmål.
(Vi bliver fragtet til Hillerød hospital med ambulancer i lørdags ved tolvtiden og lander bogstaveligt talt i et Inferno af halve og forhastede løsninger...
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​172​Lise Müller​7/9-15​Jeg vil gerne spørge til udvikling i lægers efteruddannelse. Jeg er interesseret i at finde ud af i hvilket omfang lægerne har mulighed for at deltage i fx nationale og internationale uddannelsesforløb,..
Læs svar fra​ administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs bilag til s​varet (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​171​Lise Müller (F)​7/9-15Jeg vil gerne bede om tal for følgende:​
•Aldersfordeling af praktiserende læger i Region Hovedstaden og på landsplan...
 
170​Henrik Thorup (O)​4/9-15​Jeg skal bede oplyst, hvad regionen har foretaget overfor kommunerne, vedr. den nye bekendtgørelse og de nye visitations retningslinjer på niveauet for genoptræning indenfor særligt komplekse patienter, som typisk er patienter med alvorlig hjerneskade?....
Læs svar fra​ administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​169​Per Tærsbøl (C)​3/9-15​En borger kommer til skade på sit arbejde han skærer sig i fingeren. Han kontakter 1813 fordi han vil have set på dette.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nye vindue)

1683/9-15
​​Spørgsmålet er blevet konverteret til budgetspørgsmål nr. 48​​.

​167​Karsten Skawbo-Jensen (C)​3/9-15​Hvad kan vi gøre for, at borgere, der af domstolene er sendt til udredning i Region Hovedstadens Psykiatri for eventuel psykisk lidelse, kommer hurtigt tilbage til fængslet, hvis udredningen viser, at der ikke er tale om psykisk sygdom?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue​)

​166​Marianne Frederik (Ø)​2/9-15Jeg beder om svar på nedenstående spørgsmål vedr. optagelse på gymnasierne: 1. Benyttes samme praksis for beregning af transporttid med offentlig transport i alle regionens områder?​...
Læs svar fra​ administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​165​Niels Høiby (I)​31/8-15​Regionsrådets medlemmer modtog i juni, med halvanden måneds forsinkelse, et særdeles kritisk brev af 6. maj 2015, forfattet af to læger tilknyttet 1813-systemet.​..
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs bilag 1 til svaret (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs bilag 2til svaret (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​164​Lise Müller (F)​21/8-15​Jeg vil gerne høre hvor mange klager og hvor mange penge regionen pålægges at betale til tandskader ifm anæstesi. Er beløbet stigende?
Derudover vil jeg gerne høre hvad der lægger til grund for erstatningsansvaret.....
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)​​

​163​20/8-15
​Den hospitalsbaserede diabetesbehandling foregår i Region Hovedstaden på 11 matrikler og med flere indgange for private samarbejdsparter og universiteter.​..
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​​

​162​Charlotte Fischer (B)​20/8-15​Jeg vil gerne vide, hvor stor en andel af regionens sundhedsbudget der hidrører fra puljer - og hvor meget af denne andel der er statslige hhv. regionale puljer. Jeg vil gerne have tal siden 2007, så det er muligt at spore udviklingen
Læs s​var fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​161​Erik Sejersten (V)​19/8-15Jeg vil gerne have oplysninger om følgende som drejer sig om forureningen Østergade 18 4050 Skuldelev
Spørgsmål:
Hvornår forventer Regionen at der er ryddet op efter forureningen. 
Hvad har det kostet indtil nu,
Hvad forventes der at blive brugt inden projektet kan afsluttes.
​Hvilke ændringer er der sket i forureningsgraden fra 2006 og til d.d

 
​160​Lise Müller (F)​19/8-15​​Det er målsætningen at 70 % af de henviste patienter på et hospital skulle behandles i akutmodtagelsen og ikke nå videre.​
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
​159​Charlotte Fischer (B)​17/8-15​Jeg ønsker på baggrund af Berlingskes artikel i dag om ældre som kastebolde at vide antallet af genindlæggelser inden for et døgn efter udskrivning - og udviklingen set over seneste tre år​.
Læs svar fra admin​istrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​158​Charlotte Fischer (B)​4/8-15​I forlængelse af bl.a. Svar på spørgsmål 118 ønsker jeg en præcis beskrivelse af, hvordan ydelsesafregningen fungerer i psykiatrien - herunder hvilke konkrete præstationskrav der gælder i forhold til de enkelte afdelinger.
Læs svar fra admi​nistrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​157​Anne Ehrenreich (V)​30/7-15​Da Region Hovedstaden er repræsenteret i Movias bestyrelse, vil jeg gerne vide, hvordan man ved beregningerne af takststigninger tager højde for de faldende/lave energipriser, vi har haft i 2015. Jeg antager, at de lavere energipriser kommer passagererne til gode. Og vil gerne vide, hvis det ikke er tilfældet. Jeg vil også gerne kende grundlaget for beregning af prisstigninger.​
Læs svar fra​ administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​156​Lise Müller (F)​29/7-15​Jeg vil gerne vide hvor mange private psykiatriske tilbud, der findes i regionen eller som regionen benytter sig af (fraset privatpraktiserende psykiatere)?......
Læs svar fra admi​nistrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​155​Lise Müller (F)​27/7 - 15​En borger har gjort mig opmærksom på at priserne hos de tandlæger som regionens akutte tandlægevagt henviser til afviger en hel del fra priserne som andre tandlægerne tager for deres akutte ydelser. Angivelig kan man finde adskillige tandlæger, der ikke tager ekstra tillæg for weekend-behandling.....
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

154​Lars Gaardhøj (A)​24/7-15​Vi har med budget 2014 vedtaget, at regionen ingen drift fra 1. juli 2014 alene skulle indkøbe "lette køretøjer, der ikke drives med fossile brændstoffer". Det vil i praksis sige elbiler....
Læs svar fra​ administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)153​Lars Gaardhøj (A)​24/7-15​Med budgetaftalen 2015 satte vi fokus på mere økologi i vores hospitalskøkkener ved at gøre det muligt for vores køkkener - inden for den eksisterende økonomi - at opnå bronzemærket dvs. 30% økologi...
Læs svar fra administr​ationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue​152​Anne Ehrenreich (V)​2/6-15​I lyset ​af en henvendelse fra bedre Psykiatri vil jeg gerne have nærmere oplysninger om forslaget om nedlæggelse af et familieterapeutisk team målrettet sårbare og multisyge patienterne i Børne- og Ungdomspsykiatrien. Jeg vil gerne vide, hvor mange patienter, som årligt har benyttet dette tilbud, og hvordan de fremover skal hjælpes. Jeg vil også gerne have en vurdering af konsekvenserne af lukningen for de berørte patientgrupper.​
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs bilag til svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)


​151​Torben Kjær (Ø)​23/7-15​Sundhedsplatform og tilgængelighed. 
Ved præsentation af sundhedsportalen den 28. oktober 2014 blev det på mit spørgsmål oplyst, at sundhedsplatformen ikke er afprøvet i forhold til tilgængelighed for personer med handicap eksempelvis skærmlæsebrugere, der benyttes af både blinde og ordblinde borgere og behandlere som fysioterapeuter og kiropraktorer....
Læs svar fra ad​ministrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)


150​Leila Lindén (A)​14/7-15​Jeg er blevet kontaktet af et bornholmsk ægtepar, hvor manden sent i fredags, den 10/7, faldt ned og slog flere tænder løse og derfor havde brug for tandlægehjælp...
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue​)​

​149​Kenneth Kristensen Berth (O)​13/7-15​Er det korrekt, at der dagligt er flere nedbrud på ambulancedispatchernes system på 112? Kan det oplyses, hvor mange systemnedbrud, der har været de sidste 3 måneder?
Læs svar fra administrationen​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)


148
​Kenneth Kristensen Berth (O)​13/7-15​Hvordan oplyses der i forbindelse med ansøgningsprocessen til regionens gymnasier om, at transporttiden fra hjem til gymnasium kan være afgørende for, hvorvidt man bliver tildelt et specifikt gymnasium?
Læs svar fra ad​ministrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​147​Henrik Thorup (O)​9/7-15​Hvad er årsagen til at der tilsyneladende ikke benyttes videotolkning i tilstrækkeligt omfang på hospitalerne i Region Hovedstaden?
Læs svar fr​a administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs bilag ti​l svaret (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​146​Anne Ehrenreich (V)​8/7-15Vil spørge om baggrunden for, at blodbanken belønner nye donorer med tatovering, jfr. artiklen i BT d.d. og om Region Hovedstaden har godkendt dette.
http://www.bt.dk/danmark/professor-forkert-at-beloenne-bloddonorer-med-billig-tatovering
Jeg vil endvidere gerne have oplyst, hvad det årligt koster Region Hovedstaden at hjælpe borgere af med tatoveringer, som de har fortrudt.
​145​Hanne Andersen (A)​6/7-15​Hvad er den aktuelle ventetid på oplæring i selvmonitorering (AK-behandling​)
Læs svar fra administr​ationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​144​Kenneth Kristensen Berth (O)​25/6-15​Med henvisning til Regionalavisen Vestegnens omtale den 24. juni 2015 af et forløb, hvor 1813 afviste at hjælpe en tilsyneladende beruset mand på Friheden Station i Hvidovre,...
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Bilag til svar ​(pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​143​Torben Kjær (Ø)​22/6-15​Politikerspørgsmål - opklaring vedr. misbrugsbehandling...
Læs svar f​ra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs bilag 1 til s​varet (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs bila​g 2 til svaret (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs bilag ​3 til svaret (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs bilag 4 ​til svaret (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​142​Lene Kaspersen (C)​16/6-15Hvor mange fysioterapeuter omregnet i fuldtid er der ansat på Rigshospitalet?
Hvor mange fysioterapeuter er der ansat på Odense Universitetshospital?
Læs svar fr​a administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

 
​141​Anne Ehrenreich (V)​10/6-15​Jeg har erfaret, at der på hospitalerne hvert år bortskaffes medicin og vævsmateriale for millionbeløb på grund af tekniske nedbrud på køle- og fryse installationer.
Læs svar fr​a administratioen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​140​Charlotte Fischer (B)​8/6-15​Jeg ønsker en status for, hvordan regionen lever op til behandlingsgarantien på psykiatrien på to måneder og én måned for alvorlig sygdom. Jeg ønsker tal på opfyldelse siden september 2014, hvor den trådte i kraft - og opgjort måned for måned.​
Læs sv​ar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​139​Charlotte Fischer (B)​5/6-15​Hermed en række spørgsmål om vores psykiatri og OPUS i en reaktion på borgerhenvendelse 5. juni.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​138​Flemming Pless (A)​1/6-15Overbelægning
På det forrige sundhedsudvalgsmøde fremgik det, at overbelægning på f.eks. BH var en optælling foretaget kl.23. Det fremgik også, at i denne optælling medgik også elektive afdelinger, der er lukket om natten...
Læs svar fra​ administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​137​Flemming Pless (A)​1/6-15​Hvilke forholdsregler bruges til at sikre, at udenlandske speciallægers tidligere meritter er undersøgt til bunds, f.eks. operationslister og andre baggrundscheck?
Læs sv​ar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue) 

​136​Susanne Langer (Ø)​21/5-15​Sundhedsstyrelsen anfører i sit høringssvar til HOPP2020, 2, Udkast, blandt de kritiske bemærkninger, at det fremstår uklart, hvorvidt der forventes nedlagt akutmodtagelser i forbindelse med omstruktureringerne i psykiatrien, ...
Læs svar fra​ administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​135​Annie Hagel (Ø)​21/5-15​Spørgsmål vedrørende revisionen af Hospitals- og Psykiatriplan 2020:
Læs sv​ar fra ​administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​134Charlotte Fischer (B)
​30/5-15​Jeg ønsker at vide, i hvilket omfang Region H genbruger medicins engangsudstyr - og hvor stort potentiale for genbrug af sådant udstyr vurderes at være.​
Læs svar fra​ administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​133​Kar​sten Skawbo-Jensen (C)​21/5-15​Hvad er årsagen til, at det i årets forslag til revision af HOPP2020 ikke længere foreslås at flytte urologien fra Frederiksberg til Bispebjerg?
Læs svar fra administration​en (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​132​Kenneth Kristensen Berth (O)​21/5-15​Det ønskes oplyst, hvad timelønnen er for en sygeplejerske ansat i 1813 herunder hvilke tillæg der er til timelønnen og hvornår disse indtræder.
Læs svar fra​ administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​131​Flemming Pless(A)​20/5-2015​Har vi i Region H med hensyn til nye byggerier grund til at skifte holdning eller revidere projekter i forhold til denne nyhed fra TV2.
http://nyhederne.tv2.dk/2015-05-20-kommuner-og-regioner-staar-til-stor-solcelle-ekstraregning-fra-netselskab?nidk
Læs svar ​fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​130​Maja Holt Højgaard (A)​20/5-15​Jeg har hørt at man har fravalgt det ophtalmologiske modul i Sundhedsplatformen. Dette betyder bl.a. at der er en række adskilte IT-programmer, man må fortsætte med. Herunder en række forskellige billededannende programmer. Det rejser nogle spørgsmål:​
Læs svar fra ad​ministrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​129​Mette Abildgaard (C)20/5-15​Jeg ønsker følgende:​
En oversigt over udviklingen i lønudgifter på 1813, opgjort på hhv. læger og sygeplejersker, siden ordningens start til i dag.
Læs svar ​fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
 
​128​Mette Abildgaard (C)​19/-5-15​Jf. administrationens sagsfremstilling til FU-mødet i marts manglede der 25 % læger i 1813. I sagsfremstillingen til FU-mødet i april, mangler der pludselig blot sygeplejersker, og ikke læger i væsentlig grad...
Læs svar fr​a administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vfindue)

​127​Hanne Andersen (A)​19/5-15Svaret til Karsten Skawbo-Jensen spørgsmål nr. 26, angående "Midlertidig lukninger af senge"! 
Giver mig anledning til at stille følgende spørgsmål:
1. september 2015, træder Udredning- og behandlingsgarantien på en måned, i kraft.
Vi ved det giver et yderligere pres på psykiatrien...
Læs svar fra ​administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
 
​126​Anne Ehrenreich (V)​18/5-15​Hvad skal der til for at få oprettet et ydernummer til en psykiater på Bornholm? Sagen blev også drøftet i forbindelse med budget 2015, hvor Venstre troede det blev godkendt.
Læs svar fra administrationen​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​125​Anne Ehrenreich (V)​18/5-15​Spørgsmålet er overført til budgetspørgsmål​ som nr. 027.​

​124​Anne Ehrenreich (V)​18/5-15​Spørgsmålet er overført til budgetspørgsmål​ som nr. 026.

​123​Anne Ehrenreich (V)​18/5-15​Spørgsmålet er overført til budgetspørgsmål​ som nr. 025.
 
​122​Lise Müller (F)​15/5-15​Der ønskes en beregning af hvor stor en stigning i ambulanceberedskab man kunne forvente i 2014 og fremefter på baggrund af:..
Læs svar ​fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs bi​lag til svaret (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​121​Susanne Langer (Ø)​5/5-15​Ved møder med organisationerne konfronteres jeg ofte med sygehuspersonalets oplevelse af at fungere i topstyrede systemer, med manglende eller ringe mulighed for at påvirke beslutninger, der vedrører udførelse og koordinering af deres kerneopgaver. Det gælder både driftsopgaver som reparationer, bygnings- og materielvedligehold, og rengøring, og sundhedsfaglige opgaver. I hvilket omfang sikres det, at de respektive ledelser på alle niveauer lytter til og inddrager det personale, der står for udførelsen af opgaverne, i såvel afdækning af problemer som bud på løsninger...
Læs svar fra ​administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​120​Susanne Langer (Ø)​5/5-15​Har nogen af regionens sygehusafdelinger modtaget påbud fra Arbejdstilsynet om at rette dårligt arbejdsmiljø? Hvis ja, hvilke? Hvis ja, hvad har regionen da gjort for at rette op på problemet?
Læs svar f​ra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​119​Susanne Langer (Ø)​5/5-15​I forbindelse med, at der foregår systematisk audit på 1813 med henblik på at udvikle kvaliteten af 1813, ønsker jeg en redegørelse for hvilke kvalitets-resultater man eksempelvis har fundet, som ikke var kendt i det tidligere system?​
Læs svar ​fra administratioen  (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​118​Susanne Langer (Ø)​5/5-15​Er det korrekt, at der stilles krav om et bestemt antal udskrivninger fra psykiatrien inden for bestemte tidsrum (eksempelvis 2 udskrivninger pr. uge)?
Læs svar fra a​dministrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​117​Susanne Langer (Ø)​5/5-15Er det korrekt, at samtaler med eksempelvis pårørende og socialrådgivere ikke tæller i produktionsstatistikken, at udelukkende patientsamtaler tæller?
Hvis ja, hvad er så baggrunden for dette?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
 
​116​Susanne Langer (Ø)​5/5-15​Som et led i driftmålstyringen: Er det korrekt at en gruppesamtale tæller som 1 samtale, uanset at flere er med i gruppen?
Læs sv​ar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​115​Susanne Langer (Ø)​5/5-15​Som et led i driftmålstyringen: Er det korrekt, at en psykiaters samtaler med patienter tæller lige meget i produktionsstatistikken, uanset længden af samtalen, og uanset patientens øvrige tilstand?
Læs svar fr​a administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​114​Susanne Langer (Ø)​5/5-15​Spørges der ved en opsigelse om årsagen til opsigelsen? Hvis ja, Hvilke begrundelser for opsigelser blandt speciallæger i psykiatri gives eksempelvis? Hvis nej, hvorfor ikke?
Læs sva​r fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​113​Susanne Langer (Ø)​5/5-15Er det korrekt, at regionen har vakante stillinger som speciallæge i psykiatri?
Hvad har personaleomsætningen inden for denne faggruppe været det seneste år
Læs svar fra ad​ministrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
 
​112​Susanne Langer (Ø)​5/5-15​Er der foretaget en undersøgelse af baggrunden for genindlæggelser af mennesker med psykiske lidelser inden for en uge? To uger? Hvis ja, hvad viser undersøgelsen da? Hvis nej, hvorfor ikke?
Læs svar fra​ administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​111​Susanne Langer (Ø)​5/5-15Hvad er prisen for et individuelt psykoterapeutisk forløb på 12 sessioner samtale med en psykolog for et menneske med en psykisk lidelse? På et gruppeforløb?
Hvad er prisen for medicinbaseret behandling hos psykiater af tilsvarende længde? Hvordan er effekten af henholdsvis den ene og den anden behandling?
Læs svar fra​ administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
​110​Mette Abildgaard (C)​12/5-15Jeg ønsker følgende oplyst:
Hvilke muligheder har ambulancereddere for at håndtere psykisk syge patienter, som samtidig er beruset?...
Læs svar​ fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
 
​109​Hanne Andersen (A)​12/5-15Hvor mange klinikchefer er ansat, i Psykiatrien?
Hvor stor en % af ansatte klinikchefer, i Psykiatrien, har sagt op?
Læs svar fra administrationen​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
​108​Mette Abildgaard (C)​12/5-2015​Jeg er blevet gjort opmærksom på, at man på Nordsjællands Hospital har oprettet en kirurgisk akutmodtagelse på et af sengeafsnittene - for at aflaste akutmodtagelsen på hospitalet...
Læs svar fr​a administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​107​Anne Ehrenreich (V)​11/5-15​Hvad vil det koste at etablere et videncenter for Genetisk Hæmokromatose – evt. i samarbejde med andre regioner? ​
Læs svar fra​ administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​106​Karsten Skawbo-Jensen (C)​11/5-15Opsigelser i psykiatrien i Region Hovedstaden
1) Hvor mange klinikchefer/ledere har opsagt deres stilling i Region Hovedstadens Psykiatri i 2015?...
Læs svar​ fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

 
​105​Erik Sejersten (V)​7/-5-15Spørgsmål Sundhedshuse
Såfremt et Sundhedshus har mulighed for at tage sig af mindre person skader, som f.eks. forstuvet hænder/fødder, mindre snitsår som dog kunne kræver et eller flere sting, andres små skader...
Læs h​ele spørgsmålet (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

 
​104​Hanne Andersen (A)​7/5-15Færdigbehandlede patienter i psykiatrien
Vi har modtaget forskellige oversigter over antallet af færdigbehandlede patienter i psykiatrien....
Læs b​ilag til spørgsmål (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs svar fra a​dministrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
 
​103​Finn Rudaizky​6/5-15​Hvor mange i antal har ventet mere end en time på at komme igennem til Akuttelefonen 1813 inden for det sidste halve år?​
Læs svar f​ra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​102​Susanne Due Kristensen (A)​5/5-15Som opfølgning på spørgsmål 064 ønskes redegjort for:
​1. om der er undersøgelser (oplysninger) fx i LUP’en, som giver et billede af, hvordan patienter oplever transporttid til behandling inkl. ventetid til transport...
Læs s​var fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
 
​101​Susanne Langer (Ø)​5/5-15Er der foretaget en undersøgelse af sammenhængen mellem dårligt arbejdsmiljø og de fortløbende effektiviseringer på hospitalerne? Hvis nej, hvorfor ikke?...
Læs svar fra​ administration​en (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
 
​100​Susanne Langer (Ø)​5/5-15Kan administrationen oplyse begrundelserne for, at flere børn under 12 år bliver hospitalsindlagt samt tilset af speciallæger i børnesygdomme? Hvad er fordele, og hvad er ulemper ved denne procedure?
Læs svar fra ​administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​099​Susanne Langer (Ø)​5/5-15Er der foretaget effektmålinger af ikke-medicinbaserede behandlinger af mennesker med psykiske lidelser, eksempelvis mentorordninger, peersupport, recovery-tiltag, samtaleterapi enkeltvis eller i grupper? Det bedes oplyst for hver kategori af behandling separat.
Hvis ja, hvordan er resultaterne da.
Hvis nej, hvad er baggrunden for at der ikke er foretaget effektmålinger?
Læ​s svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
 
​098​Kenneth Kristensen Berth (O)​5/5-15​Hvad er baggrunden for, at man på Øre-næse-halskirurgisk klinik på Gentofte Hospital indkalder borgere, der bliver henvist til afdelingen tre år ude i fremtiden?​...
Læs sva​r fra administration​en (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​097​Pia Illum (A)​5/5-15
Pia Illum har fremsendt en redegørelse fra en borger, som blev indbragt med ambulance på Frederiksberg Hospital og senere transporteret med ambulance til behandling på Rigshospitalet.
 
​096​Torben Kjær (Ø)​4/5-15​Af flere artikler i dagspressen er det fremgået, at flere hjertelæger samtidigt med deres hospitalsansættelse har modtaget millionhonorar fra private virksomheder...
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs bilag til svaret​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​095​Lise Müller (F)​29/4-15​Jeg vil gerne bede om et skema over stigningerne af ambulancekørsler i alle fem regioner over de sidste fem år.
Læs​ svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​094​Charlotte Fischer (B)​29/4-15​Radikale fik i sin tid gennemført, at medlemmerne af Region Hovedstadens lægemiddelkomité og sundhedsfaglige udvalg udfylder en habilitetserklæring....
Læs sva​r fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​093​Pia Illum (A)​28/4-15​Jeg har fået en henvendelse fra en borger, hvis 22 årige datter d. 28.02.2015 omkring kl 23.30 væltede på sin cykel på Brostykkevej ca. ½ km. fra Hvidovre Hospital​....
Læs svar​ fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​​092​Leila Lindén (A)​28/4-15​Med baggrund i at skulle finde de kommende besparelser vil vi gerne have oplyst følgende fsa Bornholms Hospital:
Læs svar ​fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​091​Lise Müller(F)​17/4-15​Med udgangspunkt i en artikel fra FOA den 14. april 2015 – se link til artikel nedenfor – har Lise Müller via mail til regionsrådsformanden den 14. april 2015 stillet følgende spørgsmål om Akutklinikken på Gentofte matriklen:
Læs svar fra ad​ministrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​090​Marianne Frederik (Ø)​28/4-15​Jeg ønsker oplyst, hvilke aftaler, der er indgået om leasing, og hvad der betales i driftsudgifter løbende pr. år, og over hvor mange år, f.eks. de næste 10-20 år.​
Læs svar fra​ administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​089​Kenneth Kristensen Berth (O)​28/4-15Undertegnede ønsker svar på nedenstående spørgsmål.
​Det ønskes oplyst, hvordan udgifterne til tolkebistand på regionens hospitaler har udviklet sig fra 2010 til 2014.
L​æs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
 
​088​Charlotte Fischer (B) ​​Jeg vil gerne have oplysninger om:
1) Hvilke udbud af behandlinger / operationer har Region H gennemført i 2012-15? Jeg ønsker en oversigt med angivelse af type behandling samt angivelse, hvad gevinst/merudgift har været ift, hvis regionen selv skulle have udført dem​....
Læs svar ​fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

)Vil I venligst svare på nedenstående spørgsmål vedr. Fertilitetsbehandling i Region Hovedstaden:
Administrationen bedes oplyse udviklingen i ventetid til fertilitetsbehandling de sidste 5 år for henholdsvis insemination, IVF, og ICSI-behandling (reagensglasbehandling).
Læs svar fra administrationen​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

 
​086​Mette Abildgaard (C)​22/4-15​Jeg har læst om en verserende sag I EU Kommissionen, hvor private audiologiske klinikker gør opmærksom på, at man overbetaler en række Øre-næse-hals-læger i Region Hovedstaden for at udføre behandling med høreapparater.
Læs sv​ar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​085​Charlotte Fischer (B)​22/4-15​Jeg ønsker på baggrund af Avisens historie om sure smileys til regionens 11 hospitaler (http://www.avisen.dk/sygeplejerske-patienter-kaster-baekkener-efter-os_320149.aspx) at få en uddybet redegørelse...
Læs svar fra ad​ministrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs b​ilag til svaret (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​084​Flemming Pless (A)​21/4-15​Uagtet tabloidpressens tendens til at se samfundsforhold særligt krast og at kombinationen af kendt politiker på hospital kan beskrives særligt kulørt,...
Læs svar​ fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​083​Lars Gaardhøj (A)​20/4-15​Forleden hørte vi i medierne, at Albertslund kommune ikke vil købe flybilletter til tjenesterejser hos Ryan Air,..
Læs hele sp​ørgsmålet (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs svar fra administrationen​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​082​Maja Holt Højgaard (A)​20/4-15​I forbindelse med høringen af Hospitals og PsykiatriPlan 2020 (HOPP 2020) har Amager Hvidovre Hospital sendt et ændringsforslag ud som rejser en række spørgsmål om belægget for forslaget.​..
Læs svar fra a​dministrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​081​Karsten Skawbo-Jensen (C)​21/4-15​Jeg skal bede om svar på nedenstående spørgsmål om specialpsykologuddannelsen i Region Hovedstaden​...
Læs svar f​ra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​080​Finn Rudaizky (O)​15/4-15Der ønskes en udførlig redegørelse om hvordan i praksis, der foregår samkørsel af blodprøver fra praktiserende læger og hospitaler.

Er det fuldt udbygget i Region Hovedstaden? Hvis ikke, hvor er det ikke udbygget og hvad er planerne for at det sker?                                               

Læs sva​r fra administratioen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​079​Mette Abildgaard (C)​15/4-15Jeg ønsker at stille følgende regionsrådsspørgsmål i relation til HOP2020. 
Læs svar​ fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​078​Torben Kjær (Ø)​13/4-15​Jeg er klar over, at det ikke er muligt at svare entydigt på. Men jeg vil venligst bede oplyst, hvad det administrativt forventes at koste at indføre og behandle kongekriterier og driftsmålsstyring med alt, hvad det indebærer decentralt og centralt incl. indberetninger, rapportering fra afdelinger samt analysering, forberedelse for politisk behandling og anden administrativ behandling, der måtte være forbundet med det?​
Læs sv​ar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
​​077
Lise Müller (F)13/4-15
I lyset af nedenstående artikel som dog omhandler situationen i 2011 vil jeg gerne bede om En redegørelse for kapaciteten og en vurdering af hvor tit en afdeling må flytte en intensiv patient til et andet hospital som følge af plads problemer?
http://m.b.dk/kronikker/hvorfor-skulle-mormor-flyttes-fem-gange
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
​076​Annie Hagel (Ø)​10/4-15Spørgsmål om parkeringsafgift.
Herlev Hospital og Hvidovre Hospital har indgået aftale med et privat selskab APCOA/Europark om opkrævning af kontrolafgift, hvis bilerne holder parkeret ud over den tilladte tid. Har andre af regionens hospitaler gjort det samme eller noget lignende?....
Læs svar fra ​administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
 
​075​Annie Hagel (Ø)​10/4-15​Vi hører jordemødrene fortælle om massiv travlhed, et ekstremt stresset arbejdsmiljø og deraf følgende angst og bekymring for ikke at kunne udføre arbejdet godt nok. De peger på nye opgaver som en af årsagerne. Derfor vil jeg gerne bede om svar på følgende:....
Læs sv​ar fra administratioen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs ​bilag 1 til svaret (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs b​ilag 2 til svaret (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​074​Lars Gaardhøj (A)​​7/4-15Jeg forstår, at man i Region Syddanmark nu efter Påske vil indlede en kampagne for at nedbringe omfanget af proteindrikke udskrevet på recept. Baggrunden skulle være at reglerne for udskrivning af proteindrikke på recept er uklare, og der som følge udskrives alt for meget. Efter hvad jeg forstår bruger Region Syddanmark 40 mio.kr.  årligt på tilskud til proteindrikke på recept, selvom disse kan købes i supermarkedet markant billigere end på recept. Jeg vil derfor gerne spørge:.....
Læs svar fra admi​nistrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
 
​073​Anne Ehrenreich (V)7/4-15​​I lyset af nylige presse oplysninger om et fald i antallet af praktikpladser i Region Hovedstaden vil jeg høre, hvordan bevillingen til praktikpladsenheden er disponeret, herunder hvor mange medarbejdere enheden har, samt hvor mange praktikpladser enheden har skabt i 2013 og 2014.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​072​Jens Mandrup (F)​7/4-151) Hvilke tilbud om tolkning giver Region Hovedstaden til herboende færinger og grønlændere i forbindelse med behandling i somatikken og psykiatrien?
2) I hvilket omfang bliver sådanne tilbud anvendt?
Læs sv​ar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
 
​071Jens Mandrup (F)7/4-15​1) Hvor mange patienter behandler Region Hovedstadens hospitaler årligt for sygdomme, der direkte eller indirekte kan relateres til luftforurening?​
2) Hvad er de anslåede udgifter til behandlingen af disse patienter?
Læs svar ​fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
 
​070​Kenneth Kristensen Berth (O)​7/4-15​​Det ønskes oplyst, hvor meget behandlingen af den saudiarabiske ambassadørs mor har kostet, hvor stor en del heraf, der dækkes af Saudi-arabien og hvor stor en del, der skal dækkes af regionen, eftersom vedkommende er blevet udstyret med dansk cpr-nummer og bopælsadresse?
Læs svar fra​ administrationen​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​069​Anne Ehrenreich (V)​7/4-15​Af sundhedsministeriets hjemmesid​e fremgår det, at vi pt. har de laveste ventetider til operationer, pt. gennemsnitligt 49 dage mod 54 dage i 2011:
Da jeg antager, at Region Hovedstaden har leveret input til disse opgørelser, vil jeg høre, om de opgjorte ventetider er inklusive eller eksklusive den tid en patient må vente på udredning? ........
Læs svar fr​a administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​068​Anne Ehrenreich (V)​7/4-15​​I statsrevisorernes rapport af 18. marts 2015​ peges på en række muligheder for, at regionerne kan få mere sundhed for pengene, såfremt kapacitet og personale ressourcer anvendes bedre. Jeg vil gerne vide, hvordan Region Hovedstaden vil følge op på beretningen, og i hvilken udstrækning vi kan styrke ressource anvendelsen ved at gennemføre de tiltag, som nævnes i beretningen. 
Læs svar fra​ administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​067​Leila Lindén (A)​30/3-15I forbindelse med de kommende besparelser og med det udsendte inspirationskatalog til besparelser 2014/15 og frem er jeg optaget af at se på besparelser, der ikke relateres til den direkte patientpleje og behandling - og på besparelser, som ikke er patient nære.
Derfor dette spørgsmål:..
Læs svar fr​a administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
 
​066​Per Seerup Knudsen (A)​30/3-15En ledende overlæge på Herlev Hospital og næstformanden i det Sundhedsfaglige Råd for Onkologi, der arbejder på Rigshospitalet, har i Frederiksborg Amts Avis oplyst om de faglige begrundelser for at samle kræftbehandlingen på deres arbejdspladser, henholdsvis Herlev Hospital og Rigshospitalet.
Jeg ønsker derfor besvaret følgende spørgsmål:....
Læs bila​g til spørgsmål (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs svar​ fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
 
​065​Marianne Frederik (Ø)​7/3-15​Spørgsmål vedr. egenbetaling for scanning ved fødsler:
Spørgsmål vedr. egenbetaling for mad til pårørende, der er indlagt:...
Læs svar f​ra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​064​Susanne Due Kristensen (A)​26/3-15
I relation til HOPP 2020 og en evt. lukning af Onkologisk afdeling på Nordsjællandsk vil jeg gerne have svar på følgende spørgsmål:...
Læs sva​r fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
 
​063​Torben Kjær (Ø)​25/3-15​I de informative svar nr. 241-14 står bl.a. "Regionen er i færd med at udarbejde klare og entydige samarbejdsaftaler pr. speciale mellem akutmodtagelserne, stamafdelingerne og hospitalernes øvrige afdelinger", og at specialafdelinger altid kan kontaktes, og i svar nr. 018-15 bl.a. ....
Læs svar fra a​dministrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​062​Kenneth Kristensen Berth (O)​​24/3-15​​Det fremgår af Ekstra Bladet d.d. at idet den saudiarabiske ambassadørs mor er blevet tildelt dansk opholdstilladelse og et dansk cpr.-nummer, så overgår regningen for dennes behandling til at skulle betales af de danske myndigheder...
Læs svar f​ra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​061​Lise Müller (F)​24/3-15Jeg er blevet bekendt med at Rambøll står for leder-evaluering på Hvidovre Hospital. I den forbindelse er jeg blevet gjort opmærksom på at den foretages ikke-anonymt. Hvorfor? Hvilke overvejelser har man gjort sig om medarbejdernes muligheder for at evaluere uden frygt for sanktioner?
Læs sva​r fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
 
​060​Lars Gaardhøj (A)​23/3-15​Jeg kan læse i medierne, at Konservative foreslår at opretholde kræftbehandling i Hillerød selvom det vil indebære en væsentlig overkapacitet nu da Region Sjælland hjemtager knap 5000 patienter til behandling i Region Sjælland. Jeg har derfor tre spørgsmål:​....
Læs svar fra administrationen​ (pdf-fil, åbner i nyt vfindue)

​059​Charlotte Fischer (B)​23/3-15​Jeg er blevet bekendt med, at ambulante patienter i Region Syd selv betaler for deres medicin. Jegs vil derfor gerne vide, hvad det ville spare regionen, hvis vi indførte tilsvarende regel i Region H. Og også hvilke patienter der i givet fald ville blive ramt - og hvad det ville betyde økonomisk for dem.​
Læs svar​ fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​058​Henrik Thorup (O)​17/3-15​Jeg skal bede oplyst, hvilke kriterier der er afstukket ved ønsker fra Folketingspolitikere om at besøge f.eks. et hospital eller anden virksomhed i RegionH?
Læs s​var fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​057​Mette Abildgaard (C)​16/3-15​​http://www.tv2lorry.dk/arkiv/2015/3/10?video_id=101410
Jeg ønsker at stille følgende regionsrådsspørgsmål på baggrund af indslaget:
Læs svar f​ra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​056​Lars Gaardhøj (A)​16/3-15Der har den senere tid i medierne været megen fokus på ambulancereddernes arbejdsvilkår. Det fremføres at arbejdspresset er meget højt og at det ofte ikke er muligt at afvikle pauser.
Læs svar fra a​dministrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
 
​055​Anne Ehrenreich (V)​16/3-15​Jeg vil gerne kende udviklingen i antallet af retspsykiatriske patienter i Region Hovedstaden nominelt og procentvis i forhold til det samlede antal patienter i psykiatrien i Region Hovedstaden i perioden 2010-14 samt baggrunden for udviklingen.
Læs sv​ar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)​

​​054​Torben Kjær (Ø)​16/3-15Efter artikler i dagspressen kan man få den opfattelse, at der er forskel på lydfilen og afskriften af lydfilen fra opkald til 1813 den 16. februar 2015, hvor en 51 årig kvinde efterfølgende ulykkeligvis afgik ved døden.
Læs svar f​ra administratioen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
 
​053​Kenneth Kristensen Berth (O)​11/3-15​Hvilke regler/ retningslinjer er der omkring notatforpligtelse i forbindelse med telefonsamtaler og andre mundtlige samtaler i patientsa​ger på regionens sygehuse?
Læs sva​r fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​052​Mette Abildgaard (C)​11/3-15​Angående revision af HOP2020 og lukningen af onkologisk afdeling i Hillerød:..
Læs svar fra ad​ministratioen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​051​Kenneth Kristensen Berth (O)​10/3-15​Det fremgår af redegørelse vedrørende behandling af udenlandsk patient på hhv. Rigshospitalet/ Glostrup Hospital og Amager Hospital og Hvidovre Hospital, at det er normal praksis, at patienter eller pårørende, der er besværlige henvises til hospitalsdirektionen...
Læs hele spørgsmålet​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs svar fra administrationen​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs svar fra adm​inistrationen - delspørgsmål 4 (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​050​Kenneth Kristensen Berth (O)​10/3-15​Hvad er status på den advokatundersøgelse, som Wonderful Copenhagen skulle gennemføre med henblik på at finde ud af om bestyrelsen havde pådraget sig et strafansvar i forbindelse med afviklingen af Det Europæiske Melodi Grand Prix ? Hvem gennemfører advokatundersøgelsen ? Hvornår forventes den afsluttet - og hvad var den oprindelige deadline for afslutningen af denne?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​049​Hanne Andersen (A)​09/3-15​Hvordan sikres borgeren hurtig udredning og behandling, ift. "garantien", når vedkommende skal vente begge steder, med risiko for at bemeldte knude måske vokser og borgeren måske kommer i livsfare, pga. for sen behandling ?
Læs svar fra ad​ministrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​048​Mette Abildgaard (C)​05/3-15​Jeg har modtaget en række spørgsmål for borgere, som jeg ikke kan svare på, og som jeg er nødt til at rejse som regionsrådsspørgsmål.
I relation til forslaget i revision af HOP2020 om at nedlægge onkologisk afdeling i Hillerød:
Læs svar fra administrationen​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
​​
​047​Charlotte Fischer (B)​04/3-15​Region Hovedstaden har som offentlig instans og i øvrigt Danmarks største region et særligt ansvar for at agere samfundsansvarligt og bæredygtigt - både i rollen som arbejdsgiver, indkøber og bygherre.
Læs svar fra adm​inistrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​046​Mette Abildgaard (C)​03/3-15​Jeg er blevet kontaktet af en læge, som var frustreret over at 1813 havde nægtet at tage ud og syne en død person.
Læs svar fr​a administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​045​Mette Abildgaard (C)​03/3-15​J​eg blev i forbindelse med Borgermødet kontaktet af en borger som jævnligt rejser mellem Rønne og Glostrup Hospital med sin hustru, som modtager behandling på Glostrup Hospital og er sengeliggende 23 timer i døgnet grundet rygoperationer.
Læs svar fr​a administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​044​Mette Abildgaard (C)​03/3-15​Jeg er blevet kontaktet af en borger, som d. 31. oktober kontaktede Den Præhospitale Virksomhed med en klage angående 1813 behandling af et familiemedlem.
Læs svar fr​a administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​043​Mette Abildgaard (C)​​02/3-15​Hvilke specialer var oprindeligt planlagt placeret på Nyt Hospital Hillerød ?
Har man undervejs i forløbet ændret på denne vurdering, så der kommer færre specialer til det nye hospital?
Har man på anden vis nedskaleret eller nedjusteret Nyt Hospital Nordsjælland ?
Hvor mange specialer vil der være på Nyt Hospital Hillerød, i sammenligning med eksempelvis Herlev Hospital?
Læs ​svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs bi​lag til svaret (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​042​Leila Lindén (A)​02/3-15​At der på Bornholm kun er speciallæger i psykiatri tilknyttet Psykiatrisk afdeling betyder, at såfremt en person med en psykisk lidelse eller med psykiske problemer har brug for psykatrisk konsultation/ undersøgelse /samtale/ kontrol /behandling udenfor selve Psykiatrisk afdelings regi,....
Læs sv​ar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs svar fra administrationen på supplerende spørgsmål (042A)​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​041​Charlotte Fischer (B)​02/3-15​Jeg ønsker en redegørelse for Ekstra Bladets historie om, at der skal være sket en "ekstravagant særbehandling" af den saudiarabiske ambassadørs mor på Hvidovre Hospital.
Læs svar fra administrationen (pfd-fil, åbner i nyt vindue)
Læs bilag til svaret (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​040​Mette Abildg​aard (C)​26/2-15​I revisionen af HOP2020 stilles forslag om at nedlægge den onkologisk behandling på Hillerød Hospital....
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

039Kenneth Kristensen Berth (O)26/2-15Er det almindelige praksis på Regionens hospitaler, at der ydes særbehandling til udenlandske diplomater? I givet fald hvordan ydes denne særbehandling, hvilken hjemmel er der juridisk til at yde en sådan særbehandling?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs bilag til svaret (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​038Charlotte Fischer (B)26/2-15Det er vigtigt, at regionerne kommunikerer patientrettigheder til borgerne godt, omhyggeligt og effektivt. Det handler også om ulighed i sundhedsvæsenet: jo dårligere vi som region løser den opgave, desto større social skævhed.
Læs svar fra admini​stratioen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

037Mette Abildgaard (C)25/2-15

Hvor mange onkologiske patienter havde Region Hovedstaden i 2014, og hvordan fordelte de sig på hhv. Hillerød, Herlev og Rigshospitalet?
Hvor mange onkologiske patienter henviste Region Sjælland samlet set til Region Hovedstaden i 2014?
I hvilken grad (%-vis) har man taget højde for, at der i de kommende år vil komme flere kræftpatienter i Region Hovedstaden?
Jeg ønsker altså at se det datagrundlag der ligger til grund for vurdering af, at vi fremover i Region Hovedstaden kan klare os med to onkologiske afdelinger.
Læs svar fra administrationen​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

036Kenneth Kristensen Berth (O925/2-15Kan det virkelig være rigtigt, at Movia dikterer, at deres chauffører, når de ved en fejl kommer til at passere et busstoppested uden at stoppe, er forpligtet til at køre frem til næste ordinære busstoppested på linje 500S,
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

035Kenneth Kristensen Berth (O)25/2-15På baggrund af Ekstra Bladets artikel i dag om behandlingen af den saudi-arabiske ambassadørs mor ønskes en redegørelse for forløbet herunder hvilke særhensyn, der er taget til den pågældende familie.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs bilag til svaret (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

034Per Seerup Knudsen (A)24/2-15

Kvinder mellem 50 og 69 år tilbydes brystkræftscreening.
Hvad er begrundelsen for at ældre kvinder ikke er omfattet af tilbuddet?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue) 

033Per Seerup Knudsen (A)24/2-15

I tilknytning til anvendelse af den kollektive transport i form af busser, metro, lokalbanen og tog er manglende adgang til toiletter et stort problem for mange borgere.
Læs svar f​ra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

032Anne Ehrenreich (V)23/2-15

Jeg har læst om dette triste dødsfald i Lokalavisen og vil gerne høre, hvad Region Hovedstaden kender til sagen. Og om det kan bekræftes, at 1813 har et ansvar i sagen. I givet fald hvilken opfølgning er sket.
(link til avisartikel)
I forlængelse af politikerspørgsmålet om dødsfald forårsaget af 1813 svigt, vil jeg høre, hvorfor pårørende er blevet nægtet obduktion af afdøde?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs bilag til svaret​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

031Torben Kjær (Ø)20/2-15

E-Boks burde være en fordel for blinde, da post derved sendes elektronisk, som blinde skulle kunne læse med talesyntese på deres computer. Det viser sig dog, at en del breve om ikke alle fra regionens hospitaler og muligvis andre afdelinger udsendes via e-Boks i et utilgængeligt pdf-format, som det ikke er muligt at læse med talesyntesen.
Læs svar f​ra administratioen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

030Susanne Due Kristensen (A)19/2-15

Politikerspørgsmål vedr. Hjerteafdelingen 0641 på Nordsjællands hospital. Torben Kjær fortalte for en tid siden om meget pressede forhold på hjerte afdelingen. Jeg har efterfølgende hørt, at der blev åbnet 6 sengepladser for at fjerne de sengeliggende patienter på gangen og i den forbindelse er afsnittet blevet opnormeret....
Læs hele spørgsmålet (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs svar fra administrationen​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

029Susanne Due Kristensen (A)19/2-15

Politikerspørgsmål til HOPP 2020.
I relation til en evt. flytning af den onkologiske behandling fra Nordsjællands hospital til Herlev hospital har jeg følgende spørgsmål:..
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue) 

028Anne Ehrenreich (V)17/2-15Jeg har læst, at der inden regionens overtagelse af de Praktiserende Lægers Laboratorium var en ventetid på ekkokardiografi på 1-2 uger. Efter regionens overtagelse og lukning af laboratoriet er ventetiden steget til op imod et år. Er det korrekt, og informeres patienterne om ventetiden og deres rettigheder til undersøgelse andre steder? Hvilke andre muligheder foreligger for patienterne i Region Hovedstaden? Hvorfor er ventetiden forøget?
Læs sv​ar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

027Flemming Pless (A)16/2-15

1. Er der ændringer i planen for renovering på Hvidovre Hospital, således at der ikke alene planlægges en-sengestuer?
2. Er medicinske patienter på Vestegnen er stillet anderledes, fordi der planlægges ændringer i forhold til optaget på Glostrup Hospital.
Læs svar fra adm​inistrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

026Karsten Skawbo-Jensen (C)16/2-15

Spørgsmål om omfanget af midlertidige lukninger af sengeafsnit i Region Hovedstadens Psykiatri:
62 speciallæger i Region Hovedstadens Psykiatri har i en henvendelse til regionsrådets medlemmer udtrykt bekymring og protest over, at der lukkes sengepladser i psykiatrien,
Læs svar fra administrationen​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

025Annie Hagel (Ø)13/2-15

I forbindelse med finanslovsaftalen for 2015  blev der afsat 6,5 mia. kroner til regionerne, blandt andet til en styrket indsats over for børn af udsatte og sårbare forældre, i regionerne vil det vel sige til den regionale svangreomsorg. ......
Læs svar fra administrationen​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

024Henrik Thorup (O)13/2-15

Har RegionH virkelig ingen patienter med spiseforstyrrelse der vil kunne opnå hjælp ved at få en plads på Privathospital Kildehøj i Nivå? Tilsyneladende har Kildehøj flere tomme pladser, hvilket kan undre, eftersom antallet af personer med spiseforstyrrelse er stigende....
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

023Lise Müller (F)12/2-15Jeg vil gerne bede om en oversigt over de generelle samarbejdsaftaler, som regionen har indgået med medicinal-virksomheder (fx MSD Danmark), de seneste 5 år. Herunder i korte træk hvad aftalen indeholder og hvad regionen er forpligtet til og desuden også link til de konkrete aftaler.
Læs svar fra administrationen​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

022Kenneth Kristensen Berth (O)11/2-15Hvad er baggrunden for lægelig direktør Torben Mogensens udtalelser til Berlingske og TV2 Lorry tirsdag den 10. februar 2014.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs bilag 1 og 2 til svaret (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

021Karin Friis Bach(B)9/2-15

Spørgsmål vedr. optageområderne for fødende.
Regionsrådet vedtog sidste år - som en ændring HOPP2020 - at ændre på optageområderne for fødende. Dette er trådt i kraft nu.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs bilag 1 og 2 til svaret​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

020Hanne Andersen (A)9/2-15


Det drejer sig om de regler, der nu besluttet fra folketinget, at mennesker med handikap ikke selv må betale for at tage hjælpere med på ferie, i teatret, eller hvad det nu ellers drejer sig om dette menneske ønsker at deltage i.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

019Karin Friis Bach (B)    9/2-15Sidste forår stillede jeg nogle spørgsmål vedr. kapaciteten af hospicepladser og henvisning hertil. Af svaret, som jeg fik den 28. maj 2014, fremgår det, at der var planlagt nogle forbedringer.
Læs svar fra ad​ministrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

018Torben Kjær (Ø)9/2-15Jeg takker for svar nr. 241, hvor der gøres rede for regionens generelle holdninger til personer med specialsygdommes behov for rådgivning af sundhedspersonale, der har specialviden om netop deres sygdom.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

017Lise Müller (F)6/2-15

Jeg vil gerne bede om en oversigt over den gennemsnitlige liggetid på regionens hospitaler. Jeg ved ikke om det giver mening at tage særlige afdelinger fra, ex sammedags-kirurgiske afsnit etc., men jeg ønsker sammenlignelige tal fra ex 5 år tilbage, dvs. de seneste vi har samt for ca. 5 år siden.
Læs svar fra administrationen (pfd-fil, åbner i nyt vindue)

016Karsten Skawbo-Jensen (C)3/2-15Hvilke retningslinjer gælder for forlænget antihormonbehandling for brystkræftopererede patienter i Region Hovedstaden? Jeg har modtaget nedenstående borgerhenvendelse. I den anledning skal jeg stille følgende 6 spørgsmål: ...
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

015
Charlotte Fischer (B)30/1-15

Spørgsmål om støtte til miljøteknologi
Jeg ønsker et overblik over, hvordan Region Hovedstaden yder støtte til udvikling af nye miljøteknologiske løsninger. Både indirekte via fx sit medlemskab af CLEAN og direkte ved at udbyde puljer, som mønter sig på nye miljøteknologiske løsninger, eller via egne projekter.
Læs svar fra administrationen​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

014Mette Abildgaard (C)27/1-15

Jeg vil gerne stille følgende regionsrådsspørgsmål, relateret til revisionen af HOP2020:
Hvis regionsrådet beslutter at nedlægge kemoterapien på Hillerød Hospital, og patienterne fremover skal til Herlev for at modtage kemoterapi, hvilke regler og retningslinjer er der så for støtte til transport til patienter?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

013Torben Kjær (Ø)27/1-15

Politikerspørgsmål om befordring til og fra hospitaler
Af konsulent i Dansk Blindesamfund er jeg gjort bekendt med, at man får mange henvendelser fra blinde og stærkt svagsynede om, at hospitaler sjældent tilbyder transport til og fra hospitalet men henviser til, at borgeren skal søge sin kommune.
Læs hele spørgsmålet (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs svar fra administrationen​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue) 

012Tormod Olsen (Ø)26/1-15

1. Hvilke af de virksomheder, som WOCO promoverer, har overenskomst?2. Hvilke af de virksomheder, som WOCO promoverer, er dømt i arbejdsretten?
3. Har WOCO en politik om ordnede vilkår for de promoverede virksomheder?
Læs svar fra administrationen​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

011Anne Ehrenreich (V)26/1-15Region Hovedstaden har fremmet etableringen af http://dinoffentligetransport.dk/om-dot. Jeg vil høre, hvilke politiske ambitioner der er for DOTs arbejde, hvor mange penge vi støtter med, og hvilke målepunkter der er for at vurdere resultatet af indsatsen
Læs svar fr​a administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

010Anne Ehrenreich (V)26/1-15Hvordan stiller Region Hovedstaden sig til, at Movia har valgt ikke at deltage i den landsdækkende passagertilfredshedsundersøgelse?
Læs svar fra administrationen​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

009Torben Kjær (Ø926/1-15

Politikerspørgsmål vedr. borgere med psykisk sygdom og misbrug
Efter henvendelse fra pårørende til borger med psykisk sygdom og alkoholmisbrug ønsker jeg en række spørgsmål besvaret.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

008Anne Ehrenreich (V)19/1-15Under budgetforhandlingerne fik vi oplyst, at besparelserne på Familieambulatoriet på Hvidovre Hospital var begrundet i lav produktivitet.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

007Lise Müller (F)19/1-15

I november 2013 skrev den daværende sundhedsminister at man ville arbejde på en afklaring således at kommunerne ikke skulle betale ekstra som følge af at man flyttede lægevagts-patienter fra primærsektoren til sekundærsektoren.
Dog lovede man først en løsning fra 2015.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

006Anne Ehrenreich (V)14/1-15

I opfølgning af politikerspørgsmål 2 vil jeg gerne vide, om beslutningen om at sende ambulancen blev taget før eller inden bilen fra Region Hovedstaden talte med den tilskadekomne. Såfremt den først blev taget efter vil jeg gerne vide, hvorfor man ikke reagerede på den indgivne anmeldelse om uheld og behov for en ambulance.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

005Kenneth Kristensen Berth (O)12/1-15Det fremgår af et brev fra Wonderful Copenhagens daværende bestyrelsesformand Michael Metz Mørch til DRs Økonomidirektør Martin Præstegaard dateret den 24. april 2014, at Region Hovedstaden og Københavns Kommune er blevet gjort bekendt med, at Danmarks Radio vil påtage sig at mellemfinansiere 12,8 mio. kr. med mulighed for igennem en særskilt aftale at ville påtage sig at mellemfinansiere yderligere op til 5 mio. kr.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs bilag til svaret (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

004Charlotte Fischer (B)12/1-15Jeg ønsker på baggrund af denne underskriftindsamling blandt speciallæger i psykiatrien administrationens kommentar til den bekymring, lægerne rejser fsva kvaliteten af behandlingen af vores psykisk syge i Region Hovedstaden.
Læs bilag til spørgsmålet (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

003Marlene Harpsøe (​O)5/1-2015

Får vi en opdateret orientering om denne sag? Der er nye oplysninger, der viser at man hos Tlf. 114 har spurgt ind til om afdøde var grønlænder. Jeg vil gerne vide om dette har haft en betydning for akutberedskabets håndtering af sagen.
http://nyhederne.tv2.dk/2014-12-20-avis-politiet-talte-usandt-i-sag-om-hjemloese-daniels-doed
Læs svaret fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

002Anne Ehrenreich
(V)
4/1-2015 Jeg har modtaget følgende hændelsesforløb fra en borger i Helsingør vedr. en person, som havde behov for en ambulance i Helsingør i dag. Det tog ca. 34 minutter, inden ambulancen kom frem til den tilskadekomne. Jeg skal høre, om håndteringen af sagen har været efter bogen, og hvorfor det tager 34 minutter at få en ambulance frem til den tilskadekomne person?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

001Torben Kjær (Ø)2/1-2015

Selv om patient ved samtykkeerklæring sagde nej til, at journaloplysninger fra indlæggelse på hospital måtte viderebringes til patientens praktiserende læge, kunne patienten senere konstatere, at den praktiserende læge via e-journal havde adgang til netop disse journaloplysninger. På denne baggrund vil jeg venligst bede om besvarelse af følgende spørgsmål:...
Læs svar fra admi​nistrationen​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)  ​​​​​​​​​​​

Redaktør