2018 - spørgsmål fra regionsrådets medlemmer til administrationen

​Her finder du de spørgsmål, som regionsrådets politikere har stillet administrationen i 2018 samt administrationens svar.


Spørgsmål fra regionsrådet og svar fra administartionen

Nr.

​Spørger

​Dato

Spørgs​mål​​

​225
​Anne Ehrenreich (V)
​28/12-2018
​I forlængelse af spørgsmål RR-171-18 vedr. ambulancekørsel
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 225-18 vedr. ambulancekørsel stillet af Anne Ehrenreich - Venstre
​224
​Christoffer Buster Reinhardt (C)
​27/12-2018
​Spørgsmål om Center for Komplekse Symptomer
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 224-18 om Center for Komplekse Symptomer stillet af Christoffer Buster Reinhardt - Det Konservative Folkeparti


​223
​Jakob Rosenberg (I)
​20/12-2018
​Spørgsmål om talegenkendelse i Sundhedsplatformen
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 223-18 vedr. talegenkendelse i Sundhedsplatformen stillet af Jakob Rosenberg - Liberal Alliance

​222
​Jakob Rosenberg (I)
​20/12-2018
​Spørgsmål om Akut Patientsikkerhedsteam
Læs administrationen svar på politikerspørgsmål 222-18 vedr. medlemmer af Akut Patientsikkerhedsteam stillet af Jakob Rosenberg - Liberal Alliance

​221
​Jens Mandrup (F)
​11/12-2018
​Spørgsmål om tolkegebyr
Jeg vil gerne bede om en oversigt over hvilke indtægter og udgifter Region Hovedstaden har haft som følge af indførelsen af tolkegebyret i sundhedsvæsenet. 
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 221-18 vedr. administration af tolkegebyr stillet af Jens Mandrup - Socialistisk Folkeparti

​220
​Annette Randløv (B)
​14/12-2018
​Hvorfor der uafladeligt indskrænkes på de såkaldte drop-in klinikker på hospitalerne. Det er en funktion, hvor egen læge kan få taget rgt samme dag
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 220-18 vedr. drop in ordning stillet af Annette Randløv - Radikale Venstre

​219
​Karsten Skawbo-Jensen (C)
​11/12-2018
​Hvad gives der i Region Hovedstaden af kontroltilbud til (højrisiko-gruppen af) kvinder, der som følge af tidligere brystkræft og fjernelse af et bryst eller to ikke kan tilbydes standard brystkræftscreening?
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 219-18 vedr.mammografi og tilbud efter fjernelse af bryst stillet af Karsten Skawbo-Jensen - Det Konservative Folkeparti

​218
​Marianne Frederik (Ø)
​12/12-2018
​Politikerspørgsmål om patienthoteller.
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 218-18 vedr. patienthoteller stillet af Marianne Frederik - Enhedslisten
​217
​Anne Ehrenreich (V)
​12/12-2018
​Regionsspørgsmål om bus 150S. Borgere har ladet mig forstå, at der er sket ændringer i køreplanen for bus 150S, således at der er færre aftenafgange fra Gl. Holte til Kokkedal. Er det korrekt, eller er serviceniveauet uændret, for det er vel det, vi har godkendt i Trafikudvalget?
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 217-18 vedr. nye køreplaner på linje 150S stillet af Anne Ehrenreich - Venstre

​216
​Marianne Frederik (Ø)
​10/12-2018
​Spørgsmål vedr. kontakt mellem sygehuslæger og praktiserende læger.
Med henvisning til avisartiklen "Knas på linjen mellem sygehuslæger og almen praksis" - Ugeskrift for Læger 10. december 2018, har jeg følgende spørgsmål: 
Findes der en liste med telefonnumre på praktiserende læger, som sygehuslægerne kan benytte, som f.eks. i Region Nord: ”en hotline-telefon i konsultationen, som kun benyttes af hospitalets læger, og som besvares inden for et kvarter”? Kan en sådan liste etableres? Hvordan kan den administreres? Kan det være en del af Sundhedsplatformen eller er det smartere med en anden liste?  Henvendelse fra praktiserende læger til sygehusafdelingerne fungerer, ifølge artiklen, bedre. Og alligevel er der en tredjedel af henvendelserne, der ikke bliver besvaret. Forklaringen i artiklen er, at det er en meget lang liste, opdateret af Sundhedsstyrelsen hver 14.dag. Kan regionen stå for en sådan liste, der er nemt tilgængelig for de praktiserende læger?
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 216-18 vedr. kontakt mellem hospitalslæger og praktiserende læger stillet af Marianne Frederik - Enhedslisten

​215
​Anne Ehrenreich (V)
​10/12-2018
​Behandling af kronisk syge via internettet samt strategi for det? 
Jeg skal høre, i hvilken udstrækning, at Region Hovedstaden som Region Sjælland satser på at behandle patienter  via brug af web løsninger via internettet, samt om vi har en strategi for det eller påtænker at udarbejde en sådan? 
TV-ØST Nyhedsudsendelse: 19:30 - 23. nov. 2018 "Kronisk syge patienter behandles over nettet" - Videoklip
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 215-18 om aktuelle projekter vedr. telemedicin stillet af Anne Ehrenreich - Venstre

​214
​Anne Ehrenreich (V)
​10/12-2018
​Uden at gå ind i den konkret sag vil jeg gerne vide, hvordan regionerne videndeler om best practice for behandling. Jeg tænker, at det foregår i Danske Regioner, men foregår det også andre steder? Og hvordan kommer denne viden videre til lægerne på hospitalerne?
Avisartikel "Efter dødsdom: Nu er tv-læge opereret" Torsdag d. 6. dec. 2018 fra Ekstra Bladet
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 214-18 vedr. videndeling stillet af Anne Ehrenreich - Venstre

​213
​Torben Kjær (Ø)
​6/12-2018
​Nordsjællands Hospital sengepladser
Det var glædeligt at læse regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersens udtalelse til Frederiksborg Amts Avis 6. december 2018 om, at bevarelse af Frederikssund Hospital kan komme på tale, som Enhedslisten ved flere lejligheder har talt for. Artiklens udsagn om, at der på Nordsjællands Hospitals 2 matrikler i Hillerød og Frederikssund ialt er 570 sengepladser, afføder dog følgende spørgsmål:
1. Kan det bekræftes, at der alene på Hillerød Hospital var flere end 570 sengepladser, da Helsingør Hospital blev nedlagt, og hvor mange sengepladser var der herefter ialt på Nordsjællands Hospitals 2 matrikler?...
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 213-18 vedr. Nordsjællands Hospital sengepladser stillet af Torben Kjær - Enhedslisten

​212
​Annie Hagel (Ø)
​6/12-2018
​Ansatte på halv og fuld tid
Jeg vil gerne have en opgørelse af, hvor mange nyuddannede sygeplejersker der er blevet ansat på henholdsvis fuld tid og deltid på hospitalerne inden for de seneste fem år.
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 212-18 vedr. antal ansatte nyuddannede sygeplejersker stillet af Annie Hagel - Enhedslisten

​211
​Line Ervolder (C)
​5/12-2018
​Vedrørende patientdatabaserne i SP ønsker jeg at få oplyst om det er en SQL-baseret eller MUMPS-baseret database ?
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 211-18 om patientdatabaserne stillet af Line Ervolder - Det Konservative Folkeparti
​210
​Christine Dal (V)
​5/12-2018
​Betaling af efteruddannelse over bruttoløn
Hvorfor har man i region h ikke mulighed for selv at betale efteruddannelse over bruttolønnen? Det er kotume på mange andre arbejdspladser. Dette stemmer desuden dårligt overens med regionens ambitioner om at sikre højtuddannet og specialiseret personale. 
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 210-18 om at betale efteruddannelse over bruttoløn stillet af Christine Dal Thrane - Venstre

​209
Annette Randløv (B)
​5/12-2018
​Pga fejlen med labels, der blev udskrevet forkert er pågår der en undersøgelse, som går et halvt år tilbage mhp at afdække, om der har været nogen alvorlige konsekvenser af fejlen.
På baggrund af dette vil jeg gerne vide om man kan give et overslag på, hvad det ville koste, hvis man skulle undersøge sagen tilbage fra starten af indførelsen af SP.
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 209-18 om gennemgang af recepter 2½ aar tilbage i tid stillet af Annette Randløv - Radikale Venstre

​208
​Jacob Rosenberg (I)
​4/12-2018
​Politikerspørgsmål om penge til regionens Gastroenheder.
Det blev nyligt besluttet, at Regionens Gastroenheder ville få et øget budget. I denne forbindelse vil jeg gerne spørge om følgende: 
 1. Hvilke beløb blev givet og til hvilke afdelinger?
 2. Er det en midlertidig eller varig bevilling?
 3. Var pengene øremærket til en bestemt personalegruppe eller en bestemt aktivitet?
 4. Der ønskes endvidere en redegørelse for, om midlerne er nået frem til hver enkelt afdelings løn/drifts-budget, eller om kun dele af bevillingen er nået frem til den enkelte afdeling.
 5. Hvis kun dele af beløbet er tilskrevet den enkelte afdeling, ønskes en forklaring på dette.
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 208-18 vedr. penge til regionens Gastroenheder stillet af Jacob Rosenberg - Liberal Alliance

​207
​Christoffer Buster Reinhardt (C)
​4/12-2018
​Politikerspørgsmål om vegansk mad til 0-2 årige.
På baggrund af nedenstående artikel ønskes der svar på:
 1. Oplever hospitalerne i Region Hovedstaden, at forældre til 0-2 årige børn, der ønsker vegansk kost til deres børn når de er indlagt?
 2. Hvis ja, opleves der stigende efterspørgsel herpå? Har vi evt. nogle tal?
 3. Efterkommer hospitalerne forældrenes ønske om vegansk kost til indlagte 0-2 årige?
 4. Hvis ja, oplyser man da forældrene om de sundhedsmæssige risici ved vegansk kost til 0-2 årige patienter?
"Eksperter advarer veganske forældre: Børn ender på hospitalet med hjerneskader" fra TV2 nyhederne af Sanne Lau Pedersen & Christian Krabbe Barfoed - 3. december 2018.
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 207-18 vedr. vegansk kost til børn på hospitaler stillet af Christoffer Buster Reinhardt - Det Konservative Folkeparti

​206
​Finn Rudaizky (O)
​3/12-2018
​Spørgsmål til Komite for Infektionshygiejne
Vedr. infektionshygiejne og skæg
Hvilke retningslinjer har hospitalerne i forhold til infektionshygiejne og personalets skæg, fx i relation til risiko for smittespredning? Hvilke overvejelser ligger til grund for retningslinjerne, og hvis ikke der er retningslinjer, hvad er så jeres vurdering ift. at indføre fælles retningslinjer?
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 206-18 om hygiejne og hår, herunder skæg stillet af Finn Rudaizky - Dansk Folkeparti

​205
​Marianne Frederik (Ø)
​30/11-2018
​Med henvisning til nedenstående læserindlæg vil jeg spørge om 2 ting:
 1. Hvordan sikres det, at persondataforordningen overholdes på regionens hospitaler?
 2. Hvordan sikres rengøringsstandarden på Hillerød Hospital?

​204
​Henrik Thorup (O)
​26/11-2018
​Hvad er det for et stort ekspertpanel der er sat sammen for at drøfte SP?
Hvor og hvornår er det besluttet, og af hvem?
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 204-18 om Ekspertrådet stillet af Henrik Thorup - Dansk Folkeparti
 
​203
​Tormod Olsen (Ø)
​26/11-2018
​Notifikationer til EU kommissionen 
Jeg ønsker at vide, hvilket notifikationer under servicedirektivet, som er afsendt som følge af beslutninger i regionsrådet i perioden 2014-2018.

​202
​Henrik Thorup (O)
​26/11-2018
​Fejl i recepter. 
Hvad er begrundelsen for, at Patienterstatningen ikke endnu (24.11.2018) er blevet orienteret om de tusinder af fejl der er opdaget i Sundhedsplatformen, vedrørende forkerte dosis på recepter?
En fejl der har stået på, siden marts 2016 og som først blev rettet i oktober 2018, efter henvendelse fra en bruger i juli 2018.
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 202-18 om receptfejl og patienterstatning stillet af Henrik Thorup - Dansk Folkeparti

​201
​Jacob Rosenberg (I)
​26/11-2018
​Ekspertråd til review af arbejdet med Sundhedsplatformen
Der er i november 2018 nedsat et ekspertråd til review af arbejdet med Sundhedsplatformen. Jeg vil i denne forbindelse spørge om følgende:
1) Jeg går ud fra, at der er indgået en kontrakt med medlemmerne af dette ekspertråd. Hvor lang tid løber kontrakten? Dvs. er aftalen tidsbegrænset, og hvis ja, hvor længe?
2) Hvad er honoraret for hver enkelt af ekspertrådets medlemmer?
3) Hvad er planen for information af Regionsrådet om ekspertrådets løbende arbejde samt de konklusioner, som de opnår?
4) Ekspertrådet har ikke medlemmer fra den kliniske hverdag, dvs. brugere af Sundhedsplatformen. Hvad er ekspertrådets plan for at indhente nødvendig input fra brugerne af Sundhedsplatformen?
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 201-18 om Ekspertrådet stillet af Jacob Rosenberg - Liberal Alliance

​200
​Anne Ehrenreich (V)
​26/11-2018
​Spørgsmål om priser på råstoffer i Danmark og de baltiske lande
I opfølgning af drøftelsen i Regionsrådet den 13. november 2018 om muligheden for import af råstoffer vil jeg gerne kende kiloprisen på indkøb af de tre mest efterspurgte råstoffer i Danmark samt indkøbsprisen for samme produkter i de baltiske lande. Jeg er interesseret i prisen pr. kg. ved køb til byggeri excl. transport. 
Det er min formodning, at indkøbsprisen er lavere i de baltiske lande grundet et lavere lønniveau samt det forhold, at markedskræfterne på området har været delvist sat ud af kraft i Danmark en årrække, da regionerne har udlagt Råstofloven sådan, at råstofferne primært skulle skaffes i Danmark. 
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 200-18 vedr. råstofpriser i de baltiske lande stillet af Anne Ehrenreich - Venstre

​199
​Finn Rudaizky (O)
​26/11-2018
​I Dragør oplever man et ekstremt højt aflysnings antal på Linje 350Ss afgange. De faktiske afgange står slet ikke mål med køreplanens løfter for især Dragør. 
Det kan der være flere årsager til.
Store forsinkelser i indre by, hvor driftsledelsen vælger at vende en 350S bus mod Dragør ved Sundbyvester Plads eller ved Tårnby Station, for at lade bussen træde ind i normal rute mod Ballerup. Derved optræder bussen ikke som aflyst. Men Dragør borgere bliver svigtet af Region H.
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 199-18 om aflysningsantal på Linje 350S stillet af Finn Rudaizky - Dansk Folkepart

​198
​Henrik Thorup (O)
​26/11-2018
​Klagesager vedr. tandlæger
Jeg vil høre hvor langt man er med en ”afløser” for Landstandlægenævnet, som ophørte i maj måned? 
Hvor mange sager afventer pt en afgørelse? 
Hvad blokerer for en aftale til afløsning af det lukkede Landstandlægenævn?
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 198-18 om klagesager om tandlæger stillet af Henrik Thorup - Dansk Folkeparti

​197
​Karoline Vind (F)
​26/11-2018
​Jeg vil gerne stille følgende spørgsmål i forbindelse med oprettelsen af Center for kønsidentitetsforhold;
1. Hvad sker der med de patienter der er i udredning/behandling i dag på sexologisk klinik, som fremover skal behandles på Center for Kønsidentitetsforhold, samt overføres de nuværende ventelister?...
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 197-18 vedr. Center for Kønsidentitetsforhold stillet af Karoline Vind - Socialistisk Folkeparti 

​196
​Finn Rudaizky (O)
​17/11-2018
Orientering om forventet presse om fejl i recepter og labels i Sundhedsplatformen
1) Hvornår blev regionsrådsformanden bekendt med 5/7-klagen og/eller indholdet af klagen?
2) Hvornår og hvordan blev det besluttet, at man kun skulle undersøge patienter 6 måneder bagud og ikke i 2 1/2 år?

​195
​Christine Dal Thrane (V)
​23/11-2018
​Nedbrud af nødgenerator på Hvidovre Hospital
I forbindelse med et større strømsvigt på Vestegnen for nyligt gik nødgeneratoren på Hvidovre Hospital ikke i gang. Hvilke tiltag er gjort for at sikre dette ikke sker igen og hvad er status på funktionsdygtigheden af nødgeneratoren? 
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 195-18 vedr. nedbrud af nødgeneratoren på Hvidovre Hospital stillet af Christine Dal Thrane - Venstre

​194
​Jesper Clausson (A) og Lars Gaardhøj (A)
​22/11-2018
​Fritagelse fra Tolkegebyr.
D. 1. Juni 2018 trådte nye regler for tolkebistand i kraft. Reglerne betyder, at borgere der har boet i Danmark i mere end tre år, men ikke har tilstrækkelige danskkundskaber, vil blive opkrævet et gebyr. Dog er der i loven om gebyret en række kriterier for fritagelse, bl.a i forbindelse med nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne, samt for børn eller forældre til syge børn. Der er i loven ikke mulighed for at fritage udfra specifikke diagnoser og det vil derfor være besvaret på en vurdering den enkelte.
Vi vil bede administrationen redegøre for, hvordan fritagelse for tolkegebyret administreres. 
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 194-18 vedr. fritagelse fra tolkegebyr stillet af Jesper Clausson og Lars Gaardhøj - Socialdemokratiet

​193
​Hans Toft (C)
​20/11-2018
​Har regionsdirektør Svend Hartling set redegørelse af 9. november 2018 fra "administrationen" vedrørende koncerndirektør Svend Hartlings "like" før den blev sendt til regionsrådet?

Hvis ja, har koncerndirektør Svend Hartling drøftet denne med nogen i administrationen, inden den blev sendt til regionsrådet? Hvis ja, er redegørelsen blevet ændret efter drøftelsen med Svend Hartling inden den blev sendt til Regionsrådet?
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 193-18 vedr. redegørelse om "like" stillet af Hans Toft - Det Konservative Folkeparti


​192
​Hans Toft (C)
​20/11-2018
​Under henvisning til vedhæftede artikel i Berlingske Tidende den 13. november 2018 bedes oplyst: 1.Hvor mange patienter er inden for det sidste år døde, fordi de først skulle behandles på Gentofte akutklinik, før de blev kørt til Herlev? 2.Hvis der er tilfælde: Er det fordi patienterne har været kort tid på Gentofte akutklinik eller er det på grund af transporttiden fra f.eks. Gentofte til Herlev – som i myldretiden i et konkret tilfælde er målt til 5 kvarter?
Læs administrationen svar på politikerspørgsmål 192-18 vedr. akutområdet på Herlev og Gentofte Hospital stillet af Hans Toft - Det Konservative Folkeparti

​191
​Randi Mondorf (V)
​20/11-2018
​CT Scanner på Bornholm. Jeg får oplyst, at den eneste CT scanner på Bornholms Hospital ofte er ude af drift og der dermed ikke er et scanningstilbud/mulighed på Bornholm. Som nødløsning anvendes den dyrere MR scanner til akutte scanninger, hvilket i en del tilfælde ikke er behandlingsmæssigt optimalt, da man ikke kan behandle patienten tæt på magneten. Derudover er CT scanneren ikke til rådighed for andre akutte tilfælde eller simple ting, som kan udredes hurtigt ved hjælp af en CT scanner. Det ønskes oplyst fra ledelsen på Bornholms hospital hvordan og hvornår man kan udbedre situationen.
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 191-18 vedr. CT-scanner på Bornholm stillet af Randi Mondorf - Venstre

​190
​Annette Randløv (B),
Jesper Clausson (A),
Martin Schepelern (Å),
Marianne Frederik (Ø)
Anne Ehrenreich (V)
​19/11-2018
​Vi er blevet gjort opmærksom på, at det er et problem, at forældre ikke kan se, hvad der skrives i deres børns notater når disse er under 15 år på sundhed.dk
Det kræver nemlig at man har et nem-id.
Nu er spørgsmålet så om, der er sådan en mulighed i min-SP.
Vi var i et forum, hvor forældre erfarede at "forkerte" journal notater, var vanskelige at få rettet, og kunne have en negativ indflydelse på det efterfølgende forløb.
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 190-18 om fuldmagt til børns sundhedsoplysninger i SP stillet af Annette Randløv, Jesper Clausson, Martin Schepelern, Marianne Frederik, Anne Ehrenreich
​189
​Christoffer Buster Reinhardt (C) og Stinus Lindgreen (B)
​15/11-2018
​Os bekendt, giver Sundhedsministeriets nye retningslinjer mulighed for, at undlade at medregne konkrete patienters overskridelse af udrednings- og behandlingsgaranti og kræftpakker, hvis specifikke årsager ligger til grund herfor, f.eks hvis patienten er for dårlig til behandling eller at patienten selv ønsker at udsætte behandling. Er det blevet muligt, for f.eks de onkologiske afdelinger, at registrere årsag til manglende behandling i vores systemer, således, at der tages højde for dette i den endelige statistik for kongeindikatorerne?
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 189-18 om hvordan der registreres kræft udredningsret behandlingsret stillet af Christoffer Buster Reinhardt - Det Konservative Folkeparti og Stinus Lindgreen - Radikale Venstre

​188
​Annie Hagel (Ø)
​15/11-2018
​Ifølge en artikel i Berlingske Tidende 15.11. viser en amerikansk undersøgelse, at dødeligheden blandt patienterne er lavere jo større en akutmodtagelse er. Nu tvivler jeg på, at man umiddelbart kan sammenligne forholdene i dette danske og amerikanske sundhedsvæsen. Men jeg vil gerne vide, hvordan ser det ud med dødeligheden akutklinikkerne og akutmodtagelserne i region Hovedstaden – fx en opgørelse over udviklingen de seneste fem år.
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 188-18 vedr. dødelighed på akutklinikker og akutmodtagelser stillet af Annie Hagel - Enhedslisten

​187
​Line Ervolder (C) og Jacob Rosenberg (I)
​15/11-2018
​Den tidligere konstateret fejl i Sundhedsplatformen, som har optrådt i forbindelse med fornyelse af recept, i forhold til ændring af bestående lægemiddelordination, har medført at den ændrede ordination ikke optræder på den label som apoteket påsætter medicinen.
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 187-18 incl. bilag om receptfejl og indberetning stillet af Line Ervolder - Det Konservative Folkeparti og Jacob Rosenberg - Liberal Alliance
Læs administrationens opfølgende svar på politikerspørgsmål 187-18 (pkt. 5) incl. bilag om receptfejl og indberetning stillet af Line Ervolder - Det Konservative Folkeparti og Jacob Rosenberg - Liberal Alliance

​186
​Torben Kjær (Ø)
15/11-2018​​Den 14. november 2018 afholdes en såkaldt fuld-skalaøvelse Ragnarok i City 2 centret med involvering af Region Hovedstadens Akutberedskab, Københavns Vestegns Politi, Østsjællands Beredskab, Beredskab Øst, Beredskabsstyrelsen samt andre samarbejdspartnere. 
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 186-18 om øvelsen Ragnarok stillet af Torben Kjær - Enhedslisten

​185
​Tormod Olsen (Ø)
​12/11-2018
​I svaret på spørgsmål 174-18 nævnes indledningsvist, at Sports Event Danmark underskriver 6. juni. Sport Event Danmarks underskrift optræder dog ikke på forligskontrakten. 

Jeg ønsker at vide, hvorfor Sport Event Danmarks underskrift ikke fremgår af forligskontrakten. I sagsfremstillingen til punkt 2 på dagsordenen til regionsrådsmødet 23. oktober fremgår det af bilag 4, at alle parter har underskrevet forligsaftalen d. 18 september. I svar 174-18 fremgår det at Wonderfull Copenhagen underskriver forligskontrakten d. 17 september. Jeg ønsker at vide om formuleringen om, at alle parter har underskrevet d. 18 september betyder, at Sport Event Danmark først underskriver d. 18 september? Jeg ønsker fortsat at få fremlagt en kontrakt, hvor alle parters underskrift fremtræder.  Jeg ønsker også at vide, om en kontrakt der ikke er underskrevet af alle parter er juridisk gyldig. 
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 185-18 om Copenhagen Winter Games stillet af Tormod Olsen - Enhedslisten

​184
​Finn Rudaizky (O)
​​12/11-2018
​Er det korrekt, at førstegangsfødende på Rigshospitalet, fra 18/12-2018, vil blive sendt hjem kun fire timer efter fødslen?
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 184-18 om ambulant fødsel på Rigshospitalet stillet af Finn Rudaizky - Dansk Folkeparti
​183
​Jacob Rosenberg (I) og Line Ervolder (C)
​12/11-2018
​Spørgsmål om moduler i Epic.

Det kan være vanskeligt at overskue præcist hvilke moduler i Sundhedsplatformen, der indgår i kontrakten med Epic. Dvs. hvilke moduler har vi betalt for, hvilke har vi allerede taget i brug, hvilke afventer bearbejdning til danske forhold før ibrugtagning, og hvilke er der ikke planer om at tage i brug. For overskuelighedens har vi vedlagt et excel-ark med moduler hentet fra Epics hjemmeside. Hvis listen ikke er komplet, må I meget gerne supplere. 

Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 183-18 om moduler i Epic/Sundhedsplatformen stillet af Jacob Rosenberg - Liberal Alliance og Line Ervolder - Det Konservative Folkeparti

​182
​Jacob Rosenberg (I) og Line Ervolder (C)
​12/11-2018
​Spørgsmål om ændringer i lægemiddelstyrke på recepter gennem Sundhedsplatformen. 

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har den 15. oktober 2018 stillet spørgsmål nr. 38 (Alm. del) til sundhedsministeren. I besvarelsen
har vi studset over en bemærkning om, at klinikerne efterspørger den funktionalitet i Sundhedsplatformen, som har ført til overdosering med paracetamol, og som efterfølgende har medført, at funktionaliteten i Sundhedsplatformen er fjernet igen. Den konkrete formulering i svaret er afgivet af Region Hovedstaden og er følgende:

Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 182-18 vedr. ændringer i lægemiddelstyrke på recepter gennem Sundhedsplatformen stillet af Jacob Rosenberg - Liberal Alliance og Line Ervolder - Det Konservative Folkeparti

​181
​Jacob Rosenberg (I)
​05/11-2018
​Jeg er blevet kontaktet af en gruppe lægestuderende om en problemstilling, som jeg hermed gerne vil have belyst med regionens synsvinkel.

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte – brev vedlagt – har for nylig orienteret de fire fakulteter med medicinuddannelser, at de ikke har hjemmel til at dække de transportomkostninger, som de medicinstuderende har i forbindelse med klinikophold under uddannelsen. 
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 181-18 om transportudgift for medicinstuderende i klinisk ophold stillet af Jacob Rosenberg - Liberal Alliance

​180
​Annie Hagel (Ø)
​01/11-2018
​Prostatabehandling 
Hvad er status på udredning på mistanke om prostatakræft, når der foreligger forhøjet PSA.
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 180-18 om udredning på mistanke om prostatakræft stillet af Annie Hagel - Enhedslisten

​179
​Jacob Rosenberg (I)
​01/11-2018
​Der er konstateret en fejl i Sundhedsplatformen, som optræder i forbindelse med fornyelse af recept ifm. ændring af en bestående lægemiddelordination i Sundhedsplatformen. Fejlen betyder, at den ændrede ordination ikke optræder på den medicinlabel, som apoteket påsætter medicinen ved udlevering på apoteket. Fejlen har været tilstede siden introduktionen af Sundhedsplatformen, og optræder når ordnationsændringen og fornyelse af recept sker i samme arbejdsgang. Fejlen er rettet 25.10.18. 
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 179-18 om recept-sagen stillet af Jacob Rosenberg - Liberal Alliance

​178
​Anne Ehrenreich (V)
​01/11-2018
​Den socialdemokratiske formand for sundhedsudvalget i Hørsholm Kommune, Svend Erik Christiansen mener, at 1813 ordningen er årsag til et stigende antal indlæggelser af ældre og en ekstraudgift til Hørsholm Kommune. Jeg skal bede administrationen svare på, om dette er en korrekt udlægning af situationen, og hvad Region Hovedstaden vil gøre ved det. 
http://hoersholm.lokalavisen.dk/laeserbreve/2018-10-31/DEBAT-Er-vagtl%C3%A6getelefonen-1813-%C3%A5rsag-til-de-mange-sygehusindl%C3%A6ggelser-3424367.html

​177
​Jacob Rosenberg (I)
​31/10-2018
Fertilitetskampagne i Københavns Kommune

Der er igangsat en kampagne i Københavns Kommune ved navn "Spille din sæd?". Det bemærkes i avisomtale i Berlingske Tidende, at kampagnen er støttet af region Hovedstaden. Mit spørgsmål er derfor følgende: 1.Har Region Hovedstaden støttet kampagnen økonomisk? Hvis ja, da med hvilke beløb, fra hvilket budget, og vedtaget hvornår og af hvem? 2.Hvis kampagnen ikke er støttet økonomisk af Region Hovedstaden, på hvilken måde støtter man da kampagnen?
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 177-18 vedr. Region Hovedstadens deltagelse i fertilitetskampagne stillet af Jacob Rosenberg - Liberal Alliance

​176
​Annette Randløv (B)
​31/10-2018
Nødklinikker

Jeg har tidligere fået oplyst hvad man afregner i fht klinikkerne på Frederiksberg og Amager og har fået oplyst lønnen til lægerne, men der ønskes også oplyst, hvilken udgift der beregnes til aflønning af klinikpersonale i øvrigt, materialer og prisen på lokalerne.
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 176-18 om løn til sygeplejersker, materialer og lokaleleje stillet af Annette Randløv - Radikale Venstre

​175
​Anne Ehrenreich (V)
31/10-2018​​billetprisen på Kystbanen/Nordsjælland 

Helsingør Dagblad bringer i dag den 30 oktober en artikel om, at det er relativt dyrere at være passager på Kystbanen end på andre togstrækninger, og at vi på Kystbanen/i Nordsjælland betaler relativt mere pr. km., end man gør andre steder i Hovedstaden. Kan I oplyse mig, hvordan billetprisen er beregnet ? Det lyder oplagt, at man skal betale pr. kørt km. Er det tilfældet i zonesystemet, eller hvad er grundlaget for prisberegningen? Er der store variationer i km prisen? Og hvad er baggrunden for det?
Læs administrationens svar på RR-175-18 om billetpriser på Kystbanen stillet af Anne Ehrenreich - Venstre

​174
​Tormod Olsen (Ø)
​23/10-2018
​Spørgsmål om indgåelse af forlig med Copenhill i forlængelse af CWG

Jeg ønsker at kende datoerne for kontraktunderskrivelse for de enkelte parter (Copenhill, Region Hovedstaden, Sport Event Danmark og Fonden Wonderfull Copenhagen).
Jeg ønsker også at få vedlagt en kopi af den underskrevne kontrakt som bilag.
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 174-18 om indgåelse af forlig med Copenhill i forlængelse af CWG stillet af Tormod Olsen - Enhedslisten

​173
​Marianne Frederik (Ø)
​23/10-2018
 Ifølge meddelelser på forretningsudvalget 9.oktober: "Statusnotat vedrørende udvikling i antal medarbejdere der er berørt af besparelser og afskedigelser" fremgår det, at antallet af planlagte afskedigelser er faldet fra 99 til 67.Hvad er baggrunden for faldet? Hvor mange er blevet omplaceret, hvor meget skyldes vakante stillinger?

Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 173-18 om baggrund for fald fra 99 til 61 medarbejdere berørt af besparelser ved budget stillet af Marianne Frederik - Enhedslisten

​172
​Christoffer Buster Reinhardt (C)
​23/10-2018
​I forlængelse af studietur på råstofområdet vil jeg gerne bede om administrationens bemærkninger til, om regionen må udpege områder, som er geografisk beliggende uden for Region Hovedstaden.
"Hverken Råstofloven*)  eller Naturstyrelsens vejledning hertil**) stiller krav om at regionerne skal finde deres eget forbrug af råstoffer på eget areal. (Hvilket ved nærmere eftertanke også ville være urimeligt, behovsforskelle og forskelle i mægtighed og kvalitet taget i betragtning).
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 172-18 om udvindingsområder uden for Region Hovedstaden stillet af Christoffer Buster Reinhardt - Det Konservative Folkeparti

​171
​Anne Ehrenreich (V)
​17/10-2018

1) Jeg vil gerne kende gennemsnitsprisen på den liggende sygetransport i RegionH, også kaldet kørsel C. Jeg vil endvidere gerne kende ventetiden på kørsel C fordelt på følgende intervaller:  Hvor mange borgere venter mellem 15-20 minutter, 20-30 minutter og over 30 minutter? I forhold til kørsel B vil jeg gerne kende de længste ventetider i 2017 opdelt på samme tidsintervaller som for kørsel C. 2) Jeg har indsat et link til Region Midt neden for. Heraf fremgår, at de skal købe ambulancer til egen drift. Det fremgår endvidere, at der skal indkøbes to ambulancer til Region Hovedstaden. Jeg vil derfor høre, hvad disse ambulancer påtænkes anvendt til, idet vi ikke politisk har vedtaget nogen form for hjemtagelse?
http://www.ph.rm.dk/aktuelt/nyheder/nyhedsarkiv-2018/regioner-i-falles-ambulanceudbud/
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 171-18 om ambulancekørsler stillet af Anne Ehrenreich - Venstre

​170
​Karsten Skawbo-Jensen (C)
​15/10-2018
​Jeg har været i dialog med en borger, som har en slidt knæprotese, der snart skal udskiftes. Knæprotesen blev i sin tid indopereret på Rigshospitalet. 

På "Sundhedsgade 2014", afholdt af Region Hovedstaden, have borgeren en god snak med en sundhedsperson – hun husker desværre ikke navnet – der fortalte, at det nogle gange er muligt at nøjes med at indsætte en skive (af plastik) i et slidt knæprotese i stedet for at indoperere en ny knæprotese. Borgeren er meget interesseret i at få undersøgt, om dette langt mere skånsomme indgreb kunne være en mulighed. Hun har derfor spurgt sig for, bl.a. på Rigshospitalet. Hun har dog fået at vide, at man dér ikke kender til den omtalte løsning. Mit spørgsmål er derfor: Kan forvaltningen oplyse om de forskellige muligheder ved udskiftning af knæprotese, herunder om den skånsomme løsning med at indsætte en skive (af plastik) i gammel knæprotese – samt gerne, hvor vi i Region Hovedstaden eventuelt tilbyder dette skånsomme indgreb, som borgeren hørte om på "Sundhedsdage 2014"?
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 170-18 om at indsætte en skive (af plastik) i gammel knæprotese i stedet for at udskifte hele protesen stillet af Karsten Skawbo-Jensen -Det Konservative Folkeparti

​169
​Jacob Rosenberg (I)
​12/10-2018
​Det fremgår af den fremsendte orientering til regionsrådet dateret 10.10.2018, at der har været en rutine programmeret ind i Sundhedsplatformen, så ordination af f.eks. 2 tabletter paracetamol á 500 mg ændres automatisk til 1 tablet á 1 g, når recepten når frem til apoteket. Derved har patienterne ikke fået udleveret den medicindosis og mængde, som lægen har ordineret. Sagen undersøges angiveligt p.t. af Styrelsen for Patientsikkerhed. Jeg har i denne forbindelse følgende spørgsmål:
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 169-18 vedr. lægemiddelordination i Sundhedsplatformen stillet af Jacob Rosenberg - Liberal Alliance

​168
​Torben Kjær (Ø)
​12/10-2018
​screeningsprogrammer og handicap. 

I Altinget 12. oktober 2018 skrev medlem af Det Centrale Handicapråd og direktør for Spastikerforeningen Mogens Wiederholt om, at personer med svære handicap må forventes ikke at have mulighed for at deltage i screeningsprogrammer som andre fx for brystkræft, livmoderhalskræft og tyktarmskræft.  Som han formulerer det, er tilbudet det samme, hvis man beder en kat og en fisk om at klatre op i et træ, men han vil ikke sætte sine penge på fisken.
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 168-18 om Screening og handicap stillet af Torben Kjær - Enhedslisten

​167
​Jacob Rosenberg (I)
10/10-2018​
​indberetning til kvalitetsdatabaser. I de løbende driftsmålstyringsrapporter præsenteres tal for overholdelse af kvalitetsstandarder i kliniske kvalitetsdatabaser. I RegionH ligger dette i den sidste opgørelse på 57%, hvor ambitionsniveauet er 80%. Jeg vil imidlertid gerne spørge om noget andet i forbindelse med de kliniske kvalitetsdatabaser:
 1) Hvor mange kliniske kvalitetsdatabaser indberetter klinikerne til i RegionH?
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 167-18 om indberetning til kvalitetsdatabaser stillet af Jacob Rosenberg - Liberal Alliance

​166
​Annette Randløv (B)
09/10-2018​
​Driftsmidler til Regionsklinikken på Amager. hvilket beløb får Regionsklinikken på Amager pr capita for at drive klinikken?
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 166-18 om Driftsmidler til Regionsklinikken på Amager stillet af Annette Randløv -Det Radikale Venstre

​165
​Annette Randløv (B)
​04/10-2018
​Jeg har været sammen med en kollega idag, som mente at vide, at den almen mediciner, der er ansat i regionsklinikken på Amager får 6000 kr pr. dag. Det er jo væsentligt over, hvad man kan tjene som klinikejer i egen praksis, hvor man samtidigt har udgifter til husleje, forbrugsmaterialer og personale. For ikke at tale om personaleansvar, ansvar for regnskab, varebestilling og betaling af regninger mv. Det vil næppe anspore nogen til at gå ud og købe, hvis man kan oppebære en sådan løn, blot for at være læge. 
Jeg vil derfor gerne vide, hvad vi betaler i løn til de læger, der er ansat i regionsklinikken på Amager?
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 165-18 om Løn i regionsklinikker i København stillet af Annette Randløv -Det Radikale Venstre

​164
​Annette Randløv (B)
​02/10-2018
​Praktiserende læger får afhentet prøver i praksis 2 x dagligt fordi man afskaffede honoraret for at centrifugere prøverne og nogle af dem skal analyseres hurtigt for at vise korrekte tal.
1. der er rygter om, at man påtænker at fjerne den ene afhentning. er der tanker om det?
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 164-18 om ensartet laboratoriebetjening stillet af Annette Randløv -Det Radikale Venstre

​163
​Peter Frederiksen (V)
​1/10-2018
​Regionsspørgsmål om palliation. Hvordan kan man bedst udbygge det nuværende niveau for specialiseret palliation, således at der kan tilbydes palliation til patienter med livstruende medicinske sygdomme som fx KOL, hjerte- og nyresvigt?
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 163-18 om Palliativ behandling stillet af Peter Frederiksen - Venstre

​162
​Henrik Thorup (O)
​1/10-2018
​Med henvisning til besvarelse af et spørgsmål fra undertegnede (no. 007 fra 2016) vedrørende ventelister til behandling for skele kirurgi, ønsker jeg en opdatering af de nuværende forhold på rigshospitalet/Glostrup. 
Hvor lang er ventetiderne på Rigshospitalet/Glostrup for 1. halvår i 2018? Er den forbedret i forhold til 2016 og 2017? Overholdes behandlingsgarantien med den kapacitet man har i dag på området?  Hvilken tidsmæssig effekt har det haft med aftalen med OUH omfattende højre skelen? Har RegionH indgået aftaler med  andre sygehuse, som anbefalet af Sundhedsstyrelsen, der er godkendte til at varetage funktionen? Gør RegionH noget for at anbefale Sundhedsstyrelsen for at åbne for private aktører på området, for at holde ventetider på et minimum, og en mulig økonomisk besparelse?
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 162-18 behandling af vertikal skelen stillet af Henrik Thorup - Dansk Folkeparti

​161
​Line Ervolder (C)
​28/9- 2018
​Ny vagtplanlægning.
Jeg kan se i Rigshospitalets medarbejdermagasin, Indenrigs, at man påtænker at ansætte vagtplanlæggere, der skal udarbejde vagtplanerne centralt, frem for (som nu) at vagtplanen lægges af den enkelte afdelingsledelse.  Til det har jeg følgende spørgsmål:  Hvem er initiativtager til den ide/ det pilotprojekt der kører nu? Hvor mange vagtplanlæggere påtænker man at ansætte ? Hvad er en vagtplanlæggers uddannelsesbaggrund ? Hvad er enhedsprisen pr. Vagtplanlægger ? 
Hvor mange skal der ansættes? Jeg ønsker et overslag på de samlede omkostninger til central vagtplanlægning.  Har den lokale afdelingsledelse vetoret over for en vagtplan ? Skal afdelingsledelserne videregive følsomme oplysninger om deres medarbejdere til vagtplanlæggerene ? (Oplysninger som er givet i fortrolighed, for at kunne tilgodese individuelle medarbejder hensyn ) 
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 161-18 om fødeområdet stillet af Line Ervolder - Det Konservative Folkeparti

​160
​Leila Lindén (A)
​27/9-2018
​I forbindelse med budgetforhandlingerne forrige år blev der bevilliget 900.000 kr til en privatpraktiserende speciallæge i psykiatri på Bornholm.
Desværre har ingen privatpraktiserende psykiatere endnu ønsket at “gribe bolden” og påtage sig at praktisere som psykiater på Bornholm. De 900.000 kr blev derfor for snart længe siden overført til Psykiatrisk Center Bornholm med henblik på, at Centret skulle finde en løsning, så der blev mulighed for, at bornholmerne ikke behøvede at rejse til hovedstadsområdet, når de havde brug for en speciallæge i psykiatri udenfor regi af psykiatrisk afdeling/Psykiatrisk Center på Bornholm. Er der fundet en løsning?
I bekræftende fald, hvilken? Hvis en løsning ikke er fundet, hvad gøres der så for at finde en løsning, som var hensigten med bevillingen? Hvad bruges de 900.000 kr til i øjeblikket, hvis ingen løsning er fundet?
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 160-18 om psykiatrisk speciallæge på Bornholm stillet af Leila Lindén - Socialdemokratiet

​159
​Leila Lindén (A)
​28/9-2018
​Jeg har forstået, at man på Bornholms Hospital af kapacitetsmæssige grunde fremover kun kan tilbyde gæstedialyser i max en uge. Hvor mange gæster/turister har de seneste tre år modtaget dialyse på Bornholms Hospital i mere end en uge? Hvor mange gæster/turister har i det hele taget modtaget dialyse på Bornholms Hospital i de seneste tre år?
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 159-18 om gæstedialyse på Bornholm stillet af Leila Linden - Socialdemokratiet

​158
​Annie Hagel (Ø)
​27/9-2018
​Børnesporet på Familieambulatoriet
Det fremgår af forslag til besparelser på Hvidovre Hospital, at Familieambulatoriet fremover skal drives med fokus på de gravide misbrugere, da Sats-puljemidlerne til børnesporet bortfalder. Som begrundelse anføres, at tilbuddet ikke har dokumenteret effekt og kun i meget ringe grad tages imod af familierne og at der er en række andre kommunale tilbud til disse familier og børn. Jeg vil derfor gerne vide:
Hvad koster Børnesporet? Hvor mange har brugt det og hvilken dokumentation er der for at det ikke har effekt? Hvad har man fra ambulatoriets side gjort for at få fat i disse familier, som jo er dårligt fungerende og måske ikke reagerer på almindelige henvendelser (brev, mail mm)? Hvilke tilbud findes der i kommunerne til disse særligt udsatte børn og deres familier? Rummer de fx den nødvendige specialviden om mulige rusmiddelskader hos børn og tværfaglige indsatser? Hvordan kommer børnene og familierne i kontakt med de kommunale tilbud?

​157
​Martin Geertsen (V)

​25/9-2018
​Administrationen bedes redegøre for, om administrationen har kendskab til eller opererer med planer om at lægge op til en politisk beslutning om at lukke akutklinikken på Amager Hospital jf link? https://www.skrivunder.net/bevar_skadestuen_og_amager_hospital 
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 157-18 om akutklinikken på amager hospital stillet af Martin Geertsen - Venstre

​156
​Lars Gaardhøj (A)
​25/9-2018
​Jeg vil gerne bede administrationen gennemregne og kommentere de udgifter og omkostninger ved Sundhedsplatformen, som Jacob Rosenberg(LA) påstår eksisterer i sit indlæg(se nedenfor) til såvel udvikling og drift. Jeg vil også bede om administrationens vurdering og kommentar til Jacob Rosenbergs påstand, at det er god økonomi at afskaffe Sundhedsplatformen og skifte til et andet system.  

​155
​Anne Ehrenreich (V)
​24/9-2018
​Regionsspørgsmål om udeblivelse fra behandling.
Jeg erfarer, at der i stigende grad sker udeblivelser fra behandlinger i sundhedsvæsenet uden at melde afbud, det være sig tider i konsultation eller til kostbare undersøgelser som CT og MR skanninger men det kan også være tider i ambulatorier og på hospitaler.  Hvor mange taler vi om i 2018 og 2017? Hvad koster det? Kunne vi indføre et gebyr for udeblivelse som mange speciallæger har gjort, som naturligvis skal administreres under hensyntagen til, at ikke alle grupper selv er årsag til deres udeblivelse? Men de fleste borgere ville godt kunne administrere et sådant gebyr, som vil frigøre vigtige ressourcer i sundhedsvæsenet, som kan bruges på at behandle syge mennesker. 
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 155-18 vedr. udeblivelse fra behandling stillet af Anne Ehrenreich - Venstre

​154
​Anne Ehrenreich (V)
​21/9-2018
​Jeg har i Hørsholm Kommune fået oplyst, at der bliver indlagt relativt mange ældre borgere/patienter via 1813 i natte- og aftentimerne, fordi 1813 ikke har udkørende læger, som kan hjælpe patienterne i eget hjem. Hovedparten af de ældre borgere ville kunne hjælpes i eget hjem, såfremt 1813 havde flere udkørende læger. Kommunerne pålægges i følge det oplyste på det grundlag uberettiget kommunal medfinansiering, som kunne være undgået. 
Jeg vil gerne kende omfanget af indlæggelser af ældre borgere via 1813 i aften og nattetimerne samt også have en vurdering af, om indlæggelserne kunne være undgået, hvis 1813 havde flere udkørende læger. Jeg vil også gerne kende Region Hovedstadens planer for at få flere udkørende læger i 1813?
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 154-18 om fald i hjemmebesøg stillet af Anne Ehrenreich - Venstre

​153
​Annie Hagel (Ø)
​21/9-2018
​Fødeområdet. Ifølge en orientering på sundhedsudvalgets møde 10.1.2017 er der netto tilført 33,9 mio. kroner til fødeafdelingerne i region Hovedstaden fra budget 2013 til 2017. Er der siden tilført ekstra midler til området – og hvis ja, hvordan er de så udmøntet?
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 153-18 om fødeområdet stillet af Annie Hagel - Enhedslisten

​152
​Henrik Thorup (O)
​17/9-2018
​I forlængelse af mit spørgsmål. 044:
Jeg skal bede oplyst udgiften de seneste tre år for patienter, visiteret til behandling i Israel for Psoriasis fra de to dermatologiske afdelinger.
Hvor mange patienter er behandlet på de to dermatologiske afdelinger for smalspektret UVB de seneste tre år?
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 152-18 om klimarejser til Israel og om lysbehandling stillet af Henrik Thorup - Dansk Folkeparti

​151
​Henrik Thorup (O)
​17/9-2018
​Folketingsmedlems besøg på Hillerød Hospital. Jeg skal bede oplyst, hvorfor MF Kristian Thulesen Dahl ved sit besøg på Nordsjællands Hospital den 12.9. af hospitalets direktør, Bente Ourø Rørth, blev forment adgang til at få hospitalets køkken at se? Hvad er begrundelsen? Er der tidligere blevet forment andre politikere adgang til hospitalets køkken? Hvis bekræftende – hvem? Er der andre politikere der har set køkkenet ved besøg på hospitalet – hvis bekræftende hvem?
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 151-18 om Kristian Thulesen Dahls besøg på Nordsjællands Hospital stillet af Henrik Thorup - Dansk Folkeparti

​150
​Christoffer Buster Reinhardt (C)
​10/9-2018
​Gammaglobulin til post-polio-patienter 
Rigshospitalet deltager i øjeblikket i forsøg vedr. gammaglobulin til patienter. Mig bekendt er der tale om en relativt begrænset patientgruppe, som alle er ved at være oppe i årene. Jeg er helt på linje med, at Region Hovedstaden ikke skal tilbyde ikke-godkendte behandlinger. Derfor er det også godt, at der forskes i området. Jeg kan dog forstå, at man først regner med at der forelægger egentlige resultater af forskningen om fire år. Kan Regionen, uden at blande sig i undersøgelsens design og kvalitet, gøre noget for at fremskynde resultaterne af forskningen henset til patientgruppens alder?va
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 150-18 om gammaglobulin til post-polio-patienter stillet af Christoffer Buster Reinhardt - Det Konservative Folkeparti

​149​Annette Randløv (B) og Carsten Scheibye (V)
​5/9-2018​Der har gennem lang tid været sat fokus på initiativer for at skaffe det antal praktiserende læger, der skal til for at tage vare på en voksende og nogle steder aldrende befolkning. Det er mundet ud i 15 tiltag som er aftalt mellem lægerne og regionen. Hvad er status på disse. Særligt ønskes svar på, om der konkret er nogen, som har ønsket at leje lokaler på sygehuset og hvilke muligheder, der er for det Har man overblik over, hvor mange kapaciteter der er behov for de næste 5 år. Hvordan tænker man nødklinikkerne bemandet og hvornår må patienterne melde sig på til dem. Hvis der er praksis indenfor 5 km af nødklinikken, der har åbent for tilgang. Skal de så først til den almindelige klinik?
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 149-18 vedr. skaffe nok praktiserende læger stillet af Annette Randløv - Radikale Venstre og Carsten Scheibye - Venstre

​148​Tormod Olsen (Ø)​4/9-2018​Jeg ønsker at vide, om administration har kendskab til blyforurening på selve området Jægerspris skydeterræn og det omkring liggende område (inkl. farvandet) Desuden om der er kendskab til andre tungmetalforureninger fra såkaldte "lysbomber". Hvis der er eksisterende forurening eller der bliver fundet forurening vil jeg gerne vide, om Forsvaret kan stilles økonomisk til ansvar for oprensningen.
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 148-18 om forurening ved Jægerspris skydeterræn stillet af Tormod Olsen - Enhedslisten

​147​Line Ervolder (C)​3/9-2018​Der er lægemangel i Region Hovedstaden. I øjeblikket er 98% af de praktiserende læger lukket for tilgang og 100% på Frederiksberg. Hvilket er årsag til, at der er borgere der ikke har adgang til en praktiserende læge. Samtidig, har vi en situation hvor der er mangel på almen medicinere og nyuddannede læger mangler lokationer hvor de kan drive lægepraksis. Region Hovedstaden påtænker derfor, at drive offentlig lægeklinik i en forsøgsperiode på et år. Klinikkerne skal placeres...
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 147-18 incl. bilag om regionsklinikker stillet af Line Ervolder - Det Konservative Folkeparti

​146​Anne Ehrenreich (V)​3/9-2018​Jeg har gennem pårørende til en alvorligt syg borger erfaret, at Siemens stenknusermaskinen på Hvidovre er i stykker, hvilket er katastrofalt for de borgere, som har brug for den. Har I informeret borgerne om det, herunder hvornår den bliver repareret? Har vi alternative tilbud til borgerne i mellem tiden? Hvad er tidsperspektivet for reparationen? Jeg undrer mig over, at borgerne ikke som standard modtager disse oplysninger på afdelingen, hvor de behandles.
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 146-18 vedr. stenknusermaskine på Hvidovre stillet af Anne Ehrenreich - Venstre

​145​Torben Kjær (Ø)​3/9-2018​Juridisk vurdering af ansvar
Nedenstående anonymiserede sagsfremstilling af konkret sag dannede baggrund for Udvalget for forebyggelse og sammenhængs godkendelse. Da sagsfremstillingen lægger op til, at lægerne om nødvendigt vil flytte kørestolsbrugere fra deres egne kørestole til mindre manuel kørestol, som ikke er tilpasset borgeren, vil jeg bede om en juridisk vurdering af, hvem der bærer ansvaret, hvis noget...
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 145-18 vedr. juridisk vurdering af ansvar omkring kørestolsbrugere stillet af Torben Kjær - Enhedslisten

​144
​Freja Södergran (O)
​30/8-2018
​Sundhedshuse
1. Vi har i Regionen valgt at have lokale sundhedshuse, for at tilbyde borgerne at have sundhedstilbud nært, både akut og mindre akut. Mange borgere i nærheden af et sundhedshus savner dog mulighed for, at kunne få undersøgt og evt. behandlet børn, hvor skader og sygdom ikke er kompliceret. Hvorfor har vi i Region Hovedstaden ikke prioriteret at have en børnelæge ansat og/eller en sygeplejerske, uddannet til at lave basale undersøgelser på børn, som fx en podning for halsbetændelse? Den manglende undersøgelse/behandling af børn har stor betydning for familie som har længere transport ind til Hillerød, ofte må de tage søskende med, det er især et problem på de tider af døgnet hvor togene ikke kører særlig ofte.
2. Hvis et barn i Helsingør nær sundhedshuset, bliver akut dårlig, ville sundhedshuset da kunne tilbyde førstehjælp til barnet? 
3. Hvilke faciliteter, ambulatorier og andre sundhedstilbud tænker regionen at have på det nye store sundhedshus i Helsingør?
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 144-18 om behandling af børn på sundhedshuse stillet af Freja Södergran - Dansk Folkeparti

​143
​Freja Södergran (O)
​30/8-2018
​Psoriasisbehandling
1. Jeg har fået henvendelse fra flere patienter og pårørende, der stiller sig undrende overfor den behandling vi tilbyder patienter m. psoriasis. Hvordan kan det være at Region Hovedstaden ikke tilbyder disse patienter behandling på Læsø, men i stedet tilbyder behandling i Israel. 
2. Herunder hvad ville vi kunne bespare på at behandle disse patienter i Danmark, fremfor at sende dem udlands?
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 143-18 om psoriasisbehandling stillet af Freja Södergran - Dansk Folkeparti

​142
​Freja Södergran (O)
​30/8-2018
​Senfølger af kræftbehandling
1. Hvordan sikre vi at patienterne, inden en kræftbehandling, får den nødvendige viden om eventuelle senfølger af behandlingen? Jeg har hørt fra flere patienter at de ikke var oplyst om de senfølger, behandlingen efterfølgende gav dem, og at de ikke er sikre på at de ville have takket ja til behandlingen, havde de vidst hvad de ved i dag.
2. Hvilken hjælp (psykolog, hjælpemidler og lign.) tilbyder vi patienter der har været igennem en kræftbehandling, og efterfølgende har fået senfølger. Herunder om der er egenbetaling i forbindelse med behandling/lindring af senfølger. 
3. Hvordan sikre vi at kræftpatienter med senfølger, får hjælp og en behandlingsplan på tværs af sektorer?
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 142-18 om senfølger af kræftbehandling stillet af Freja Södergran - Dansk Folkeparti

​141​Torben Kjær (Ø)​29/8-2018​Politikerspørgsmål - respirationsbrugeres behov
Det forlyder, at Respirationscenter Øst indkalder respirationsbrugere til fornyet visitering med indlæggelse, der hidtil er visiteret til at beholde deres gamle respirationsanlæg, fordi den nuværende leverandørs anlæg ikke tilgodeser borgerens behov fx mulighed for at tale frit og ubesværet. Disse respirationsbrugere har sat deres håb til, at området snart skal i nyt udbud, så der kunne være bedre mulighed for at få respiratorer, som opfylder deres behov. På denne baggrund vil jeg bede om besvarelse af følgende spørgsmål: 
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 141-18 om respirationsbrugeres behov stillet af Torben Kjær - Enhedslisten

​140
​Jacob Rosenberg (I)
27/8-2018​

​Mange tak for svaret på spørgsmål 115-18. Det foranlediger et yderligere spørgsmål i samme emne-område:
Der ser ud til at være årlige UGM og XGM møder i Epics hovedkvarter i USA, og måske også andre lignende møder. Der har endvidere naturligvis været besøg i forbindelse med indgåelse af kontrakt, hospitalsbesøg m.v.  
Jeg vil venligst bede om en oversigt over rejser til Epic/USA til XGM, UGM og andet, og udlandsrejser til hospitalsbesøg eller andet i forbindelse med Sundhedsplatformen. Oversigten bedes dække samtlige udlandsrejser med deltagere fra Region Hovedstaden dækkende alle år, hvor oplysningerne kan tilvejebringes, og indeholde følgende detaljer:
1. Datoer for rejserne, 2. Formål for den enkelte rejse, 3. Deltagerliste (fra Region Hovedstaden) for den enkelte rejse, med navn, jobtitel, samt arbejdssted. Dette indeholder både medarbejdere, ledere, politikere m.fl.
4. Den estimerede udgift for hver enkelt af disse rejser, og hvilket budget, som har  afholdt disse udgifter?
Læs administrationens svar vedr. yderligere spørgsmål om deltagere på Epics UGM2018 stillet af Jacob Rosenberg - Liberal Alliance

​139
​Martin Geertsen (V)
​27/8-2018
​Områderne Selinevej Midt og Selinevej Syd, der indgår i København Kommunes forslag til alternative byggeområder for Ørestad Fælled Kvarter udgør tilsammen 431.000 kvm. Området har de seneste 40-50 år fungeret som losseplads og deponi, og fungerer i dag som modtage- og affaldsbehandlingsanlæg for forskellig typer affald, herunder stærkt forurenet affald, hvorfor området er V2-klassificeret. Hvad vil de anslåede udgifter beløbe sig til, hvis der skal finde en oprensning af området sted, så grunden vil været egnet til at opføre boliger på? Og hvad er tidshorisonten for et sådant projekt, fra man starter med prøvetagninger og ind til grunden er helt oprenset og klar til byggemodning?
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 139-18 om pris og tidshorisont ift byggemodning på oprensning af del af grund ved Selinevej stillet af Martin Geertsen - Venstre

​138
​Anne Ehrenreich (V)
​26/8-2018
​Hvad det vil betyde for driften af Kystbanen, når Øresundstrafikken overdrages til Skånetrafikken i 2020? Vil der fortsat kunne køre det samme antal tog fra Helsingør til Københavns Hovedbanegård, eller vil Skånetrafikkens brug af tunellen til Østerport begrænse antallet af tog på Kystbanen? 
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 138-18 om Kystbanen stillet af Anne Ehrenreich - Venstre

​137
​Annette Randløv (B)
​27/8-2018
​Der er nogen, der kan fortælle at de har ”klikket” sig ind på en side i Sundhedsplatformen hvor de bliver rangeret ud fra et ”stjerne-system”. 
Her bliver de ranket ud fra 1 til 5 (eller muligvis 4) stjerner. Et muligt målepunkt kan eksempelvis være, hvor mange patienter i en skadestue hvor medarbejderen har påbegyndt behandlingen indenfor 1 time (måltal 95%). Har medarbejderen nået 85 % får vedkommende for denne funktion eksempelvis 4 ud af 5 stjerner. Kan det virkelig passe?
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 137-18 om ranking-system i SP stillet af Annette Randløv - Radikale Venstre

​136
​Jacob Rosenberg (I)
​27/8-2018
​Jeg vil gerne stille følgende politikerspørgsmål:
Der igangsættes en massiv indsats til brugertilpasning af Sundhedsplatformen til alle læger ansatte i regionen, og på sigt til samtlige ansatte. Individuel bistand til brugertilpasning har vist sig som en meget effektiv metode til at forbedre anvendelsen og oplevelsen af Sundhedsplatformen. Brugertilpasning består i at tage nogle af de smarte funktioner i SP i brug, som gør det muligt at specialdesigne brugergrænsefladen til den enkelte klinikers behov. Det drejer sig således om at individualisere brugerfladen til den enkelte bruger. Til dette vil jeg gerne spørge om følgende:
1) Hvis en ansat skifter job indenfor Region Hovedstaden, kan denne brugertilpasning så tages med til den nye ansættelse?
2) Hvis en ansat skifter job mellem Region Hovedstaden og region Sjælland, kan denne brugertilpasning så tages med til den nye ansættelse i den anden region?
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 136-18 vedr. individuelle brugertilpasning i SP ved flytning stillet af Jacob Rosenberg - Liberal Alliance

​135
​Marianne Frederik (Ø)
​24/8-2018
​Politikerspørgsmål om Epic user group møde I USA 
Som opfølgning på spørgsmål 115 om næste Epic user group møde afholdes 27.-30. august 2018 i USA. Hvad er baggrunden for at sende 47 personer afsted til næste 1 mio. kr.? Kunne man ikke nøjes med nogle færre hovedaktører? Hvad er dagsordenen? Hvorvidt vil der indgå læringskompetencer, der er relevant for regionen, eller forbedringsforslag til regionens Sundhedsplatform?
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 135-18 om EPIC konference og REG H deltagelse stillet af Marianne Frederik - Enhedslisten

​134
​Christoffer Buster Reinhardt (C)
​22/8-2018
​Jeg har med interesse læst, at man i Region SydDanmark har stoppet for muligheden for "ønske"-kejsersnit
Er administrationen bekendt med om andre regioner har samme praksis som Region SydDanmark? Hvad er fødeafdelingerne i Region Hovedstadens politik i forhold til dette spørgsmål? Hvis der ikke er samme praksis i Region Hovedstaden som i Region SydDanmark, har man da tal på hvor mange ikke medicinsk begrundede kejsersnit der foretages i Region Hovedstaden 
Må Region Hovedstaden lave en generel retningslinje desangående?

​133
​Karsten Skawbo-Jensen (C)
​22/8-2018
​Spørgsmål vedrørende lang ventetid på behandling for sygdomsangst
 Jeg har modtaget en borgerhenvendelse, som har gjort mig bekymret over ventetiden på behandling.
 Hændelsesforløbet er følgende:
 Den 2. maj 2018 bliver borgeren henvist til Liaisonklinikken på Bispebjerg til gruppeforløb mod sygdomsangst. Borgeren får i brev af 31. maj 2018 at vide, at vedkommende på grund af flytning af Liaisonklinikken til Frederiksberg Hospital først vil blive indkaldt efter den 1. juli 2018....
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 133-18 om lang ventetid på behandling for sygdomsangst stillet af Karsten Skawbo-Jensen - Det Konservative Folkeparti

​132
​Jacob Rosenberg (I)
​20/8-2018
​Man kan i dag læse på altingets hjemmeside , at Enhedslisten holder deres sommergruppemøde 20/8-18 på Hvidovre Hospital. Jeg vil i denne forbindelse gerne have belyst følgende: 
1) Kan et politisk parti booke lokaler på et af regionens hospitaler til møder?
2) Kan jeg få præciseret reglerne for dette samt få oplyst, hvor man henvender sig for at booke sådanne lokaler til politiske møder?
3) Jeg ønsker også oplysning om priser for at booke sådanne lokaler.
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 132-18 vedr. politisk sommermøde på Hvidovre Hospital stillet af Jacob Rosenberg - Liberal Alliance

​131
​Annette Randløv (B)
​20/8-2018
​Er blevet gjort opmærksom på en sag fra december, hvor en 16 årig  med en sjælden sygdom, der forårsager små hjerneblødninger var sendt til behandling på Hammel i region midt. Vedkommende bor i region Sjælland, men er tilknyttet RH pga den sjældne lidelse. Vedkommende havde haft en hjerneblødning, hvor lidelsen blev opdaget, og det havde været overvejet, om man skulle operere, men der var en ret stor riskiko ved dette og derfor besluttede forældrene og han i første omgang, at takke nej og satse på genoptræning, som så skulle foregå Hammel. 
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 131-18 vedr. betaling over regionsgrænser stillet af Annette Randløv - Radikale Venstre

​130
​Leila Lindén (A)
​15/8-2018
​Vedr. Udredning og ventetid på Hovedpinecentret på Rigshospitalet/Glostrup.
Jeg vil gerne have oplyst, hvor lang ventetiden er på udredning (og dermed behandling) på Hovedpinecentret på Rigshospitalet/Glostrup, idet jeg har forstået på nogle patienter, at ventetiden er alt for lang.
Påtænkes der initiativer for at nedbringe ventetiden?
Fungerer der en diagnostisk udredningsenhed på Hovedpinecentret?
Er der plads i centrets budget til at nedbringe ventetiden ?
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 130-18 om ventetider på hovedpinecentret stillet af Leila Lindén - Socialdemokratiet

​129
​Annette Randløv (B)
​15/8-2018
​Nedetid på SP. Ved et gruppemøde hos radikale fortalte en af sygeplejerskerne, der arbejder i i akutmodtagelsen, at de jævnligt er ude for at systemet skal opdatere og at det dermed lukker helt ned i mellem1-4 timer, hvor de ikke kan komme til at skrive på patienterne, slå dem op i systemet mm. De kan tilgå FMK online, men alt må ellers noteres på papir og dokumenteres efterfølgende. Hun anfører at det gælder alle hospitaler på en gang. Sp. er, hvor tit er dette foregået de sidste 3 måneder. Hvor lang nedetid er der. Kan det planlægges, så der hele tiden er 1 akutafdeling, som er fuldt funktionsdygtig (dvs at man opdaterer rullende). 
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 129-18 vedr nedetid i Sundhedsplatformen stillet af Annette Randløv - Radikale Venstre

​128
​Peter Westermann (F)
​15/8-2018

​Region Midtjylland vil udvide deres ordning med sorggrupper for spædbørnsforældre, der mister deres barn.
Jeg har kendskab til et forældrepar, der mistede deres ekstremt for tidligt fødte barn og fik afslag på psykologhjælp fra Rigshospitalets neonatal-tilknyttede psykolog, fordi barnet ikke længere var patient på afdelingen. Mig bekendt blev de ikke tilbudt deltagelse i en sorggruppe.
To spørgsmål i denne forbindelse:
1. Er det korrekt, at forældre til spædbørn, der dør, ikke kan få psykologhjælp af regionen?

​127
​Peter Westermann (F)
​14/8-2018
​Spørgsmål vedr. engangsservice på Gentofte Hospital
Jeg er i går (13/8-18) blevet opmærksom på, at man stadig bruger plasticservice til engangsbrug til personalet på Gentofte Hospital, jf. denne artikel af 1/7 samt nyere omtale i TV2 Lorry, vistnok i fredags.
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 127-18 om engangsservice på Gentofte Hospital stillet af Peter Westermann - Socialistisk Folkeparti

​126​Christoffer B. Reinhardt (C) og Finn Rudaizky (O)​13/8-2018​Vi er blevet gjort bekendt med, at sygeplejerskestuderende godt kan komme i praktik i Palæstina, men ikke kan komme i praktik i Israel. Det både undrer vi os over og finder forkert. I den anledning vil vi gerne høre:
Er det korrekt, at man som sygeplejerskestuderende på Metropol/Københavns Professionshøjskole ikke kan komme i praktik i Israel?
Hvis ja, hvad er Regionsrådets muligheder for at ændre dette? Kan man juridisk set pålægge Regionens repræsentant i Københavns Professionshøjskole bestyrelse at stille forslag om ændring af dette, så sygeplejerskestuderende får mulighed for praktikophold også i Israel?
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 126-18 vedr mulighed for at komme i praktik i udlandet som sygeplejerske stillet af Christoffer B. Reinhardt - Det Konservative Folkeparti og Finn Rudaizky - Dansk Folkeparti

​125​Niels Høiby (I) og Jacob Rosenberg (I)​13/8-2018​Vi vil gerne gentage vores politikerspørgsmål fra april vedrørende en godkendt revisionserklæring om it sikkerheden hos Sundhedsplatformens leverandør Epic, se RR-105-18, som iflg svaret skulle være leveret 18. maj 2018. Er revisionserklæringen modtaget fra Epic og hvornår? Hvis den er modtaget vil vi gerne have aktindsigt og derfor modtage den til gennemlæsning.
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 125-18 om revisionserklæring fra EPIC stillet af Niels Høiby og Jacob Rosenberg - Liberal Alliance

​124
​Finn Rudaizky (O)
​8/8-2018
​Politiker spørgsmål om udvalgenes “formandsskab”.
Som noget nyt i Region Hovedstaden, bruger man nu betegnelsen “formandskabet” i relation til de enkelte nedsatte politiske udvalg. F.eks. i forbindelse med Sundhedsudvalgets møde den 10/8-18 (udsendt dagsorden).
Hvor i styrelsesloven og/eller Region Hovedstadens bestemmelser, findes en vedtagelse, hvor det er beskrevet, at der juridisk set og organisatorisk er hjemmel for såkaldt “formandsskab”?
Der ønskes ligeledes en begrundelse for ændringen og baggrunden herfor ?
Hvilken betydning har det, at der nu er “formandsskab” og ikke “bare” en formand for udvalgene, som tidligere ? Har de nuværende udvalgsformænd samme rettigheder og beføjelser som tidligere ?
Det ønskes også oplyst, om nogle af de andre regioner, har etableret “formandsskab” ?
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 124-18 om udvalgenes formandsskab stillet af Finn Rudaizky - Danske Folkeparti

​123​Anne Ehrenreich (V)​6/8-2018​I forlængelse af svaret på regionsspørgsmål 74/18 om fødsler vil jeg høre, om svaret på sikkerheden ved hjemmefødsler (nr.3) tager højde for et nyligt nederlandsk studie, som jeg har indsat link til? Hvis ikke vil jeg gerne høre, hvilke fakta svaret baserer sig på.
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 123-18 vedr sikkerhed ved hjemmefødsel stillet af Anne Ehrenreich - Venstre

​122​Anne Ehrenreich (V)​2/8-2018​Jeg skal høre, i hvilken udstrækning Region Hovedstaden bruger videokonsultationer som Region Nordjylland og hvilke overvejelser vi har om at øge brugen, som kan lette kontakten mellem borger og hospital.
Jeg er godt klar over, at vi har kortere afstande mellem borger og hospital
 end Region Nordjylland, men jeg vurderer alligevel, at denne mulighed for kontakt kan være en lettelse for mange borgere.
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 122-18 vedr. brugen af videokonsultationer stillet af Anne Ehrenreich - Venstre

​121​Peter Westermann (F)​30/7-2018​Spørgsmål på baggrund af borgerhenvendelse:
Baggrund: En ung borger, ca. 25 år, der er barn af en stiknarkoman, hvilket forhold er registreret og velkendt af myndigheder, har tidligere fået psykologhjælp grundet sin fars misbrug. For halvandet år..
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 121-18 vedr henvisning til psykologhjælp stillet af Peter Westermann - Socialistisk Folkeparti

​120​Jacob Rosenberg (I)​30/7-2018​Jeg har fået en henvendelse fra en borger vedrørende aflysning af hjerteoperationer på Rigshospitalet. Vedkommende har tæt indsigt i forholdene men ønsker at være anonym. Vedkommende skriver følgende:

”Hjertecenteret har i efteråret 2017 indført begrebet "ventepatient", dvs. en patient der bliver gjort klar til operation, og bliver opereret hvis...
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 120-18 om ventepatienter på hjertecentret stillet af Jacob Rosenberg - Liberal Alliance

​119​Jacob Rosenberg (I)​30/7-2018​Det amerikanske firma Epic har ultimo 2013 stiftet et dansk datterselskab kaldet ”Epic Copenhagen ApS”. Regnskaberne er offentligt tilgængelige på www.cvr.dk. Jeg har derfor vedhæftet regnskabet for 2017, som er downloadet fra dette offentligt tilgængelige website. Som man kan se på side 10 i regnskabet var der i 2016 indtægter på 378 millioner og udgifter på 255 millioner, og i 2017 var indtægterne 202 millioner....
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 119-18 om om Epic Copenhagen og betaling til dansk selskab stillet af Jacob Rosenberg - Liberal Alliance

​118​Anne Ehrenreich (V)
​25/7-2018​I lyset af artikel i Berlingske den 23. juli om opkrævning af betaling for udlændinges hospitalsbehandling i Danmark samt årsberetningen for Styrelsen for Patientsikkerhed vil jeg gerne vide, hvilke konkrete skridt Region Hovedstaden har taget siden september 2017 for at sikre en mere korrekt afregning på området samt hvilke økonomiske resultater, det har givet regionen. Øget provenu på dette område kan reducere de besparelser, vi skal gennemføre på hospitalerne.
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 118-18 om regler for udgifter til behandling af udlændinge stillet af Anne Ehrenreich - Venstre

​117​Torben Kjær (Ø)​24/7-2018

​Da der er forskel på bemandingen af akutlægebiler i regionen og akutbilen på Bornholm, ønsker jeg følgende spørgsmål besvaret: 1. Gælder samme kriterier for, hvornår akutlægebil i regionen og akutbilen på Bornholm afsendes, og hvem træffer beslutning herom i de konkrete situationer?
2. Er der forskel på, om akutbilen på Bornholm...
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 117-18 om akutbil på Bornholm stillet af Torben Kjær - Enhedslisten

 

​116​Jacob Rosenberg (I)​23/7-2018

TV Lorry’s hjemmeside er det omtalt, at Regions Hovedstaden har ”kastet penge” i et projekt om udlån af specialcykler på Helsingør Bibliotek.
Jeg vil derfor venligst spørge om de økonomiske detaljer for Region Hovedstadens involvering.
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 116-18 vedr. cykeludlåningsordning i Helsingør stillet af Jacob Rosenberg - Liberal Alliance

​115​Jacob Rosenberg (I)​23/7-2018​Det næste Epic user group møde afholdes 27-30 august 2018 i USA (www.ugm.epic.com). RegionH har tidligere sendt deltagere over til dette møde. Jeg vil derfor gerne spørge om følgende:
1. Jeg vil venligst bede om en deltagerliste for regionens deltagere ved det nævnte møde. Listen bedes indehold navn, jobtitel, samt arbejdssted.
2. Hvad er den samlede udgift for deltagelsen i mødet, og hvilket budget afholder disse udgifter?
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 115-18 vedr deltagere på Epics UGM2018 stillet af Jacob Rosenberg - Liberal Alliance

​114​Jacob Rosenberg (I)​23/7-2018​I forlængelse af svaret på politikerspørgsmål 076-18 ønsker jeg at stille følgende spørgsmål: I svaret står der, at man efter anskaffelsen (dvs. nu) betaler et beløb til Epic for vedligeholdelse, support og videreudvikling, og det er denne kontrakt, som tidligst kan afsluttes i december 2021. mit spørgsmål er derfor følgende: Hvilket beløb betaler RegionH for denne vedligeholdelse og support årligt fremadrettet? Og hvor meget betaler Region Sjælland?
Hvor længe skal der betales et årligt beløb for vedligeholdelse og support – 5 år, 10 år, eller så længe man anvender Sundhedsplatformen?
Skal denne kontrakt aktivt opsiges, for at stoppe forpligtelsen?
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 114-18 om kontrakt og vedligehold af SP og EPIC stillet af Jacob Rosenberg - Liberal Alliance

​113​Niels Høiby (I)
15/7-2018
​Hej alle, it-korrespondancen fandt åbenbart sted i første uge af juni 2017, iflg, de fremsendte mails fra it-afdelingerne. IT- og afbureaukratiseringsudvakget har haft møde 2-5, 30-5 og 21-6  og 14-8 2017 og der er i dagsordenerne intet om orientering om udbudsforslaget fra Region Syd. Jeg har også set på dagsordenen for RMU mødet 28-6-2018, der er intet om drøftelse af Rigsrevisionens SP rapport, kun 2 andre punkter. Der er heller ikke et ‘Evt.’ punkt. Med andre ord kunne det tyde på, at administrationen har præfabrikeret RMU’s presseudtalelse og fået deltagerne - uden for dagsordenen - til at godkende udtalelsen. RMU mødet fandt sted tidligere samme dag som det ekstraordinære møde i FU om Rigsrevisionens SP rapport. Jeg ser frem til en forklaring fra administrationen på disse 2 punkter.
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 113-18 om aktuelt orientering om processen ift option på EPJ og orientering om RMU-udtalelse stillet af Niels Hoeiby - Liberal Alliance

​112
​Anne Ehrenreich (V)
​10/7-2018
​I forlængelse af svaret på regionsspørgsmål 105/18 vil jeg gerne vide, om Patientkontoret har ført en statistik over, hvor mange bornholmere de har hjulpet med at få ændret deres hjemrejse i 2017 og frem til d.d. 2018.
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 112-18 om dækning af transport på Bornholm - opfølgende spml. på 105-18 stillet af Anne Ehrenreich - Venstre

​111
​Anne Ehrenreich (V)
​10/7-2018
​Regionsspørgsmål om bus 150S
Jeg vil gerne vide, om det længe har været sådan, at bus 150 S fra København efter kl. 21 kun har en afgang resten af aftenen til Kokkedal, eller om det er nyt. Jeg vil også gerne høre om bussen kunne få to afgange i timen i aftentimerne til Kokkedal, og om det kan inkluderes i trafikbestillingen for 2019? Jeg vil også gerne kende baggrunden for Movia Zoneinddeling i Kokkedal/Hørsholm. Jeg forstår, at bus 150S på vej til Kokkedal station passerer zone 80, hvilket fordyrer rejsen yderligere for passagererne, der skal til Kokkedal station (som ligger i zone 70/80). Er der nogen forklaring på det?
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 111-18 om busdrift stillet af Anne Ehrenreich - Venstre

​110
​Jacob Rosenberg (I)
​6/7-2018
​Jeg har fået en henvendelse fra en borger med en problemstilling, jeg gerne vil have belyst. På et plejehjem er social- og sundhedsassistenterne blevet frataget at have nogen form for kontakt med læge og redningstjeneste. Den uddannede assistent må ikke længere aftale tid hos lægen, bede om fornyelse af recepter (selvom de er noget nær livsvarige og kan være noget som creme mod eksem) eller have anden form for direkte kontakt til patientens egen læge. Alt skal gå gennem en sygeplejerske. Hvad værre er, må de ikke selvstændigt tilkalde 112. 
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 110-18 vedr plejehjemspersonales mulighed for opkald til 112 og 1813 stillet af Jacob Rosenberg - Liberal Alliance

​109
​Christoffer Buster Reinhardt (C) 
​3/7-2018
​Præhospitalt beredskab i Lufthavnen
1) Er der beregnet et særligt budget for Region Hovedstadens præhospitale beredskab i forbindelse med Lufthavnen i Kastrup, og i så fald hvordan ser det ud?.......
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 109-18 om akutberedskab i Københavns Lufthavn stillet af Christoffer Buster Reinhardt - Det Konservative Folkeparti

​108
​Line Ervolder (C)
​2/7-2018
​Ventetider på AMD behandling i Region H
Jeg vil gerne spørge til Region Hovedstadens ventetider på AMD behandling, da jeg har forstået at der er meget lange ventetider på behandling af denne øjensygdom.
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 108-18 vedr ventetider i Region Hovedstaden for behandling af øjensygdommen AMD stillet af Line Ervolder - Det Konservative Folkeparti

​107​Jacob Rosenberg (I)​27/6-2018​Der udrulles en opgradering til Sundhedsplatformen 3. november 2018. Jeg vil i denne forbindelse gerne have svar på følgende:
Hvad er de samlede omkostninger i forbindelse med denne opgradering, opdelt på pris for opdateringen til Epic, udgifter til uddannelse af det kliniske personale, samt den forventede produktionsnedgang før, under og efter implementeringen.
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 107-18 om opgradering af SP i november stillet af Jacob Rosenberg - Liberal Alliance

​106​Karsten Skawbo-Jensen (C)​27/6-2018​Journalisering af brevpost
Jeg har modtaget en henvendelse fra en borger, som på grund af sygdom er bevilget fritagelse for digital post. Vedkommende har oplevet, at breve overbragt personligt eller sendt til sundhedspersoner i Region Hovedstadens hospitalsvæsen ikke registreres og forsvinder....
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 106-18 om journalisering af brevpost stillet af Karsten Skawbo-Jensen - Det Konservative Folkeparti

​105​Anne Ehrenreich (V)​25/6-2018

​Jeg vil høre om baggrunden for, at bornholmere som behandles ambulant på Rigshospitalet ikke længere kan få hjælp til at tage første fly tilbage, når deres behandling er slut, men nu skal vente på Rigshospitalet til den berammede transport, hvilket ofte kan være temmelig mange timer? Er der truffet en beslutning om at ændre på serviceniveauet for bornholmernes hjemtransport fra Rigshospitalet, og hvad er baggrunden for det? Jeg må forstå, at bornholmerne tidligere kunne få hjælp til at komme med de først mulige fly efter behandlingens afslutning.
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 105-18 vedr dækning af transport Bornholm stillet af Anne Ehrenreich - Venstre 

​104
​Stinus Lindgreen (B)
​20/6-2018
​Spørgsmål vedr. informationsbreve til patienter i Region Hovedstaden
I 2016 lavede Sundhedsministeriet en vejledning til, hvordan regionerne skal udforme informationsbreve til patienterne (se kap. 5 her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=184163).
Læs administrations svar på politikerspørgsmål 104-18 vedr. informationsbreve til patienter i Region Hovedstaden stillet af Stinus Lindgreen - Det Radikale Venstre

​103
​Line Ervolder (C)
​20/6-2018
​Region Hovedstaden er i gang med en undersøgelse i udviklingen af administrativt personale, men det er ikke den fulde rapport der er sendt ud kan jeg se. 
Da jeg antager, at den ikke er færdig endnu, vil jeg høre til om følgende opgørelser indgår i den endelige rapport ?....
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 103-18 om opgørelse af administrative medarbejdere stillet af Line Ervolder - Det Konservative Folkeparti

​102
​Annie Hagel (Ø)
​14/6-2018
​Jeg har fået en henvendelse fra en borger, som mener at der er fejl i tidligere journaler, dels forkerte oplysninger, dels manglende oplysninger, og han mener, at han på den baggrund er blevet fejlbehandlet siden hen. Derfor vil jeg gerne vide: Hvordan er en borgers muligheder for at efterlyst, ændret eller tilføjet oplysninger i gamle journaler? 
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 102-18 om en patients mulighed for at få ændret i sin journal stillet af Annie Hagel - Enhedslisten

​101
​Marianne Frederik (Ø)
​14/6-2018
​Vedr. afhængighed af morfin
Hvad gøres der for at minimere risikoen for afhængighed som følge af behandling i sundhedssystemet?
Findes der relevante vejledninger, er der nogen på vej?
Hvilke tilbud er der til borgere, som er blevet afhængige i sundhedssystemet?
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 101-18 om afhængighed af morfin stillet af Marianne Frederik - Enhedslisten

​100
​Annie Hagel (Ø)
​14/6-2018
Patientvejledere​
Jeg har fået en henvendelse fra en borger, som ønskede hjælp fra patientvejlederen til at udforme en klage. Han syntes ikek han blev taget alvorligt og ikke den ønskede hjælp.
Derfor vil jeg gerne vide: Hvordan er patientvejledernes mulighed for at hjælpe patienterne med at udforme og videresende skriftlige klager og anmeldelse af erstatningskrav?
Har patientvejlederne de nødvendige kompetencer og tid til at hjælpe det antal patienter, der ønsker hjælp med at udforme og videresende skriftlige klager og anmeldelse af erstatningskrav?
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 100-18 om Patientvejledere stillet af Annie Hagel - Enhedslisten

​099
​Jacob Rosenberg (I)
​11/6-2018
​Vi vil gerne stille følgende politikerspørgsmål vedrørende Letbanen:
1. Er der en plan for, hvor regionen vil finde besparelser i fx den offentlige trafik, for at finansiere letbanen? Hvis nej, hvordan vil forløbet for denne beslutningsproces så være?....
Læs administrationens svar incl bilag på politikerspørgsmål 099-18 vedr. Letbanen stillet af Jacob Rosenberg og Niels Høiby - Liberal Alliance

​098
​Henrik Thorup (O)
​11/6-2018
​Jeg har fået en forespørgsel fra en patient vedrørende p-ordningen på Rigshospitalet:Når man indkaldes til ambulante tider, kan man parkere på Rigshospitalet gratis, men når de indlægger patienten, så skal man selv finde og betale for parkeringen. Kommentar fra patienten: Hvis man skal bruge en P-plads et par timer ved ambulant indkaldelse er der gratis parkering, men hvis man derefter indlægges til behandling 2 gange 8 timer, (med tilladelse til at tage hjem om aftenen), efter besøget på den ambulante afd., så skal man selv ”lige” finde en P-plads og betale, når man møder op til fortsat behandling. I vedkommendes tilfælde 100 kr. pr. gang.
Hvor går skillelinjen mellem indkaldt til behandling og fortsat behandling med hensyn til parkeringsbetaling contra gratis?
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 098-18 om parkering på Rigshospitalet stillet af Henrik Thorup - Dansk Folkeparti

​097
​Henrik Thorup (O)
​8/6-2018
​Jeg har fået oplyst, at der til personalet der er tilknyttet 1813, udsendes et nyhedsbrev der kaldes ”Telegrafen”.
Jeg skal bede om en begrundelse for, at ”Telegrafen” bringer et langt indlæg om den muslimske ramadan, og hvilken gavn personalet har af hovedparten af teksten i deres professionelle virke?
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 097-18 om nyhedsbrev til 1813 fra Henrik Thorup - Dansk Folkeparti

​096
​Christine Dal Jensen (V)
​8/6-2018
​Jeg er blevet bekendt med at special- og praktiserende læger grundet den nye persondatalov ikke kan få adgang til eksempelvis røntgen billeder fra deres patienter taget på regionens hospitaler, men fremadrettet kun må modtage en skriftlig beskrivelse af billederne, har dette sin rigtighed og hvordan påvirker persondataloven vores deling af billedmateriale på tværs af sektorer?  
Læs administrationenssvar på politikerspørgsmål 096-18 om persondatalov og røntgenbilleder stillet af Christine Dal Jensen - Venstre

​095
​Peter Westermann (F)
​7/6-2018
​Vi har den seneste tid set flere sager, hvor fund af giftstoffer har lukket drikkevandsboringer i vores region, senest i Hvidovre og Dragør, hvor pesticiden DMS er fundet. Jeg ønsker derfor at vide:...
Læs administrationssvar på politikerspørgsmål 095-18 om drikkevandsforurening stillet af Peter Westermann - Socialistisk Folkeparti

​094
​Anne Ehrenreich (V)
​6/6-2018
​Regionsspørgsmål om ambulanceberedskaber og responstider
I opfølgning af svarene på regionsspørgsmål 32/18 og 69/18 om ambulanceberedskaber har jeg kun fået oplyst responstiderne på A-kørsler (dem med udrykning) men ikke på Kørsel B (akut med uden udrykning) og Kørsel C (inden for en time). Var det muligt at få dem? Opgøres responstiderne ensartet i regionerne, eller kan man som borger ikke sammenligne oplysningerne fra region til region? og i bekræftende fald hvad årsagen er til det? 
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 094-18 om ambulanceberedskaber og responstid stillet af Anne Ehrenreich - Venstre

​093
​Karin Friis Bach (B)
​4/6-2018
​Lægefaglig behandling på Udlændingecenter Ellebæk
Jeg er blevet kontaktet af en sundhedsfagligt uddannet borger, som er meget bekymret over kvaliteten af den sundhedsfaglige behandling, der ydes på Udlændingecenter Ellebæk. Hun er med i en støttegruppe til de indsatte i Ellebækfængslet og hun blev kontaktet da en handicappet indsat, der har gennemgået en større operation i april, ikke blev tilfredsstillende smertebehandlet.
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 093-18 om Lægefaglig behandling på Udlændingecenter Ellebæk stillet af Karin Friis Bach - Det Radikale Venstre

​092
​Flemming Pless (A)
​4/6-2018
​Angående underentreprenører på Hvidovre Hospital
I forbindelse med en DR dokumentar "Afsløret - Selskabssvindlerne" fremgår det at en entreprise på 14 mill. kr ikke har svaret skat eller moms. Der er desuden tale om skraldespandsselskaber, der tjener til at sløre ejerkredsen.
Jeg skal i den forbindelse spørge om følgende:
Har Region H taget skridt til at dette ikke kan gentage sig i andre byggeriet?
Findes der, ligesom vi har regler om kædeansvar, regler, der sikrer at de selskaber, vi benytter os af, overholder regler om skat og moms?
Har der været andre sager, der ligner sagen fra Hvidovre Hospital
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 092-18 angående underentreprenører på Hvidovre Hospital stillet af Flemming Pless - Socialdemokratiet

​091
​Marianne Frederik (Ø)​30/5-2018​Vedr. seksuel chikane
I Politiken 28.maj omtales en undersøgelse FOA har gennemført, hvor det fremgår, at op mod hver fjerde social- og sundhedsarbejder har oplevet seksuel chikane indenfor det sidste år. Tidligere har også sygeplejersker, medicinstuderende og læger udtrykt, at flere har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed på arbejdspladsen. - Hvorvidt er der lavet undersøgelser af omfanget af seksuel chikane på regionens arbejdspladser? - Hvorvidt findes der en personalepolitik på området. (fx på de enkelte hospitaler / afdelinger). - Hvorvidt findes der en guide til, hvordan sundhedspersonalet kan håndtere uønsket opmærksomhed. - Hvordan kan ansatte tale med andre om problemerne?
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 091-18 om seksual chikane stillet af Marianne Frederik - Enhedslisten

​090​Marianne Frederik (Ø)​29/5-2018​Vedr. Forberedende Grunduddannelse (FGU)
Jeg har modtaget denne henvendelse fra en borger.
Hvorvidt er det rigtigt? Hvorvidt kan regionen gøre noget ved sagen?
”Noget tyder på, at der i København, Frederiksberg, Tårnby og Dragør er planlagt for få skoler ift. det potentielle elevtal og det økonomiske grundlag, hvilket alt andet lige vil betyde et ringere tilbud for målgruppen i de nævnte kommuner sammenlignet med resten af landet”.
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 090-18 om Forberedende Grunduddannelse FGU stillet af Marianne Frederik - Enhedslisten

​089
​Randi Mondorf (V)
​28/5-2018
​Aflyste operationer -  Rigshospitalets hjertecenter
I Juni 2017 stillede jeg spørgsmål til omfanget af aflyste operationer på hjertecenteret på Rigshospitalet. På baggrund af svaret havde jeg en forventning om, at der var sket væsentlige forbedringer og vi idag kender omfanget.  Baseret på en konkret, aktuel henvendelse om en aflyst hjerteoperation på Rigshopitalets hjertecenter, ønsker jeg følgende spørgsmål belyst....
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 089-18 om aflyste operationer på Rigshospitalets hjertecenter stillet af Randi Mondorf - Venstre

​088
​Anne Ehrenreich (V)
​28/5-2018
​Hvad er årsagen til den kraftige stigning i ambulanceudrykningerne i 1. halvår 2018? Henviser til artikel "Dramatisk stigning i ambulanceudrykningerne i Region Hovedstaden" af 27. maj 2018 på beredskabsinfo.dk .
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 088-18 om stigning i antallet af ambulanceudrykninger stillet af Anne Ehrenreich - Venstre
 
​087
​Jacob Rosenberg (I)
​28/5-2018
​Politikerspørgsmål om diktering i sundhedsplatformen:
Mange af vores hospitalsafdelinger vil kunne få glæde af at anvende diktering til deres funktioner. Dette gælder specielt, hvor der er udfordringer for at nå den vanlige produktion, ved notat-tunge journalrutiner, og ved arbejdsprocedurer, hvor lægerne kan aflastes rationelt ved at lade sekretærer eller andre udføre ordinationer såsom henvisninger, bookinger o.a. Der er tillige læger, som har vanskeligt ved at skrive egne notater f.eks. pga. sprog-barrierer eller ordblindhed.....
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 087-18 om diktering i sundhedsplatformen stillet af Jacob Rosenberg - Liberal alliance, rev 27.08.2018

​086
​Jacob Rosenberg (I)
​28/5-2018
​Det forlyder fra læger i vores region, at man i Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden ikke se røntgenbilleder taget i Region Sjælland, når man befinder sig på et hospital i Region Hovedstaden. Grundtanken ved at de to regioner skulle have samme system var vel netop, at man ubesværet kunne se journaloplysninger, testresultater, røntgenbilleder m.m. på tværs af regionerne. 1) Er det korrekt, at man ikke kan se røntgenbilleder på tværs af de to regioner? 2) Gælder det også for andre sundheds-relevante informationer om patienten? 2) Hvis det forholder sig som skitseret, hvad er så årsagen? 3) Og hvad er løsningen?
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 086-18 om røntgenbilleder i sundhedsplatformen stillet af Jacob Rosenberg - Liberal alliance

​085
​Anne Ehrenreich (V)
​25/5-2018
​I opfølgning af regionsspørgsmål 168/17 vil jeg gerne høre, hvordan vi i Region Hovedstaden sikrer os, at basislisten med anbefalinger om den billigste medicin implementeres af vores praktiserende læger, hvilket både vil sikre patienterne billigere medicin og samfundet mere sundhed for pengene. Har sagen på noget tidspunkt været rejst i samarbejdsudvalget for praktiserende læger, og hvad har drøftelsen resulteret i? Kunne vi evt. rejse sagen på ny i samarbejdsudvalget og i Regionshandicaprådet? Drøftes spørgsmålet i Danske Regioner?
Hvordan kan vi få mere fokus på implementering af basislisterne i almen praksis? Kunne opdateringerne af basislisten blive gjort mere transparente? 

​084
​Torben Kjær (Ø)
​25/5-2018
​Politikerspørgsmål - Kardiologi på Nordsjællands Hospital
Da borgere får aflyst ambulante tider på kardiologisk afdeling på Nordsjællands Hospital samtidigt med, at man overfor pressen har meddelt, at man har etableret en ny kardiologisk afdeling, som skal forbedre området og tiltrække kardiologer, vil jeg bede om besvarelse af følgende spørgsmål:
1. Hvor mange kardiologer og andet personale mangler man på Nordsjællands Hospital for at have kapacitet til at løse behovet?.....
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 084-18 om kardiologi på Nordsjællands Hospital stillet af Torben Kjær - Enhedslisten

​083
​Torben Kjær (Ø)
​25/5-2018
​Politikerspørgsmål - Herlev-Gentofte akutmodtagelse
På baggrund af henvendelse fra en borger med konkrete oplevelser vil jeg bede om besvarelse af følgende spørgsmål:
1. Er ambulanceberedskabet konkret i Ballerup instrueret i, at de kun må køre mennesker med mulig blodprop i hjertet til Herlev hospital og ikke må køre til Gentofte, selv om det er her, man kan fortage KAG, ballonudvidelse etc.?...

​082
​Christoffer Buster Reinhardt (C)
​24/5-2018
​Jeg har hørt, at fødende på Hvidovre Hospital, i modsætning til fødende på regionens øvrige fødeafdelinger, ikke tilbydes lattergas.
1) Er det korrekt?
Hvis ja:
2) Gælder det alle fødestuer på Hvidovre Hospital?
3) Hvad er baggrunden for at borgerne i Region Hovedstaden får et uens tilbud?
4) Hvad vil det koste at tilbyde lattergas til de fødende på Hvidovre Hospital?

​081
​Tormod Olsen (Ø)
​22/5-2018
​Opfølgende spørgsmål til (RR-028-18 (RR-214-17 og RR-226-17) vedr. Copenhagen Winter Games (CWG)
Tak for svar, som jeg dog ikke findes fyldestgørende i forhold til spørgsmålene jeg rejser.
1.a Der gives ikke svar på om bevillingen af de 1 million kr. er i overensstemmelse med forretningsordenen for WOCO, og eventuelle regler for beløbsgrænser, som kræver at beslutningerne hæves til bestyrelsesniveau.
​080
​Anne Ehrenreich (V)
​22/5-2018
​I opfølgning af Regionens svar på spørgsmål 46/2018 vil jeg gerne vide, hvor mange af de investeringer, som er tiltrukket af Copenhagen Capacity, som vedrører virksomheder, der er bosiddende uden for København men i bl.a. Nordsjælland, på Amager mv. Bistår Copenhagen Capacity også virksomheder, som har kontor uden for Købehavn, og hvor mange eksempler er der på dette?
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 080-18 om Copenhagen Capacity stillet af Anne Ehrenreich - Venstre

​079
​Jacob Rosenberg (I)
​22/5-2018
​En patient har henvendt sig til mig, da hun ikke kan se en beskrivelse af en MR-skanning foretaget på et privathospital efter henvisning fra det offentlige pga. ventetidsgaranti. Hun undrer sig over, at man ikke kan se skanningssvaret, hverken i Sundhedsplatformen eller på sundhed.dk.
Mine spørgsmål er derfor følgende:...
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 079-18 om journaludveksling ml. privathospitaler og regionen ift. SP stillet fra Jacob Rosenberg - Liberal Alliance

​078
​Marianne Frederik (Ø)
​22/5-2018
​Politikerspørgsmål vedr. tandlægerne, stillet af Marianne Frederik, Enhedslisten. 
Hvad vil konsekvenserne være, hvis tandlægerne beslutter, ikke at tilslutte sig den nye ordning?
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 078-18 om tandlægeordning stillet af Marianne Frederik - Enhedslisten

​077
​Niels Høiby (I)
​16/5-2018
​Vi har netop haft en influenzaepidemi, som medførte mange indlæggelser og overbelægning på de internmedicinske afdelinger landet over. Statens Seruminstitut vurderer generelt, at en sådan epidemi medfører en overdødelighed på ca. 1000 mennesker hovedsagelig ældre. Profylaktisk anbefales vaccination, men årets vaccine dækkede ikke så godt. 
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 077-08 om Influenzabehandling stillet af Niels Høiby - Liberal Alliance

​076
​Jacob Rosenberg (I)
Niels Høiby (I)
Line Ervolder (C)
Christine Dal Jensen (V)
Annette Randløv (B)
Freja Södergran (O)

​15/5-2018
​Der verserer rygter vedrørende kontrakt-indholdet omkring Sundhedsplatformen, og vi ønsker derfor svar på følgende:
1. Hvad vil det koste at komme ud af den igangværende leasingkontrakt for Sundhedsplatformen?
2. Er der andre kontrakter, som vil skulle opsiges, såfremt man på et tidspunkt vælger at stoppe anvendelsen af Sundhedsplatformen, og hvis ja, hvad vil dette så koste?
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 076-18 om kontrakt-indhold omkring Sundhedsplatformen stillet af Jacob Rosenberg, Niels Høiby, Line Ervolder, Christine Dal, Annette Randløv og Freja Södergran.

​075
​Anne Ehrenreich (V)
​9/5-2018
​Jeg har hørt, at der er overvejelser om at fjerne tilskud til tandlægebehandling, hvormed prisen bliver uoverkommelig for mange mennesker. Er det korrekt? Hvad er op og ned om forhandlingerne om tandlægeoverenskomsten?
Læs svar fra administrationen

​074
​Anne Ehrenreich (V)
​8/5-2018
Regionsspørgsmål om jordemødre.​
I lyset af regionsrådet nylige beslutning om fødeområdet har jeg et par spørgsmål om jordemødrenes arbejde på området:
1. Er det korrekt forstået, at Region Hovedstaden hjemmefødselsordning adskiller sig væsentligt fra Region Sjælland ved at der ikke anvendes jordemødre, som alene varetager hjemmefødsler og indgår i kendt jordemoderordning og jordemødrene skal varetage dobbelt så mange fødsler som i hjemmefødselsordning Sjælland? Hvad er årsagen til det? Hvorfor har vi ikke samme ordning, som i Region Sjælland, som jeg forstår, at de privat praktiserende jordemødre foretrækker at arbejde i?.....
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 074-18 om fødeklinikker og jordemoderrekruttering stillet af Anne Ehrenreich - Venstre

​073
​Jens Mandrup (F)
​8/5-2018
​Spørgsmål om geriatere.
I takt med den demografiske udvikling tilsiger fornuften at der må blive brug for flere geriatere. Jeg ønsker derfor at vide:  
- Hvilken vision/planer vi har i region H har for geriatere og i hvilke funktioner?
- Hvor mange der skønnes behov for?
- Hvor mange vi har og hvor mange der pt er under uddannelse?
- Er ovenstående svar det typiske billede fra resten af landet?
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 073-18 om antal geriatere stillet af Jens Mandrup - Socialistisk Folkeparti

​072
​Christine Dal Jensen (V)
​8/5-2018
​Politikerspørgsmål om abortrådgivning
Når en kvinde i region hovedstaden søger vejledning vedrørende abort. 
Hvilke tilbud forefindes?
Hvor henvises man til? 
Hvad findes der af skriftligt materiale, hjemmeside eller pjecer? 
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 072-18 om tilbud ifbm evt. abort stillet af Christine Dal Jensen - Venstre

​071
​Anne Ehrenreich (V)
​7/5-2018
​Regionsspørgsmål om sundhedstest/fundusfotografering hos optikere
 Flere optikere tilbyder kunderne såkaldte øjensundhedstest, herunder fundusfotografering hvor de bl.a. måler trykket i øjet og sender patienter til øjenlægerne, hvis de måler et for højt tryk eller observerer andre mistænkelige ting.....
Læs svar fra administrationen

​070
​Annette Randløv (B)
​4/5-2018
​Smerteklinik.
Hvis man søger på ventetid på behandling på smerteklinik kommer der kun oplysninger om Hvidovres smerteklinik frem. Hvor er tallene for Rigshospitalet og Herlev?
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 070-18 om ventetid på smerteklinik stillet af Annette Randløv - Det Radikale Venstre

​069
​Anne Ehrenreich (V)
​30/4-2018
​Regionsrådet for Hovedstaden har på et tidspunkt godkendt, at vi har tilkøbt 4 beredskaber. Jeg vil gerne høre, hvem vi betaler for at løse denne opgave. Er det Falck eller andre? 
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 069-18 om køb af 4 beredskaber stillet af Anne Ehrenreich

​068
​Anne Ehrenreich (V)
​30/4-2018
​Ifølge artiklen "Regioner køber konsulentydelser i blinde" 27/4-2018 i Mandag Morgen køber Regionerne fortsat konsulentydelser i blinde. Hvordan ser situationen ud i Region Hovedstaden, som ikke har svaret på henvendelsen fra Mandag Morgen - i følge det oplyste? Har vi forbedret styringsmekanismerne siden Rigsrevisionens rapport i foråret 2017?
Læs svar fra administrationen

​067
​Anne Ehrenreich (V)
​30/4-2018
​Når Metrocityringen åbner vil der i følge vedhæftede artikel blive indført et såkaldt kvalitetstillæg, som er en stigning i billetprisen på ca. 1 kr. pr. tur for at benytte metroen. Jeg vil høre, hvad vi gør i Region Hovedstaden for at informere borgerne om dette og mindske generne for borgerne af denne prisstigning, som de færreste nok har været opmærksom på.  
http://myldretid.dk/nyheder/nr/940 
Læs svar fra administrationen

​066
​Jesper Clausson (A)
​26/4-2018
​Pressen har igennem de seneste par dage kunne kortlægge, hvorledes Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade (LMS) har haft en ekstrem medarbejderflugt igennem de sidste tre år. Flere eksperter påpeger, at der ifm. dette forløb kan være spildt midler, der skulle være brugt på sårbare unge. Har Region Hovedstaden samarbejde med LMS?
Har LMS modtaget midler fra Region Hovedstaden, enten direkte eller som led i arbejdet med spiseforstyrrelser, selvskade og sårbare unge?
Hvilke krav stiller regionen til NGO’er man indgår samarbejde med, ift. at sikre god forvaltning af offentlige midler?
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 066-18 om samarbejde med Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade stillet af Jesper Clausson - Socialdemokratiet

​065
​Annette Randløv (B)
​20/4-2018
​Jeg hører fra fagfolk, at de mener akutklinikken Gentofte uforvarende kan komme til at udgøre en fare for patientsikkerheden, idet folk i al almindelighed ikke forstår, at der er forskel på en småskade klinik og så en rigtig skadestue. Det betyder, at patienter ind i mellem som selvhenvendere opsøger akutklinikken bl.a med svært tilskadekomne, hvor man så skal overflytte folk til Herlev i al hast, for at få dem bragt hen på et hospital, hvor de rigtige resourcer og kompetencer er tilstede. Jeg ved ikke om sådanne tal findes, men ved man hvor mange gange akutklinikken har været nødt til at sende folk videre i 2017 og ved man noget om, alvorligheden.
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 065-18 om henvendelser til akutklinik stillet af Annette Randløv - Det Radikale Venstre

​064
​Christoffer Buster Reinhardt (C) 
​18/4-2018
​Under henvisning til til spørgsmål 55 fra 2017 af Karsten Skawbo-Jensen, skal jeg spørge til udviklingen/bede om en opdatering på tallene vedrørende antallet af kommunikations og pressemedarbejdere i Region Hovedstaden.
Læs svar fra administrationen
​063
​Anne Ehrenreich (V)
​18/4-2018
​Jeg har hørt, at Region Hovedstaden skal udpege to personer til Kongernes Nordsjælland. Såfremt det er korrekt, hvordan udpeges de to personer?
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 063-18 om Kongernes Nordsjælland stillet af Anne Ehrenreich - Venstre
​062
​Martin Geertsen (V)
​18/4-2018
​Administrationen bedes give en generel skriftlig orientering om organiseringen af ”Ambulatorium for overvægtige børn og unge” på NOH, herunder budget, antal medarbejdere, ventelister/ventetider samt eventuelt samarbejde med kommunerne?  
Læs svar fra administrationen

​061
​Torben Kjær (Ø)
​17/4-2018
​Politikerspørgsmål - Indkøb af motorcykler 
1. Er det korrekt, at den præhospitale virksomhed har indkøbt 2 motorcykler til lægekørsel, eller er der tale om en aprilsnar? 
Hvis motorcyklerne er indkøbt, vil jeg yderligere bede følgende besvaret: 
2. Hvad er begrundelsen for indkøbene, og hvilket niveau i regionen har besluttet indkøbene?....
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 061-18 om indkøb af motorcykel til akutberedskab stillet af Torben Kjær - Enhedslisten

​060
​Annette Randløv (B)
​16/4-2018
​Fælles Mikrobiologi. Vi har i RegionH adskillige mikrobiologiske afdelinger. De udfører alle en masse ens prøver (f.eks. legionella i trachealsekret, herpes i spinalvæsken, pneumocyster i BAL væsker). På hverdage udføres undersøgelserne mange steder i RegionH, på weekender og helligdage ingen steder. Det er flere gang foreslået, at sådanne undersøgelser kun skal udføres et sted i regionen, men så til gengæld hver dag (måske to gange for visse prøver) året rundt.  Man kunne opbygge en ekspertise på den afdeling, der havde et stort volumen og dermed sikre en høj kvalitet i prøvesvarene samtidig med, at man med stordriften ville spare penge ved kun at lave undersøgelserne et sted.  Hvor langt er man med dette?
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 060-18 om mikrobiologiske undersøgelser stillet af Annette Randløv - Det Radikale Venstre

​059
​Annette Randløv (B)
​16/4-2018
​Monte-Bello. Vi har et fantatisk genoptræningstilbud i Monte-Bello Spanien.
Hvordan er den lægelige opbakning, hvis folk under træningsopholdet bliver syge, kommer akut til skade. Er der aftaler med omliggende hospitaler og ved man noget om kvaliteten af disse?
Læs svar fra administrationen

​058
​Annette Randløv (B)
​16/4-2018
Sundhedshuse. Der tales meget om sundhedshuse og jeg er bekendt med at det nye sundhedshus i Helsingør er under udarbejdelse.
Det kunne jo blive en model for, hvordan vi bl.a tænker det nære sundhedsvæsen udført. På hvilken måde er regionen inde i dette?
Læs svar fra administrationen

​057
​Jesper Clausson (A)
​13/4-2018
​Tolkning i sundhedsvæsenet
Hvorledes vurderes det at indførelse af brugerbetaling på tolkebistand i sundhedsvæsenet for personer, der har været i Danmark i mere end tre år, vil påvirke sundheden for de berørte? Hvad er omfanget af tolkebrug i Region Hovedstaden? Hvem udfører tolkning for Region Hovedstaden på sundhedsområdet og hvilke kvalifikationer har disse til at udfører opgaven på en sundhedsfaglig kompetent måde.
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 057-18 om gebyr på tolkning stillet af Jesper Clausson -Socialdemokratiet

​056
​Randi Mondorf (V)
​11/4-2018
​Administrationen bedes oplyse, hvor langt implementeringen af patientansvarlig læge er. Hvis muligt, ser jeg meget gerne en orientering på et kommende Forretningsudvalgsmøde. Endvidere ønskes det oplyst, hvordan kommunikation og meldinger til de pårørende koordineres, så de ikke bliver meget forskellige....
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 056-18 vedr. Patientansvarlig læge stillet af Randi Mondorf - Venstre

​055
​Randi Mondorf (V)
​11/4-2018
​Baseret på en konkret patient oplevelse på Nordsjællands hospital  inden påske, ønskes det oplyst på hvilket lægefagligt grundlag en patient hjemsendes ? Benyttes udelukkende en fysisk vurdering af patientens tilstand og mulighed for at klare sig selv ?Hvordan indgår en vurdering af patientens mentale tilstand ? Hvilke retningslinjer er gældende ?
I dette tilfælde hjemsendes en meget konfus, men fysisk kompetent patient, som ikke er i stand til at tage vare på sig selv med den begrundelse, at det er påske.
Læs svar fra administrationen

​054
​Martin Geertsen (V)
​9/4-2018
​Administrationen bedes redegøre for, hvorledes man vil reagere på twitter-brugeren ”Jack Vojs”, som har udgivet sig for at være overlæge på Onkologisk afdeling på Rigshospitalet, herunder om administrationen af hensyn til den almindelige tillid til sundhedsvæsnet vil politianmelde den pågældende twitter-bruger for eksempel for brud på autorisationsloven?
Læs svar fra administrationen

​053
​Jacob Rosenberg (I)
​9/4-2018
​Ifølge Detektor (https://www.dr.dk/nyheder/indland/milliardunderskud-forsvandt-letbane-fik-aendret-rapport) blev der i en rapport udeladt vigtige oplysninger, som gav et negativt indtryk af økonomien for Letbanen. Derfor var politikere i region og kommuner fejlinformerede, da de skulle tage beslutning om finansiering etc.

1. Hvornår kom disse oplysninger til regionens kendskab? Dvs. vidste man det, før det blev offentliggjort i TV-programmet Detektor? 
2. Hvilke konsekvenser får disse nye oplysninger for projektet? Er der konsekvenser for økonomien, regionens risiko, eller er der personalemæssige konsekvenser?
3. Hvem er ansvarlig for, at oplysningerne blev udeladt i rapporten? Får det ansættelsesmæssige konsekvenser for den eller de ansvarlige for at gemme oplysninger for de politiske beslutningstagere?
Læs svar incl. bilag fra administrationen


​052
​Anne Ehrenreich (V)
​9/4-2018
​I lyset af DRs detektorprogram om Letbanen den 5. april 2018 skal vi bede om en redegørelse for fakta i sagen. Fremkom udsendelsen med nye fakta, som ændrer det beslutningsgrundlag, som Regionsrådet havde ifm møderne i Regionsrådet henholdsvis den 2. marts og den 13. marts 2018? I bekræftende fald på hvilken måde? Og hvilke skridt må Regionsrådet tage for at følge op på udsendelsen og klargøre situationen over for borgerne?
Læs svar incl. bilag fra administrationen

​051
​Peter Westermann (F)
​9/4-2018
​Er det korrekt, jf. denne pressemeddelelse fra DSR Hovedstaden (https://www.facebook.com/vibeke.westh.3/posts/1898677033498792), at flere afdelinger faktisk har samme eller dårligere hverdagsnormering end nødberedskabsnormering og at de af denne grund må undtages fra strejke/lockout? 

Det bedes i øvrigt oplyst hvor mange, hvilke og hvorfor disse afdelinger er stillet sådan. Et udgangspunkt kan være en oversigt over de afdelinger, der, jf. denne artikel, https://www.dr.dk/nyheder/indland/faa-fastansatte-sygeplejersker-hospitaler-oensker-aflyse-op-mod-halvdelen-af-lockout, har anmodet om fritagelse fra lockout, samt en angivelse af hvor stor en andel af afdelingerne på regionens respektive hospitaler, der har anmodet om fritagelse fra lockouten. 
Læs svar fra administrationen

​050
​Niels Høiby (I) og Jacob Rosenberg (I)
​6/4-2018
​Vi har læst i pressen, at Region Hovedstaden  endnu ikke har modtaget en endelig, godkendt revisionserklæring om it-sikkerheden hos Sundhedsplatformens leverandør Epic. Dokumentet skulle iflg. pressen have været sendt til regionen i juni sidste år, men vil først være klar til maj i år iflg. aktindsigt som Version2 har fået.  Vi har tidligere...
Læs svar fra administrationen

 

​049
Karin Friis Bach (B), Sophie H. Andersen (A), Karsten Skawbo-Jensen (C) og Karoline Vind (F)
​​6/4-2018
​Vi vil hermed gerne stille nogle spørgsmål vedr. en mulig anvendelse af PrEP i Region Hovedstaden. Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP) er en type forebyggende antiviral medicinsk behandling, der effektivt beskytter  HIV-negative personer mod at blive smittet med HIV. Præparatet Truvada er godkendt i Danmark til at...
Læs svar fra administrationen

​048
​Peter Westermann (F)
​4/4-2018
​Spørgsmål udgår - henviser til revideret spørgsmål RR-051-18.

​047​Marianne Frederik (Ø)​4/4-2018

​Politikerspørgsmål vedr. vegetarisk og vegansk mad 
- Hvorvidt tilbydes der altid vegetarisk og vegansk mad på regionens hospitaler? - Hvorvidt tilbydes der altid vegetarisk og vegansk mad til patienter, der er i behandling for spiseforstyrrelser? - Hvorvidt er det rigtigt, at man nogen steder...
Læs svar fra administrationen

​046
​Anne Ehrenreich (V)
​3/4-2018
​Jeg vil godt vide, hvor stort Region Hovedstadens bidrag til Copenhagen Capacity er/har været de sidste 4 år, hvor mange fuldtidsstillinger i Copenhagen Capacity, vi finansierer gennem vores bidrag, samt hvilke resultater Copenhagen Capacity har opnået som følge af RegionHs bidrag.
Læs svar fra administrationen

​045
​Marianne Frederik (Ø)
​3/4-2018
​Hvorvidt er der indsamling af plastikaffald på regionens arbejdspladser?
Er der særlig affaldssortering af plastik i hospitalernes kantiner? Hvis ikke, hvad er så forklaringen? .... 
Læs svar fra administrationen

​044

​Henrik Thorup (O)

​21/3-2018

​Efter forlydender sender RegionH Psoriasis patienter til udlandet (Israel) til behandling med saltvandsbade? Er det korrekt hvilken effekt er der så dokumenteret for behandling af Psoriasis patienter...
Læs svar fra administrationen

​043
​Henrik Thorup (O)
​15/3-2018
​Jeg skal bede oplyst hvad der kræves for at blive patientansvarlig læge? 
Hvilke opgaver har den patientansvarlige læge, der adskiller sig fra andre læger på samme afdeling?
Læs svar fra administrationen
​042
​Christoffer Buster Reinhardt (C)
​15/3-2018
​Hvordan har udviklingen  i antal kliniske vejledere i forhold til antallet af sygeplejerskestuderende i klinik været på de enkelte hospitaler de seneste år?
Læs svar fra administrationen
​041
​Niels Høiby (I) og Jacob Rosenberg (I)
​14/3-2018
​Under Regionsrådsmødets pkt. 8, d. 13-3-2018, hvor forvaltning af forskningsmidler og revisionens slutrapport var emnet, var der nogle problemer, der ikke blev behandlet. Når overlæger og afdelingslæger (seniore) og yngre forskere ansat på regionens hospitaler skal deltage i videnskabelige konferencer i udlandet, er de, som systemet fungerer nu for de fleste forskere, nødt til at lægge ud af egne personlige midler for at dække registreringsgebyrer, transport i det pågældende land, måltider mm., da disse seniore forskere ikke længere må have et regionskreditkort.  
Læs svar fra administrationen

​040
​Annette Randløv (B)
​8/3-2018
​Vedr. SP har jeg efterhånden mange gange hørt at det vigtige er at den er "datadreven", men hvad betyder det?
Læs svar fra administrationen
​039
​Christoffer Buster Reinhardt (C)
​8/3-2018
​Nedenstående spørgsmål stilles på baggrund af en samtale med en borger, som har udøvet akut hjertemassage på åben gade til en person som han ikke kendte. Efterfølgende sidder han tilbage med et stort ubesvaret spørgsmål om, hvad der videre skete med patienten og om det var korrekt førstehjælp han havde foretaget. Derfor ønsker jeg følgende oplyst:
1. Har førstehjælpsgivere nogen mulighed for at få en opfølgning på vedkommende som de har ydet hjælp til - evt i anonymiseret form?
2. Hvilken faglig tilbagemelding/feedback får førstehjælpsgivere efter de har udøvet deres flotte indsats?
3. Giver lovgivningen overhovedet regionen nogen form for rum til ovenstående?
Læs svar fra administrationen

​038
​Per Tærsbøl (C)
​5/3-2018
​Borgerhenvendelse vedr. Bus
Læs svar fra administrationen
​037
​Anne Ehrenreich (V)
​5/3-2018
​Som følge af lægemanglen i Region Hovedstaden oplever mange borgere at måtte beholde lægen i en by, de er fraflyttet fra. De oplever endvidere ikke at have noget valg af læge, da der er lukket for tilgang hos mange læger. Jeg vil derfor høre, om det har været overvejet fra regionens side at lave en venteliste hos de læger, som har lukket for tilgang, hvor borgerne kan skrive sig op og hvorfra der tages, når tilgangen midlertidigt åbnes? Jeg ved, at der er mange borgere, som er interesseret i det - frem for som nu dagligt at skulle følge med i, om den foretrukne læge pludseligt har åben for tilgang. Det nuværende system gør det også tilfældigt, hvem der er så heldig at få den ønskede læge, når der et par timer en tilfældig dag bliver åbnet for tilgang. En ordning med en venteliste ville være en mere retfærdig løsning på den uheldige situation, vi desværre befinder os i. 
Læs svar fra administrationen 

​036
​Jacob Rosenberg (I) og Niels Høiby (I)
​28/2-2018
Baggrund:  I en række dagblade, bl.a. JP 25/2-18, beskrives den nylige landrestsdom, som frifinder Region Hovedstaden for erstatningsansvar pga. for sen indkaldelse af patienter til mammografi-screening.
Læs svar fra administrationen

​035
​Anne Ehrenreich (V)
​27/2-2018
​Regionsspørgsmål om reklamer på busser
Jeg vil høre, hvordan reklamer på Movias busser påvirker RegionHs betaling for busserne. Får vi dem billigere, når der er reklamer på? og har vi indflydelse på, om de busser vi lejer har reklamer på? Hvor meget taler vi om, og hvordan påvirker vi, om de busser vi lejer har reklamer på?
Læs svar fra administrationen

​034
​Anne Ehrenreich (V)
​27/2-2018
​Regionsspørgsmål om letbanen
Jeg vil høre, om Region Hovedstaden har et overblik over udgifterne til ledningsændringer ifm med konstruktionen af Letbanen, samt hvem der afholder disse udgifter. 
Læs svar fra administrationen

​033
​Anne Ehrenreich (V)
​27/2-2018
​Borgere har spurgt mig, om det er korrekt, at der på søndage ikke er en børnelæge på vagt på børnemodtagelsen på Hvidovre Hospital før kl 09.30 ?!
Læs svar fra administrationen
​032
​Anne Ehrenreich (V)
​27/2-2018
​Regionsspørgsmål om ambulanceberedskaber
I forlængelse af Susanne Due Kristensens spørgsmål om ambulanceberedskaber (Spørgsmål nr.: 021-18) vil jeg bede om en status for anvendelsen af de 19,3 mio. kr. til ambulanceberedskaber, herunder oplysning om, hvor mange beredskaber der er tilkøbt samt længden af tilkøbene samt om baggrunden for længden af tilkøbene. Jeg vil gerne bede om et regnskab for forbruget i 2017 samt budget for 2018. Endvidere vil jeg gerne kende udviklingen i responstiderne i perioden 2017-18? 
Læs administrations svar fra politikerspørgsmål 032-18 om abulancebredskaber stillet af Anne Ehrenreich

​031
​Torben Kjær (Ø)
​27/2-2018
​Politikerspørgsmål - Tyveri på hospitaler
En nær ældre pårørende blev 24. februar 2018 indlagt akut med lårbensbrud på Hillerød Hospital og skulle opereres den følgende morgen...
Læs svar fra administrationen

​030
​Anne Ehrenreich (V)
​26/2-2018
​Jeg har erfaret, at høreklinikken på Hillerød hospital nu henviser patienter bosiddende i Rudersdal Kommune, som gennem mange år har været behandlet i Hillerød til Bispebjerg hospital. Forklaringen er, at patienterne nu hører til Bispebjerg Hospital. Patienterne får samtidig at vide, at de kun kan få transportgodtgørelse til Bispebjerg og ikke længere til Hillerød. Jeg vil derfor høre, om der er sket en flytning af området, hvem der har besluttet det, og hvad begrundelsen er for det? Jeg vil også høre, om patienterne fortsat har frit valg og selv kan beslutte at blive i Hillerød? og om de orienteres de om det? Endelig vil jeg gerne vide, om det er korrekt, at patienterne tilbydes høreapparater af relativ ældre dato, som ikke nemt kan serviceres?
Læs svar fra administrationen

​029
​Christoffer Buster Reinhardt (C) og Karsten Skawbo-Jensen (C)
​21/2-2018
​Politikerspørgsmål af Christoffer Buster Reinhardt og Karsten Skawbo-Jensen: Tilbud om HPV-vaccine til alle unge borgere i Region Hovedstaden
 Piger i Danmark tilbydes som bekendt gratis HPV-vaccination, og pr. 1.2.2018 kan også drenge/mænd, som har sex med drenge/mænd, få vaccinen hos praktiserende læge eller hos Aids-Fondet. Tilbage uden tilbud om gratis HPV-vaccine står nu heteroseksuelle drenge/mænd. Dette udfordrer Region Hovedstadens målsætning om lighed i sundhed, og samtidig betyder det vigende antal HPV-vaccinationer hos piger, at heteroseksuelle drenge/mænd ikke nødvendigvis vil være så godt beskyttet, som det var forudsat. 
Læs svar fra administrationen

​028
​Tormod Olsen (Ø)
​20/2-2018
​Opfølgende spørgsmål på svar om CWG af 5 december
Jeg ønsker at stille følgende opfølgende spørgsmål til (RR-214-17 og RR-226-17) Angående svaret til spørgsmål 1:
Jeg er uforstående overfor, at beslutninger til en værdi af 1 millioner kr. træffes uden at der tages referat. Om muligt ønsker jeg indblik i den pågældende forretningsorden, som gør dette muligt.
Læs svar fra administrationen

​027
​Torben Kjær (Ø)
​19/2-2018
​Politikerspørgsmål - Fyring grundet Cannabisolie
Ifølge TV2 Bornholm den 18. februar 2018 er medarbejder på Psykiatrisk Center bornholm fyret, fordi medarbejderen har fortalt til Bornholms Tidende, at hun bruger Cannabisolie mod rygsmerter. På den baggrund vil jeg bede følgende spørgsmål besvaret:....
Læs svar fra administrationen

​026
​Annie Hagel (Ø)
​19/2-2018
​Enhedslisten ønsker en redegørelse af forløbet, der har ført til, at der på Hvidovre Hospital ikke tilbydes jordemoderkonsultationer før graviditetsuge 28. Endvidere ønsker vi en gennemgang af planen for hvordan situationen skal afhjælpes, således at Hvidovre hospital igen lever op til Sundhedsstyrelsens retningslinjer for svangreomsorg.
 Jeg linker til debatten her:

https://www.tv2lorry.dk/artikel/line-ser-foerst-jordemoder-i-7-maaned-det-er-frustrerende

Læs svar fra administrationen

​025
​Annie Hagel (Ø)
​19/2-2018
​Jeg vil gerne have en oversigt over ubesatte læge – og sygeplejerskestillinger på regionens hospitaler, fordelt på afdelinger.
Læs svar fra administrationen
​024
​Martin Geertsen (V)
​19/2-2018
​Administrationen bedes oplyse om og i givet fald i hvilken form, man har dialog med Københavns Kommunes vedrørende parkeringsforhold i forbindelse med de hospitaler, der er beliggende i den Københavns Kommune f.eks. henset til det store antal parkeringsbøder, der er uddelt på Juliane Maries Vej ved Rigshospitalet, som ifølge denne artikel fra Lorry 7. februar 2017 er den gade i København, hvor der uddeles fjerde flest P-bøder? 
Læs svar fra administrationen

​023
​Anne Ehrenreich (V)
​19/2-2018
​Administrationen bedes redegøre for, om det er i overensstemmelse med reglerne og hvorvidt det er forekommet, at Rådgivningsenheden for Sygehusvalg eller andre instanser i Region Hovedstaden overfor borgere/patienter har oplyst, at de 4 ugers udredningsret kun gælder inden for patientens eget optageområde forstået således, at en borger, der f.eks. bor i Hørsholm, fortaber sin ret til max 4 ugers ventetid på udredning, såfremt vedkommende ønsker behandling på Gentofte/Herlev Hospital eller Rigshospitalet, hvormed vedkommende altså både taber retten til at blive indkaldt til Gentofte/Herlev Hospital indenfor 4 uger, men også retten til, såfremt det ikke kan tilbydes, retten til udredning på privathospital? 
Læs svar fra administrationen

​022
​Susanne Due Kristensen (A)
​14/2-2018
​Vedr. rekruttering og fastholdelse på de medicinske afdelinger.
I 2009 blev der afholdt et medarbejdertopmøde i Frederiksborgcenteret vedr. rekruttering og fastholdelse af personale på de medicinske afdelinger. I 2014 blev regionsrådet på et Temamøde om udfordringerne på det medicinske område orienteret om, at der fortsat var store udfordringer med at rekruttere og fastholde erfarent personale på Regionens hospitaler. Bl.a. havde en stor andel af sygeplejerskerne på Nordsjællands medicinske afdelinger under 2 års anciennitet. Jeg vil derfor gerne have svar på følgende spørgsmål: .....
Læs svar fra administrationen

​021
​Susanne Due Kristensen (A)
​14/2-2018
​Politikerpørgsmål vedr. ambulancetjenesten
Jeg vil gerne have svar på følgende spørgsmål:
1) I 2017 afsatte regionen 19,3 millioner kroner årligt til at indkøbe ekstra ambulanceberedskaber. Dette primært i relation til at kunne bringe responstiden ned, men også for at kunne overholde de belastningsgrader der er anført i ambulancekontrakterne. Nu hører jeg fra flere reddere, at disse ekstra ambulanceberedskaber ikke er sat i drift.....

​020
​Jacob Rosenberg (I) og Niels Høiby (I)
​12/2-2018
​Spørgsmål: Vi har fået en række henvendelser fra sundhedspersonale, som undrer sig over muligheden for adgang til personfølsomme sundhedsdata for personer uden behandlingsansvar. Dette er bl.a. omtalt i en række artikler på net-mediet version2.dk (vedhæftet).
Vi vil derfor gerne spørge om følgende:
Læs svar fra administrationen

​019
​Annie Hagel (Ø)
​9/2-2018
​Jeg har et par opfølgende spørgsmål til nr. 224-17 og 212-17, som jeg håber, I kan svare på.
1. Hvilke patienter bør fagligt set henvises til behandling i Akutklinikken i Helsingør og hvilke til Akutmodtagelse i Hillrød?
2. Hvilke faglige kompetencer findes i Akutklinikken i Helsingør?
3. Er det muligt at se, om der henvises flere til Akutklinikken i Helsingør efter den konstruktive dialog? Hvis det er for tidligt, hvornår forventer...
Læs svar fra administrationen


​018
​Annette Randløv (B)
​8/2-2018

​Jeg forstår ikke, hvorfor man igen anvender udtrykket gevinstrealisering i samme sætning som sundhedsplatformen. Det er en rød klud i ansigtet på de mange klinikere, som kan se, at alt fungerer langsommere og utilfredsstillende. Sundhedsplatformen er mange steder i virkelig "Bad standing" og skal dette vendes, må budgettet afspejle, at vi både i det politiske og administrative niveau signalerer, at vi er klar over, at der skal en massiv, håndholdt indsats til for få alle afdelinger til at få systemet gjort intuitivt og smart. Jeg har netop læst om Stenos relative succes på området. Kan man ikke overveje at kopiere modellen og så lave en lignende indsats afdeling for afdeling. Det er en investering, som formentlig "æder" den gevinstrealisering, der omtales. Men den er helt nødvendig. 
Læs svar fra administrationen

​017
​Hanne Andersen (A)
​7/2-2018
​Da jeg har fået en henvendelse fra en borger angående forskellige former Screeningstilbud, til mennesker med handikap. Har jeg følgende spørgsmål:
Hvordan sikre man at mennesker med forskellige former for handikap får de samme muligheder for at deltage i forskellige Screeningstilbud?
Jeg tænker her på mennesker med forskellige former for spasmer, med fx. CP (spastiske lammelser) hvor der måske er tale om en brystkræft-screening? Men det kan også være mennesker med andre former for spasmer, måske ifb med diagnoser som Apopleksi , Parkinson eller andet!
Måske mennesker med meget svære fysiske- og eller psykiske handikap?
Læs svar fra administrationen


​016
​Karsten Skawbo-Jensen (C)
​6/2-2018
Med mellemrum blusser diskussionen og de etiske overvejelser op i forhold til brug af anonym sæddonation versus sæddonation fra kendt donor.
Jeg skal i den forbindelse stille følgende spørgsmål:
1)  På hvilke fertilitetsklinikker i Region Hovedstaden udføres fertilitetsbehandling, hvor donorsæd indgår i behandlingen?....
Læs svar fra administrationen

​015
​Anne Ehrenreich (V)
​6/2-2018
​Der er desværre tegn på, at borgerne i Nordsjælland udsættes for ret uheldige og langvarige forløb, når de henvender sig til Sundhedshuset i Helsingør. Baseret på en konkret oplevelse på Sundhedshuset i Helsingør har jeg følgende spørgsmål om samarbejdet mellem Sundhedshuset i Helsingør og Hillerød Hospital...
Læs svar fra administrationen

​014
​Jacob Rosenberg (I) og Niels Høiby (I)
​6/-2018
​Vi har fået en henvendelse fra en patient, som har beskrevet et problem omkring blodprøvesvar:
Tidligere kunne der gå et par uger, før man som patient kunne se sine blodprøvesvar på nettet. Dette skulle for nylig være ændret, så man burde kunne se blodprøvesvarene straks samtidig med sin læge - uden forsinkelse. Faktum er imidlertid anderledes. De udkommer ...
Læs svar fra administrationen

​013
​Annette Randløv (B)
​2/2-2018
​Jeg kan se at der er udloddet en pulje til brug for indsatsen i fht spiseforstyrrede fra staten. Er det noget de enkelte behandlingssteder før eller er det noget vi gør centralt fra i regionen ?
Læs svar fra administrationen
​012
​Martin Geertsen (V)
​1/2-2018
​Kan Administrationen oplyse, hvorvidt man har skelet til erfaringerne fra de store landsdækkende udbud på scannerudstyr til hospitalerne i 2009 og 2011, i forberedelsen af det kommende billeddiagnostiske udbud i Region H?  
Kan Administrationen bekræfte, at man har en plan om at køre det kommende billeddiagnostiske udbud således, at man kun vil udpege en leverandør til både Rigshospitalet, Bispebjerg Hospital og Herlev Hospital f.s.v.a. både MR and CT-scannere? Og i bekræftende fald om der er foretaget en risikovurdering ift. at udpege kun en leverandør?
Læs svar fra administrationen

​011
​Martin Geertsen (V)
​31/1-2018
​Administrationen bedes oplyse det samlede årlige budget for ”Supercykelstier” samt Region Hovedstadens andel heraf? 
Læs svar fra administrationen
​010
​Annie Hagel (Ø)
​23/1-2018
​En pårørende fortæller, hvordan hans kræftsyge far blev kørt rundt i en ambulance fra hospital til hospital i to timer, fordi hospitalerne ikke ville tage imod ham, de mente ikke, patienten hørte hjemme hos dem.
Hvordan kan det gå til? Hvordan, hvornår og hvem afgør, hvor en ambulance skal køre hen? Jeg mener at have hørt om et lignende tilfælde for nogle år siden? Er det sket flere gange i de senere år og i så fald i hvilke sammenhænge? Og er der gjort noget for at undgå gentagelser?
Læs svar fra administrationen

​009
​Annette Randløv (B)
​22/1-2018
​Jeg er blevet gjort opmærksom på, at der er forskel på hvor lang tid man står på venteliste til at få en nyretransplantation alt efter om denne skal udføres på Rh, Odense eller Århus.
Jeg vil gerne spørge, hvor lang ventetiden er på hvert af de 3 hospitaler og om der er nogen indlysende årsag til det, hvis det ligger forskelligt?
Endelig vil jeg spørge om der er "frit valg" for patienter, der skal nyretransplanteres.
Læs svar fra administrationen 

​008
​Annette Randløv (B)
​22/1-2018
​Efter at have modtaget opdatering om sundhedsplatformen vil jeg gerne spørge om følgende: 
Hvad omfatter basal uddannelse i SP. Hvor lang tid tager det. Hvem har ansvaret for at gøre det?
Hvor mange kliniske byggere mangler der. 
Er der nogen specialer, som er dårligere repræsenteret end andre. 
Hvem kan være klinisk bygger. Bliver der tilført afdelingerne en særlig pulje penge til at frikøbe evt, byggere.
Læs svar fra administrationen

​007
​Henrik Thorup (O)
​17/1-2018
​På et tidspunkt blev der sidste år adviseret for Regionsrådet, at der skulle laves 100 p-pladser på Gentofte Hospital, til aflastning for de mange biler der holder på de nærmeste sideveje, til gene for beboerne.
Hvor påtænkes p-pladserne opført på grunden?
Hvornår forventes arbejdet at kunne gå i gang?
Læs svar fra administrationen

​006​Marianne Frederik(Ø)16/1-2018​Politikerspørgsmål vedr. medicinmodulet i SP
Spørgsmål stillet af Marianne Frederik, Enhedslisten
 - Hvad gøres der for at sikre, at Sundhedsplatformen ikke sender persondata til USA?
Her tænkes specielt på, at sikre dokumentation for at danske patientdata ikke misbruges eller kommer i uvedkommende hænder. Se nedenstående.
Læs svar fra administrationen

​005​Marianne Frederik (Ø)16/1-2018

​Politikerspørgsmål vedr. medicinmodulet i SP
Spørgsmål stillet af Marianne Frederik, Enhedslisten
 - Hvorvidt er det Fælles Medicinkort (FMK) blevet bedre integreret i Sundhedsplatformen?
- Hvorvidt er medicinmodulet i Sundhedsplatformen blevet forbedret?
Læs svar fra administrationen

​004
​Karin Friis Bach (B)16/1-2018​Fra en borger i Hillerød er jeg blevet oplyst om følgende problem:
Når en handicappet kørerstolsbruger skal på hospitalet og bliver hentet af en ambulance, kan vedkommende ikke få sin egen kørestol med sig på grund af de aftaler, der ligger mellem Falck og regionen. Patienten får i stedet en kørestol til låns på hospitalet, som ikke er tilpasset vedkommendes krop, hvilket giver ekstra gener....
Læs svar fra administrationen
 
​003
​Niels Høiby & Jacob Rosenberg (I)
11/1-2018
​Der blev af budgetforligspartierne ved møde d. 27-11-2017 bevilliget 22 mio. kr. til ansættelse af lægesekretærer m.v. for bl.a. at understøtte lægernes arbejde med Sundhedsplatformen (SP) og sikre øget aktivitet på regionens hospitaler. Vi har imidlertid erfaret, at ....
Læs svar fra administrationen

​002
​Randi Mondorf (V)
​9/1-2018
​1. Hvis man vil lave en særlig indsats i relation til integration / ghettoer som indeholder et trænings-/ uddannelses element,  - er der så nogen regionale midler, der kan gå den vej ?
2. Den store budgetpost Social- og Specialundervisningsområdet 4.16 er vel udelukkende til børn med meget særlig behov og fysisk eller psykiske handicaps ?
Læs svar fra administrationen

​001
​Torben Kjær (Ø)
​4/1-2018
​Politikerspørgsmål - Respiratorer og individuelle behov
Vedrørende udbud af respiratorer er jeg af brugere gjort bekendt med, at der opleves problemer med at få et udstyr, som tilgodeser respiratorbrugerens individuelle behov eksempelvis for at kunne tale frit og ubesværet.
  Respiratorcenter Øst har ved læge over for respiratorbruger oplyst, at de kun kan tilbyde behandling med Trilogy respirator, og at det først kan blive ændret ved fornyet udbud. Samme respiratorbruger har af regionens administration fået oplyst, at der i nogle få tilfælde er mulighed for efter et lægeligt skøn at købe et andet produkt.
På denne baggrund vil jeg bede om besvarelse af følgende spørgsmål:
Læs svar fra administrationen

Redaktør