2018 - spørgsmål fra regionsrådets medlemmer til administrationen

​Her finder du de spørgsmål, som regionsrådets politikere har stillet administrationen i 2018 samt administrationens svar.

Find sva​r på spørgsmål stillet i 2017 ​

Leder du efter noget specifikt?

Brug din browsers søgefunktion til at søge efter specifikke ord. 
I nyere Microsoft-browsere skal du bruge Ctrl + F. På Mac skal du bruge æble + F.Nr.

​​

​Spørger


​Dato


Spørgs​mål​​


​077
​Niels Høiby (I)
​16/5-2018
​Vi har netop haft en influenzaepidemi, som medførte mange indlæggelser og overbelægning på de internmedicinske afdelinger landet over. Statens Seruminstitut vurderer generelt, at en sådan epidemi medfører en overdødelighed på ca. 1000 mennesker hovedsagelig ældre. Profylaktisk anbefales vaccination, men årets vaccine dækkede ikke så godt. 
Læs hele spørgsmålet
Svar mangler

​076
​Jacob Rosenberg (I)
Niels Høiby (I)
Line Ervolder (C)
Christine Dal Jensen (V)
Annette Randløv (B)
Freja Södergran (O)

​15/5-2018
​Der verserer rygter vedrørende kontrakt-indholdet omkring Sundhedsplatformen, og vi ønsker derfor svar på følgende:
1. Hvad vil det koste at komme ud af den igangværende leasingkontrakt for Sundhedsplatformen?
2. Er der andre kontrakter, som vil skulle opsiges, såfremt man på et tidspunkt vælger at stoppe anvendelsen af Sundhedsplatformen, og hvis ja, hvad vil dette så koste?
Svar mangler

​075
​Anne Ehrenreich (V)
​9/5-2018
​Jeg har hørt, at der er overvejelser om at fjerne tilskud til tandlægebehandling, hvormed prisen bliver uoverkommelig for mange mennesker. Er det korrekt? Hvad er op og ned om forhandlingerne om tandlægeoverenskomsten?
Læs svar fra administrationen

​074
​Anne Ehrenreich (V)
​8/5-2018
Regionsspørgsmål om jordemødre.​
I lyset af regionsrådet nylige beslutning om fødeområdet har jeg et par spørgsmål om jordemødrenes arbejde på området:
1. Er det korrekt forstået, at Region Hovedstaden hjemmefødselsordning adskiller sig væsentligt fra Region Sjælland ved at der ikke anvendes jordemødre, som alene varetager hjemmefødsler og indgår i kendt jordemoderordning og jordemødrene skal varetage dobbelt så mange fødsler som i hjemmefødselsordning Sjælland? Hvad er årsagen til det? Hvorfor har vi ikke samme ordning, som i Region Sjælland, som jeg forstår, at de privat praktiserende jordemødre foretrækker at arbejde i?.....
Læs hele spørgsmålet
Svar mangler

​073
​Jens Mandrup (F)
​8/5-2018
​Spørgsmål om geriatere.
I takt med den demografiske udvikling tilsiger fornuften at der må blive brug for flere geriatere. Jeg ønsker derfor at vide:  
- Hvilken vision/planer vi har i region H har for geriatere og i hvilke funktioner?
- Hvor mange der skønnes behov for?
- Hvor mange vi har og hvor mange der pt er under uddannelse?
- Er ovenstående svar det typiske billede fra resten af landet?
Svar mangler

​072
​Christine Dal Jensen (V)
​8/5-2018
​Politikerspørgsmål om abortrådgivning
Når en kvinde i region hovedstaden søger vejledning vedrørende abort. 
Hvilke tilbud forefindes?
Hvor henvises man til? 
Hvad findes der af skriftligt materiale, hjemmeside eller pjecer? 
Svar mangler

​071
​Anne Ehrenreich (V)
​7/5-2018
​Regionsspørgsmål om sundhedstest/fundusfotografering hos optikere
 Flere optikere tilbyder kunderne såkaldte øjensundhedstest, herunder fundusfotografering hvor de bl.a. måler trykket i øjet og sender patienter til øjenlægerne, hvis de måler et for højt tryk eller observerer andre mistænkelige ting.....
Læs svar fra administrationen

​070
​Annette Randløv (B)
​4/5-2018
​Smerteklinik.
Hvis man søger på ventetid på behandling på smerteklinik kommer der kun oplysninger om Hvidovres smerteklinik frem. Hvor er tallene for Rigshospitalet og Herlev?
Svar mangler

​069
​Anne Ehrenreich (V)
​30/4-2018
​Regionsrådet for Hovedstaden har på et tidspunkt godkendt, at vi har tilkøbt 4 beredskaber. Jeg vil gerne høre, hvem vi betaler for at løse denne opgave. Er det Falck eller andre? 
Svar mangler

​068
​Anne Ehrenreich (V)
​30/4-2018
​Ifølge artiklen "Regioner køber konsulentydelser i blinde" 27/4-2018 i Mandag Morgen køber Regionerne fortsat konsulentydelser i blinde. Hvordan ser situationen ud i Region Hovedstaden, som ikke har svaret på henvendelsen fra Mandag Morgen - i følge det oplyste? Har vi forbedret styringsmekanismerne siden Rigsrevisionens rapport i foråret 2017?
Læs svar fra administrationen

​067
​Anne Ehrenreich (V)
​30/4-2018
​Når Metrocityringen åbner vil der i følge vedhæftede artikel blive indført et såkaldt kvalitetstillæg, som er en stigning i billetprisen på ca. 1 kr. pr. tur for at benytte metroen. Jeg vil høre, hvad vi gør i Region Hovedstaden for at informere borgerne om dette og mindske generne for borgerne af denne prisstigning, som de færreste nok har været opmærksom på.  
http://myldretid.dk/nyheder/nr/940 
Læs svar fra administrationen

​066
​Jesper Clausson (A)
​26/4-2018
​Pressen har igennem de seneste par dage kunne kortlægge, hvorledes Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade (LMS) har haft en ekstrem medarbejderflugt igennem de sidste tre år. Flere eksperter påpeger, at der ifm. dette forløb kan være spildt midler, der skulle være brugt på sårbare unge. Har Region Hovedstaden samarbejde med LMS?
Har LMS modtaget midler fra Region Hovedstaden, enten direkte eller som led i arbejdet med spiseforstyrrelser, selvskade og sårbare unge?
Hvilke krav stiller regionen til NGO’er man indgår samarbejde med, ift. at sikre god forvaltning af offentlige midler?
Svar mangler

​065
​Annette Randløv (B)
​20/4-2018
​Jeg hører fra fagfolk, at de mener akutklinikken Gentofte uforvarende kan komme til at udgøre en fare for patientsikkerheden, idet folk i al almindelighed ikke forstår, at der er forskel på en småskade klinik og så en rigtig skadestue. Det betyder, at patienter ind i mellem som selvhenvendere opsøger akutklinikken bl.a med svært tilskadekomne, hvor man så skal overflytte folk til Herlev i al hast, for at få dem bragt hen på et hospital, hvor de rigtige resourcer og kompetencer er tilstede. Jeg ved ikke om sådanne tal findes, men ved man hvor mange gange akutklinikken har været nødt til at sende folk videre i 2017 og ved man noget om, alvorligheden.
Svar mangler


​064
​Christoffer Buster Reinhardt (C) 
​18/4-2018
​Under henvisning til til spørgsmål 55 fra 2017 af Karsten Skawbo-Jensen, skal jeg spørge til udviklingen/bede om en opdatering på tallene vedrørende antallet af kommunikations og pressemedarbejdere i Region Hovedstaden.
Læs svar fra administrationen
​063
​Anne Ehrenreich (V)
​18/4-2018
​Jeg har hørt, at Region Hovedstaden skal udpege to personer til Kongernes Nordsjælland. Såfremt det er korrekt, hvordan udpeges de to personer?
Svar mangler
​062
​Martin Geertsen (V)
​18/4-2018
​Administrationen bedes give en generel skriftlig orientering om organiseringen af ”Ambulatorium for overvægtige børn og unge” på NOH, herunder budget, antal medarbejdere, ventelister/ventetider samt eventuelt samarbejde med kommunerne?  
Læs svar fra administrationen

​061
​Torben Kjær (Ø)
​17/4-2018
​Politikerspørgsmål - Indkøb af motorcykler 
1. Er det korrekt, at den præhospitale virksomhed har indkøbt 2 motorcykler til lægekørsel, eller er der tale om en aprilsnar? 
Hvis motorcyklerne er indkøbt, vil jeg yderligere bede følgende besvaret: 
2. Hvad er begrundelsen for indkøbene, og hvilket niveau i regionen har besluttet indkøbene?....
Læs hele spørgsmålet
Svar mangler

​060
​Annette Randløv (B)
​16/4-2018
​Fælles Mikrobiologi. Vi har i RegionH adskillige mikrobiologiske afdelinger. De udfører alle en masse ens prøver (f.eks. legionella i trachealsekret, herpes i spinalvæsken, pneumocyster i BAL væsker). På hverdage udføres undersøgelserne mange steder i RegionH, på weekender og helligdage ingen steder. Det er flere gang foreslået, at sådanne undersøgelser kun skal udføres et sted i regionen, men så til gengæld hver dag (måske to gange for visse prøver) året rundt.  Man kunne opbygge en ekspertise på den afdeling, der havde et stort volumen og dermed sikre en høj kvalitet i prøvesvarene samtidig med, at man med stordriften ville spare penge ved kun at lave undersøgelserne et sted.  Hvor langt er man med dette?
Svar mangler

​059
​Annette Randløv (B)
​16/4-2018
​Monte-Bello. Vi har et fantatisk genoptræningstilbud i Monte-Bello Spanien.
Hvordan er den lægelige opbakning, hvis folk under træningsopholdet bliver syge, kommer akut til skade. Er der aftaler med omliggende hospitaler og ved man noget om kvaliteten af disse?
Læs svar fra administrationen

​058
​Annette Randløv (B)
​16/4-2018
Sundhedshuse. Der tales meget om sundhedshuse og jeg er bekendt med at det nye sundhedshus i Helsingør er under udarbejdelse.
Det kunne jo blive en model for, hvordan vi bl.a tænker det nære sundhedsvæsen udført. På hvilken måde er regionen inde i dette?
Læs svar fra administrationen

​057
​Jesper Clausson (A)
​13/4-2018
​Tolkning i sundhedsvæsenet
Hvorledes vurderes det at indførelse af brugerbetaling på tolkebistand i sundhedsvæsenet for personer, der har været i Danmark i mere end tre år, vil påvirke sundheden for de berørte? Hvad er omfanget af tolkebrug i Region Hovedstaden? Hvem udfører tolkning for Region Hovedstaden på sundhedsområdet og hvilke kvalifikationer har disse til at udfører opgaven på en sundhedsfaglig kompetent måde.
Svar mangler

​056

​Randi Mondorf (V)
​11/4-2018
​Administrationen bedes oplyse, hvor langt implementeringen af patientansvarlig læge er. Hvis muligt, ser jeg meget gerne en orientering på et kommende Forretningsudvalgsmøde. Endvidere ønskes det oplyst, hvordan kommunikation og meldinger til de pårørende koordineres, så de ikke bliver meget forskellige....
Læs hele spørgsmålet
Svar mangler

​055

​Randi Mondorf (V)
​11/4-2018
​Baseret på en konkret patient oplevelse på Nordsjællands hospital  inden påske, ønskes det oplyst på hvilket lægefagligt grundlag en patient hjemsendes ? Benyttes udelukkende en fysisk vurdering af patientens tilstand og mulighed for at klare sig selv ?Hvordan indgår en vurdering af patientens mentale tilstand ? Hvilke retningslinjer er gældende ?
I dette tilfælde hjemsendes en meget konfus, men fysisk kompetent patient, som ikke er i stand til at tage vare på sig selv med den begrundelse, at det er påske.
Læs svar fra administrationen

​054
​Martin Geertsen (V)
​9/4-2018
​Administrationen bedes redegøre for, hvorledes man vil reagere på twitter-brugeren ”Jack Vojs”, som har udgivet sig for at være overlæge på Onkologisk afdeling på Rigshospitalet, herunder om administrationen af hensyn til den almindelige tillid til sundhedsvæsnet vil politianmelde den pågældende twitter-bruger for eksempel for brud på autorisationsloven?
Læs svar fra administrationen

​053
​Jacob Rosenberg (I)
​9/4-2018
​Ifølge Detektor (https://www.dr.dk/nyheder/indland/milliardunderskud-forsvandt-letbane-fik-aendret-rapport) blev der i en rapport udeladt vigtige oplysninger, som gav et negativt indtryk af økonomien for Letbanen. Derfor var politikere i region og kommuner fejlinformerede, da de skulle tage beslutning om finansiering etc.

1. Hvornår kom disse oplysninger til regionens kendskab? Dvs. vidste man det, før det blev offentliggjort i TV-programmet Detektor? 
2. Hvilke konsekvenser får disse nye oplysninger for projektet? Er der konsekvenser for økonomien, regionens risiko, eller er der personalemæssige konsekvenser?
3. Hvem er ansvarlig for, at oplysningerne blev udeladt i rapporten? Får det ansættelsesmæssige konsekvenser for den eller de ansvarlige for at gemme oplysninger for de politiske beslutningstagere?
Læs svar incl. bilag fra administrationen


​052
​Anne Ehrenreich (V)
​9/4-2018
​I lyset af DRs detektorprogram om Letbanen den 5. april 2018 skal vi bede om en redegørelse for fakta i sagen. Fremkom udsendelsen med nye fakta, som ændrer det beslutningsgrundlag, som Regionsrådet havde ifm møderne i Regionsrådet henholdsvis den 2. marts og den 13. marts 2018? I bekræftende fald på hvilken måde? Og hvilke skridt må Regionsrådet tage for at følge op på udsendelsen og klargøre situationen over for borgerne?
Læs svar incl. bilag fra administrationen

​051
​Peter Westermann (F)
​9/4-2018
​Er det korrekt, jf. denne pressemeddelelse fra DSR Hovedstaden (https://www.facebook.com/vibeke.westh.3/posts/1898677033498792), at flere afdelinger faktisk har samme eller dårligere hverdagsnormering end nødberedskabsnormering og at de af denne grund må undtages fra strejke/lockout? 

Det bedes i øvrigt oplyst hvor mange, hvilke og hvorfor disse afdelinger er stillet sådan. Et udgangspunkt kan være en oversigt over de afdelinger, der, jf. denne artikel, https://www.dr.dk/nyheder/indland/faa-fastansatte-sygeplejersker-hospitaler-oensker-aflyse-op-mod-halvdelen-af-lockout, har anmodet om fritagelse fra lockout, samt en angivelse af hvor stor en andel af afdelingerne på regionens respektive hospitaler, der har anmodet om fritagelse fra lockouten. 
Læs svar fra administrationen

​050
​Niels Høiby (I) og Jacob Rosenberg (I)
​6/4-2018
​Vi har læst i pressen, at Region Hovedstaden  endnu ikke har modtaget en endelig, godkendt revisionserklæring om it-sikkerheden hos Sundhedsplatformens leverandør Epic. Dokumentet skulle iflg. pressen have været sendt til regionen i juni sidste år, men vil først være klar til maj i år iflg. aktindsigt som Version2 har fået.  Vi har tidligere...
Læs svar fra administrationen

 

​049
Karin Friis Bach (B), Sophie H. Andersen (A), Karsten Skawbo-Jensen (C) og Karoline Vind (F)
​​6/4-2018
​Vi vil hermed gerne stille nogle spørgsmål vedr. en mulig anvendelse af PrEP i Region Hovedstaden. Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP) er en type forebyggende antiviral medicinsk behandling, der effektivt beskytter  HIV-negative personer mod at blive smittet med HIV. Præparatet Truvada er godkendt i Danmark til at...
Læs svar fra administrationen

​048
​Peter Westermann (F)
​4/4-2018
​Spørgsmål udgår - henviser til revideret spørgsmål RR-051-18.

​047​Marianne Frederik (Ø)​4/4-2018

​Politikerspørgsmål vedr. vegetarisk og vegansk mad 
- Hvorvidt tilbydes der altid vegetarisk og vegansk mad på regionens hospitaler? - Hvorvidt tilbydes der altid vegetarisk og vegansk mad til patienter, der er i behandling for spiseforstyrrelser? - Hvorvidt er det rigtigt, at man nogen steder...
Læs svar fra administrationen

​046
​Anne Ehrenreich (V)
​3/4-2018
​Jeg vil godt vide, hvor stort Region Hovedstadens bidrag til Copenhagen Capacity er/har været de sidste 4 år, hvor mange fuldtidsstillinger i Copenhagen Capacity, vi finansierer gennem vores bidrag, samt hvilke resultater Copenhagen Capacity har opnået som følge af RegionHs bidrag.
Læs svar fra administrationen

​045
​Marianne Frederik (Ø)
​3/4-2018
​Hvorvidt er der indsamling af plastikaffald på regionens arbejdspladser?
Er der særlig affaldssortering af plastik i hospitalernes kantiner? Hvis ikke, hvad er så forklaringen? .... 
Læs svar fra administrationen

​044

​Henrik Thorup (O)

​21/3-2018

​Efter forlydender sender RegionH Psoriasis patienter til udlandet (Israel) til behandling med saltvandsbade? Er det korrekt hvilken effekt er der så dokumenteret for behandling af Psoriasis patienter...
Læs svar fra administrationen

​043
​Henrik Thorup (O)
​15/3-2018
​Jeg skal bede oplyst hvad der kræves for at blive patientansvarlig læge? 
Hvilke opgaver har den patientansvarlige læge, der adskiller sig fra andre læger på samme afdeling?
Læs svar fra administrationen
​042

​Christoffer Buster Reinhardt (C)
​15/3-2018
​Hvordan har udviklingen  i antal kliniske vejledere i forhold til antallet af sygeplejerskestuderende i klinik været på de enkelte hospitaler de seneste år?
Læs svar fra administrationen
​041
​Niels Høiby (I) og Jacob Rosenberg (I)
​14/3-2018
​Under Regionsrådsmødets pkt. 8, d. 13-3-2018, hvor forvaltning af forskningsmidler og revisionens slutrapport var emnet, var der nogle problemer, der ikke blev behandlet. Når overlæger og afdelingslæger (seniore) og yngre forskere ansat på regionens hospitaler skal deltage i videnskabelige konferencer i udlandet, er de, som systemet fungerer nu for de fleste forskere, nødt til at lægge ud af egne personlige midler for at dække registreringsgebyrer, transport i det pågældende land, måltider mm., da disse seniore forskere ikke længere må have et regionskreditkort.  
Læs svar fra administrationen

​040
​Annette Randløv (B)
​8/3-2018
​Vedr. SP har jeg efterhånden mange gange hørt at det vigtige er at den er "datadreven", men hvad betyder det?
Læs svar fra administrationen
​039
​Christoffer Buster Reinhardt (C)
​8/3-2018
​Nedenstående spørgsmål stilles på baggrund af en samtale med en borger, som har udøvet akut hjertemassage på åben gade til en person som han ikke kendte. Efterfølgende sidder han tilbage med et stort ubesvaret spørgsmål om, hvad der videre skete med patienten og om det var korrekt førstehjælp han havde foretaget. Derfor ønsker jeg følgende oplyst:
1. Har førstehjælpsgivere nogen mulighed for at få en opfølgning på vedkommende som de har ydet hjælp til - evt i anonymiseret form?
2. Hvilken faglig tilbagemelding/feedback får førstehjælpsgivere efter de har udøvet deres flotte indsats?
3. Giver lovgivningen overhovedet regionen nogen form for rum til ovenstående?
Læs svar fra administrationen

​038
​Per Tærsbøl (C)
​5/3-2018
​Borgerhenvendelse vedr. Bus
Læs svar fra administrationen
​037
​Anne Ehrenreich (V)
​5/3-2018
​Som følge af lægemanglen i Region Hovedstaden oplever mange borgere at måtte beholde lægen i en by, de er fraflyttet fra. De oplever endvidere ikke at have noget valg af læge, da der er lukket for tilgang hos mange læger. Jeg vil derfor høre, om det har været overvejet fra regionens side at lave en venteliste hos de læger, som har lukket for tilgang, hvor borgerne kan skrive sig op og hvorfra der tages, når tilgangen midlertidigt åbnes? Jeg ved, at der er mange borgere, som er interesseret i det - frem for som nu dagligt at skulle følge med i, om den foretrukne læge pludseligt har åben for tilgang. Det nuværende system gør det også tilfældigt, hvem der er så heldig at få den ønskede læge, når der et par timer en tilfældig dag bliver åbnet for tilgang. En ordning med en venteliste ville være en mere retfærdig løsning på den uheldige situation, vi desværre befinder os i. 
Læs svar fra administrationen 

​036
​Jacob Rosenberg (I) og Niels Høiby (I)
​28/2-2018
Baggrund:  I en række dagblade, bl.a. JP 25/2-18, beskrives den nylige landrestsdom, som frifinder Region Hovedstaden for erstatningsansvar pga. for sen indkaldelse af patienter til mammografi-screening.
Læs svar fra administrationen

​035
​Anne Ehrenreich (V)
​27/2-2018
​Regionsspørgsmål om reklamer på busser
Jeg vil høre, hvordan reklamer på Movias busser påvirker RegionHs betaling for busserne. Får vi dem billigere, når der er reklamer på? og har vi indflydelse på, om de busser vi lejer har reklamer på? Hvor meget taler vi om, og hvordan påvirker vi, om de busser vi lejer har reklamer på?
Læs svar fra administrationen

​034
​Anne Ehrenreich (V)
​27/2-2018
​Regionsspørgsmål om letbanen
Jeg vil høre, om Region Hovedstaden har et overblik over udgifterne til ledningsændringer ifm med konstruktionen af Letbanen, samt hvem der afholder disse udgifter. 
Læs svar fra administrationen

​033
​Anne Ehrenreich (V)
​27/2-2018
​Borgere har spurgt mig, om det er korrekt, at der på søndage ikke er en børnelæge på vagt på børnemodtagelsen på Hvidovre Hospital før kl 09.30 ?!
Læs svar fra administrationen
​032
​Anne Ehrenreich (V)
​27/2-2018
​Regionsspørgsmål om ambulanceberedskaber
I forlængelse af Susanne Due Kristensens spørgsmål om ambulanceberedskaber (Spørgsmål nr.: 021-18) vil jeg bede om en status for anvendelsen af de 19,3 mio. kr. til ambulanceberedskaber, herunder oplysning om, hvor mange beredskaber der er tilkøbt samt længden af tilkøbene samt om baggrunden for længden af tilkøbene. Jeg vil gerne bede om et regnskab for forbruget i 2017 samt budget for 2018. Endvidere vil jeg gerne kende udviklingen i responstiderne i perioden 2017-18? 
Svar mangler

​031
​Torben Kjær (Ø)
​27/2-2018
​Politikerspørgsmål - Tyveri på hospitaler
En nær ældre pårørende blev 24. februar 2018 indlagt akut med lårbensbrud på Hillerød Hospital og skulle opereres den følgende morgen...
Læs svar fra administrationen

​030
​Anne Ehrenreich (V)
​26/2-2018
​Jeg har erfaret, at høreklinikken på Hillerød hospital nu henviser patienter bosiddende i Rudersdal Kommune, som gennem mange år har været behandlet i Hillerød til Bispebjerg hospital. Forklaringen er, at patienterne nu hører til Bispebjerg Hospital. Patienterne får samtidig at vide, at de kun kan få transportgodtgørelse til Bispebjerg og ikke længere til Hillerød. Jeg vil derfor høre, om der er sket en flytning af området, hvem der har besluttet det, og hvad begrundelsen er for det? Jeg vil også høre, om patienterne fortsat har frit valg og selv kan beslutte at blive i Hillerød? og om de orienteres de om det? Endelig vil jeg gerne vide, om det er korrekt, at patienterne tilbydes høreapparater af relativ ældre dato, som ikke nemt kan serviceres?
Læs svar fra administrationen

​029

​Christoffer Buster Reinhardt (C) og Karsten Skawbo-Jensen (C)
​21/2-2018
​Politikerspørgsmål af Christoffer Buster Reinhardt og Karsten Skawbo-Jensen: Tilbud om HPV-vaccine til alle unge borgere i Region Hovedstaden
 Piger i Danmark tilbydes som bekendt gratis HPV-vaccination, og pr. 1.2.2018 kan også drenge/mænd, som har sex med drenge/mænd, få vaccinen hos praktiserende læge eller hos Aids-Fondet. Tilbage uden tilbud om gratis HPV-vaccine står nu heteroseksuelle drenge/mænd. Dette udfordrer Region Hovedstadens målsætning om lighed i sundhed, og samtidig betyder det vigende antal HPV-vaccinationer hos piger, at heteroseksuelle drenge/mænd ikke nødvendigvis vil være så godt beskyttet, som det var forudsat. 
Læs svar fra administrationen

​028

​Tormod Olsen (Ø)
​20/2-2018
​Opfølgende spørgsmål på svar om CWG af 5 december
Jeg ønsker at stille følgende opfølgende spørgsmål til (RR-214-17 og RR-226-17) Angående svaret til spørgsmål 1:
Jeg er uforstående overfor, at beslutninger til en værdi af 1 millioner kr. træffes uden at der tages referat. Om muligt ønsker jeg indblik i den pågældende forretningsorden, som gør dette muligt.
Læs svar fra administrationen

​027
​Torben Kjær (Ø)
​19/2-2018
​Politikerspørgsmål - Fyring grundet Cannabisolie
Ifølge TV2 Bornholm den 18. februar 2018 er medarbejder på Psykiatrisk Center bornholm fyret, fordi medarbejderen har fortalt til Bornholms Tidende, at hun bruger Cannabisolie mod rygsmerter. På den baggrund vil jeg bede følgende spørgsmål besvaret:....
Læs svar fra administrationen

​026
​Annie Hagel (Ø)
​19/2-2018
​Enhedslisten ønsker en redegørelse af forløbet, der har ført til, at der på Hvidovre Hospital ikke tilbydes jordemoderkonsultationer før graviditetsuge 28. Endvidere ønsker vi en gennemgang af planen for hvordan situationen skal afhjælpes, således at Hvidovre hospital igen lever op til Sundhedsstyrelsens retningslinjer for svangreomsorg.
 Jeg linker til debatten her:

http://fogf.dk/wp/ret-tidlige-jordemoderkonsultationer/

https://www.tv2lorry.dk/artikel/line-ser-foerst-jordemoder-i-7-maaned-det-er-frustrerende

Læs svar fra administrationen

​025
​Annie Hagel (Ø)
​19/2-2018
​Jeg vil gerne have en oversigt over ubesatte læge – og sygeplejerskestillinger på regionens hospitaler, fordelt på afdelinger.
Læs svar fra administrationen
​024
​Martin Geertsen (V)
​19/2-2018
​Administrationen bedes oplyse om og i givet fald i hvilken form, man har dialog med Københavns Kommunes vedrørende parkeringsforhold i forbindelse med de hospitaler, der er beliggende i den Københavns Kommune f.eks. henset til det store antal parkeringsbøder, der er uddelt på Juliane Maries Vej ved Rigshospitalet, som ifølge denne artikel fra Lorry 7. februar 2017 er den gade i København, hvor der uddeles fjerde flest P-bøder? 
Læs svar fra administrationen

​023
​Anne Ehrenreich (V)
​19/2-2018
​Administrationen bedes redegøre for, om det er i overensstemmelse med reglerne og hvorvidt det er forekommet, at Rådgivningsenheden for Sygehusvalg eller andre instanser i Region Hovedstaden overfor borgere/patienter har oplyst, at de 4 ugers udredningsret kun gælder inden for patientens eget optageområde forstået således, at en borger, der f.eks. bor i Hørsholm, fortaber sin ret til max 4 ugers ventetid på udredning, såfremt vedkommende ønsker behandling på Gentofte/Herlev Hospital eller Rigshospitalet, hvormed vedkommende altså både taber retten til at blive indkaldt til Gentofte/Herlev Hospital indenfor 4 uger, men også retten til, såfremt det ikke kan tilbydes, retten til udredning på privathospital? 
Læs svar fra administrationen

​022
​Susanne Due Kristensen (A)
​14/2-2018
​Vedr. rekruttering og fastholdelse på de medicinske afdelinger.
I 2009 blev der afholdt et medarbejdertopmøde i Frederiksborgcenteret vedr. rekruttering og fastholdelse af personale på de medicinske afdelinger. I 2014 blev regionsrådet på et Temamøde om udfordringerne på det medicinske område orienteret om, at der fortsat var store udfordringer med at rekruttere og fastholde erfarent personale på Regionens hospitaler. Bl.a. havde en stor andel af sygeplejerskerne på Nordsjællands medicinske afdelinger under 2 års anciennitet. Jeg vil derfor gerne have svar på følgende spørgsmål: .....
Læs svar fra administrationen

​021

​Susanne Due Kristensen (A)
​14/2-2018
​Politikerpørgsmål vedr. ambulancetjenesten
Jeg vil gerne have svar på følgende spørgsmål:
1) I 2017 afsatte regionen 19,3 millioner kroner årligt til at indkøbe ekstra ambulanceberedskaber. Dette primært i relation til at kunne bringe responstiden ned, men også for at kunne overholde de belastningsgrader der er anført i ambulancekontrakterne. Nu hører jeg fra flere reddere, at disse ekstra ambulanceberedskaber ikke er sat i drift.....

​020
​Jacob Rosenberg (I) og Niels Høiby (I)
​12/2-2018
​Spørgsmål: Vi har fået en række henvendelser fra sundhedspersonale, som undrer sig over muligheden for adgang til personfølsomme sundhedsdata for personer uden behandlingsansvar. Dette er bl.a. omtalt i en række artikler på net-mediet version2.dk (vedhæftet).
Vi vil derfor gerne spørge om følgende:
Læs svar fra administrationen

​019

​Annie Hagel (Ø)
​9/2-2018
​Jeg har et par opfølgende spørgsmål til nr. 224-17 og 212-17, som jeg håber, I kan svare på.
1. Hvilke patienter bør fagligt set henvises til behandling i Akutklinikken i Helsingør og hvilke til Akutmodtagelse i Hillrød?
2. Hvilke faglige kompetencer findes i Akutklinikken i Helsingør?
3. Er det muligt at se, om der henvises flere til Akutklinikken i Helsingør efter den konstruktive dialog? Hvis det er for tidligt, hvornår forventer...
Læs svar fra administrationen


​018
​Annette Randløv (B)
​8/2-2018

​Jeg forstår ikke, hvorfor man igen anvender udtrykket gevinstrealisering i samme sætning som sundhedsplatformen. Det er en rød klud i ansigtet på de mange klinikere, som kan se, at alt fungerer langsommere og utilfredsstillende. Sundhedsplatformen er mange steder i virkelig "Bad standing" og skal dette vendes, må budgettet afspejle, at vi både i det politiske og administrative niveau signalerer, at vi er klar over, at der skal en massiv, håndholdt indsats til for få alle afdelinger til at få systemet gjort intuitivt og smart. Jeg har netop læst om Stenos relative succes på området. Kan man ikke overveje at kopiere modellen og så lave en lignende indsats afdeling for afdeling. Det er en investering, som formentlig "æder" den gevinstrealisering, der omtales. Men den er helt nødvendig. 
Læs svar fra administrationen

​017
​Hanne Andersen (A)
​7/2-2018
​Da jeg har fået en henvendelse fra en borger angående forskellige former Screeningstilbud, til mennesker med handikap. Har jeg følgende spørgsmål:
Hvordan sikre man at mennesker med forskellige former for handikap får de samme muligheder for at deltage i forskellige Screeningstilbud?
Jeg tænker her på mennesker med forskellige former for spasmer, med fx. CP (spastiske lammelser) hvor der måske er tale om en brystkræft-screening? Men det kan også være mennesker med andre former for spasmer, måske ifb med diagnoser som Apopleksi , Parkinson eller andet!
Måske mennesker med meget svære fysiske- og eller psykiske handikap?
Læs svar fra administrationen


​016
​Karsten Skawbo-Jensen (C)
​6/2-2018
Med mellemrum blusser diskussionen og de etiske overvejelser op i forhold til brug af anonym sæddonation versus sæddonation fra kendt donor.
Jeg skal i den forbindelse stille følgende spørgsmål:
1)  På hvilke fertilitetsklinikker i Region Hovedstaden udføres fertilitetsbehandling, hvor donorsæd indgår i behandlingen?....
Læs svar fra administrationen

​015
​Anne Ehrenreich (V)
​6/2-2018
​Der er desværre tegn på, at borgerne i Nordsjælland udsættes for ret uheldige og langvarige forløb, når de henvender sig til Sundhedshuset i Helsingør. Baseret på en konkret oplevelse på Sundhedshuset i Helsingør har jeg følgende spørgsmål om samarbejdet mellem Sundhedshuset i Helsingør og Hillerød Hospital...
Læs svar fra administrationen

​014
​Jacob Rosenberg (I) og Niels Høiby (I)
​6/-2018
​Vi har fået en henvendelse fra en patient, som har beskrevet et problem omkring blodprøvesvar:
Tidligere kunne der gå et par uger, før man som patient kunne se sine blodprøvesvar på nettet. Dette skulle for nylig være ændret, så man burde kunne se blodprøvesvarene straks samtidig med sin læge - uden forsinkelse. Faktum er imidlertid anderledes. De udkommer ...
Læs svar fra administrationen

​013
​Annette Randløv (B)
​2/2-2018
​Jeg kan se at der er udloddet en pulje til brug for indsatsen i fht spiseforstyrrede fra staten. Er det noget de enkelte behandlingssteder før eller er det noget vi gør centralt fra i regionen ?
Læs svar fra administrationen
​012
​Martin Geertsen (V)
​1/2-2018
​Kan Administrationen oplyse, hvorvidt man har skelet til erfaringerne fra de store landsdækkende udbud på scannerudstyr til hospitalerne i 2009 og 2011, i forberedelsen af det kommende billeddiagnostiske udbud i Region H?  
Kan Administrationen bekræfte, at man har en plan om at køre det kommende billeddiagnostiske udbud således, at man kun vil udpege en leverandør til både Rigshospitalet, Bispebjerg Hospital og Herlev Hospital f.s.v.a. både MR and CT-scannere? Og i bekræftende fald om der er foretaget en risikovurdering ift. at udpege kun en leverandør?
Læs svar fra administrationen

​011
​Martin Geertsen (V)
​31/1-2018
​Administrationen bedes oplyse det samlede årlige budget for ”Supercykelstier” samt Region Hovedstadens andel heraf? 
Læs svar fra administrationen
​010

​Annie Hagel (Ø)
​23/1-2018
​En pårørende fortæller, hvordan hans kræftsyge far blev kørt rundt i en ambulance fra hospital til hospital i to timer, fordi hospitalerne ikke ville tage imod ham, de mente ikke, patienten hørte hjemme hos dem.
Hvordan kan det gå til? Hvordan, hvornår og hvem afgør, hvor en ambulance skal køre hen? Jeg mener at have hørt om et lignende tilfælde for nogle år siden? Er det sket flere gange i de senere år og i så fald i hvilke sammenhænge? Og er der gjort noget for at undgå gentagelser?
Læs svar fra administrationen

​009
​Annette Randløv (B)
​22/1-2018
​Jeg er blevet gjort opmærksom på, at der er forskel på hvor lang tid man står på venteliste til at få en nyretransplantation alt efter om denne skal udføres på Rh, Odense eller Århus.
Jeg vil gerne spørge, hvor lang ventetiden er på hvert af de 3 hospitaler og om der er nogen indlysende årsag til det, hvis det ligger forskelligt?
Endelig vil jeg spørge om der er "frit valg" for patienter, der skal nyretransplanteres.
Læs svar fra administrationen 

​008
​Annette Randløv (B)
​22/1-2018
​Efter at have modtaget opdatering om sundhedsplatformen vil jeg gerne spørge om følgende: 
Hvad omfatter basal uddannelse i SP. Hvor lang tid tager det. Hvem har ansvaret for at gøre det?
Hvor mange kliniske byggere mangler der. 
Er der nogen specialer, som er dårligere repræsenteret end andre. 
Hvem kan være klinisk bygger. Bliver der tilført afdelingerne en særlig pulje penge til at frikøbe evt, byggere.
Læs svar fra administrationen

​007
​Henrik Thorup (O)
​17/1-2018
​På et tidspunkt blev der sidste år adviseret for Regionsrådet, at der skulle laves 100 p-pladser på Gentofte Hospital, til aflastning for de mange biler der holder på de nærmeste sideveje, til gene for beboerne.
Hvor påtænkes p-pladserne opført på grunden?
Hvornår forventes arbejdet at kunne gå i gang?
Læs svar fra administrationen

​006​Marianne Frederik(Ø)16/1-2018​Politikerspørgsmål vedr. medicinmodulet i SP
Spørgsmål stillet af Marianne Frederik, Enhedslisten
 - Hvad gøres der for at sikre, at Sundhedsplatformen ikke sender persondata til USA?
Her tænkes specielt på, at sikre dokumentation for at danske patientdata ikke misbruges eller kommer i uvedkommende hænder. Se nedenstående.
Læs svar fra administrationen

​005​Marianne Frederik (Ø)16/1-2018

​Politikerspørgsmål vedr. medicinmodulet i SP
Spørgsmål stillet af Marianne Frederik, Enhedslisten
 - Hvorvidt er det Fælles Medicinkort (FMK) blevet bedre integreret i Sundhedsplatformen?
- Hvorvidt er medicinmodulet i Sundhedsplatformen blevet forbedret?
Læs svar fra administrationen

​004
​Karin Friis Bach (B)16/1-2018​Fra en borger i Hillerød er jeg blevet oplyst om følgende problem:
Når en handicappet kørerstolsbruger skal på hospitalet og bliver hentet af en ambulance, kan vedkommende ikke få sin egen kørestol med sig på grund af de aftaler, der ligger mellem Falck og regionen. Patienten får i stedet en kørestol til låns på hospitalet, som ikke er tilpasset vedkommendes krop, hvilket giver ekstra gener....
Læs svar fra administrationen
 
​003
​Niels Høiby & Jacob Rosenberg (I)
11/1-2018
​Der blev af budgetforligspartierne ved møde d. 27-11-2017 bevilliget 22 mio. kr. til ansættelse af lægesekretærer m.v. for bl.a. at understøtte lægernes arbejde med Sundhedsplatformen (SP) og sikre øget aktivitet på regionens hospitaler. Vi har imidlertid erfaret, at ....
Læs svar fra administrationen

​002
​Randi Mondorf (V)
​9/1-2018
​1. Hvis man vil lave en særlig indsats i relation til integration / ghettoer som indeholder et trænings-/ uddannelses element,  - er der så nogen regionale midler, der kan gå den vej ?
2. Den store budgetpost Social- og Specialundervisningsområdet 4.16 er vel udelukkende til børn med meget særlig behov og fysisk eller psykiske handicaps ?
Læs svar fra administrationen

​001
​Torben Kjær (Ø)
​4/1-2018
​Politikerspørgsmål - Respiratorer og individuelle behov
Vedrørende udbud af respiratorer er jeg af brugere gjort bekendt med, at der opleves problemer med at få et udstyr, som tilgodeser respiratorbrugerens individuelle behov eksempelvis for at kunne tale frit og ubesværet.
  Respiratorcenter Øst har ved læge over for respiratorbruger oplyst, at de kun kan tilbyde behandling med Trilogy respirator, og at det først kan blive ændret ved fornyet udbud. Samme respiratorbruger har af regionens administration fået oplyst, at der i nogle få tilfælde er mulighed for efter et lægeligt skøn at købe et andet produkt.
På denne baggrund vil jeg bede om besvarelse af følgende spørgsmål:
Læs svar fra administrationenRedaktør