2014 - spørgsmål fra regionsrådets medlemmer til administrationen

Her finder du de spørgsmål, som regionsrådets politikere har stillet administrationen i 2014 samt administrationens svar.

Spørgsmål fra regionsrådet og svar fra administartionen

Nr.

Spørger

Dato

Spørgsmål

272Henrik Thorup (O)21/12-
14

Af dagens Jyllands Posten (21.12.) citeres regionsrådsformanden for – i en mail –
at ”Og vi har modtaget mange positive tilbagemeldinger fra tilfredse borgere…”
Jeg vil gerne have oplyst eksempler på hvad de mange omtalte konkrete positive
henvendelser med tilfredshed med 1813 består i, og hvor mange man har modtaget?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

271Henrik Thorup (O)21/12-14

Idet jeg kan henvise til tidligere spørgsmål og svar vedr. den gennemsnitlige behandlingstid
for klagesager i Region Hovedstaden – Enhed for Sundhedsjura (Spr. 023- 107- 172- 219)
skal jeg spørge, hvad der konkret gøres for at få den uacceptable lange behandlingstid
forkortet?........
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

270Lise Müller (F)
19/12-14

Hermed spørgsmål vedr. De nye uniformer.Der er forlydender om flere steder hvor der
ofte ikke er nok tøj, hvilket resulterer i at medarbejderne enten må gå i eengangs-uniformer,
låne hinandens brugte uniformer eller bruge samme uniformer over flere dage......
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

269    Mette Abildgaard  (C)   19/12-14

På grund af mange omrokeringer, sammenlægninger og besparelser har det i
Region Hovedstaden i de senere år været nødvendigt at afskedige meget personale, og
heraf mange som har været ansat længe i regionen. Også med det seneste budgetforlig
er dette situationen. Dette giver mig anledning til følgende spørgsmål:.....
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

268Niels Høiby (I)30/10-14Mens jeg var i Kina læste jeg i Jyllands-Posten, at Hovedstadsregionens
 indkøbspolitik vedr. udstyr fra medicovirksomheder til 4 kardiologiske
afdelinger har været at betale overpris for udstyret.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

267Tormod Olsen (Ø)    18/12-14

Ifølge sagen om resultatkontrakt med Copenhagen Capacity fremgår det i
administrationens opfølgning til Erhvervs- og vækstudvalget, at kontrakten
 indgås i forhold til § 13 i lånebekendtgørelsen for regioner – Økonomi- og
 Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1581 af 17. december 2013.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

266Niels Høiby (I)17/12-14

Jeg vil på baggrund af konkrete besparelser på enkelte afdelinger bede
administrationen om at oplyse om alle forskellene på de
besparelsesforslag fra alle hospitalerne og deres afdelinger, som vi fik
 forelagt i august, da vi forhandlede forlig, og de nu udmeldte
 besparelser 3,5 måneder senere.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

265Kenneth Kristensen Berth (O)16/12-14

Det bedes oplyst, hvornår Copenhagen Prides ansøgning om en bevilling
 på 1.000.000 kr om året i udviklingsmidler er modtaget på
 regionsgården.
Det bedes samtidig oplyst i hvilken anledning den er sendt?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

264Lise Müller (F) 16/12-14

Jeg vil gerne vide om det er korrekt at der er foretaget en ændring af
praksis ifm udførelse og honorering af Smear-undersøgelse i almen
praksis og hvori den består? Hvordan var reglerne før og hvordan er de nu. Desuden også baggrunden for ændringen.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

263Karin Friis Bach (B)16/12-14

Jyllandsposten bringer i dag et læserbrev, som taler i mod
mammografiscreeninger pga. den usikre evidens for effekten.
I den forbindelse nævnes, at borgere, som ikke tager imod tilbuddet, indkaldes til "belærende samtaler" hos deres praktiserende læge.
Er det en procedure, som vi anvender i Region H?
I givet fald - hvordan fungerer det? (hvem indkaldes? hvornår? osv)
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

262Finn Rudaizky (O)15/12-14

Vedrørende ansattes forbrug af taxaer på Region Hovedstadens
hospitaler.
Jeg ønsker oplyst, hvor mange penge der i 2011, 2012, 2013 og i 2014 til
 dato, er brugt på hospitalspersonale, der af en grund har taget en taxa
 på/fra/til/under arbejde.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs supplerende svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

261Erik R. Gregersen (A)13/12-14

Tolke på hospitalerne.

Hvilke kvalitetskrav stilles der til tolkene på hospitalerne?
Nøjes man med familie og venner til patienten eller er det autoriserede
 tolke der benyttes. Og hvilke kriterier stilles der?
Er det, det enkelte hospitals traditioner der afgør dette?
Jeg har fået en forespørgsel om dette fra en borger.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

260Kenneth Kristensen Berth (O)10/12-14Copenhagen Capacitys direktion består foruden af CEO Claus Lønborg af
 Marianne Lubanski og Nikolaj Lubanski?
 Er det korrekt, at disse to personer er bror og søster, hvis det ikke er
korrekt, hvordan er de så beslægtet?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

259Charlotte Fischer (B)10/12-14Jeg har læst i Politiken i dag 10.12 om May Olofssons afskedigelse.
Ytringsfrihed er en grundlovssikret ret – og derfor er det naturligvis
 magtpåliggende at sikre vores medarbejderes ytringsfrihed.
 En sag som denne kan også handle om meget andet end netop
 ytringsfriheden.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

258Kenneth Kristensen Berth(O)09/12-14Kan det oplyses, hvor mange af de medarbejdere, der var ansat i 1813
per 1. januar 2014, der stadig er ansat i 1813 per 1. december 2014?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

257Flemming Pless (A)09/12-14Den 7. december 2014 var der en nyhedsudsendelse på DR1, der fortalte
 om udsivning af olie fra raffinaderiet i Fredericia.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nye vindue)

256Anne Ehrenreich (V)05/12-14Ifølge Dagens Medicin den 5. december 2014 http://www.dagensmedicin.dk/nyheder/rigsrevisionen-kritiserer-darlig-kontrol-med-forskningsmidler/ har Rigsrevisionen
kritiseret kontrollen med forskningsmidler bl.a. på Rigshospitalet og
Herlev hospital. Jeg vil derfor spørge, hvordan der følges op på Rigsrevisionens rapport, så det sikres, at vi fremadrettet har den nødvendige kontrol med forskningsmidlerne.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

255Lene Kaspersen (C)04/12-14

Her er nogle spørgsmål ang Copenhagen Capacitys SPI-projekt
 (Samarbejde om proaktivt investeringsfremme)
Der ønskes en status på Copenhagen Capacitys SPI-projekt.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs bilag 1 til svaret (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs bilag 2 til svaret (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

254Annie Hagel (Ø)03/12-14    Jeg har fået en henvendelse fra Astma-Allergi i Danmark, som bekymrer
 sig om, hvordan ændringer i organiseringen af hud- og allergiområdet i
Region Hovedstaden
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)


253Kenneth Kristensen Berth (O)03/12-14Kan regionen bekræfte, at den psykiatriske udrykningsordning i
 øjeblikket er nedlagt i weekenden og i stedet køres af paramedicinere?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue) 

252Kenneth Kristensen Berth (O)03/12-14Kan regionen bekræfte, at der i øjeblikket er flere opsigelser end
nyansættelser i 1813? Kan Regionen bekræfte, at man i flere tilfælde har
 måttet betale op til 6.500,- kr. til sygeplejersker, som har været villige til
 at tage overarbejde i form af 12-timers vagter i 1813?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

251Kenneth Kristensen Berth (O)03/12-14Kan det oplyses, hvorvidt vagtplanen for 1813 for jule- og nytårsdagene
er på plads, om der er vakancer i forbindelse med disse dage, hvornår
vagtplanen i givet fald er kommet på plads? Og kan det bekræftes at 1813
 p.t. er så hårdt spændt for, at man kun opererer med vagtplaner
 for en uge ad gangen?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

250Kenneth Kristensen Berth (O)03/12-14Vil Region Hovedstaden oplyse hvorledes oplæringen af ansatte
 sygeplejersker i 1813 foregik i januar måned henholdsvis her i
 oktober og november måned?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

249Kenneth Kristensen Berth (O)03/12-14Vil Region Hovedstaden tage skridt til at følge den anbefaling, som
fremgår af Erhvervsstyrelsens afgørelse om Wonderful Copenhagen,
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

248Lise Müller (F)01/12-14Jeg vil gerne bede om trivselop resultaterne for regionens
akutmodtagelser og -klinikker for 2014. Resultaterne bedes præsenteret
 op mod regionens generelle resultater.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs bilag til svaret (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

247Charlotte Fischer (B)25/11-14Jeg har læst Miljøstyrelsens nye rapport om ”Ftalater i offentlige indkøb” http://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2014/10/978-87-93283-05-3.pdf.
 Region Hovedstaden indgår i rapportens undersøgelse.
 Rapport tegner et overordnet billede af medicoområdet som et felt,
 hvor der er rige uudtømte muligheder for at indkøbe ftalatfrit udstyr.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

246Charlotte Fischer (B)25/11-14P1 Orientering har sat fokus på den ambulante psykiatri.
 I udsendelsesrækken blev det beskrevet som et problem, at mange
patienter udebliver fra deres aftaler i den ambulante psykiatri.
Fordi de skulle være for syge til at overholde deres aftaler.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

245Henrik Thorup (O)25/11-14Spr.1​. Af artikel i Jyllands Posten den 24. november fremgår det, at
regionens ønsker om mere åbenhed ikke rækker til at give en offentlig
 forklaring på hvilken resultater man nåede frem til vedr. de interne
 undersøgelser om evt. misbrug af forskningsmidler, samt hvilke
konsekvenser det har fået for de der har misbrugt forskningsmidlerne
 til andet end hvad der er relevant for forskningen.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

244Anne Ehrenreich (V)24/11-14Jeg forstår, at vi i Region Hovedstaden står over for at skulle investere i
yderligere automatisering af kræftmedicinblanding – udover den
løsning Rigshospitalet startede med at installere i 2012.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

243Anne Ehrenreich (V)23/11-14Hvorfor er det, at praktiserende læger ikke kan henvise patienter direkte
 til scanning, men skal gå via hospitalet?
Gælder det kun i Region Hovedstaden eller også i øvrige regioner?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

242Anne Ehrenreich (V)23/11-14I vedlagte artikel i Politiken af 22. november 2014 om robotteknologi
får man indtryk af, at teknologien ikke er nyttig, og at der mangler
 evidens for anvendelsen af udstyret.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

241Torben Kjær (Ø)22/11-14I kronik i Politiken den 14. november 2014 under overskriften
 ”Lokalsygehuse slog mine venner ihjel”, beskrives konkret ulighed i
 sundhed for personer med handicap og fatal fejlbehandling med døden
 til følge på grund af behandlersystemets manglende viden om
særlige handicapgrupper.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

240Henrik Thorup (O)22/11-14Jeg ønsker oplyst, hvad der gøres for at sikre ordentlig IT drift?
Hvilke tiltag tages i brug, herunder om der ikke findes en plan B, eller
erstatningsansvar ved den ustabile drift?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

239Anne Ehrenreich (V)20/11-14I lyset af vedlagte artikel í Metroexpress den 20. november 2014, som oplyser,
at unge med sklerose ikke får den behandling de har krav på, bl.a. i Region Hovedstaden,
skal jeg bede om en redegørelse for retningslinjerne for behandling af personer
med sklerose og vores overholdelse af behandlingsprotokollerne......
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

238Kenneth Kristensen Berth (O)    20/11-14Kan det oplyses, hvor mange patientklager, der er tilgået Rigshospitalet henholdsvis
Glostrup og Herlev Hospital omkring behandlingen af sklerosepatienter f.eks. inden for
de sidste tre år?......
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

237Kenneth Kristensen Berth (O)    20/11-14Er regionen i besiddelse af oplysninger om, hvor mange konsultationer,
der er aflyst med sklerosepatienter? .....
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

236Torben Kjær (Ø)19/11-14Ved selvsyn kunne jeg over 4 døgn på Nordsjællands Hospitals
hjerteafdeling konstatere, at der dagligt lå op til et to-cifret antal
 patienter på gangarealerne, hvilket afstedkom, at der altid var
en brandvagt til stede.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Bilag 1 (pdf-fil, åbner i nyt vindue) 
Bilag 2 (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

235Charlotte Fischer (B)13/11-14Antallet af kosmetiske operationer stiger. Det drejer sig om alt fra løft
 af fedtsugninger og brystoperationer til løft af øjenlåg og tatoveringer.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

234Martin Geertsen (V)13/11-14

Herunder en række spørgsmål, som jeg gerne ser administrationens svar
 på:
Hvor mange patienter med Hepatitis C med moderat eller svære
 leverskader står på venteliste til behandling i Region Hovedstaden?,
 jf. Artikel i august 2014 i Ugeskrift for læger nr. 176.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

233Charlotte Fischer (B)11/11-14Jeg har modtaget henvendelse om honoreringen af praktiserende
gynækologer i forbindelse med opsætning af spiral i livmoderen.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

232Marianne Frederik (Ø)02/11-14Hvilke opgaver må regionen udføre for andre offentlige myndigheder
i kommuner og andre regioner og under hvilke præmisser?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

231Henrik Thorup (O)07/11-14

Jeg skal bede oplyst, hvilke aktuelle problemer der er vedr. økonomien
på de igangsatte hospitalsbyggerier, som omtalt i Frederiksborg Avis
 dags dato (7.11.)
Læs svar fra administratioen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs bilag til svaret (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

230Kenneth Kristensen Berth (O)07/11-14MetroXpress har nu ved to lejligheder i indeværende uge afsløret brud på
udbudsregler og køb hos nærtbeslægtede i forbindelse med
Eurovisionens Grand Prix.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

229Lise Müller(F)07/11-2014

Spørgsmål om FMK
1. Hvad er udbredelsesgraden ift hospitaler og praktiserende læger?.....
Læs hele spørgsmålet (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

228     Lise Müller (F)    04/11-2014

Jeg har følgende 5 del-spørgsmål om forskning.
1. Hvilke krav stiller regionen vedrørende regionens forskeres adgang til rådata
i forbindelse med forskningsprojekter, der udføres i samarbejde med medicinindustrien?
Sikres der i alle samarbejdsaftaler fuld adgang til rådata - eller der undtagelser?........
Læs svar fra administratioen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

227Per Seerup Knudsen (A)        1/11-2014

Jeg har mødt påstanden om, at regionen i de seneste år havde ansat ”1000-vis af nye læger”.
Det er naturligvis ikke rigtigt, men jeg vil gerne have oplyst antallet af lægelige stillinger i regionen, udviklingen i antallet af stillinger samt den årlige udskiftning (f.x. i %) i de seneste 5 år.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

226Anne Ehrenreich (V)1/11-2014I forlængelse af mit spørgsmål nr. 181 og brev fra foreningen rygsmarvsskadede til
Regionsrådet for Hovedstaden vil jeg høre, om det er korrekt, at vi i forbindelse med
budgetforhandlingerne har vedtaget besparelse på behandlingen af rygmarvsskadede,
da jeg ikke kan læse dette ud af besparelseskataloget.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

225Charlotte Fischer (B)31/10-2014

Som led i den grønne omstilling og specielt med afsæt i cirkulær økonomi peges der på
leasing som et redskab til at opnå mere bæredygtigt forbrug. Det gælder også i forbindelse
med indkøb, hvor en region fx kan vælge at lease hospitalsudstyr i stedet for at købe det
(møbler, senge, medicinsk udstyr, linned mv.)
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

224Kenneth Kristensen Berth (O)31/10-2014

Det bedes oplyst, hvilke parter på Sct. Hans Hospital, der er blevet hørt i relation
til etablering af et asylcenter på hospitalets matrikel? De skrivelser, der er tilgået
regionen i den forbindelse bedes venligst oversendt.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs bilag A til svaret (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs bilag B til svaret (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs bilag C til svaret (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

223Kenneth Kristensen Berth (O)31/10-2014

Der ønskes svar på nedenstående spørgsmål, som stilles i forlængelse
af svaret på spørgsmål 172.
Er det korrekt, at det i den kontrakt, som er indgået med revisionsfirmaet ikke fremgår,
at revisionsfirmaet skal tjekke bilag fra hospitalerne? Foretages der af revisionen....
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

222Henrik Thorup (O)27/10-14Af omtale i JP den 27.10. fremgår det, at Region Hovedstaden har en
 specialkontrakt til visse leverandører når der indkøbes
 hjertekardiologiske produkter f.eks. pacemakere.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

221Charlotte Fischer (B)27/10-14Jyllands-Posten bringer 27.10 en artikel om ”Sådan tryller hjerteafdelinger
i hovedstaden driftsmidler om til forskningsmidler”. Jeg har på den baggrund
 en række spørgsmål, der tager afsæt i regionens sponsorpolitik
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

220Finn Rudaizky (O)26/10-14

Vedrørende 1813.
Hvor mange ekstra stillinger er der oprettet på de tre børneafdelinger i
Region hovedstaden i forbindelse med opstart og videre drift af 1813?
Hvor meget koster det?
Hvor mange ekstra stillinger er der ligeledes oprettet i akutmodtagelserne
 til at tage sig af 1813 patienter? Hvor meget koster det?
Har der været givet ekstra bevillinger til de to nævnte typer af afdelinger?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

219Anne Ehrenreich (V)26/10-14I budgetaftalen for 2014 blev det aftalt, at "hospitalerne skal systematisere
 arbejdet omkring indsamling, opbevaring og forsendelse af genanvendeligt
 udstyr, så udstyret i højere grad end tidligere kan doneres til udviklingslande
 på en etisk forsvarlig måde."
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

218Annie Hagel (Ø)21/10-14Ifølge budgetaftalen for 2015 for 2015 forventes der en besparelse på
40 millioner kroner om året ved at nedlægge det nye Elektive
Laboratorium og flytte analyserne af blodprøverne tilbage til hospitalerne.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

217Martin Geertsen (V)20/10-14Administrationen bedes oplyse udviklingen i den regionale indikator for
konkurrenceudsættelse (IKU – uden sygesikringsområdet) for de sidste
 10 år (eller så langt tilbage det er muligt) sammenholdt med gennemsnittet
for regionerne og hver af de andre regioner.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

216Marlene Harpsøe (O)17/10-14Hvilke udgifter er der forbundet med det stigende antal ambulancekørsler
 og udrykninger, hvor meget koster driften af ambulancerne i forhold til
det man havde budgetteret med, og er der afsat økonomiske midler til at
 dække de udgifter som det stigende antal ambulancekørsler og
 udrykninger medfører?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

215Marlene Harpsøe (O)17/10-14Vil Region redegøre for antallet af ambulancekørsler i perioden 2013
 til og med september 2014 (opdelt pr. måned)?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

214Lene Kaspersen (C)15/10-14Jeg vil gerne have oplyst, hvad kostede det hypermoderne computeranlæg
 på RHpl laboratoriet, som Lise Müller indviede for 4 mdr. siden?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

213Lise Müller (F)15/10-14

Tillægsspørgsmål til spørgsmål vedr autorisation og speciallæges
 fortsatte udøvelse.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

212Kenneth Kristensen Berth (O)14/10-14Hvilke overvejelser har Region Hovedstaden gjort sig i relation til retsligt
 at efterprøve værdien af den garantistillelse som Ejendomsselskabet
Refshaleøen forpligtede sig til i forbindelse med Det Europæiske Melodi
Grand Prix,
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

211Lise Müller (F)14/10-14I Politiken d. 13. okt er der en artikel om en læge, der har fået frataget
autorisationen. Det er beskrevet at lægen alligevel praktiserer og at han
 har adgang til henvisninger og journalnotater.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

210Abbas Razvi (B)13/10-14

(Jeg har fået disse spørgsmål under et besøg hos en praktiserende læge.)
1) Angående kommunikationen mellem almen praksis og hospitalerne.
Vi oplever, at samarbejdsklimaet er rigtig godt, når vi tager telefonen og
 drøfter en patient eller en problemstilling med lægerne på hospitalerne.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

209Mette Abildgaard(C)09/10-14I forbindelse med udviklingen af en ny printstrategi dateret november 2012
 blev det besluttet at gennemføre et pilotprojekt på Bispebjerg Hospital,
og et center på Rigshospitalet.
 Læse svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

208Finn Rudaizky (O)08/10-2014Hvor længe har Region Hovedstaden været bevidste om, at
 der ville komme ekstraregninger til 1813-ordningen?
Læs svar fra administratioen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

207Kenneth Ktistensen Berth (O)08/10-14Vallensbæk Kommune har fra Hvidovre/Amager Hospital erhvervet en
ældre pavillon som tænkes anvendt som børnehave. Det ønskes oplyst,
 hvad den pågældende pavillon tidligere har været anvendt til og hvornår
 den pågældende pavillon blev erhvervet af Amager Hospital samt
hvis muligt pavillonens alder?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil åbner i nyt vindue)

206Anne Ehrenreich (V)08/10-14

Jeg har d.d. via pressen erfaret, at en 12-årig dreng fornyligt er død to
dage efter, at vagtcentralen afviste at sende en ambulance, jfr. link.http://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/sygdom/ECE2417431/12-aarig-dreng-doede-vagtcentral-afviste-at-sende-en-ambulance/
Jeg vil derfor høre om Region Hovedstaden er bekendt med sagen,
og om vi har været involveret i den via Alarmcentralen?
Og hvilken opfølgning der foretages for at undgå gentagelser?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

205Lise Müller (F)07/10-14Jeg vil gerne bede om en redegørelse for forløbet omkring den hjemløse
 mand der døde på Amager Torv og hvor der havde været minimum tre
opkald til 112.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

204Per Seerup Knudsen (A)07/10-14Som en del af budgetforliget 2015 vil der ske en omlægning og samling af
 laboratoriefunktionerne på hospitalerne. I den forbindelse er jeg blevet
fortalt, at der i Nordsjælland 2 gange dagligt kommer en chauffør for at
 hente blodprøver i hver praksis.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

203Henrik Thorup (O)06/10-14Er det fra regionens side godkendt, at Movia fremover ikke mere vil have
 køreplaner trykt på papir, således, at borgerne kun kan søge køretider
ved brug af en PC? Det indebærer, at køreplaner fremover kun findes
elektronisk og derved forhindrer en lang række borgere for information
 om køretider.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

202Randi Mondorf (V)06/10-14Jeg ønsker at vide lidt mere om hvilke kriterier der komme til at ligge til
 grund for sammenlægningerne af behandlingsenhederne på de nye
 sammenlagte hospitaler og hvordan vi som politikere kan få kendskab
 til vurderingerne.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

201Kenneth Kristensen Berth(O)06/10-2014Hvor mange penge blev i 2014 afsat på Sundhedsområdets Fælleskonto
 til etablering af det enstrengede og visiterede akutsystem?....
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

200Kenneth Kristensen Berth (O)06/10-14Det bedes oplyst om og i givet fald på hvilke hospitaler vi i dag har
betalingsparkering samt om det i forbindelse med de nye
sygehusbyggerier er planlagt, at der skal etableres betalingsparkering?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

199Anne Ehrenreich (V)06/10-14I lyset af artiklen i Politiken den 6. oktober 2014 om at DR forhindrer
Region Hovedstaden i at udlevere en række dokumenter til pressen om
 Eurovision uht paragraf 86 i radio- og fjernsynsloven,
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

198Lise Müller (F)04/10-14

Via DR.dk har jeg erfaret at regionerne og PLO er blevet enige om at
slukke for datastrømmen til databaserne DAMD, pga manglende
lovlighed.
Jeg vil derfor bede om en redegørelse:
Læs hele spørgsmålet (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

197Lise Müller ( F)03/10-14Jeg vil gerne bede om en status på spørgsmål 139. Svaret var i første
omgang at beregninger af kapacitetsbehov ville være færdige i august.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

196Per Seerup (A)02/10-14

Jeg har fået oplyst, at borgere er blevet henvist til en urologisk udredning
incl. CT-skanning samt diverse andre undersøgelser udenfor regionens sundhedsvæsen,
når udredningsgarantien ikke har kunnet overholdes. Tilsvarende på MR-området.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

195Lise Müller (F)02/10-14

Ift RHEL er der følgende spørgsmål jeg ønsker svar på:
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

194Charlotte Fischer (B)01/10-14Jeg har tidligere i forbindelse med budgetforhandlinger stillet spørgsmål
til støttemuligheder for IT-projekter, der omhandler genoptræning af de
 kognitive færdigheder hos hjerneskadede.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

193Charlotte Fischer (B)01/10-14Det fremgår af artiklen ”Lægeforeningen: Der skal styr på forbruget af
antibiotika” i Berlingske 1.10, at Herlev Hospital siden 2010 har arbejdet
målrettet på at nedbringe forbruget af antibiotika og er lykkedes med at få
 det markant ned.
Læs hele spørgsmålet (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

 
192Marlene Harpsøe (O)29/9-14Hvad er baggrunden for, at Movia har droppet de trykte køreplaner?
Hvad vil Region Hovedstaden og Movia gøre for at sikre, at denne
tvangsdigitalisering ikke belaster de ældre medborgere, for hvem
computer og internet kan være ukendt, i en sådan grad, at de bliver koblet
 fuldstændig af i forhold til den kollektive trafik?
Hvilke hensyn vil man tage til vores ældre borgere?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

191Leila Lindén (A)28/9-14Vedr. ventetid på oplæring i selvmonitorering til Ak-behandling:

Hvad er den aktuelle ventetid på oplæring i selvmonitorering til AK
 behandling?
Er der i øvrigt apparater nok?
Hvad koster et apparat?
Hvad er total-omkostningerne ved selvmonitorering sammenlignet med
 standardforløb på hospital og hos egen læge?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

190Lise Müller (F)26/9-14Jeg vil gerne vide om regionen har nogle uddannelsespuljer, enten lokalt i afdelinger, hospitaler
eller i regionen som personalet kan søge mhp at søge midler til at finansiere uddannelses-
og/eller konference/kongresrejser?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

189  Marlene Harpsøe (O)    25/9-14Hvor mange patienter med kræftdiagnoser fik i årene 2007 til 2013 en genoptræningsplan samt
igangsat genoptræning i forbindelse med udskrivning fra hospitalet? Hvad vil Region Hovedstaden
gøre for at sikre, at flere kræftpatienter har en genoptræningsplan klar og får igangsat genoptræning
så snart at de forlader sygehuset?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

188Finn Rudaizky (O)23/9-14Foranlediget af den nylige episode på Bispebjerg Hospitals lukkede
psykiatriske afdeling, hvor en indsat blev slået ned og lemlæstet af en
 anden indsat, skal jeg anmode om svar på følgende,:
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

187Anne Ehrenreich (V)21/9-14Jeg har erfaret, at Hillerød Hospital meddeler borgerne, at en ventetid på
18-36 timer ikke er usædvanligt.
Læs hele spørgsmålet (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

186Leila Lindén (A)21/9-14Tillægsspørgsmål til Politikerspørgsmål 163, besvarelse udsendt den 1/9-14
 omhandlende forbruget af FADL-vikarer på regionens hospitaler.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

185Martin Geertsen (V)18/9-14

Administrationen bedes redegøre for:
- Hvor stor en del af patienterne (beregnet i absolutte tal og procenter) på
hospitalerne i Region Hovedstaden, som i 2013 havde en aftale om planlagt
behandling, som udeblev herfra uden forudgående afbud?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

184Finn Rudaizky (O)16/9-14I den tidligere gode lægevagt, fyldte psykiatri på forskellige måder en hel
 del. Jeg har forstået, at dette håndterer man ikke i 1813, udover at formidle kontakt til den psykiatriske udrykningstjeneste.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

183Erik Sejersten (V)16/9-14Er det muligt at Regionens hørerklinik efter at en person har haft høre
apparat i 4 år indkalder patienten direkte til en kontrol for evt. ændring
af høreapparat/er, i stedet for som i dag at det skal går over en hørerlæge,
som skal foretage en hørerprøve og så henvise til hørerklinikken.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

182Martin Geertsen (V)15/9-14

Administrationen bedes vedrørende MR-scanninger redegøre for:
- Regionens samlede udgifter?
- Udgifter pr scanning?
- Hvor stor en del af scanningerne, som har været i udbud fra 2010-2014?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

181Anne Ehrenreich (V)11/9-141) Jeg deltog lørdag den 6. september 2014 i arrangement med fokus på
 rygmarvsskadede.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

180Mette Abildgaard (C)11/9-14I november 2008 redegjorde regeringens ekspertpanel, med Erik Juhl i
spidsen, for at der i Region Hovedstaden skulle nedlægges 21,3 % af de
 eksisterende somatiske sengepladser og 6,6 % af de eksisterende
 psykiatriske sengepladser, sammenlignet med tal fra 2006.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

179Charlotte Fischer (B)09/9-14I kølvandet på sagerne om misbrug af forskningsmidler har
Region Hovedstaden besluttet at stramme op og skabe klare retningslinjer
 for brug af forskningsmidler.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs bilag til svaret (pfd-fil, åbner i nyt vindue)

178Kenneth Kristensen Berth (O)08/9-14Det ønskes oplyst hvorfor budgettet på lønudgifter på den præhospitale
virksomhed er steget fra 96,8 mio.kr. i indeværende år til 194,3 mio.kr. på
budgetforslaget for 2015? Det bedes angivet præcist på hvilke områder
 herunder ambulancer, 1813 m.v. at udgiften er steget fra hvad og til hvad.
 Det bedes angivet hvad budgettet for 2014 henholdsvis budgettet for 2015
var/er for hvert af delområderne under den præhospitale virksomhed.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

177Kenneth Kristensen Berth (O)07/9-14I forlængelse af spørgsmål 156 bedes det oplyst, hvilke diagnoser de 24
patienter, der måtte vente længere end halvanden time havde og om
det i enkelte tilfælde har haft betydning for deres helbredstilstand,
at de har måttet vente så længe i telefonen?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

176Kenneth Kristensen Berth (O)07/9-14Det bedes oplyst hvad baggrunden er for, at patienter, der ringer til 1813 nu
 skal trykke 1 hvis de mener at være kommet til skade og ikke foretage noget valg,
hvis de er syge, er? Prioriteres den ene gruppe før den anden eller henvises gruppen,
det ikke trykker 1 direkte til lægerne, da det jo vil være en traditionel lægevagtspatientgruppe?
 Hvor længe har denne løsning været implementeret?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

175Kenneth Kristensen Berth (O)07/9-14Det bedes oplyst i hvor mange tilfælde lægevagtsbilen på Bornholm over
de sidste tre måneder ikke har været bemandet med læger.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

174Kenneth Kristensen Berth (O)07/9-14Det bedes oplyst i hvor mange dage og på hvilke dag den psykiatrivogn,
som regionen har bevilget penge til har kørt, og i hvor mange tilfælde
lægerne i stedet er blevet sat til at passe 1813.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

173Kenneth Kristensen Berth (O)04/9-14Undertegnede ønsker en redegørelse for status vedrørende den
 kommunale medfinansiering i relation til 1813, der har medført at
 kommunerne skal betale mere til regionen end hidtil.
Læs hele spørgsmålet (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

172Kenneth Kristensen Berth (O)01/9-14Hvilke beføjelser har Deloitte vedrørende revision på hospitalerne og
hvilke eventuelle begrænsninger heri er der i den aftale, som regionen har?
Har der eksempelvis været begrænsning i adgang til revision af bilag fra
overlæger, der forsker?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

171Finn Rudaizky (O)01/9-14Flere læger har oplyst, at der er mange eksempler på, hvor 1813 har bestilt
de såkaldte alfakørsler, som er kørsel 1 med blink og udrykning.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

170Lise Müller (F)29/8-14

Opfølgende spørgsmål til svar på spørgsmål 154 om fødsler:

Hvem fastlægger en afdelings eller et centers hhv aktivitets- og
 præstationsbudget? Er det KD eller hospitalets direktion?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

169Martin Geertsen (V)29/8-14Jeg ønsker at få en redegøre for om - og i givet fald hvorfor - der er truffet
 beslutning om kun at stille røntgenkapacitet til rådighed for kiropraktorer
 på de offentlige sygehuses røntgenafdelinger og ikke også stille de
 specialpraktiserende radiologers kapacitet til rådighed?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

168Kenneth Kristensen Berth (O)27/8-14Det ønskes oplyst, hvilke sager administrationen har arbejdet med i
relation til bevilling af vækstfremmemidler på Erhvervs- og
 Vækstudvalgets møde den 26. august 2014 - herunder hvilke sager, der
har været til overvejelse at bevilge støtte til i løbet af foråret 2014, før
det blev klart, at broderparten af de tilgængelige midler ville tilgå
 det skrantende ESC-projektselskab?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

167Kenneth Kristensen Berth (O)27/8-14Hvad fik administrationen til at anlægge en mere optimistisk prognose
for underskuddet i projektselskabet end projektselskabet selv?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

166Kenneth Kristensen Berth (O)27/8-14

1. I hvor mange tilfælde har 1813 udskrevet lægemidlet ketogan til
patienter, der har ringet ind?
2. Hvordan kan det være, at 1813 hævder i et konkret tilfælde ikke at have
udskrevet ketogan til en patient, når patienten er i besiddelse af ketogan
og at det fremgår af Medicin Online, at ketogan er udskrevet af 1813?
3. Er det korrekt, at journalsystemet i 1813 betyder, at man ikke kan
genfinde ordination af medicin i systemet, herunder finde ud af, hvilken
læge, der var ansvarlige for at udskrive medicinen?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

165Anne Ehrenreich (V)25/8-14Kystbanen har været plaget af store driftsproblemer hele sommeren.
Det begyndte med sporarbejde ved Svanemøllen, som medførte,
at man lukkede Kystbanen mellem Klampenborg og
 Østerport station i perioden 23. juni til den 13. juli.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

164Karin Friis Bach (B)24/8-14På baggrund af en henvendelse fra en borger, vil jeg gerne høre, hvordan
 den gensidige oplysningspligt omkring journalnotater er mellem
 hospital og egen læge, når en patient går i ambulant behandling
 på et hospital?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

163Leila Lindén (A)21/8-14

Jeg vil gerne have oplyst, hvor stort forbruget af FADL- vikarer
(Foreningen af Danske Lægestuderende) har været på hospitalerne i
Region Hovedstaden i perioden fra og med 2010 til og med 2013?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

162Kenneth Kristensen Berth (O)20/8-14Det ønskes oplyst, hvorvidt der er ansat social- og sundhedsassistenter
 og/eller social- og sundhedshjælpere i telefonvisitationen på 1813?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

161Kenneth Kristensen Berth (O)20/08-14Hvad er årsagen til, at Forretningsudvalget på et møde den 3. juni 2014
bliver informeret om, at Wonderful Copenhagen forventer et underskud
på melodi grand prixet på 20,3 mio. kr., medens man ifølge referat fra
styregruppemødet den 21. maj stod over for et underskud
på i størrelsesorden 36 mio. kr.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

160Charlotte Fischer (B)20/8-14Jeg ønsker på baggrund af DR-nyhed om udvikling i multiresistente
svinebakterie MRSA CC398 http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2014/08/19/165327.htm at vide,
hvordan udviklingen har været i Region Hovedstaden de seneste år og frem til nu – og om
administrationen ser et behov for at opruste vores indsats på hospitalerne eller over for
praksislægerne yderligere?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

159Lise Müller (F)18/8-14Jeg vil gerne vide, hvor mange almen medicinere/praktiserende læger
 vi har ansat på hhv. 1813 og ude på akutmodtagelserne.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

158Lene Kaspersen (C)15/8-14En ung studerende kvinde lige fyldt 21 år, får konstateret en knude
 i det ene bryst.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

157Mette Abildgaard (C)12/8-14Jeg vil gerne have oplyst, hvor mange borgere der årligt henvises til
sygesikringspsykologer under diagnoserne angst og depression – og
hvorvidt det tal har været stigende over de seneste år?
Læs hele spørgsmålet (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

156Kenneth Kristensen Berth (O)12/8-14Kan det oplyses på hvilken dag og cirka hvilket tidsrum den maksimale
ventetid på 1 time og 49 min på akuttelefonen i juli måned optræder og
 om der samme dag var ventetider af samme længde, og er der en specifik
årsag til, at akkurat denne ventetid var så ekstraordinært lang
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

155Kenneth Kristensen Berth (O)12/8-14Med hvilken procentsats er der beregnet rente af det lån, som
projektselskabet optog hos Danmarks Radio i forbindelse med afviklingen
 af Eurovisionens Grand Prix. Hvornår er rentetilskrivningen påbegyndt?
 Med hvilket beløb er lånet vokset til dato?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

154Lise Müller (F)11/8-14

Jeg vil gerne bede om følgende for vores fem fødeafdelinger:

1. Antal forventede fødsler i 2014
2. Præstationsbudgetter
3. Budgetter
4. Typer fødsler (fordelt på kategorier, dvs første og andengangsfødende,
 kompliceret/ukompliceret)
5. Opfyldelse af kvalitetsindikatorer, herunder også andel af kejsersnit
6. Antal af genindlæggelser indenfor 14 dage.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

153Kenneth Kristensen Berth (O)11/8-14Det bedes oplyst hvilken fratrædelsesgodtgørelse Wonderful Copenhagens
fratrådte underdirektør Martin Bender har modtaget herunder hvor stort
et beløb Martin Bender var berettiget til i kraft af sin ansættelsestid og
hvilket beløb, der ud over dette måtte være nået frem til at udbetale efter
 forhandling.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

152Flemming Pless (A)09/08-14Juli måned har vist lange ventetider på 1813. Jeg skal i den forbindelse
bede om indsigt i, hvor mange opkald 1813 har fået fra borgere
bosiddende i Region H, der har valgt at ringe til 1813 i deres praktiserende
 læges åbningstid?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

151Finn Rudaizky (O)    08/8-14Det ønskes oplyst, om det er korrekt, at flere patienter i weekend 2/3 august siger, at de ved henvendelse til 1813, har fået den besked, at der ikke var nogen læge i 1813?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

150Anne Ehrenreich (V)05/5-14I budgettet for 2014 er afsat et beløb til sundhedshuse.
 Jeg vil gerne høre, hvordan pengene tænkes udmøntet.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

149Anne Ehrenreich (V)30/7-14Den 29. juli var jeg i TV Nyhederne kl. 22, hvor jeg blev konfronteret med
 en historie fra Region Hovedstaden (Glostrup Hospital), hvor en patient
ikke var blevet informeret ordentligt om sin ret til behandling i et andet
 EU land, jfr. patientmobilitetsdirektivet.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

148Anne Ehrenreich (V)15/7-14Jeg har set i jobannoncer, at Region Hovedstaden har indført duoledelse
 i visse centre. Jeg vil høre, hvor mange lederstillinger, som er besat med
duoledelse, og hvad merudgiften er ved dette. Jeg vil også høre, hvad
 reglerne i Region Hovedstaden er for afspadsering for medarbejdere ansat på kontrakter uden øverste arbejdstid.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

147Anne Ehrenreich (V)14/7-14

Foranlediget af vedhæftede artikel i Politiken d.d. skal jeg bede om
en forklaring på IT nedbruddet og konsekvenserne for Region Hovedstaden.
Jeg vil også høre, hvilke skridt der bliver taget for at undgå gentagelser.
Og hvordan det påvirker andre IT projekter/aftaler, Region Hovedstaden måtte have med CSC.

http://politiken.dk/indland/ECE2343054/it-sammenbrud-lammede-sygehuse/
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

146Henrik Thorup (O)

Jeg skal bede oplyst, hvor stor en andel af den samlede kapacitet den
nuværende sterilcentral på Gentofte har, i forhold til den nye
 sterilcentral på RH, samt hvor store besparelser der forventes i den
samlede sum, ved at lukke Gentoftes sterilcentral?
Beløbet bedes oplyst i kr. og i % af den samlede sum.
Vil der blive forsøgt salg af sterilcentralen på Gentofte når RH har sin central klar? Hvis ja – hvilket prisniveau forventes? Hvis nej – hvorfor ikke?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

145Lise Müller (F)1/8-14

I forbindelse med af KPLL overgik til at være RHEL ønsker jeg at vide
hvilke funktioner (dvs serviceydelser), der overgik fra at blive leveret af
 KPLL/RHEL til at blive flyttet ud på regionens hospitaler?
Desuden ønsker jeg at vide hvad det evt har betydet for svartider og kvalitet
 (herunder mulighed for uddybende svar, forslag til nye undersøgelser etc)
 ift de enkelte undersøgelser.

Slutteligt ønsker jeg at vide om der er lavet nogle undersøgelser af
samarbejdspartnernes oplevelse af og/eller tilfredshed med ændringerne?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

144Charlotte Fischer (B)3/7-14Jeg ønsker på baggrund af MetroXpress’ artikel i dag 3. juli om
”Eurovision-ledelse ansætter egne børn” en redegørelse for de konkrete
 ansættelser af familiemedlemmer, som der nævnes i artiklen.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

143Charlotte Fischer (B)21/7-14I forlængelse af svar på spørgsmål 134 om Rigshospitalets håndtering af
bilag ifm Jyllands-Postens begæring om aktindsigt har jeg
 et opfølgende spørgsmål.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

142Kenneth Kristensen Berth (O)16/7-14

I hvor mange tilfælde har Wonderful Copenhagen inden for de sidste fem år besluttet at besætte stillinger uden opslag?
I hvor mange tilfælde er der i Wonderful Copenhagen inden for de seneste fem år ansat personer i organisationen – herunder i studenterjobs -, der står i familieforhold med Wonderful Copenhagens ledelse?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

141Torben Kjær (Ø)

15/7-14Som opfølgning på svar nr. 133-14 af den 7. juli 2014 på mine spørgsmål af den 28. juni 2014 om it
på sygesikringsområdet svares der blandt andet:
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

140Hanne Andersen (A)12/7-14

Det afstedkommer nogle spørgsmål: Hvad gør de mennesker som opfylder alt på nær statsborgerskab? (Jep, folk der opfylder alt pånær statsborgerskab er i klemme Özkan Kocak) Er en kommentar fra FB.
Hvem tager beslutningerne om regler for sundhedskortet. Også det nye blå der er på vej?
Hvor går disse mennesker (som nævnes i opdatering) hen?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

139Lise Müller (F)10/7-14Som følge af den nye undersøgelse om overbelægning og konsekvenser i
form af dødsfald og fejl vil jeg gerne ha' en status for
 belægningen/overbelægning i 2014 frem til nu.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

138Mette Abildgaard (C)7/7-14Jeg har fået følgende henvendelse fra en borger angående udregningsgarantien,
som ikke er blevet overholdt, og hvor Region Hovedstaden har nægtet
at henvise til et privathospital.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

137Torben Kjær (Ø)4/7-14

På baggrund af lækage hos CSC af 900.000 cpr. numre den 3. juli 2014, vil jeg som opfølgning af mine spørgsmål af den 28. juni 2014 om CSC som samarbejdspartner vedrørende afregning af sygesikring for praksissektoren og apoteker for regioner og kommuner stille opfølgende spørgsmål:
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

136Lise Müller
(F)
3/7-14

Jeg vil gerne bede administrationen vurdere nedenstående sags eventuelle implikationer for dels vurderinger foretaget af behandlersygeplejerske såvel som vurderinger foretaget af praksis-sygeplejerske og sygeplejerske ansat på 1813, uden efterfølgende lægelig tilsyn.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs bilag til svaret (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

135Erik Sejersten (V)        11/6-14    

Jeg har fået følgende fra en borger, som jeg gerne vil stille spørgsmål ud fra,
1. langsom klagebehandlingstid fra November 13 til ultimo juni 14 kan det være rimeligt at det tager over 8 mdr. at behandle en klage.
2. Hvad har regionen tænk sig at gøre, for en hurtigere sagsbehandlingstid.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

134Charlotte Fischer (B)  1/7-14

Hermed opfølgende spørgsmål på spørgsmål 101 om Rigshospitalets håndtering af bilag. Af svaret til spørgsmål 101 fremgår, at Rigshospitalet fejlagtigt ikke fik givet den pågældende overlæge instruks om, at det er i strid med gældende ret at tilføje nye oplysninger på bilaget, efter at der er begæret aktindsigt.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

133Torben Kjær (Ø)28/6-14

Regionernes og kommunernes IT understøttelse af sygesikringsområdet er blevet konkurrenceudsat og har været udbudt i licitation. CSC er valgt som samarbejdspartner, og projektledelsen varetages af Region Hovedstaden.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

132   Charlotte Fischer (B)  26/6-14

I svaret på mit spørgsmål 117 angives, at der ”i perioden 1. januar 2014 til 27. maj 2014 været 15 ansøgninger om for-håndsgodkendelse til sygehusbehandling i udlandet efter EU-retten og 5 ansøgninger om refusion af afholdte udgifter til sygehusbehandling i udlandet efter EU-retten (hvor der ikke er søgt om forhåndsgodkendelse forud forbehandlingen).”Jeg ønsker at vide, hvor mange af disse hhv. 15 og 5 ansøgninger, der er imødekommet – og hvilke diagnoser det i givet fald drejer sig om.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

131Kenneth Kristensen Berth (O)
24/6-14

Har direktøren for projektselskabet Host City Copenhagen, der også er underdirektør i Wonderful Copenhagen fået løn for sit arbejde både i projektselskabet og som underdirektør?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

130Henrik Thorup (O)20/6-14

Jeg skal bede oplyst om en Enhedschef hos 1813, der er sygeplejerske,
 kan have det lægelige ansvar?
Vil det i så fald kunne få konsekvenser for en erstatning
 ved en patientklagesag?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

129Henrik Thorup (O)20/6-14

I forlængelse af spml. 097 samt svar på dette, skal jeg spørge hvad det betyder for kvaliteten af den eksterne revisions muligheder for at levere en kvalificeret og troværdig rapport, når undersøgelsen fra administrationen har bedt revisionen om at fremskynde den udvidede gennemgang af de eksterne forskningsmidler, så denne forventes afsluttet før sommerferien?
Hvor mange ekstra revisorer er der sat på opgaven?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

128Charlotte Fischer (B)16/6-14Jeg ønsker at vide, om der i regionens regi findes muligheder for at yde
støtte til udvikling af computerteknologi til genoptræning af de kognitive
færdigheder hos hjerneskadede? Der er tale om velfærdsteknologi på
et område, hvor vi ved, at genoptræningen af hjerneskadede halter.
Teknologien udvikles i samarbejde med et af regionens hospitaler.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

127Karsten Skawbo-Jensen (C)16/6-14

Spørgsmål om kontrol med lægers bijobberi - ”Hjertelæge
 opererede patienter efter at have arbejdet et døgn”
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

126Charlotte Fischer (B)12/6-14Jeg ønsker at vide, om Region Hovedstaden har haft IT-sikkerhedsbrud
 inden for de seneste fem år – ved at udenforstående har hacket sig ind
 i vores systemer og fortrolige data.
Læs hele spørgsmålet (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

125Leila Lindén (A)12/6-14Er det korrekt, at vi i Region H bibeholder undervisningstimer i Medicinsk
Fagsprog på Lægesekretæruddannelsen selvom den nye uddannelsesordning
har fjernet samtlige kompetencekrav til dette fag?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

124Kenneth Kristensen Berth (O)12/6-14Forretningsudvalget blev den 10. juni orienteret om udviklingen på 1813.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

123Mette Abildgaard (C)10/6-14Hvordan er reglerne præcist i forhold til patienter fra Rønne Hospital
 som søger en hospiceplads i København.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

122Lars Gaardhøj (A)10/6-14Når entreprenører hyrer udenlandsk arbejdskraft til store byggeopgaver
indkvarteres disse medarbejdere vidt forskelligt. Der findes talrige
 beskrivelser i pressen om hvordan adgang til køkken, vaskefaciliteter,
privatliv osv. langt fra givet.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

121Martin Geertsen (V)10/6-14

Administrationen bedes fremsende en kopi af de ansøgninger om tilskud
til politisk arbejde efter partistøtteloven, som regionen har modtaget i 2014.
Administrationen bedes oplyse, hvilke tilskud fra private tilskudsydere
 i kalenderåret 2013, som partierne har oplyst. For hvert parti bedes
tilskudsyderens navn og adresse oplyst?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs bilag til svaret (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

120Charlotte Fischer (B)28/5-14Jeg ønsker at stille et opfølgende spørgsmål på svar til mit tidligere
spørgsmål 091 om fthalater.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

119Henrik Thorup (O)22/5-14

Hvornår forventes det at alle 31 spørgsmål som er udestående fra 2014,
er besvaret?
Hvad gøres der for at nedbringe svartiden på de spørgsmål som
Regionsrådsmedlemmer stiller, og hvilke mål vil administrationen
stille fremover til besvarelsestid?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

118Kenneth Kristensen Berth (O)22/5-14Har det været hensigten med samarbejdsaftalerne mellem børne- og ungdomspsykiatrien og kommunerne i Region Hovedstaden, at der tilsyneladende er en stigende tendens til at anmodninger fra praktiserende læger om at udrede børnepsýkiatriske problemstillinger bliver afvist og forældrene henvist til at søge børnene henvist via de kommunale PPR?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

117Charlotte Fischer (B)21/5-14Jeg har følgende spørgsmål vedr. den ret til frit hospitalsvalg i EU,
der trådte i kraft 1.1.2014:
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

116Charlotte Fischer (B)21/5-14Jeg er kontaktet af familie med medlem, der skal opereres for skoliose og er henvist til Rigshospitalet. Familien er på baggrund af en række forhold i behandlingsforløbet bekymret for kvaliteten af den behandling, som den pågældende patient kan modtage i Danmark.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

115Charlotte Fischer (B)12/5-14Jeg ønsker en række oplysninger på baggrund af debatindlægget af Mia Amalie Holstein om privathospitalernes priser på behandlinger i udbud:
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

114Charlotte Fischer (B)05/5-14Jeg ønsker at vide, hvad regionen gør med mobiltelefoner, IPads, PC’ere og andet elektronisk udstyr, som skiftes ud med nyere udstyr og derfor ikke længere er i brug i regionen.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

113Marlene Harpsøe (O)08/5-14Vil Region H. fremlægge en oversigt over lønninger i 1813 til læger og
 sygeplejersker i såvel normale ansættelser og for vikarer?
Hvad betaler Region H. til vikarbureauer pr. time for læger og
sygeplejersker, og harmonerer disse lønninger med de i budgettet
planlagte?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

112Marlene Harpsøe (O)08/5-14Region Hovedstaden bedes redegøre for, om der blev kørt sygebesøg
i påsken, herunder hvor mange sygebesøg der blev kørt?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

111Lise Müller (F)04/5-14I lyset af de seneste afsløringer vedr. Datasikkerhed har jeg følgende
spørgsmål:
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

110Lise Müller (F)03/5-14I Dagens Medicin fra 22. april er der en historie om Region Midt der
har foretaget stikprøve-kontrol ift ulovlige opslag i patienternes journaler.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

109Henrik Thorup (O)02/5-14Jeg skal bede oplyst, hvor mange afdelinger der har holdt lukket 1. maj,
som det eksempelvis er foregået på Herlev Hospital hvor en patient der var
tilsagt til undersøgelse pga akut kræft, men som fik at vide, at afdelingen
var lukket.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

108Lise Müller (F)01/5-14I øjeblikket kører der reklamer for firmaet Cardiolab, som for en pris på 3000 kr tilbyder ultralyd af halskarrene.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue9

107Henrik Thorup (O)25/4-14

Ved tidligere spørgsmål fra tidl. Regionsrådsmedlem Nina Berrig (spr. 172 fra 5. oktober 2012) blev der den 16. 10. svaret, at der blev afsat 1 mio. kr. til at forkorte sagsbehandlingstiden vedr. tandlægeklager.
Hvad blev resultatet blev af det ekstra personale der blev ansat i 12 måneder for den million kr. der var afsat?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

106  Henrik Thorup (O)25/4-14    1. Jeg skal bede om en uddybning af, hvad der menes med den ”ansvarshavende” læge, som der henvises til i mit spr. 032?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

105  Karin Friis Bach (B)24/4-14Spørgsmål angående hospicepladser
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

104Kenneth Kristensen Berth (O)15/4-14Kan det oplyses hvad den gennemsnitlige pris er for henholdsvis en kørsel 1 og en kørsel 2-udrykning?

Kan det samtidig oplyses, hvad prisen for et besøg i den gamle lægevagt var, og kan det oplyses, hvad DRG-taksten er for et ambulant besøg i akutmodtagelsen?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

103Leila Lindén (A)14/4-14På Bornholm har anæstesisygeplejerskerne siden 1. maj i fjor løftet opgaven med at køre de præhospitale funktioner (altså køre ud fra Bornholms Hospital). Det betyder, at de har rykket ud med ambulance, rekvireret af alarmcentralen
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

102Per Seerup Knudsen (A)13/4-14Jeg ønsker oplyst om der for speciallægepraksis – eksempelvis en øjenlæge – er opstillet mål for kvalitet og service i forbindelse med behandlingen? Og om der foretages undersøgelse af i hvilken udstrækning at disse eventuelle mål opfyldes?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

101Charlotte Fischer (B)13/4-14Jeg ønsker en redegørelse for Rigshospitalets håndtering af en ledende overlæges udgiftsbilag – som beskrevet i Jyllands-Posten 13.4 i artiklen ”Hospital indrømmer at have ændret udgiftsbilag”.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

100Susanne Due Kristensen (A)11/4-14

Er kvalitetsniveauet beskrevet i udbudsmaterialet?

Fastsætter vi prisen i udbudsmaterialet lavere end Danske kommuner? Og hvis ja, med hvilken begrundelse?

Hvilke andre ord knytter der sig evt. til parameteren "laveste pris"? I forhold til hvilken kvalitet?

Er der særlige forhold som gør sig gældende i forhold til denne leverandør?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs bilag 1a til svaret (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs bilag 1b til svaret (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
 
099Abbas Razvi (B)09/4-14Administrationen bedes venligst udfærdige et fakta/evidensbaseret notat om, hvorvidt lange ærmer kan øge smittefaren i bioanalytikerens arbejde, så det komplementerer patientsikkerheden?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

098Henrik Thorup (O)07/4-14Vil det én gang for alle blive klargjort for de enkelte virksomheder og personale i regionen, at hospitalspersonale skal rette sig efter de beklædningsinstrukser der foreligger incl. kitler med korte ærmer, så det bliver klargjort, at religiøse ønsker ikke berettiger til et krav om at bære en anden form for beklædning?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

097Henrik Thorup (O)07/4-14Jeg skal udbede mig oplysninger om, på hvilken måde, og med hvilke personer, herunder hvilket revisionsfirma der skal medvirke til revisionen af de forskermidler der desværre ser ud til, at ansatte misbruger?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

096Lise Müller (F)04/4-14En borger har henvendt sig vedr. ventefaciliteterne for lægevagts-patienter
på Hillerød Hospital.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

095Mette Abildgaard (C)31/3-14På baggrund af følgende personlige beretning, bragt i Politiken d. 28. marts,
ønskes følgende oplyst:
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

094Lise Müller (F)30/3-14På baggrund af et debatindlæg i Politiken vedr. En patients beskrivelse af
at blive ringet op af et firma for at blive spurgt til tilfredshed og oplevelse
 ifm hospitalsindlæggelse vil jeg gerne bede om svar på følgende:
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

093Marlene Harpsøe (O)28/3-14Jeg ønsker, at Region Hovedstaden i skematisk form oplyser antallet af konsultationer hos de almenpraktiserende læger i Region H.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs bilag 1 til svaret (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs bilag 2 til svaret (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs bilag 3 til svaret (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

092Charlotte Fischer (B)22/3-14Jeg ønsker en oversigt over, hvilke konkrete krav Region Hovedstaden stiller ifm sine sygehusbyggerier.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

091Charlotte Fischer (B)11/3-14

Jeg ønsker at vide, hvor stor en del af det medicinske udstyr (i procent eller lignende præcis angivelse), der anvendes på regionens hospitaler, som indeholder blødgørere/phthalater - og hvornår regionen i givet fald forventer at have udfaset anvendelsen af phthalater i medicinsk udstyr?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

090Kenneth Kristensen Berth (O)10/3-14Er det korrekt, at der foregår overvågning af lægers og sygeplejerskers computer-aktivitet, og at der gribes ind, såfremt der ikke registreres aktivitet i et antal minutter? Kan det oplyses, hvor lang tid det tolereres, at der ikke foregår aktivitet på computeren?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

089Kenneth Kristensen Berth (O)10/3-14Kan det bekræftes, at 1813s system kun er udrustet til at håndtere 3 kørende lægevagter - og kan det bekræftes, at det som oftest kun er 1-2 læger, der kører lægevagt om natten til Region Hovedstadens 1,7 millioner borgere?
Læs svar fr administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

088Kenneth Kristensen Berth (O)10/3-14Kan det oplyses, hvor mange sygebesøg, der er aflagt af udkørende lægevagt i perioden fra 1813s start til og med uge 10 - gerne oplyst ugevis og hvis der kan detekteres et fald, hvad er så årsagen hertil?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

087Kenneth Kristensen Berth (O)10/3-14Kan det oplyses, hvor mange patienter, der er blevet indlagt direkte fra 1813 siden 1813s start og frem til og med 10. marts - gerne oplyst ugevis, så udviklingen kan iagttages? Kan det samtidig oplyses, hvor mange patienter, der er indlagt direkte fra lægevagten f.eks. i årene 2011,12 og 2013.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

086Kenneth Kristensen Berth (O)10/3-14Kan det bekræftes, at der lørdag morgen den 1. marts var bestilt 5 taxaer til at køre lægevagt for 1813, men at der kun var sat to læger af til at køre, hvoraf kun en læge kom ud at køre, fordi den anden læge blev bedt om at visitere ved telefonen?
Læs svar fra administratioen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

085Marlene Harpsøe (O)06/3-14Region Hovedstaden bedes kommentere nedenstående e-mail fra en praktiserende læge og svare på om det er blevet ny procedure i Akuttelefonen at udskrive antibiotika uden at foretage en egentlig objektiv undersøgelse af patienten, og mener Region Hovedstaden at det er rimeligt at udskrive antibiotika over telefonen?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

084Mette Abildgaard (C)03/3-14

Jeg har fået følgende borgerhenvendelse, som giver anledning til et regionsrådsspørgsmål:​

Til Gymnasium optaget 2014 er det blevet indskærpet og præciseret fra Undervisningsministeriet, at transportkriteriet står over alle andre optagelseskriterier
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

083Marlene Harpsøe (O)03/3-14Hvad vil Region H. gøre for at sikre sig, at Akuttelefonen 1813 giver besked til lægevagt, akutklinik m.fl. om at der er visiteret en patient fra 1813 til de respektive steder, så patienten ikke bliver mødt af personalet med en besked om at de ikke vidste at patienten var på vej, og at patienten må registreres som at de selv havde henvendt sig, selvom at de var blevet visiteret af 1813?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

082Marlene Harpsøe (O)03/3-14Er det korrekt, at lægevagten og akutklinikken på Hillerød Hospital ikke kan eller må tage en priktest på en patient med henblik på at måle patienten infektionstal?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

081Marlene Harpsøe (O)03/3-14Er det korrekt, at Nordsjællands Hospital har sparet en lægevagtstilling væk på Hillerød Hospital? Og er det korrekt, at 1813 fortsat visiterer patienter til lægevagten i Hillerød i et omfang der svarer til to vagtlægers arbejde?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

080Charlotte Fischer (B)03/3-14Jeg ønsker administrationens kommentar til læges kritik om "Region Hovedstadens overdrevne magtanvendelse" fremsat i Ugeskrift for læger. https://web.retriever-info.com/go/?p=518180&a=37283&sa=2021479&x=d1a92d0271e66e860218422273311aca&d=035298201403032830956
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs bilag til svaret (pdf-fil, åbner i nt vindue)079Kenneth Kristensen Berth (O)27/2-14Hvordan kan det gå til, at man fra Psykiatrisk Center Ballerups side to gange henviser en person, der har haft et nervesammenbrud til behandling for alkoholikere, selvom vedkommende helt tydeligt ikke er alkoholiker.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

078Anne Ehrenreich (V)26/2-14

I lyset af TV Lorrys omtale af problemer med 112 vil jeg bede om en redegørelse for, hvordan Region Hovedstaden vil følge op og få løst de problemer, som er nævnt.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

077Charlotte Fischer (B)26/2-14Jeg ønsker at vide, om regionens hospitaler forventer at følge Gentofte Hospitals eksempel og indføre skiltning på "godt dansk" på hospitalerne, dvs uden anvendelse af latinske betegnelser - og i givet fald hvornår?
Læs svar fra administratioen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

076Erik Sejersten (V)24/2-14Jeg vil gerne have oplyst om alle opkald til 1813 betales af regionhovedstaden, eller om det er den enkle borger, som taster 1813 der betaler det fulde beløb for telefon opkaldet.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

075Lise Müller (F)20/2-14Jyllandsposten har bragte d. 18/2 en historie om en hjemløs der afgik ved døden foran en 7-11 butik.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

074Mette Abildgaard (C)19/2-14Jeg har noteret mig af regionens ugentlige opgørelser vedrørende 1813, at der ikke er sket en forøgelse af responstiderne for ambulancerne, for hverken kørsel A eller B - hvilket jo er positivt.
Læs svar på administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

073Marlene Harpsøe (O)19/2-14I følge magasinet "Tæt på kræft" fra november 2013 og artiklen "Fire kommuner mangler stadig rehabiliteringstilbud" har Dragør kommune i Region Hovedstaden endnu ikke etableret rehabiliteringstilbud for kræftpatienter. Hvad vil Region Hovedstaden gøre for at sikre, at Dragør kommune indfører rehabiliteringstilbud til kræftpatienter, jf. Kræftplan III?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

072Charlotte Fischer (B)17/2-14

Jeg ønsker på baggrund af artiklen om "Læger: Spild af millioner på dyr øjenmedicin" (http://jyllands-posten.dk/indland/article6491404.ece​) stille følgende spørgsmål:
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs bilag til svaret (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

071Annie Hagel (Ø)14/2-14Jeg har talt med børnelæge på et hospital. Hun giver udtryk for den opfattelse, at både sygeplejersker og læger i 1813 ved for lidt om, hvordan de skal vurdere børn og derfor sender alt for mange børn videre til børnemodtagelsen på hospitalet.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

070Finn Rudaizky (O)13/2-14

Baggrund for spørgsmålet:
Lægeforeningen og Dansk Sygeplejeråd har den 10/2-2014 offentliggjort en undersøgelse, som bl.a. viser, at ”23% af både læger og sygeplejersker mener, at der nedlægges for mange sengepladser for hurtigt på hospitalerne, mens kommunerne opretter de nye for langsomt”.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

069Per Seerup Knudsen (A)13/2-14En borger, som ønsker at søge tilskud til køb af høreapparat hos en godkendt, privat forhandler, skal følge en procedure, som fremgår af regionens hjemmeside. Herefter skal ansøgningen indsendes til:
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

068Finn Rudaizky (O)        11/2-14

Jeg har modtaget følgende besked fra læge, hvis navn er mig bekendt. Jeg vil gerne udbede mig redegørelse vedrørende nedennævnte hændelse.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

067Marlene Harpsøe (O)11/2-14Baggrund: "75-årig akut hjertepatient sendt videre til Frederikssund" og "Travlhed og overbelægning i akutmodtagelsen i Hillerød" i Helsingør Dagblad, den 11/2-2014.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

066Kenneth Kristensen Berth (O)06/2-14Det ønskes oplyst, hvad lønudgifterne til 1813 har været i januar måned - og hvad der i budget 2014 er afsat til lønudgifter til 1813?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

065Kenneth Kristensen Berth (O)06/2-14Er det korrekt, at lægevagtstaxaer sendes af sted uden læger for at transportere patienter til hospitalerne i stedet for at bringe lægen hjem til den syge borger - og såfremt det kan bekræftes, hvad er så årsagen hertil?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

064Kenneth Kristensen Berth (O)06/2-14Hvem beslutter disponeringen af de kørende lægevagter og ud fra hvilke kriterier. Der skulle være eksempler på, at man har forbigået besøg 500 meter fra udgangspunktet og i stedet kørt 10 km væk for så senere at vende tilbage på besøget 500 meter fra udgangspunktet. Hvilke overvejelser gøres i forbindelse med disponeringen af de udkørende lægevagter?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

063Kenneth Kristensen Berth (O)06/2-14Hvem har besluttet, hvilke medikamenter, der skal være i de udkørende lægevagters lægetasker? Er det korrekt forstået, at der således ikke altid automatisk forefindes astmamedicin i lægetaskerne, og har man overvejet, hvor kritisk en situation med en astmapatient i anfald, kan være, hvis den udkørende læge ikke har adgang til astmamedicin?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

062Kenneth Kristensen Berth (O)06/2-14Hvad betyder det, når det af de epikriser, der bliver sendt til patientens egen praktiserende læge, fremgår, at epikrisen er forfattet af "teknisk personale"? Kan det bekræftes, at der blandt de sygeplejersker, der er ansat til at tage telefonen på 1813 også er ambulancereddere?
Læs svar fra administrationen (Pdf-fil, åbner i nyt vindue)

061Henrik Thorup (O)05/2-14Jeg skal bede oplyst hvornår det er vedtaget i Regionsrådet, at der skal oprettes et specielt bederum for muslimer (en Moske på 50 m2) på Herlev Hospital, af stor set samme størrelse som det kristne kirkerum (58 m2)
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

060Finn Rudaizky (O905/2-14Jeg skal venligst udbede mig en oversigt over den samlede ventetid til en borger kommer igennem til en læge på 1813? Det vil sige incl. Ventetiden til sygeplejersken, således at man kan lave en direkte sammenligning med akutordningerne i de øvrige regioner.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

059Finn Rudaizky (O)
Mette Aildgaard (C)
04/2-14
05./2-14

Det ønskes oplyst, hvor mange telefonkonsultationer lægerne ved 1813 afslutter med antibiotika uden at patienten vurderes?

Jeg ønsker oplyst, hvor mange a) børn og b) voksne, der siden 1. januar 2014 har fået udskrevet recepter på antibiotika via opkald til 1813 - og uden at være blevet set af en læge først?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

058Finn Rudaizky (O)04/2-14Jeg skal venligst anmode om at få oplyst totale antal indlæggelser på Region Hovedstadens hospitaler i januar 2014. Samtidig ønskes ligeledes oplyst antal indlæggelser januar 2012 og januar 2013.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

057Kenneth Kristensen Berth (O)03/-14Kan det oplyses, hvilke kompetencer medarbejderne i den kørende lægevagt besidder. Der er bl.a. eksempler på at en læge på palliativ afdeling kører lægevagt, og at en psykiater gør det. Hvor mange af de personer, der kører lægevagt er til daglig alment praktiserende læger i øjeblikket - ikke med erfaring - men i øjeblikket, og kan det oplyses i hvilke afdelinger de øvrige læger er ansat?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

056Kenneth Kristensen Berth (O)03/2-14Hvor mange patienter tilser den kørende lægevagt i gennemsnit per time, og er man bekendt med, hvor mange patienter, der blev tilsat i timen af den tidligere lægevagt?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

055Kenneth Kristensen Berth (O)03/2-14Kan det oplyses i hvor mange tilfælde kørende lægevagter har taget flere vagter i træk, og kan det oplyses i hvor mange tilfælde sådanne vagter har varet 16 timer eller derover?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbneri nyt vindue)

054Kenneth Kristensen Berth (O)03/2-14Hvad er baggrunden for, at der ikke oplyses om ventetiden i
1813-konsultationen, hvornår forventes det, at der kan oplyses herom?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

053Kenneth Kristensen Berth (O)03/2-14Hvor mange tjenestelige samtaler er gennemført som konsekvens af negative udtalelser i pressen omkring 1813?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

052Charlotte Fischer (B)03/2-14Jeg har her 3.2. læst Informations artikel om "Ny offentlighedslov skjuler informationer for lokalsamfundet": jeg ønsker på den baggrund at vide:
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

051Finn Rudaizky (O)01/2-14Ifølge medierne fremgår det, at de praktiserende læger fortsat modtager epikriser uden navngiven behandler og uden sundhedsfaglig titel.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

050Kenneth Kristensen  Berth (O)31/1-14Hvad agter Rigshospitalet at gøre for at øge antallet af nyredonorer, således at den store forskel, der er mellem transplantationscentret i Århus og Rigshospitalet kan udlignes?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

049Kenneth Kristensen Berth (O)30/1-14Hvad er forklaringen på, at kræftsyge børn på Rigshospitalet bliver bedt om at faste i op til 24 timer forud for deres kemobehandling, når børnekræftafdelingerne i Aarhus, Odense og Aalborg ikke har behov for, at børnene faster så længe, og hvad agter man på Rigshospitalet at gøre for at bringe disse fastetider ned på et acceptabelt niveau?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

048Lise Müller (F)29/1-14I lyset af historien om de lange faste-tider ifm kemo-behandling for børn på Rigshospitalet vil jeg gerne bede om en redegørelse om problemet samt de tiltag der er sat i værk.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

047Finn Rudaizky (O)29/1-14I min egenskab af medlem af Region Hovedstaden, har jeg modtaget følgende mail fra en læge i København:
Som praktiserende læge er jeg naturligvis dybt bekymret over udviklingen og de alvorlige hændelser, der allerede har været beskrevet i pressen.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

046Finn Rudaizky (O)27/1-14Når Sundhedsstyrelsen skriver sygeplejesker ikke må sende epikriser til patienternes egen læge, er konstruktionen / strukturen af 1813 så ikke forkert, da det jo på den måde modarbejder det sammenhængende sundhedsvæsen?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

045Finn Rudaizky (O)27/1-14

Svartiderne på 1813-telefonen søndag 19.1.2014 mellem klokken 8.00-16.00 var som følger:

0 % kom igennem på 3 minutter og kun 3 % kom igennem efter 10 minutter.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

044Karsten Skawbo-Jensen (C)27/1-14Politiken skriver i en artikel den 23. januar 2014, at ”Tusindvis af voksne borgere med psykiske sygdomme som angst og depression venter længere end to måneder på at blive behandlet på et offentligt sygehus, til trods for at en række private sygehuse og klinikker har plads til at modtage patienter allerede i morgen” (se artiklen nedenfor).
Læs bilag til spørgsmålet (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

043Marlene Harpsøe (O)27/1-14Hvordan er en patient forsikringsmæssigt stillet, såfremt en sygeplejerske ved 1813-telefonen fejlvurderer en situation, der medfører en livsfarlig situation for den pågældende patient, og havde forsikringsspørgsmålet været anderledes såfremt det havde været en læge, som havde betjent 1813-telefonen og lavet samme fejlvurdering?
Læs svar fra administratioen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

042Finn Rudaizky (O)26/1-14

Hvor mange af de 143 indberettede utilsigtede hændelser i januar måned har haft dødelig udgang?
Hvis der har været nogen dødsfald, hvornår forventes analyse af disse hændelser klar ?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs bilag til svaret (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

041Per Seerup Knudsen (A)24/1-14

Jeg er den 26. februar 2014 kl. 9.15-13.45 inviteret af firmaet IHL til indvielse af et testanlæg på Hvidovre Hospital.
Jeg vil gerne vide:
- i hvilket omfang samarbejder regionen og firmaet IHL om testning af løsninger på Hvidovre Hospital?
- Hvordan indgår regionen eller Hvidovre Hospital i firmaets markedsføringsindsats?
- Hvad er regionens opfattelse af samarbejdet med firmaet og hvad er opfattelsen af den testede løsning?
 - Er der samarbejder med andre firmaer om udvikling af systemer på samme område? – og med hvilket resultat?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

040Finn Rudaizky (O)24/1-14Børnesporene på børneafdelingerne kører kun frem til kl 22. System 1813 har medført flere natlige indlæggelser på børneafdelingerne.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

039Martin Geertsen (V)23/1-14Administrationen bedes jf. ”Statsrevisorernes beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling” samt ”http://politiken.dk/indland/ECE2188821/sindslidende-borgere-venter-i-maaneder---men-private-kan-behandle-dem-i-morgen/” redegøre for i hvilket omfang, man anvender private hospitaler og klinikker i bestræbelsen på at nedbringe ventetiderne til psykiatrisk behandling?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

038Leila Lindén (A)22/1-14På baggrund af henvendelse fra bornholmske patienter vil jeg gerne stille følgende spørgsmål om sygetransport af patienter med Falck på Bornholm:
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

037Charlotte Fischer (B)22/1-14Rigsrevisionen har udgivet notat, der fastslår, at ventetiderne i psykiatrien vokser - og specielt i Region Hovedstaden.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vidue)

036Mette Abildgaard (C)21/1-14Jeg har tre spørgsmål angående den nye akutlægehelikopterordning,
Da det forholder sig sådan, at Danske Regioner har valgt en akutlægehelikopterordning, som arbejder med 24-timers beredskab uden dagligt vagtskifte,
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

035Finn Rudaizky (O)21/1-14

Jeg ønsker samtidig at få oplyst om antallet af de såkaldte A, B og C kørsler i de forespurgte tidsperioder.

Den 21/01/2014 kl. 18.25 skrev "Finn Rudaizky" Finn_Rudaizky@br.kk.dk>:
Hvad var ventetiden til 112 i månederne oktober, november og december 2013?
Hvad har ventetiden været for telefon 112 i perioden 1. januar til 21. januar 2014?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

034Finn Rudaizky (O)21/1-14Er det korrekt, at de ansatte i akutmodtagelser nu skal arbejde til klokken 01.00 i stedet for til klokken 23.00 som hidtil?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

033Finn Rudaizky (O)21/1-14

1. Hvordan kan det være, at der er så mange viderestillede samtaler til en læge på 1813 på hverdage mellem 8 og 16, hvor de praktiserende læger har åbent? Bør 1813 ikke henvise patienten til at kontakte egen læge?
2. Er problemet med de manglende og mangelfulde epikriser til almen praksis løst?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

032Henrik Thorup (O)21/1-14

Jeg skal bede oplyst, om der for sygeplejersker, ansat ved 1813, kan pålægges samme grad af ansvar for en fejlvurdering overfor en borger der har henvendt sig til 1813, som hvis det er en læge der har foretaget en fejlvurdering i samme (tænkte) eksempel?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

031Leila Lindén (A)20/1-14Jeg har fået flere henvendelser fra både brugere og medarbejdere angående den netop påtvungne uniformering af medarbejderne i Familieambulatoriet på Hvidovre Hospital, hvor man af hensyn til brugerne og deres børn netop ikke går hvidkitlet klædt.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

030Niels Høiby (I)19/1-14Jeg vil derfor gerne stille spørgsmålet til administrationen om de vil være venlige at give en grafisk eller tabellarisk oversigt over hvert telefonnummers opkald fordelt på dato og time på døgnet.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs bilag til svaret (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

029Per Seerup Knudsen (A)18/1-14Kvinder i en bestemt aldersgruppe tilbydes med mellemrum mammografiscreening på regionens hospitaler. En del handicappede kan ikke selv transportere sig til en mammografiklinik og får ikke foretaget den forebyggende screening.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

028Per Seerup Knudsen (A)18/1-14Jeg vil anmode om Movia’s vurdering af muligheden for at bus 600S kan stoppe ved Slangerup Rådhus/Kongensgade i Slangerup, idet ældre medborgere efterspørger muligheden for lettere at komme til og fra bibliotek, apotek og fysioterapeut.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

027Lise Müller (F)18/1-14

Hermed RR-spørgsmål om UTH/1813 og Almen praksis
1. Hvor mange UTH blev rapporteret af almen praksis og om almen praksis i 2013.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

026Niels Høiby (I)16/1-14På baggrund af artikler idag i BT og Politiken vil jeg gerne stille nogle spørgsmål til sagen:
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

025Martin Geertsen (V)16/1-14

Administrationen bedes redegøre for, hvorfor man har valgt ikke at offentliggøre navnene på de læger, som ifølge administration har foretaget chikane-opkald til 1813?
Administrationen bedes redegøre for, hvorfor man tilsyneladende ikke er af den opfattelse, at patienter tilknyttet de pågældende læger har krav på kendskab til chikane-opkaldene til 1813?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

024Martin Geertsen (V)16/1-14

1. Administrationen bedes oplyse de samlede anlægsomkostninger for det nye bageri på Rigshospitalet?
2. Administrationen bedes oplyse de samlede årlige driftsomkostninger for bageriet på Rigshospitalet?
3. Administrationen bedes oplyse prisforskellen på Rigshospitalets bageris produkter sammenholdt med tidligere leverandørers priser, og i den beregning tage højde for samtlige løbende driftsudgifter afholdt af Region Hovedstaden i forbindelse med drift af Rigshospitalets bageri, herunder slidtage/værdiforringelse af fast inventar?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

023Henrik Thorup (O)16/-1
14

Jeg ønsker oplyst den gennemsnitlige behandlingstid for klagesager i Region Hovedstaden hos Sundhed Enheden for Sundhedsjura, samt behandlingstiden i samarbejdsudvalget?
Hvor stort er antallet af indkomne sager i 2012 og 2013?
Hvor mange er behandlet i samarbejdsudvalget i ovennævnte periode, og hvordan fordeler klagesagerne sig?
Hvor ofte mødes samarbejdsudvalget?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

022Karsten Skawbo-jensen (C)16/1-14

Spørgsmål vedrørende patientforløb, herunder procedurer for akutkørsel til hospital og praksis for udskrivelse fra hospital.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

021Lise Mûller (F)13/1-14Jeg vil gerne vide hvor mange patienter, der blev modtaget på hhv skadedelen og akutmodtagelsen på akuthospitaler i gennemsnit pr dag i uge 1 og 2 i 2013 og i uge 1 og 2 i 2014?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

020Kenneth Kristensen Berth (O)13/1-14Kan det oplyses hvordan ventetiderne på 112 har udviklet sig i lyset af de lange ventetider på 112. Jeg har konstateret, at en borger har oplyst, at der lørdag eftermiddag (den 11. januar 2014) var en ventetid på 5 minutter og 57 sekunder på 112, hvilket efter mine bedste begreber er et problem?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

019Mette Abildgaard (C)13/1-14Hvilken dokumentation har koncerndirektør Svend Hartling for sin påstand til Ritzau om, at læger, borgere i andre regioner og journalister bærer et specifikt nævneværdigt ansvar for blokering af telefonlinjen til 1813? Denne dokumentation bedes fremsendt
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs bilag til svaret (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

018Finn Rudaizky (O)13/1-14I medierne er det fra Region Hovedstadens koncerndirektør meddelt, at en af årsagerne til de lange ventetider på 1813, skyldes, at opkald afslører "en del useriøse opkald til 1813 telefonen"
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs bilag til svaret (pdf-fil, åbner i nyt vindue)


017Finn Rudaizky (O)12/1-14

I hvilket omfang har Region Hovedstaden orienteret sig om Region Midts system før planlægning af 1813 funktionen?
1. Har der været afholdt møder? Anden udveksling? Hvordan og i givet fald på hvilken måde?
2.Har der været skriftlig udveksling med henblik på at Region H. kunne bruge Region Midts erfaringer til inspiration?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

016Finn Rudaizky (O)12/1-14

I en brochure lavet af Region Hovedstaden, er anført, at " borgerne i gennemsnit skal vente højst 2 minutter, før akuttelefonen 1813 svarer".
I medierne har Region H. på det seneste markedsført, at målet er 3 minutter?
Hvornår og af hvem er det blevet besluttet at ændre ambitionen for ventetid fra 2 til 3 minutter?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

015Finn Rudaizky (O)12/1-14

1. Hvornår forventes den løbende orientering fra Region Hovedstaden om ventetider også at omfatte ventetider på akutmodtagelser og på ygebesøg?
2. Hvornår forventes den løbende orientering om 1813 telefon-ventetider i sin statistik at være excl. hverdage fra 8-16, i hvilket tidsrum de praktiserende læger har åbent?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

014Mette Abildgaard (C) 10/1-14Jeg vil gerne vide, hvad den gennemsnitslige samtaletid er for hhv. sygeplejersker og læger på 1813. Både den tid der bruges i telefonen med patienten, samt den tid der efterfølgende bruges på registrering.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

013Mette Abildgaard (C)11/1-14

Jeg ønsker at få oplyst, følgende:
1. Har antallet af opkald til 112 ændret sig efter 1. januar 2014, hvor akuttelefonen 1813 trådte i kraft.
2. Har ventetiden på opkald til 112 ændret sig efter 1. januar 2014, hvor akuttelefonen 1813 trådte i kraft.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

012Finn Rudaizky (O)12/1-14På Region Hovedstadens hjemmeside fremgår det, at man skal kontakte "tandskadevagten via Region Hovedstadens akut telefon på 1813".
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

011Marlene Harpsøe (O)10/1-14

Baggrund for spørgsmål:

Jordemoderforeningen har tidligere oplyst, at akuttelefonen 1813 ville blive bemandet med jordemødre. Kilde: "Andre veje: Jordemødre passer akuttelefon i Hovedstaden" fra Tidsskrift for Jordemødre, Årgang 2012, nr. 2.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

010Henrik Thorup (O)10/1-14Jeg skal bede om at få oplyst hvilken form for tolkning der kan finde sted på 1813, og hvordan den finder sted? Er der direkte ansat personale der kan foretage en tolkning - og hvis ja - på hvilke sprog?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

009Kenneth Kristensen Berth (O)10/1-14Hvordan kan det være, at regionens alternative 1813-tilbud til døve ikke virker jf. BTs omtale den 10. januar 2014.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

008Kenneth Kristensen Berth (O)9/1-14Kan det bekræftes, at Rigshospitalet den 3. januar har behandlet en kvindelig patient med diagnosen cerebellart infarkt (blodprop i lillehjernen), som oprindeligt kontaktede 1813 på grund af talebesvær og svimmelhed, her af en sygeplejerske blev stillet videre til en læge, mistede forbindelsen, opgav på grund af den lange ventetid.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

007Kenneth Kristensen Berth (O)8/1-14Det bedes oplyst hvilke uregelmæssigheder, der har været i den udkørende lægevagt i forhold til om det ønskede antal læger er mødt frem, og om det er korrekt, at der i et tilfælde den 1. januar om morgenen mødte 5 læger frem til otte taxaer, og at der om aftenen mødte en læge frem til 5 taxaer?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

006Kenneth Kristensen Berth (O)8/1-14Undertegnede ønsker oversendt vagtplanen for 15. januar til og med 29. januar i 1813 i anonymiseret form, således at det heraf dog kan aflæses og fremgår hvilke lægevagter, der er besat af eget personale, hvilke vagter, der er besat af vikarer og hvilke vagter, der stadig er ledige.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs bilag til svaret (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

005Per Tærsbøl (C)7/1-14Er det muligt at få oplyst om det er rigtigt at der har været fejlvisiteringer til sundhedshuset i Helsingør her tænkes specielt på borgere med akutte hjerteproblemer.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

004Finn Rudaizky (O)7/1-14

Af Region Hovedstadens redegørelse fremgår det, at selvom R.H.

havde 6141 opkald, 1/1-14, så kom kun 2768 igennem, resten har altså opgivet, blevet kastet af og prøvet igen, eller bare kommet uanmeldt på skadestuen/akutmodtagelsen.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

003Finn Rudaizky (O)7/1-14

Baggrund for spørgsmålet:

Såvel baggrund, spørgsmål og besvarelse bedes i fuldt omfang medtaget på besvarelsen, som lægges på nettet som politikerspørgsmål.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

002Finn Rudaizky (O)6/1-14

Jeg skal venligst anmode om at få svar på følgende:

Det vil være relevant at få oplyst, hvor mange der kommer igennem 1813 telefonen, efter hhv. 1, 3, 5 og 10 minutter?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

001Finn Rudaizky (O)4/1-14

Foranlediget af forkerte oplysninger i TV fra Region Hovedstaden, om den gennemsnitlige ventetid, er der behov for en tydeliggørelse og at måling af ventetider måles i mere specifikke perioder.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs bilag til svaret (pdf-fil, åbner i nyt vindue)


Redaktør