2018 - spørgsmål fra regionsrådets medlemmer til administrationen

​Her finder du de spørgsmål, som regionsrådets politikere har stillet administrationen i 2018 samt administrationens svar.

Find sva​r på spørgsmål stillet i 2017 ​

 

Leder du efter noget specifikt?

Brug din browsers søgefunktion til at søge efter specifikke ord. 
I nyere Microsoft-browsere skal du bruge Ctrl + F. På Mac skal du bruge æble + F.


Nr.

​​

​Spørger


​Dato


Spørgs​mål​​


​112
​Anne Ehrenreich (V)
​10/7-2018
​I forlængelse af svaret på regionsspørgsmål 105/18 vil jeg gerne vide, om Patientkontoret har ført en statistik over, hvor mange bornholmere de har hjulpet med at få ændret deres hjemrejse i 2017 og frem til d.d. 2018.
Svar mangler
​111
​Anne Ehrenreich (V)
​10/7-2018
​Regionsspørgsmål om bus 150S
Jeg vil gerne vide, om det længe har været sådan, at bus 150 S fra København efter kl. 21 kun har en afgang resten af aftenen til Kokkedal, eller om det er nyt. Jeg vil også gerne høre om bussen kunne få to afgange i timen i aftentimerne til Kokkedal, og om det kan inkluderes i trafikbestillingen for 2019? Jeg vil også gerne kende baggrunden for Movia Zoneinddeling i Kokkedal/Hørsholm. Jeg forstår, at bus 150S på vej til Kokkedal station passerer zone 80, hvilket fordyrer rejsen yderligere for passagererne, der skal til Kokkedal station (som ligger i zone 70/80). Er der nogen forklaring på det?
Svar mangler

​110
​Jacob Rosenberg (I)
​6/7-2018
​Jeg har fået en henvendelse fra en borger med en problemstilling, jeg gerne vil have belyst. På et plejehjem er social- og sundhedsassistenterne blevet frataget at have nogen form for kontakt med læge og redningstjeneste. Den uddannede assistent må ikke længere aftale tid hos lægen, bede om fornyelse af recepter (selvom de er noget nær livsvarige og kan være noget som creme mod eksem) eller have anden form for direkte kontakt til patientens egen læge. Alt skal gå gennem en sygeplejerske. Hvad værre er, må de ikke selvstændigt tilkalde 112. 
Læs mere om politikerspørgsmål vedr. håndtering af henvendelser fra plejehjem hos 1813 stillet af Jacob Rosenberg - Liberal Alliance
Svar mangler

​109
​Christoffer Buster Reinhardt (C) 
​3/7-2018
​Præhospitalt beredskab i Lufthavnen
1) Er der beregnet et særligt budget for Region Hovedstadens præhospitale beredskab i forbindelse med Lufthavnen i Kastrup, og i så fald hvordan ser det ud?.......
Læs mere om politikerspørgsmål vedr. Præhospitalt beredskab i Lufthavnen stillet af Christoffer Buster Reinhardt - Det Konservative Folkeparti
Svar mangler

​108
​Line Ervolder (C)
​2/7-2018
​Ventetider på AMD behandling i Region H
Jeg vil gerne spørge til Region Hovedstadens ventetider på AMD behandling, da jeg har forstået at der er meget lange ventetider på behandling af denne øjensygdom.
Læs mere om politikerspørgsmål vedr. ventetider på AMD behandling i Region H stillet af Line Ervolder - Det Konservative Folkeparti
Svar mangler

​107​Jacob Rosenberg (I)​27/6-2018​Der udrulles en opgradering til Sundhedsplatformen 3. november 2018. Jeg vil i denne forbindelse gerne have svar på følgende:
Hvad er de samlede omkostninger i forbindelse med denne opgradering, opdelt på pris for opdateringen til Epic, udgifter til uddannelse af det kliniske personale, samt den forventede produktionsnedgang før, under og efter implementeringen.
Svar mangler

​106​Karsten Skawbo-Jensen (C)​27/6-2018​Journalisering af brevpost
Jeg har modtaget en henvendelse fra en borger, som på grund af sygdom er bevilget fritagelse for digital post. Vedkommende har oplevet, at breve overbragt personligt eller sendt til sundhedspersoner i Region Hovedstadens hospitalsvæsen ikke registreres og forsvinder....
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 106-18 om journalisering af brevpost stillet af Karsten Skawbo-Jensen - Det Konservative Folkeparti

​105​Anne Ehrenreich (V)​25/6-2018

​Jeg vil høre om baggrunden for, at bornholmere som behandles ambulant på Rigshospitalet ikke længere kan få hjælp til at tage første fly tilbage, når deres behandling er slut, men nu skal vente på Rigshospitalet til den berammede transport, hvilket ofte kan være temmelig mange timer? Er der truffet en beslutning om at ændre på serviceniveauet for bornholmernes hjemtransport fra Rigshospitalet, og hvad er baggrunden for det? Jeg må forstå, at bornholmerne tidligere kunne få hjælp til at komme med de først mulige fly efter behandlingens afslutning.
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 105-18 vedr dækning af transport Bornholm stillet af Anne Ehrenreich - Venstre 

​104

​Stinus Lindgreen (B)
​20/6-2018
​Spørgsmål vedr. informationsbreve til patienter i Region Hovedstaden
I 2016 lavede Sundhedsministeriet en vejledning til, hvordan regionerne skal udforme informationsbreve til patienterne (se kap. 5 her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=184163). o
Læs mere om politikerspørgsmål vedr. informationsbreve til patienter i Region Hovedstaden stillet af Stinus Lindgreen - Det Radikale Venstre
Svar mangler

​103
​Line Ervolder (C)
​20/6-2018
​Region Hovedstaden er i gang med en undersøgelse i udviklingen af administrativt personale, men det er ikke den fulde rapport der er sendt ud kan jeg se. 
Da jeg antager, at den ikke er færdig endnu, vil jeg høre til om følgende opgørelser indgår i den endelige rapport ?....
Læs mere om politikerspørgsmål vedr. spørgsmål vedr. undersøgelse i Udviklingen i administrativt personalestillet af Line Ervolder - Det Konservative Folkeparti
Svar mangler

​102
​Annie Hagel (Ø)
​14/6-2018
​Jeg har fået en henvendelse fra en borger, som mener at der er fejl i tidligere journaler, dels forkerte oplysninger, dels manglende oplysninger, og han mener, at han på den baggrund er blevet fejlbehandlet siden hen. Derfor vil jeg gerne vide: Hvordan er en borgers muligheder for at efterlyst, ændret eller tilføjet oplysninger i gamle journaler? 
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 102-18 om en patients mulighed for at få ændret i sin journal stillet af Annie Hagel - Enhedslisten

​101
​Marianne Frederik (Ø)
​14/6-2018
​Vedr. afhængighed af morfin
Hvad gøres der for at minimere risikoen for afhængighed som følge af behandling i sundhedssystemet?
Findes der relevante vejledninger, er der nogen på vej?
Hvilke tilbud er der til borgere, som er blevet afhængige i sundhedssystemet?
Læs mere om politikerspørgsmål vedr. afhængighed af morfin stillet af Marianne Frederik - Enhedslisten
Svar mangler

​100
​Annie Hagel (Ø)
​14/6-2018
Patientvejledere​
Jeg har fået en henvendelse fra en borger, som ønskede hjælp fra patientvejlederen til at udforme en klage. Han syntes ikek han blev taget alvorligt og ikke den ønskede hjælp.
Derfor vil jeg gerne vide: Hvordan er patientvejledernes mulighed for at hjælpe patienterne med at udforme og videresende skriftlige klager og anmeldelse af erstatningskrav?
Har patientvejlederne de nødvendige kompetencer og tid til at hjælpe det antal patienter, der ønsker hjælp med at udforme og videresende skriftlige klager og anmeldelse af erstatningskrav?
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 100-18 om Patientvejledere stillet af Annie Hagel - Enhedslisten

​099
​Jacob Rosenberg (I)
​11/6-2018
​Vi vil gerne stille følgende politikerspørgsmål vedrørende Letbanen:
1. Er der en plan for, hvor regionen vil finde besparelser i fx den offentlige trafik, for at finansiere letbanen? Hvis nej, hvordan vil forløbet for denne beslutningsproces så være?....
Læs mere om politikerspørgsmål vedr. Letbanen stillet af Jacob Rosenberg og Niels Høiby - Liberal Alliance
Svar mangler

​098
​Henrik Thorup (O)
​11/6-2018
​Jeg har fået en forespørgsel fra en patient vedrørende p-ordningen på Rigshospitalet:Når man indkaldes til ambulante tider, kan man parkere på Rigshospitalet gratis, men når de indlægger patienten, så skal man selv finde og betale for parkeringen. Kommentar fra patienten: Hvis man skal bruge en P-plads et par timer ved ambulant indkaldelse er der gratis parkering, men hvis man derefter indlægges til behandling 2 gange 8 timer, (med tilladelse til at tage hjem om aftenen), efter besøget på den ambulante afd., så skal man selv ”lige” finde en P-plads og betale, når man møder op til fortsat behandling. I vedkommendes tilfælde 100 kr. pr. gang.
Hvor går skillelinjen mellem indkaldt til behandling og fortsat behandling med hensyn til parkeringsbetaling contra gratis?
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 098-18 om parkering på Rigshospitalet stillet af Henrik Thorup - Dansk Folkeparti

​097

​Henrik Thorup (O)
​8/6-2018
​Jeg har fået oplyst, at der til personalet der er tilknyttet 1813, udsendes et nyhedsbrev der kaldes ”Telegrafen”.
Jeg skal bede om en begrundelse for, at ”Telegrafen” bringer et langt indlæg om den muslimske ramadan, og hvilken gavn personalet har af hovedparten af teksten i deres professionelle virke?
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 097-18 om nyhedsbrev til 1813 fra Henrik Thorup - Dansk Folkeparti

​096

​Christine Dal Jensen (V)
​8/6-2018
​Jeg er blevet bekendt med at special- og praktiserende læger grundet den nye persondatalov ikke kan få adgang til eksempelvis røntgen billeder fra deres patienter taget på regionens hospitaler, men fremadrettet kun må modtage en skriftlig beskrivelse af billederne, har dette sin rigtighed og hvordan påvirker persondataloven vores deling af billedmateriale på tværs af sektorer?  
Læs administrationenssvar på politikerspørgsmål 096-18 om persondatalov og røntgenbilleder stillet af Christine Dal Jensen - Venstre

​095
​Peter Westermann (F)
​7/6-2018
​Vi har den seneste tid set flere sager, hvor fund af giftstoffer har lukket drikkevandsboringer i vores region, senest i Hvidovre og Dragør, hvor pesticiden DMS er fundet. Jeg ønsker derfor at vide:...
Læs administrationssvar på politikerspørgsmål 095-18 om drikkevandsforurening stillet af Peter Westermann - Socialistisk Folkeparti

​094
​Anne Ehrenreich (V)
​6/6-2018
​Regionsspørgsmål om ambulanceberedskaber og responstider
I opfølgning af svarene på regionsspørgsmål 32/18 og 69/18 om ambulanceberedskaber har jeg kun fået oplyst responstiderne på A-kørsler (dem med udrykning) men ikke på Kørsel B (akut med uden udrykning) og Kørsel C (inden for en time). Var det muligt at få dem? Opgøres responstiderne ensartet i regionerne, eller kan man som borger ikke sammenligne oplysningerne fra region til region? og i bekræftende fald hvad årsagen er til det? 
Svar mangler

​093
​Karin Friis Bach (B)
​4/6-2018
​Lægefaglig behandling på Udlændingecenter Ellebæk
Jeg er blevet kontaktet af en sundhedsfagligt uddannet borger, som er meget bekymret over kvaliteten af den sundhedsfaglige behandling, der ydes på Udlændingecenter Ellebæk. Hun er med i en støttegruppe til de indsatte i Ellebækfængslet og hun blev kontaktet da en handicappet indsat, der har gennemgået en større operation i april, ikke blev tilfredsstillende smertebehandlet.
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 093-18 om Lægefaglig behandling på Udlændingecenter Ellebæk stillet af Karin Friis Bach - Det Radikale Venstre

​092
​Flemming Pless (A)
​4/6-2018
​Angående underentreprenører på Hvidovre Hospital
I forbindelse med en DR dokumentar "Afsløret - Selskabssvindlerne" fremgår det at en entreprise på 14 mill. kr ikke har svaret skat eller moms. Der er desuden tale om skraldespandsselskaber, der tjener til at sløre ejerkredsen.
Jeg skal i den forbindelse spørge om følgende:
Har Region H taget skridt til at dette ikke kan gentage sig i andre byggeriet?
Findes der, ligesom vi har regler om kædeansvar, regler, der sikrer at de selskaber, vi benytter os af, overholder regler om skat og moms?
Har der været andre sager, der ligner sagen fra Hvidovre Hospital
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 092-18 angående underentreprenører på Hvidovre Hospital stillet af Flemming Pless - Socialdemokratiet

​091
​Marianne Frederik (Ø)​30/5-2018​Vedr. seksuel chikane
I Politiken 28.maj omtales en undersøgelse FOA har gennemført, hvor det fremgår, at op mod hver fjerde social- og sundhedsarbejder har oplevet seksuel chikane indenfor det sidste år. Tidligere har også sygeplejersker, medicinstuderende og læger udtrykt, at flere har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed på arbejdspladsen. - Hvorvidt er der lavet undersøgelser af omfanget af seksuel chikane på regionens arbejdspladser? - Hvorvidt findes der en personalepolitik på området. (fx på de enkelte hospitaler / afdelinger). - Hvorvidt findes der en guide til, hvordan sundhedspersonalet kan håndtere uønsket opmærksomhed. - Hvordan kan ansatte tale med andre om problemerne?
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 091-18 om seksual chikane stillet af Marianne Frederik - Enhedslisten

​090​Marianne Frederik (Ø)​29/5-2018​Vedr. Forberedende Grunduddannelse (FGU)
Jeg har modtaget denne henvendelse fra en borger.
Hvorvidt er det rigtigt? Hvorvidt kan regionen gøre noget ved sagen?
”Noget tyder på, at der i København, Frederiksberg, Tårnby og Dragør er planlagt for få skoler ift. det potentielle elevtal og det økonomiske grundlag, hvilket alt andet lige vil betyde et ringere tilbud for målgruppen i de nævnte kommuner sammenlignet med resten af landet”.
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 090-18 om Forberedende Grunduddannelse FGU stillet af Marianne Frederik - Enhedslisten

​089
​Randi Mondorf (V)
​28/5-2018
​Aflyste operationer -  Rigshospitalets hjertecenter
I Juni 2017 stillede jeg spørgsmål til omfanget af aflyste operationer på hjertecenteret på Rigshospitalet. På baggrund af svaret havde jeg en forventning om, at der var sket væsentlige forbedringer og vi idag kender omfanget.  Baseret på en konkret, aktuel henvendelse om en aflyst hjerteoperation på Rigshopitalets hjertecenter, ønsker jeg følgende spørgsmål belyst....
Læs mere om politikerspørgsmål om aflyste operationer på Rigshospitalets hjertecenter stillet af Randi Mondorf - Venstre
Svar mangler

​088
​Anne Ehrenreich (V)
​28/5-2018
​Hvad er årsagen til den kraftige stigning i ambulanceudrykningerne i 1. halvår 2018? Henviser til artikel "Dramatisk stigning i ambulanceudrykningerne i Region Hovedstaden" af 27. maj 2018 på beredskabsinfo.dk .
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 088-18 stigning i antallet af ambulanceudrykninger stillet af Anne Ehrenreich - Venstre
 
​087
​Jacob Rosenberg (I)
​28/5-2018
​Politikerspørgsmål om diktering i sundhedsplatformen:
Mange af vores hospitalsafdelinger vil kunne få glæde af at anvende diktering til deres funktioner. Dette gælder specielt, hvor der er udfordringer for at nå den vanlige produktion, ved notat-tunge journalrutiner, og ved arbejdsprocedurer, hvor lægerne kan aflastes rationelt ved at lade sekretærer eller andre udføre ordinationer såsom henvisninger, bookinger o.a. Der er tillige læger, som har vanskeligt ved at skrive egne notater f.eks. pga. sprog-barrierer eller ordblindhed.....
Læs mere om politikerspørgsmål om diktering i sundhedsplatformen stillet af Jacob Rosenberg - Liberal alliance
Svar mangler

​086
​Jacob Rosenberg (I)
​28/5-2018
​Det forlyder fra læger i vores region, at man i Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden ikke se røntgenbilleder taget i Region Sjælland, når man befinder sig på et hospital i Region Hovedstaden. Grundtanken ved at de to regioner skulle have samme system var vel netop, at man ubesværet kunne se journaloplysninger, testresultater, røntgenbilleder m.m. på tværs af regionerne. 1) Er det korrekt, at man ikke kan se røntgenbilleder på tværs af de to regioner? 2) Gælder det også for andre sundheds-relevante informationer om patienten? 2) Hvis det forholder sig som skitseret, hvad er så årsagen? 3) Og hvad er løsningen?
Svar mangler

​085
​Anne Ehrenreich (V)
​25/5-2018
​I opfølgning af regionsspørgsmål 168/17 vil jeg gerne høre, hvordan vi i Region Hovedstaden sikrer os, at basislisten med anbefalinger om den billigste medicin implementeres af vores praktiserende læger, hvilket både vil sikre patienterne billigere medicin og samfundet mere sundhed for pengene. Har sagen på noget tidspunkt været rejst i samarbejdsudvalget for praktiserende læger, og hvad har drøftelsen resulteret i? Kunne vi evt. rejse sagen på ny i samarbejdsudvalget og i Regionshandicaprådet? Drøftes spørgsmålet i Danske Regioner?
Hvordan kan vi få mere fokus på implementering af basislisterne i almen praksis? Kunne opdateringerne af basislisten blive gjort mere transparente? 

​084
​Torben Kjær (Ø)
​25/5-2018
​Politikerspørgsmål - Kardiologi på Nordsjællands Hospital
Da borgere får aflyst ambulante tider på kardiologisk afdeling på Nordsjællands Hospital samtidigt med, at man overfor pressen har meddelt, at man har etableret en ny kardiologisk afdeling, som skal forbedre området og tiltrække kardiologer, vil jeg bede om besvarelse af følgende spørgsmål:
1. Hvor mange kardiologer og andet personale mangler man på Nordsjællands Hospital for at have kapacitet til at løse behovet?.....
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 084-18 om kardiologi på Nordsjællands Hospital stillet af Torben Kjær - Enhedslisten

​083
​Torben Kjær (Ø)
​25/5-2018
​Politikerspørgsmål - Herlev-Gentofte akutmodtagelse
På baggrund af henvendelse fra en borger med konkrete oplevelser vil jeg bede om besvarelse af følgende spørgsmål:
1. Er ambulanceberedskabet konkret i Ballerup instrueret i, at de kun må køre mennesker med mulig blodprop i hjertet til Herlev hospital og ikke må køre til Gentofte, selv om det er her, man kan fortage KAG, ballonudvidelse etc.?...

​082
​Christoffer Buster Reinhardt (C)
​24/5-2018
​Jeg har hørt, at fødende på Hvidovre Hospital, i modsætning til fødende på regionens øvrige fødeafdelinger, ikke tilbydes lattergas.
1) Er det korrekt?
Hvis ja:
2) Gælder det alle fødestuer på Hvidovre Hospital?
3) Hvad er baggrunden for at borgerne i Region Hovedstaden får et uens tilbud?
4) Hvad vil det koste at tilbyde lattergas til de fødende på Hvidovre Hospital?

​081

​Tormod Olsen (Ø)
​22/5-2018
​Opfølgende spørgsmål til (RR-028-18 (RR-214-17 og RR-226-17) vedr. Copenhagen Winter Games (CWG)
Tak for svar, som jeg dog ikke findes fyldestgørende i forhold til spørgsmålene jeg rejser.
1.a Der gives ikke svar på om bevillingen af de 1 million kr. er i overensstemmelse med forretningsordenen for WOCO, og eventuelle regler for beløbsgrænser, som kræver at beslutningerne hæves til bestyrelsesniveau.
​080
​Anne Ehrenreich (V)
​22/5-2018
​I opfølgning af Regionens svar på spørgsmål 46/2018 vil jeg gerne vide, hvor mange af de investeringer, som er tiltrukket af Copenhagen Capacity, som vedrører virksomheder, der er bosiddende uden for København men i bl.a. Nordsjælland, på Amager mv. Bistår Copenhagen Capacity også virksomheder, som har kontor uden for Købehavn, og hvor mange eksempler er der på dette?
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 080-18 om Copenhagen Capacity stillet af Anne Ehrenreich - Venstre

​079

​Jacob Rosenberg (I)
​22/5-2018
​En patient har henvendt sig til mig, da hun ikke kan se en beskrivelse af en MR-skanning foretaget på et privathospital efter henvisning fra det offentlige pga. ventetidsgaranti. Hun undrer sig over, at man ikke kan se skanningssvaret, hverken i Sundhedsplatformen eller på sundhed.dk.
Mine spørgsmål er derfor følgende:...
Læs mere om politikerspørgsmål vedr tilgængelighed af private hospitalers skanningssvar i Sundhedsplatformen eller på sundhed. dk stillet af Jacob Rosenberg - Liberal Alliance 
Svar mangler

​078

​Marianne Frederik (Ø)
​22/5-2018
​Politikerspørgsmål vedr. tandlægerne, stillet af Marianne Frederik, Enhedslisten. 
Hvad vil konsekvenserne være, hvis tandlægerne beslutter, ikke at tilslutte sig den nye ordning?
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 078-18 om tandlægeordning stillet af Marianne Frederik - Enhedslisten

​077
​Niels Høiby (I)
​16/5-2018
​Vi har netop haft en influenzaepidemi, som medførte mange indlæggelser og overbelægning på de internmedicinske afdelinger landet over. Statens Seruminstitut vurderer generelt, at en sådan epidemi medfører en overdødelighed på ca. 1000 mennesker hovedsagelig ældre. Profylaktisk anbefales vaccination, men årets vaccine dækkede ikke så godt. 
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 077-08 om Influenzabehandling stillet af Niels Høiby - Liberal Alliance

​076
​Jacob Rosenberg (I)
Niels Høiby (I)
Line Ervolder (C)
Christine Dal Jensen (V)
Annette Randløv (B)
Freja Södergran (O)

​15/5-2018
​Der verserer rygter vedrørende kontrakt-indholdet omkring Sundhedsplatformen, og vi ønsker derfor svar på følgende:
1. Hvad vil det koste at komme ud af den igangværende leasingkontrakt for Sundhedsplatformen?
2. Er der andre kontrakter, som vil skulle opsiges, såfremt man på et tidspunkt vælger at stoppe anvendelsen af Sundhedsplatformen, og hvis ja, hvad vil dette så koste?
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 076-18 om kontrakt-indhold omkring Sundhedsplatformen stillet af Jacob Rosenberg, Niels Høiby, Line Ervolder, Christine Dal, Annette Randløv og Freja Södergran.

​075
​Anne Ehrenreich (V)
​9/5-2018
​Jeg har hørt, at der er overvejelser om at fjerne tilskud til tandlægebehandling, hvormed prisen bliver uoverkommelig for mange mennesker. Er det korrekt? Hvad er op og ned om forhandlingerne om tandlægeoverenskomsten?
Læs svar fra administrationen

​074
​Anne Ehrenreich (V)
​8/5-2018
Regionsspørgsmål om jordemødre.​
I lyset af regionsrådet nylige beslutning om fødeområdet har jeg et par spørgsmål om jordemødrenes arbejde på området:
1. Er det korrekt forstået, at Region Hovedstaden hjemmefødselsordning adskiller sig væsentligt fra Region Sjælland ved at der ikke anvendes jordemødre, som alene varetager hjemmefødsler og indgår i kendt jordemoderordning og jordemødrene skal varetage dobbelt så mange fødsler som i hjemmefødselsordning Sjælland? Hvad er årsagen til det? Hvorfor har vi ikke samme ordning, som i Region Sjælland, som jeg forstår, at de privat praktiserende jordemødre foretrækker at arbejde i?.....
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 074-18 om fødeklinikker og jordemoderrekruttering stillet af Anne Ehrenreich - Venstre

​073
​Jens Mandrup (F)
​8/5-2018
​Spørgsmål om geriatere.
I takt med den demografiske udvikling tilsiger fornuften at der må blive brug for flere geriatere. Jeg ønsker derfor at vide:  
- Hvilken vision/planer vi har i region H har for geriatere og i hvilke funktioner?
- Hvor mange der skønnes behov for?
- Hvor mange vi har og hvor mange der pt er under uddannelse?
- Er ovenstående svar det typiske billede fra resten af landet?
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 073-18 om antal geriatere stillet af Jens Mandrup - Socialistisk Folkeparti

​072
​Christine Dal Jensen (V)
​8/5-2018
​Politikerspørgsmål om abortrådgivning
Når en kvinde i region hovedstaden søger vejledning vedrørende abort. 
Hvilke tilbud forefindes?
Hvor henvises man til? 
Hvad findes der af skriftligt materiale, hjemmeside eller pjecer? 
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 072-18 om tilbud ifbm evt. abort stillet af Christine Dal Jensen - Venstre

​071
​Anne Ehrenreich (V)
​7/5-2018
​Regionsspørgsmål om sundhedstest/fundusfotografering hos optikere
 Flere optikere tilbyder kunderne såkaldte øjensundhedstest, herunder fundusfotografering hvor de bl.a. måler trykket i øjet og sender patienter til øjenlægerne, hvis de måler et for højt tryk eller observerer andre mistænkelige ting.....
Læs svar fra administrationen

​070
​Annette Randløv (B)
​4/5-2018
​Smerteklinik.
Hvis man søger på ventetid på behandling på smerteklinik kommer der kun oplysninger om Hvidovres smerteklinik frem. Hvor er tallene for Rigshospitalet og Herlev?
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 070-18 om ventetid på smerteklinik stillet af Annette Randløv - Det Radikale Venstre

​069
​Anne Ehrenreich (V)
​30/4-2018
​Regionsrådet for Hovedstaden har på et tidspunkt godkendt, at vi har tilkøbt 4 beredskaber. Jeg vil gerne høre, hvem vi betaler for at løse denne opgave. Er det Falck eller andre? 
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 069-18 om køb af 4 beredskaber stillet af Anne Ehrenreich

​068
​Anne Ehrenreich (V)
​30/4-2018
​Ifølge artiklen "Regioner køber konsulentydelser i blinde" 27/4-2018 i Mandag Morgen køber Regionerne fortsat konsulentydelser i blinde. Hvordan ser situationen ud i Region Hovedstaden, som ikke har svaret på henvendelsen fra Mandag Morgen - i følge det oplyste? Har vi forbedret styringsmekanismerne siden Rigsrevisionens rapport i foråret 2017?
Læs svar fra administrationen

​067
​Anne Ehrenreich (V)
​30/4-2018
​Når Metrocityringen åbner vil der i følge vedhæftede artikel blive indført et såkaldt kvalitetstillæg, som er en stigning i billetprisen på ca. 1 kr. pr. tur for at benytte metroen. Jeg vil høre, hvad vi gør i Region Hovedstaden for at informere borgerne om dette og mindske generne for borgerne af denne prisstigning, som de færreste nok har været opmærksom på.  
http://myldretid.dk/nyheder/nr/940 
Læs svar fra administrationen

​066
​Jesper Clausson (A)
​26/4-2018
​Pressen har igennem de seneste par dage kunne kortlægge, hvorledes Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade (LMS) har haft en ekstrem medarbejderflugt igennem de sidste tre år. Flere eksperter påpeger, at der ifm. dette forløb kan være spildt midler, der skulle være brugt på sårbare unge. Har Region Hovedstaden samarbejde med LMS?
Har LMS modtaget midler fra Region Hovedstaden, enten direkte eller som led i arbejdet med spiseforstyrrelser, selvskade og sårbare unge?
Hvilke krav stiller regionen til NGO’er man indgår samarbejde med, ift. at sikre god forvaltning af offentlige midler?
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 066-18 om samarbejde med Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade stillet af Jesper Clausson - Socialdemokratiet

​065
​Annette Randløv (B)
​20/4-2018
​Jeg hører fra fagfolk, at de mener akutklinikken Gentofte uforvarende kan komme til at udgøre en fare for patientsikkerheden, idet folk i al almindelighed ikke forstår, at der er forskel på en småskade klinik og så en rigtig skadestue. Det betyder, at patienter ind i mellem som selvhenvendere opsøger akutklinikken bl.a med svært tilskadekomne, hvor man så skal overflytte folk til Herlev i al hast, for at få dem bragt hen på et hospital, hvor de rigtige resourcer og kompetencer er tilstede. Jeg ved ikke om sådanne tal findes, men ved man hvor mange gange akutklinikken har været nødt til at sende folk videre i 2017 og ved man noget om, alvorligheden.
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 065-18 om henvendelser til akutklinik stillet af Annette Randløv - Det Radikale Venstre

​064
​Christoffer Buster Reinhardt (C) 
​18/4-2018
​Under henvisning til til spørgsmål 55 fra 2017 af Karsten Skawbo-Jensen, skal jeg spørge til udviklingen/bede om en opdatering på tallene vedrørende antallet af kommunikations og pressemedarbejdere i Region Hovedstaden.
Læs svar fra administrationen
​063
​Anne Ehrenreich (V)
​18/4-2018
​Jeg har hørt, at Region Hovedstaden skal udpege to personer til Kongernes Nordsjælland. Såfremt det er korrekt, hvordan udpeges de to personer?
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 063-18 om Kongernes Nordsjælland stillet af Anne Ehrenreich - Venstre
​062
​Martin Geertsen (V)
​18/4-2018
​Administrationen bedes give en generel skriftlig orientering om organiseringen af ”Ambulatorium for overvægtige børn og unge” på NOH, herunder budget, antal medarbejdere, ventelister/ventetider samt eventuelt samarbejde med kommunerne?  
Læs svar fra administrationen

​061
​Torben Kjær (Ø)
​17/4-2018
​Politikerspørgsmål - Indkøb af motorcykler 
1. Er det korrekt, at den præhospitale virksomhed har indkøbt 2 motorcykler til lægekørsel, eller er der tale om en aprilsnar? 
Hvis motorcyklerne er indkøbt, vil jeg yderligere bede følgende besvaret: 
2. Hvad er begrundelsen for indkøbene, og hvilket niveau i regionen har besluttet indkøbene?....
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 061-18 om indkøb af motorcykel til akutberedskab stillet af Torben Kjær - Enhedslisten

​060
​Annette Randløv (B)
​16/4-2018
​Fælles Mikrobiologi. Vi har i RegionH adskillige mikrobiologiske afdelinger. De udfører alle en masse ens prøver (f.eks. legionella i trachealsekret, herpes i spinalvæsken, pneumocyster i BAL væsker). På hverdage udføres undersøgelserne mange steder i RegionH, på weekender og helligdage ingen steder. Det er flere gang foreslået, at sådanne undersøgelser kun skal udføres et sted i regionen, men så til gengæld hver dag (måske to gange for visse prøver) året rundt.  Man kunne opbygge en ekspertise på den afdeling, der havde et stort volumen og dermed sikre en høj kvalitet i prøvesvarene samtidig med, at man med stordriften ville spare penge ved kun at lave undersøgelserne et sted.  Hvor langt er man med dette?
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 060-18 om mikrobiologiske undersøgelser stillet af Annette Randløv - Det Radikale Venstre

​059
​Annette Randløv (B)
​16/4-2018
​Monte-Bello. Vi har et fantatisk genoptræningstilbud i Monte-Bello Spanien.
Hvordan er den lægelige opbakning, hvis folk under træningsopholdet bliver syge, kommer akut til skade. Er der aftaler med omliggende hospitaler og ved man noget om kvaliteten af disse?
Læs svar fra administrationen

​058
​Annette Randløv (B)
​16/4-2018
Sundhedshuse. Der tales meget om sundhedshuse og jeg er bekendt med at det nye sundhedshus i Helsingør er under udarbejdelse.
Det kunne jo blive en model for, hvordan vi bl.a tænker det nære sundhedsvæsen udført. På hvilken måde er regionen inde i dette?
Læs svar fra administrationen

​057
​Jesper Clausson (A)
​13/4-2018
​Tolkning i sundhedsvæsenet
Hvorledes vurderes det at indførelse af brugerbetaling på tolkebistand i sundhedsvæsenet for personer, der har været i Danmark i mere end tre år, vil påvirke sundheden for de berørte? Hvad er omfanget af tolkebrug i Region Hovedstaden? Hvem udfører tolkning for Region Hovedstaden på sundhedsområdet og hvilke kvalifikationer har disse til at udfører opgaven på en sundhedsfaglig kompetent måde.
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 057-18 om gebyr på tolkning stillet af Jesper Clausson -Socialdemokratiet

​056

​Randi Mondorf (V)
​11/4-2018
​Administrationen bedes oplyse, hvor langt implementeringen af patientansvarlig læge er. Hvis muligt, ser jeg meget gerne en orientering på et kommende Forretningsudvalgsmøde. Endvidere ønskes det oplyst, hvordan kommunikation og meldinger til de pårørende koordineres, så de ikke bliver meget forskellige....
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 056-18 vedr. Patientansvarlig læge stillet af Randi Mondorf - Venstre

​055

​Randi Mondorf (V)
​11/4-2018
​Baseret på en konkret patient oplevelse på Nordsjællands hospital  inden påske, ønskes det oplyst på hvilket lægefagligt grundlag en patient hjemsendes ? Benyttes udelukkende en fysisk vurdering af patientens tilstand og mulighed for at klare sig selv ?Hvordan indgår en vurdering af patientens mentale tilstand ? Hvilke retningslinjer er gældende ?
I dette tilfælde hjemsendes en meget konfus, men fysisk kompetent patient, som ikke er i stand til at tage vare på sig selv med den begrundelse, at det er påske.
Læs svar fra administrationen

​054
​Martin Geertsen (V)
​9/4-2018
​Administrationen bedes redegøre for, hvorledes man vil reagere på twitter-brugeren ”Jack Vojs”, som har udgivet sig for at være overlæge på Onkologisk afdeling på Rigshospitalet, herunder om administrationen af hensyn til den almindelige tillid til sundhedsvæsnet vil politianmelde den pågældende twitter-bruger for eksempel for brud på autorisationsloven?
Læs svar fra administrationen

​053
​Jacob Rosenberg (I)
​9/4-2018
​Ifølge Detektor (https://www.dr.dk/nyheder/indland/milliardunderskud-forsvandt-letbane-fik-aendret-rapport) blev der i en rapport udeladt vigtige oplysninger, som gav et negativt indtryk af økonomien for Letbanen. Derfor var politikere i region og kommuner fejlinformerede, da de skulle tage beslutning om finansiering etc.

1. Hvornår kom disse oplysninger til regionens kendskab? Dvs. vidste man det, før det blev offentliggjort i TV-programmet Detektor? 
2. Hvilke konsekvenser får disse nye oplysninger for projektet? Er der konsekvenser for økonomien, regionens risiko, eller er der personalemæssige konsekvenser?
3. Hvem er ansvarlig for, at oplysningerne blev udeladt i rapporten? Får det ansættelsesmæssige konsekvenser for den eller de ansvarlige for at gemme oplysninger for de politiske beslutningstagere?
Læs svar incl. bilag fra administrationen


​052
​Anne Ehrenreich (V)
​9/4-2018
​I lyset af DRs detektorprogram om Letbanen den 5. april 2018 skal vi bede om en redegørelse for fakta i sagen. Fremkom udsendelsen med nye fakta, som ændrer det beslutningsgrundlag, som Regionsrådet havde ifm møderne i Regionsrådet henholdsvis den 2. marts og den 13. marts 2018? I bekræftende fald på hvilken måde? Og hvilke skridt må Regionsrådet tage for at følge op på udsendelsen og klargøre situationen over for borgerne?
Læs svar incl. bilag fra administrationen

​051
​Peter Westermann (F)
​9/4-2018
​Er det korrekt, jf. denne pressemeddelelse fra DSR Hovedstaden (https://www.facebook.com/vibeke.westh.3/posts/1898677033498792), at flere afdelinger faktisk har samme eller dårligere hverdagsnormering end nødberedskabsnormering og at de af denne grund må undtages fra strejke/lockout? 

Det bedes i øvrigt oplyst hvor mange, hvilke og hvorfor disse afdelinger er stillet sådan. Et udgangspunkt kan være en oversigt over de afdelinger, der, jf. denne artikel, https://www.dr.dk/nyheder/indland/faa-fastansatte-sygeplejersker-hospitaler-oensker-aflyse-op-mod-halvdelen-af-lockout, har anmodet om fritagelse fra lockout, samt en angivelse af hvor stor en andel af afdelingerne på regionens respektive hospitaler, der har anmodet om fritagelse fra lockouten. 
Læs svar fra administrationen

​050
​Niels Høiby (I) og Jacob Rosenberg (I)
​6/4-2018
​Vi har læst i pressen, at Region Hovedstaden  endnu ikke har modtaget en endelig, godkendt revisionserklæring om it-sikkerheden hos Sundhedsplatformens leverandør Epic. Dokumentet skulle iflg. pressen have været sendt til regionen i juni sidste år, men vil først være klar til maj i år iflg. aktindsigt som Version2 har fået.  Vi har tidligere...
Læs svar fra administrationen

 

​049
Karin Friis Bach (B), Sophie H. Andersen (A), Karsten Skawbo-Jensen (C) og Karoline Vind (F)
​​6/4-2018
​Vi vil hermed gerne stille nogle spørgsmål vedr. en mulig anvendelse af PrEP i Region Hovedstaden. Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP) er en type forebyggende antiviral medicinsk behandling, der effektivt beskytter  HIV-negative personer mod at blive smittet med HIV. Præparatet Truvada er godkendt i Danmark til at...
Læs svar fra administrationen

​048
​Peter Westermann (F)
​4/4-2018
​Spørgsmål udgår - henviser til revideret spørgsmål RR-051-18.

​047​Marianne Frederik (Ø)​4/4-2018

​Politikerspørgsmål vedr. vegetarisk og vegansk mad 
- Hvorvidt tilbydes der altid vegetarisk og vegansk mad på regionens hospitaler? - Hvorvidt tilbydes der altid vegetarisk og vegansk mad til patienter, der er i behandling for spiseforstyrrelser? - Hvorvidt er det rigtigt, at man nogen steder...
Læs svar fra administrationen

​046
​Anne Ehrenreich (V)
​3/4-2018
​Jeg vil godt vide, hvor stort Region Hovedstadens bidrag til Copenhagen Capacity er/har været de sidste 4 år, hvor mange fuldtidsstillinger i Copenhagen Capacity, vi finansierer gennem vores bidrag, samt hvilke resultater Copenhagen Capacity har opnået som følge af RegionHs bidrag.
Læs svar fra administrationen

​045
​Marianne Frederik (Ø)
​3/4-2018
​Hvorvidt er der indsamling af plastikaffald på regionens arbejdspladser?
Er der særlig affaldssortering af plastik i hospitalernes kantiner? Hvis ikke, hvad er så forklaringen? .... 
Læs svar fra administrationen

​044

​Henrik Thorup (O)

​21/3-2018

​Efter forlydender sender RegionH Psoriasis patienter til udlandet (Israel) til behandling med saltvandsbade? Er det korrekt hvilken effekt er der så dokumenteret for behandling af Psoriasis patienter...
Læs svar fra administrationen

​043
​Henrik Thorup (O)
​15/3-2018
​Jeg skal bede oplyst hvad der kræves for at blive patientansvarlig læge? 
Hvilke opgaver har den patientansvarlige læge, der adskiller sig fra andre læger på samme afdeling?
Læs svar fra administrationen
​042

​Christoffer Buster Reinhardt (C)
​15/3-2018
​Hvordan har udviklingen  i antal kliniske vejledere i forhold til antallet af sygeplejerskestuderende i klinik været på de enkelte hospitaler de seneste år?
Læs svar fra administrationen
​041
​Niels Høiby (I) og Jacob Rosenberg (I)
​14/3-2018
​Under Regionsrådsmødets pkt. 8, d. 13-3-2018, hvor forvaltning af forskningsmidler og revisionens slutrapport var emnet, var der nogle problemer, der ikke blev behandlet. Når overlæger og afdelingslæger (seniore) og yngre forskere ansat på regionens hospitaler skal deltage i videnskabelige konferencer i udlandet, er de, som systemet fungerer nu for de fleste forskere, nødt til at lægge ud af egne personlige midler for at dække registreringsgebyrer, transport i det pågældende land, måltider mm., da disse seniore forskere ikke længere må have et regionskreditkort.  
Læs svar fra administrationen

​040
​Annette Randløv (B)
​8/3-2018
​Vedr. SP har jeg efterhånden mange gange hørt at det vigtige er at den er "datadreven", men hvad betyder det?
Læs svar fra administrationen
​039
​Christoffer Buster Reinhardt (C)
​8/3-2018
​Nedenstående spørgsmål stilles på baggrund af en samtale med en borger, som har udøvet akut hjertemassage på åben gade til en person som han ikke kendte. Efterfølgende sidder han tilbage med et stort ubesvaret spørgsmål om, hvad der videre skete med patienten og om det var korrekt førstehjælp han havde foretaget. Derfor ønsker jeg følgende oplyst:
1. Har førstehjælpsgivere nogen mulighed for at få en opfølgning på vedkommende som de har ydet hjælp til - evt i anonymiseret form?
2. Hvilken faglig tilbagemelding/feedback får førstehjælpsgivere efter de har udøvet deres flotte indsats?
3. Giver lovgivningen overhovedet regionen nogen form for rum til ovenstående?
Læs svar fra administrationen

​038
​Per Tærsbøl (C)
​5/3-2018
​Borgerhenvendelse vedr. Bus
Læs svar fra administrationen
​037
​Anne Ehrenreich (V)
​5/3-2018
​Som følge af lægemanglen i Region Hovedstaden oplever mange borgere at måtte beholde lægen i en by, de er fraflyttet fra. De oplever endvidere ikke at have noget valg af læge, da der er lukket for tilgang hos mange læger. Jeg vil derfor høre, om det har været overvejet fra regionens side at lave en venteliste hos de læger, som har lukket for tilgang, hvor borgerne kan skrive sig op og hvorfra der tages, når tilgangen midlertidigt åbnes? Jeg ved, at der er mange borgere, som er interesseret i det - frem for som nu dagligt at skulle følge med i, om den foretrukne læge pludseligt har åben for tilgang. Det nuværende system gør det også tilfældigt, hvem der er så heldig at få den ønskede læge, når der et par timer en tilfældig dag bliver åbnet for tilgang. En ordning med en venteliste ville være en mere retfærdig løsning på den uheldige situation, vi desværre befinder os i. 
Læs svar fra administrationen 

​036
​Jacob Rosenberg (I) og Niels Høiby (I)
​28/2-2018
Baggrund:  I en række dagblade, bl.a. JP 25/2-18, beskrives den nylige landrestsdom, som frifinder Region Hovedstaden for erstatningsansvar pga. for sen indkaldelse af patienter til mammografi-screening.
Læs svar fra administrationen

​035
​Anne Ehrenreich (V)
​27/2-2018
​Regionsspørgsmål om reklamer på busser
Jeg vil høre, hvordan reklamer på Movias busser påvirker RegionHs betaling for busserne. Får vi dem billigere, når der er reklamer på? og har vi indflydelse på, om de busser vi lejer har reklamer på? Hvor meget taler vi om, og hvordan påvirker vi, om de busser vi lejer har reklamer på?
Læs svar fra administrationen

​034
​Anne Ehrenreich (V)
​27/2-2018
​Regionsspørgsmål om letbanen
Jeg vil høre, om Region Hovedstaden har et overblik over udgifterne til ledningsændringer ifm med konstruktionen af Letbanen, samt hvem der afholder disse udgifter. 
Læs svar fra administrationen

​033
​Anne Ehrenreich (V)
​27/2-2018
​Borgere har spurgt mig, om det er korrekt, at der på søndage ikke er en børnelæge på vagt på børnemodtagelsen på Hvidovre Hospital før kl 09.30 ?!
Læs svar fra administrationen
​032
​Anne Ehrenreich (V)
​27/2-2018
​Regionsspørgsmål om ambulanceberedskaber
I forlængelse af Susanne Due Kristensens spørgsmål om ambulanceberedskaber (Spørgsmål nr.: 021-18) vil jeg bede om en status for anvendelsen af de 19,3 mio. kr. til ambulanceberedskaber, herunder oplysning om, hvor mange beredskaber der er tilkøbt samt længden af tilkøbene samt om baggrunden for længden af tilkøbene. Jeg vil gerne bede om et regnskab for forbruget i 2017 samt budget for 2018. Endvidere vil jeg gerne kende udviklingen i responstiderne i perioden 2017-18? 
Læs administrations svar fra politikerspørgsmål 032-18 om abulancebredskaber stillet af Anne Ehrenreich

​031
​Torben Kjær (Ø)
​27/2-2018
​Politikerspørgsmål - Tyveri på hospitaler
En nær ældre pårørende blev 24. februar 2018 indlagt akut med lårbensbrud på Hillerød Hospital og skulle opereres den følgende morgen...
Læs svar fra administrationen

​030
​Anne Ehrenreich (V)
​26/2-2018
​Jeg har erfaret, at høreklinikken på Hillerød hospital nu henviser patienter bosiddende i Rudersdal Kommune, som gennem mange år har været behandlet i Hillerød til Bispebjerg hospital. Forklaringen er, at patienterne nu hører til Bispebjerg Hospital. Patienterne får samtidig at vide, at de kun kan få transportgodtgørelse til Bispebjerg og ikke længere til Hillerød. Jeg vil derfor høre, om der er sket en flytning af området, hvem der har besluttet det, og hvad begrundelsen er for det? Jeg vil også høre, om patienterne fortsat har frit valg og selv kan beslutte at blive i Hillerød? og om de orienteres de om det? Endelig vil jeg gerne vide, om det er korrekt, at patienterne tilbydes høreapparater af relativ ældre dato, som ikke nemt kan serviceres?
Læs svar fra administrationen

​029

​Christoffer Buster Reinhardt (C) og Karsten Skawbo-Jensen (C)
​21/2-2018
​Politikerspørgsmål af Christoffer Buster Reinhardt og Karsten Skawbo-Jensen: Tilbud om HPV-vaccine til alle unge borgere i Region Hovedstaden
 Piger i Danmark tilbydes som bekendt gratis HPV-vaccination, og pr. 1.2.2018 kan også drenge/mænd, som har sex med drenge/mænd, få vaccinen hos praktiserende læge eller hos Aids-Fondet. Tilbage uden tilbud om gratis HPV-vaccine står nu heteroseksuelle drenge/mænd. Dette udfordrer Region Hovedstadens målsætning om lighed i sundhed, og samtidig betyder det vigende antal HPV-vaccinationer hos piger, at heteroseksuelle drenge/mænd ikke nødvendigvis vil være så godt beskyttet, som det var forudsat. 
Læs svar fra administrationen

​028

​Tormod Olsen (Ø)
​20/2-2018
​Opfølgende spørgsmål på svar om CWG af 5 december
Jeg ønsker at stille følgende opfølgende spørgsmål til (RR-214-17 og RR-226-17) Angående svaret til spørgsmål 1:
Jeg er uforstående overfor, at beslutninger til en værdi af 1 millioner kr. træffes uden at der tages referat. Om muligt ønsker jeg indblik i den pågældende forretningsorden, som gør dette muligt.
Læs svar fra administrationen

​027
​Torben Kjær (Ø)
​19/2-2018
​Politikerspørgsmål - Fyring grundet Cannabisolie
Ifølge TV2 Bornholm den 18. februar 2018 er medarbejder på Psykiatrisk Center bornholm fyret, fordi medarbejderen har fortalt til Bornholms Tidende, at hun bruger Cannabisolie mod rygsmerter. På den baggrund vil jeg bede følgende spørgsmål besvaret:....
Læs svar fra administrationen

​026
​Annie Hagel (Ø)
​19/2-2018
​Enhedslisten ønsker en redegørelse af forløbet, der har ført til, at der på Hvidovre Hospital ikke tilbydes jordemoderkonsultationer før graviditetsuge 28. Endvidere ønsker vi en gennemgang af planen for hvordan situationen skal afhjælpes, således at Hvidovre hospital igen lever op til Sundhedsstyrelsens retningslinjer for svangreomsorg.
 Jeg linker til debatten her:

http://fogf.dk/wp/ret-tidlige-jordemoderkonsultationer/

https://www.tv2lorry.dk/artikel/line-ser-foerst-jordemoder-i-7-maaned-det-er-frustrerende

Læs svar fra administrationen

​025
​Annie Hagel (Ø)
​19/2-2018
​Jeg vil gerne have en oversigt over ubesatte læge – og sygeplejerskestillinger på regionens hospitaler, fordelt på afdelinger.
Læs svar fra administrationen
​024
​Martin Geertsen (V)
​19/2-2018
​Administrationen bedes oplyse om og i givet fald i hvilken form, man har dialog med Københavns Kommunes vedrørende parkeringsforhold i forbindelse med de hospitaler, der er beliggende i den Københavns Kommune f.eks. henset til det store antal parkeringsbøder, der er uddelt på Juliane Maries Vej ved Rigshospitalet, som ifølge denne artikel fra Lorry 7. februar 2017 er den gade i København, hvor der uddeles fjerde flest P-bøder? 
Læs svar fra administrationen

​023
​Anne Ehrenreich (V)
​19/2-2018
​Administrationen bedes redegøre for, om det er i overensstemmelse med reglerne og hvorvidt det er forekommet, at Rådgivningsenheden for Sygehusvalg eller andre instanser i Region Hovedstaden overfor borgere/patienter har oplyst, at de 4 ugers udredningsret kun gælder inden for patientens eget optageområde forstået således, at en borger, der f.eks. bor i Hørsholm, fortaber sin ret til max 4 ugers ventetid på udredning, såfremt vedkommende ønsker behandling på Gentofte/Herlev Hospital eller Rigshospitalet, hvormed vedkommende altså både taber retten til at blive indkaldt til Gentofte/Herlev Hospital indenfor 4 uger, men også retten til, såfremt det ikke kan tilbydes, retten til udredning på privathospital? 
Læs svar fra administrationen

​022
​Susanne Due Kristensen (A)
​14/2-2018
​Vedr. rekruttering og fastholdelse på de medicinske afdelinger.
I 2009 blev der afholdt et medarbejdertopmøde i Frederiksborgcenteret vedr. rekruttering og fastholdelse af personale på de medicinske afdelinger. I 2014 blev regionsrådet på et Temamøde om udfordringerne på det medicinske område orienteret om, at der fortsat var store udfordringer med at rekruttere og fastholde erfarent personale på Regionens hospitaler. Bl.a. havde en stor andel af sygeplejerskerne på Nordsjællands medicinske afdelinger under 2 års anciennitet. Jeg vil derfor gerne have svar på følgende spørgsmål: .....
Læs svar fra administrationen

​021

​Susanne Due Kristensen (A)
​14/2-2018
​Politikerpørgsmål vedr. ambulancetjenesten
Jeg vil gerne have svar på følgende spørgsmål:
1) I 2017 afsatte regionen 19,3 millioner kroner årligt til at indkøbe ekstra ambulanceberedskaber. Dette primært i relation til at kunne bringe responstiden ned, men også for at kunne overholde de belastningsgrader der er anført i ambulancekontrakterne. Nu hører jeg fra flere reddere, at disse ekstra ambulanceberedskaber ikke er sat i drift.....

​020
​Jacob Rosenberg (I) og Niels Høiby (I)
​12/2-2018
​Spørgsmål: Vi har fået en række henvendelser fra sundhedspersonale, som undrer sig over muligheden for adgang til personfølsomme sundhedsdata for personer uden behandlingsansvar. Dette er bl.a. omtalt i en række artikler på net-mediet version2.dk (vedhæftet).
Vi vil derfor gerne spørge om følgende:
Læs svar fra administrationen

​019

​Annie Hagel (Ø)
​9/2-2018
​Jeg har et par opfølgende spørgsmål til nr. 224-17 og 212-17, som jeg håber, I kan svare på.
1. Hvilke patienter bør fagligt set henvises til behandling i Akutklinikken i Helsingør og hvilke til Akutmodtagelse i Hillrød?
2. Hvilke faglige kompetencer findes i Akutklinikken i Helsingør?
3. Er det muligt at se, om der henvises flere til Akutklinikken i Helsingør efter den konstruktive dialog? Hvis det er for tidligt, hvornår forventer...
Læs svar fra administrationen


​018
​Annette Randløv (B)
​8/2-2018

​Jeg forstår ikke, hvorfor man igen anvender udtrykket gevinstrealisering i samme sætning som sundhedsplatformen. Det er en rød klud i ansigtet på de mange klinikere, som kan se, at alt fungerer langsommere og utilfredsstillende. Sundhedsplatformen er mange steder i virkelig "Bad standing" og skal dette vendes, må budgettet afspejle, at vi både i det politiske og administrative niveau signalerer, at vi er klar over, at der skal en massiv, håndholdt indsats til for få alle afdelinger til at få systemet gjort intuitivt og smart. Jeg har netop læst om Stenos relative succes på området. Kan man ikke overveje at kopiere modellen og så lave en lignende indsats afdeling for afdeling. Det er en investering, som formentlig "æder" den gevinstrealisering, der omtales. Men den er helt nødvendig. 
Læs svar fra administrationen

​017
​Hanne Andersen (A)
​7/2-2018
​Da jeg har fået en henvendelse fra en borger angående forskellige former Screeningstilbud, til mennesker med handikap. Har jeg følgende spørgsmål:
Hvordan sikre man at mennesker med forskellige former for handikap får de samme muligheder for at deltage i forskellige Screeningstilbud?
Jeg tænker her på mennesker med forskellige former for spasmer, med fx. CP (spastiske lammelser) hvor der måske er tale om en brystkræft-screening? Men det kan også være mennesker med andre former for spasmer, måske ifb med diagnoser som Apopleksi , Parkinson eller andet!
Måske mennesker med meget svære fysiske- og eller psykiske handikap?
Læs svar fra administrationen


​016
​Karsten Skawbo-Jensen (C)
​6/2-2018
Med mellemrum blusser diskussionen og de etiske overvejelser op i forhold til brug af anonym sæddonation versus sæddonation fra kendt donor.
Jeg skal i den forbindelse stille følgende spørgsmål:
1)  På hvilke fertilitetsklinikker i Region Hovedstaden udføres fertilitetsbehandling, hvor donorsæd indgår i behandlingen?....
Læs svar fra administrationen

​015
​Anne Ehrenreich (V)
​6/2-2018
​Der er desværre tegn på, at borgerne i Nordsjælland udsættes for ret uheldige og langvarige forløb, når de henvender sig til Sundhedshuset i Helsingør. Baseret på en konkret oplevelse på Sundhedshuset i Helsingør har jeg følgende spørgsmål om samarbejdet mellem Sundhedshuset i Helsingør og Hillerød Hospital...
Læs svar fra administrationen

​014
​Jacob Rosenberg (I) og Niels Høiby (I)
​6/-2018
​Vi har fået en henvendelse fra en patient, som har beskrevet et problem omkring blodprøvesvar:
Tidligere kunne der gå et par uger, før man som patient kunne se sine blodprøvesvar på nettet. Dette skulle for nylig være ændret, så man burde kunne se blodprøvesvarene straks samtidig med sin læge - uden forsinkelse. Faktum er imidlertid anderledes. De udkommer ...
Læs svar fra administrationen

​013
​Annette Randløv (B)
​2/2-2018
​Jeg kan se at der er udloddet en pulje til brug for indsatsen i fht spiseforstyrrede fra staten. Er det noget de enkelte behandlingssteder før eller er det noget vi gør centralt fra i regionen ?
Læs svar fra administrationen
​012
​Martin Geertsen (V)
​1/2-2018
​Kan Administrationen oplyse, hvorvidt man har skelet til erfaringerne fra de store landsdækkende udbud på scannerudstyr til hospitalerne i 2009 og 2011, i forberedelsen af det kommende billeddiagnostiske udbud i Region H?  
Kan Administrationen bekræfte, at man har en plan om at køre det kommende billeddiagnostiske udbud således, at man kun vil udpege en leverandør til både Rigshospitalet, Bispebjerg Hospital og Herlev Hospital f.s.v.a. både MR and CT-scannere? Og i bekræftende fald om der er foretaget en risikovurdering ift. at udpege kun en leverandør?
Læs svar fra administrationen

​011
​Martin Geertsen (V)
​31/1-2018
​Administrationen bedes oplyse det samlede årlige budget for ”Supercykelstier” samt Region Hovedstadens andel heraf? 
Læs svar fra administrationen
​010

​Annie Hagel (Ø)
​23/1-2018
​En pårørende fortæller, hvordan hans kræftsyge far blev kørt rundt i en ambulance fra hospital til hospital i to timer, fordi hospitalerne ikke ville tage imod ham, de mente ikke, patienten hørte hjemme hos dem.
Hvordan kan det gå til? Hvordan, hvornår og hvem afgør, hvor en ambulance skal køre hen? Jeg mener at have hørt om et lignende tilfælde for nogle år siden? Er det sket flere gange i de senere år og i så fald i hvilke sammenhænge? Og er der gjort noget for at undgå gentagelser?
Læs svar fra administrationen

​009
​Annette Randløv (B)
​22/1-2018
​Jeg er blevet gjort opmærksom på, at der er forskel på hvor lang tid man står på venteliste til at få en nyretransplantation alt efter om denne skal udføres på Rh, Odense eller Århus.
Jeg vil gerne spørge, hvor lang ventetiden er på hvert af de 3 hospitaler og om der er nogen indlysende årsag til det, hvis det ligger forskelligt?
Endelig vil jeg spørge om der er "frit valg" for patienter, der skal nyretransplanteres.
Læs svar fra administrationen 

​008
​Annette Randløv (B)
​22/1-2018
​Efter at have modtaget opdatering om sundhedsplatformen vil jeg gerne spørge om følgende: 
Hvad omfatter basal uddannelse i SP. Hvor lang tid tager det. Hvem har ansvaret for at gøre det?
Hvor mange kliniske byggere mangler der. 
Er der nogen specialer, som er dårligere repræsenteret end andre. 
Hvem kan være klinisk bygger. Bliver der tilført afdelingerne en særlig pulje penge til at frikøbe evt, byggere.
Læs svar fra administrationen

​007
​Henrik Thorup (O)
​17/1-2018
​På et tidspunkt blev der sidste år adviseret for Regionsrådet, at der skulle laves 100 p-pladser på Gentofte Hospital, til aflastning for de mange biler der holder på de nærmeste sideveje, til gene for beboerne.
Hvor påtænkes p-pladserne opført på grunden?
Hvornår forventes arbejdet at kunne gå i gang?
Læs svar fra administrationen

​006​Marianne Frederik(Ø)16/1-2018​Politikerspørgsmål vedr. medicinmodulet i SP
Spørgsmål stillet af Marianne Frederik, Enhedslisten
 - Hvad gøres der for at sikre, at Sundhedsplatformen ikke sender persondata til USA?
Her tænkes specielt på, at sikre dokumentation for at danske patientdata ikke misbruges eller kommer i uvedkommende hænder. Se nedenstående.
Læs svar fra administrationen

​005​Marianne Frederik (Ø)16/1-2018

​Politikerspørgsmål vedr. medicinmodulet i SP
Spørgsmål stillet af Marianne Frederik, Enhedslisten
 - Hvorvidt er det Fælles Medicinkort (FMK) blevet bedre integreret i Sundhedsplatformen?
- Hvorvidt er medicinmodulet i Sundhedsplatformen blevet forbedret?
Læs svar fra administrationen

​004
​Karin Friis Bach (B)16/1-2018​Fra en borger i Hillerød er jeg blevet oplyst om følgende problem:
Når en handicappet kørerstolsbruger skal på hospitalet og bliver hentet af en ambulance, kan vedkommende ikke få sin egen kørestol med sig på grund af de aftaler, der ligger mellem Falck og regionen. Patienten får i stedet en kørestol til låns på hospitalet, som ikke er tilpasset vedkommendes krop, hvilket giver ekstra gener....
Læs svar fra administrationen
 
​003
​Niels Høiby & Jacob Rosenberg (I)
11/1-2018
​Der blev af budgetforligspartierne ved møde d. 27-11-2017 bevilliget 22 mio. kr. til ansættelse af lægesekretærer m.v. for bl.a. at understøtte lægernes arbejde med Sundhedsplatformen (SP) og sikre øget aktivitet på regionens hospitaler. Vi har imidlertid erfaret, at ....
Læs svar fra administrationen

​002
​Randi Mondorf (V)
​9/1-2018
​1. Hvis man vil lave en særlig indsats i relation til integration / ghettoer som indeholder et trænings-/ uddannelses element,  - er der så nogen regionale midler, der kan gå den vej ?
2. Den store budgetpost Social- og Specialundervisningsområdet 4.16 er vel udelukkende til børn med meget særlig behov og fysisk eller psykiske handicaps ?
Læs svar fra administrationen

​001
​Torben Kjær (Ø)
​4/1-2018
​Politikerspørgsmål - Respiratorer og individuelle behov
Vedrørende udbud af respiratorer er jeg af brugere gjort bekendt med, at der opleves problemer med at få et udstyr, som tilgodeser respiratorbrugerens individuelle behov eksempelvis for at kunne tale frit og ubesværet.
  Respiratorcenter Øst har ved læge over for respiratorbruger oplyst, at de kun kan tilbyde behandling med Trilogy respirator, og at det først kan blive ændret ved fornyet udbud. Samme respiratorbruger har af regionens administration fået oplyst, at der i nogle få tilfælde er mulighed for efter et lægeligt skøn at købe et andet produkt.
På denne baggrund vil jeg bede om besvarelse af følgende spørgsmål:
Læs svar fra administrationen
Redaktør